ІНДИВІДУАЛЬНІ ПІДСУМКОВІ
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Велика ідея природної рівності і волі всіх людей вперше була
висловлена:
а) софістами;
б) стоїками;
в) римськими юристами.
2. Біблійні ідеї про права і свободи людини одержали подальший
розвиток у політико-правових вченнях таких християнських
мислителів:
а) Августіна і Фоми Аквінського;
б) Дунса Скота і Генрі Бректона;
в) Марсілія Падуанського і Філіппа де Бомануара.
3. Характеризуючи політичну свободу французький просвітитель
Шарль Луї Монтеск’є в багатьох своїх працях наголошував, що вона є:
а) можливістю робити все, що хочеться;
б) правом робити все, що дозволено законом;
в) правом не бути примушеним щось робити.
4. Автором Декларації незалежності США (04.07.1776 р.), яка
проголосила рівність всіх людей перед законом і їх невід’ємні права
на життя і свободу, був:
а) Томас Пейн;
б) Джон Медісон;
в) Томас Джефферсон.
5. “Конституція прав і свобод Війська Запорізького” – це:
а) жалуванна грамота, надана російським царем Олексієм
Михайловичем українцям;
б) Конституція Пилипа Орлика;
в) один із Універсалів Богдана Хмельницького.
6. Україна брала участь у підготовці та прийнятті таких важливих
міжнародно-правових документів у галузі прав і свобод людини, як:
а) Велика хартія вольностей;
б) Загальна декларація прав людини;
в) Хартія про місцеве самоврядування.