Indkaldelse til Javagruppens ordinære generalforsamling 2015
Glostrup den 23. februar 2014

Indkaldelse til Javagruppens ordinære
generalforsamling 2015

Javagruppens ordinære generalforsamling bliver afholdt lørdag den 28. februar 2015 kl. 14.00 til 15.00 på Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K.

Det er muligt at deltage via videoopkald (Google Hangout eller Skype) i det tilfælde at man ikke har mulighed for fysisk fremmøde.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen, ved fysisk fremmøde eller via et videoopkald, bedes du tilmeldig dig her https://www.eventbrite.com/e/ordinr-generalforsamling-tickets-15870953449 eller ved at skrive til info@javagruppen.dk, så vi er sikker på at have logistikken på plads.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen afholdes et konstituerende bestyrelsesmøde på samme lokationer.

Med venlig hilsen
Christian Damsgaard
Formand for Javagruppen

Foreløbig dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Beretning fra evt. udvalg
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingenter
  7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Valg til evt. udvalg
  10. Eventuelt


Bilag

Ad 3 Kassererens beretning

Det af bestyrelsen godkendte regnskab er vedlagt denne indkaldelse.

Ad 5 Behandling af indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændring

Der tilføjes ordene ... elektronisk form eller ... i Javagruppens vedtægter punkt 6, afsnit 6, der giver mulighed for udsendelse af generalforsamlingsmaterialet i elektronisk form;

"Senest 4 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning, fremsendes til hvert enkelt medlem pr. elektronisk form eller almindeligt brev."

De fulde vedtægter er vedlagt denne indkaldelse.

Forslag til vedtægtsændring

Ordlyden:

"Generalforsamlingen bekendtgøres med mindst tre ugers varsel pr. e-mail til hvert enkelt medlem. Alle møder samt generalforsamling i foreningens regi bekendtgøres på foreningens webside som er www.javagruppen.dk."

ændres til:

"Generalforsamlingen bekendtgøres med mindst tre ugers varsel. Bekendtgørelsen skal efter bestyrelsens valg ske adresseret (pr. brev eller elektronisk (f.eks. e-mail)) eller ved offentliggørelse på Javagruppens hjemmeside opfulgt af henvisning til opslaget på foreningens sociale medier, offentlige email-liste, mv. Ved brug af adresseret fremsendelse skal dette ske til de postadresser, email-adresser, mv. som er registreret i foreningens medlemskartotek."

- og ordlyden:

"Senest 4 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning, fremsendes til hvert enkelt medlem pr. almindeligt brev."

ændres til:

"Senest 4 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen - og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning - udsendes til alle medlemmer. Udsendelsen skal ske addresseret eller ved offentliggørelse efter samme retningslinier som ved bekendtgørelse af generalforsamlingen (se ovenfor)."

Ad 6 Fastsættelse af kontingenter

Kontingent for fuldt medlemskab uændret kr. 4.000,00 årligt eksklusiv moms.

Kontingent for navngivet medlemskab uændret kr. 1.000,00 årligt eksklusiv moms.

Ad 7 Bestyrelsesmedlemmer på valg

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen bedes du skrive til info@javagruppen.dk.

Ad 8 Valg af revisor

Nomineret revisor : Henrik Volland, Dansk Virksomheds Udvikling A/S, Hørkær 1A, 1. 2730 Herlev.

http://www.javagruppen.dk - info@javagruppen.dk
Javagruppen,
Naverland 2, 15. sal, 2600 Glostrup