Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos

2015./2016.m.g.

Latviešu valoda

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

1.

11.b

Una Šlanka

Rīgas pilsēta

3.vieta

Aija Melle

2.

8.b

Nils Patriks Kazradzis

RP

3.vieta

Ieva Gaņģe

3.

9.b

Elza Eglīte

RP

3.vieta

Ieva Kalniņa

4.

11.b

Dana Koniševska

RP

Atzinība

Aija Melle

Krievu valoda

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

5.

12.a

Kristīne Tarvida

RP

3.vieta

Jeļena Baļuha

6.

12.b

Kristīne Purvina

RP

Atzinība

Jeļena Baļuha

Vācu valoda

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

7.

8.c

Matīss Langenfeldu

RP/valsts

1.vieta

Kristīne Bērziņa

Angļu valoda

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

8.

8.b

Kārlis Šusters

RP

Atzinība

Ilze Mileiko

Mājsaimniecība / Mājturība un tehnoloģijas

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

9.

10.b

Asnate Bērziņa

RP

3.vieta

Līga Barbara

10.

6.b

Una Laura Amata

RP

Atzinība

Irēna Bērziņa

11.

7.b

Anna Melngaile

RP

Atzinība

Irēna Bērziņa

Ģeogrāfija

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

12.

12.b

Ansis Pauliņš

RP

2.vieta

Ina Kesmina

13.

11.a

Artūrs Mazarevičs

RP

3.vieta

Ina Kesmina

14.

11.a

Artūrs Liepiņš

RP

3.vieta

Ina Kesmina

15.

10.b

Reinis Pauļuks

RP

3.vieta

Ina Kesmina

16.

10.a

Tomass Zutis

RP

Atzinība

Ina Kesmina

Matemātika

N.p.k.

Klase

Skolēns

Rajons/ valsts

Vieta

Skolotājs

17.

5.d

Katrīna Mihailova

RP

2.vieta

Ināra Putāne

18.

5.d

Mārtiņš Pālens

RP

3.vieta

Ināra Putāne

19.

6.a

Ernests Pētersons

RP

3.vieta

Jete Gudeta

10.b

Asnate Bērziņa

RP

3.vieta

Gita Reiniņa

11.b

Dana Koniševska

RP

3.vieta

Ina Svilāne

20.

5.a

Markuss Paršans

RP

Atzinība

Dina Brokāne

21.

6.d

Ilze Steļča

RP

Atzinība

Jete Gudeta

22.

8.a

Kristaps Stumps

RP

Atzinība

Brigita Kalniņa

Ekonomika

N.p.k.

Klase

Skolēns

Rajons/ valsts

Vieta

Skolotājs

12.b

Ansis Pauliņš

RP/valsts

1.vieta

Egija Lukjanska

11.b

Artūrs Mazarevičs

RP

3.vieta

Egija Lukjanska

11.b

Dana Koniševska

RP

Atzinība

Egija Lukjanska

Ķīmija

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

11.a

Artūrs Mazarevičs

RP/ Valsts

Atzinība

Silvija Kreile

11.b

Dana Koniševska

RP

Atzinība

Silvija Kreile

Bioloģija

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

11.b

Dana Koniševska

RP

2.vieta

Aija Randoha

23.

9.a

Rūdolfs Cepurnieks

RP

3.vieta

Aija Randoha

24.

9.b

Elza Eglīte

RP

3.vieta

Aija Randoha

10.b

Reinis Pauļuks

RP

3.vieta

Aija Randoha

25.

9.a

Pēteris Putniņš

RP

Atzinība

Aija Randoha

Fizika

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

10.b

Asnate Bērziņa

RP

2.vieta

Mārīte Grīne

9.a

Rūdolfs Cepurnieks

RP

3.vieta

Mārīte Grīne

10.b

Reinis Pauļuks

RP

3.vieta

Mārīte Grīne

11.a

Artūrs Mazarevičs

RP

3.vieta

Mārīte Grīne

26.

11.b

Justs Pauliņš

RP

3.vieta

Mārīte Grīne

11.b

Una Šlanka

RP

3.vieta

Mārīte Grīne

 Vēsture valoda

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

9.a

Rūdolfs Cepurnieks

RP

Atzinība

Aira Broka

Rīgas pilsētas skolēnu zinātniski pētnieciskā konference

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

11.a

Viktors Liepiņš

RP/valsts

2. vieta

Dzintra Liepiņa

27.

11.b

Dace Melinda Jansone

RP/valsts

3. vieta

Dzintra Liepiņa

11.b

Una Šlanka

RP

Atzinība

Mārīte Grīne

11.b

Dana Koniševska

RP

Atzinība

Mārīte Grīne

11.b

Mārcis Praulītis

RP

Atzinība

Mārīte Grīne

11.b

Justs Pauliņš

RP

Atzinība

Mārīte Grīne

Angļu valoda atklātais konkurss 7.klasēm

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

28.

8.b

Simona Cakule

RP

Atzinība

Lūcija Bērziņa