НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

курсів цільового призначення

„Дотримання вимог  охорони праці та техніки безпеки

при виконанні робіт на цегельному заводі”

Термін навчання – 36 години

Тижневе навантаження – 36 годин

Кількість навчальних днів – 5 днів

№п/п

Назва дисципліни

Всього

Із них

Лекції

ЛПЗ

1.

Загально-професійна підготовка

8

6

2

1.1

Охорона праці

8

6

2

2.

Професійно-теоретична підготовка

26

14

12

2.1

Дотримання техніки безпеки при експлуатації обладнання на цегельному заводі

6

4

2

2.2

Автоматизоване виробництво цегли

8

4

4

2.3

Нова технологія пресування

4

2

2

2.4

Випал виробів

4

2

2

2.5

Пакетування та пакування продукції

4

2

2

3

Підсумкове заняття  

2

-

-

Загальний обсяг навчального часу

36

20

14

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

курсів цільового призначення

«Безпечне ведення робіт у сільськогосподарській галузі»

Термін навчання – 24 години

Тижневе навантаження – 36 годин

Кількість навчальних днів – 3 дні

з/п

Назва дисциплін

Кількість годин

Всього

В тому числі

Лекції

ЛПЗ

1.

Загально-професійна підготовка

8

6

2

1.1

Охорона праці

8

6

2

2.

Професійно-теоретична підготовка

14

8

6

2.1

Вимоги безпеки до виробничого обладнання та організації робочих місць

2

2

-

2.2

Сільськогосоподарські машини та їх технічне обслуговування

6

2

4

2.3

Агротехнологія

4

2

2

2.4

Вимоги безпеки праці під час обробітку ґрунту

2

2

-

3.

Підсумкове заняття  

2

 -

-

Загальний обсяг навчального часу

24

14

8

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

курсів цільового призначення

«Безпечне ведення робіт у сільськогосподарській галузі»

Термін навчання – 36 годин

Тижневе навантаження – 36 годин

Кількість навчальних днів – 5 днів

з/п

Назва дисциплін

Кількість годин

Всього

В тому числі

Лекції

ЛПЗ

1.

Загально-професійна підготовка

8

6

2

1.1

Охорона праці

8

6

2

2.

Професійно-теоретична підготовка

26

14

12

2.1

Вимоги безпеки до виробничого обладнання та організації робочих місць

2

2

-

2.2

Сільськогосоподарські машини та їх технічне обслуговування

10

4

6

2.3

Агротехнологія

10

4

6

2.4

Вимоги безпеки праці під час обробітку ґрунту

4

4

-

3.

Підсумкове заняття  

2

 -

-

Загальний обсяг навчального часу

36

20

14

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

курсів цільового призначення

«Технологічні особливості виготовлення тротуарної плитки»

Термін навчання – 36 години

Тижневе навантаження – 36 годин

Кількість навчальних днів – 5 днів

№п/п

Назва дисципліни

Всього

Із них

Лекції

ЛПЗ

1.

Загально-професійна підготовка

8

6

2

1.1

Охорона праці

8

6

2

2.

Професійно-теоретична підготовка

26

10

16

2.1

Обладнання, інструменти і пристосування для приготування бетонної суміші

2

2

-

2.2

Будівельне матеріалознавство

10

6

4

2.3

Технологія виготовлення тротуарної плитки

14

2

12

3.

Підсумкове заняття  

2

-

-

Загальний обсяг навчального часу

36

16

18

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

курсів цільового призначення

„Особливості ведення будівельних робіт”

Термін навчання –  36 години

Тижневе навантаження –  36 години

Кількість навчальних днів – 5 днів

№п/п

Назва дисципліни

Всього

Із них

Лекції

ЛПЗ

1.

Загально-професійна підготовка

8

6

2

1.1

Охорона праці

8

6

2

2.

Професійно-теоретична підготовка

26

16

10

2.1

Будівельне матеріалознавство

8

6

2

2.2

Будівельне креслення

4

4

-

2.3

Електротехніка в будівництві

4

2

2

2.4

Технологія опоряджувальних робіт

10

4

6

3.

Підсумкове заняття

2

Загальний обсяг навчального часу

36

22

12

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

курсів цільового призначення

«Обробка землі»

Термін навчання –  36 години

Тижневе навантаження –  36 годин

Кількість навчальних днів – 5 днів

п/п

Назва дисципліни

Всього

Із них

Лекції

ЛПЗ

1.

Загально-професійна підготовка

8

6

2

1.1

Охорона праці

8

6

2

2.

Професійно-теоретична підготовка

26

18

8

2.1

Основи агрономії

4

2

2

2.2

Агротехнічні заходи із захисту ґрунтів від водної і ґрунтової ерозії

2

2

-

2.3

Технологія обробітку ґрунту

6

4

2

2.4

Організація проведення механізованих робіт

4

4

-

2.5

Технологія внесення добрив

4

2

2

2.6

Технологія вирощування та збирання с/г культур

4

4

-

2.7

Захист рослин

2

-

2

3.

Підсумкове заняття

2

-

-

Загальний обсяг навчального часу

36

24

10

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

курсів цільового призначення

 «Основи технічного обслуговування

і ремонту сільськогосподарської техніки»

Термін навчання –  24 години

Тижневе навантаження –  36 годин

Кількість навчальних днів – 3 дні

п/п

Назва дисципліни

Всього

Із них

Лекції

ЛПР

1.

Загально-парофесійна підготовка

8

6

2

1.1

Охорона праці

8

6

2

2

Професійно-теоретична підготовка

14

10

4

2.1

Завдання і зміст системи технічного обслуговування машин, засобів технічного обслуговування

2

2

-

2.2

Види спрацювання та відновлення деталей машин

2

2

-

2.3

Приймання та обкатка машин

2

2

-

2.4

Щозмінне, періодичне та сезонне технічне обслуговування тракторів та сільськогосподарських машин

2

-

2

2.5

Періодичні технічні огляди. Діагностування

2

2

-

2.6

Ремонт тракторів та сільськогосподарських машин

2

-

2

2.7

Зберігання сільськогосподарської техніки

2

2

-

3.

Підсумкове заняття

2

-

-

Загальний обсяг навчального часу

24

16

6

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

курсів цільового призначення

«Основи технічного обслуговування

і ремонту сільськогосподарської техніки»

Термін навчання –  36 години

Тижневе навантаження –  36 годин

Кількість навчальних днів – 5 днів

п/п

Назва дисципліни

Всього

Із них

Лекції

ЛПЗ

1.

Загально-професійна підготовка

8

6

2

1.1

Охорона праці

8

6

2

2

Професійно-теоретична підготовка

26

18

8

2.1

Завдання і зміст системи технічного обслуговування машин, засобів технічного обслуговування

4

4

-

2.2

Види спрацювання та відновлення деталей машин

4

4

-

2.3

Приймання та обкатка машин

4

4

-

2.4

Щозмінне, періодичне та сезонне технічне обслуговування тракторів та сільськогосподарських машин

4

-

4

2.5

Періодичні технічні огляди. Діагностування

4

4

-

2.6

Ремонт тракторів та сільськогосподарських машин

4

-

4

2.7

Зберігання сільськогосподарської техніки

2

2

-

3.

Підсумкове заняття

2

-

-

Загальний обсяг навчального часу

36

24

10

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

курсу цільового призначення

«Вирощування овочевих культур»

Термін навчання –  24 години

Тижневе навантаження –  36 годин

Кількість навчальних днів – 3 дні

з/п

Назва розділів та дисциплін

Кількість годин

Всього

В тому числі

Лекції

ЛПЗ

1.

Загально-професійна підготовка

6

4

2

1.1

Охорона праці

6

4

2

2.

Професійно-теоретична підготовка

16

10

6

2.1

Основи агрономії

4

4

-

2.2

Технологія обробітку грунту

6

3

3

2.3

Технологія вирощування овочевих культур

6

3

3

3.

Підсумкове заняття

2

-

-

Загальний обсяг навчального часу:

24

14

10

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

курсів цільового призначення

„Організація роботи зі збуту товарів на підприємствах”

Термін навчання – 24 години

Тижневе навантаження – 36 годин

Кількість навчальних днів – 3 днів

№п/п

Назва дисципліни

Всього

Із них

Лекції

ЛПР

1.

Загально-професійна підготовка

8

6

2

1.1

Охорона праці

8

6

2

2.

Професійно-теоретична підготовка

14

6

8

2.1

Основи товарознавства

6

2

4

2.2

Технологія перевезення вантажів

4

2

2

2.3

Основи бухгалтерського обліку

4

2

2

3

Підсумкове заняття  

2

-

-

Загальний обсяг навчального часу

24

12

10

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

курсів цільового призначення

 «Основи охорони праці при експлуатації водогрійних котлів»

Термін навчання –  24 години

Тижневе навантаження –  36 годин

Кількість навчальних днів – 3 дні


п/п

Назва дисципліни

Кількість годин

Всього

В тому числі

Лекції

ЛПР

1.

Загально-професійна підготовка

8

6

2

1.1.

Основи охорони праці

8

6

2

2.

Професійно-теоретична підготовка

14

8

6

2.1

Документація на котельні установки.

2

2

-

2.2

Дозвіл на пуск котла в роботу.Виробнича інструкція.Режимна карта, її зміст.

2

2

-

2.3

Класифікація котлів.Будова і призначення  котлів

2

-

2

2.4

Хімічна та механічна очистка води

4

2

2

2.5

Відповідальність та обов’язки працівника котельні. Робоча документація.

4

2

2

3.

Підсумкове заняття

2

-

-

Загальний обсяг навчального часу:

24

14

8

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

курсів цільового призначення

 Сучасні технології комп’ютерної обробки інформації ”

Термін навчання – 24 години


п/п

Назва дисципліни

Всього

Із них

Лекції

ЛПР

1.

Професійно-теоретична підготовка 

22

8

14

1.1

Організація роботи на ПК.

6

4

2

1.2

Пакет офісного програмного забезпечення Microsoft Office

8

2

6

1.3

Мережеві системи та сервіси

8

2

6

2

Підсумкове заняття  

2

-

-

Загальний обсяг навчального часу

24

8

14

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

курсів цільового призначення

«Основи охорони праці та правове регулювання взаємовідносин на підприємстві»

Термін навчання –  24 годин

Тижневе навантаження –  36 годин

Кількість навчальних днів – 3 дні

п/п

Назва дисципліни

Всього

Лекції

ЛПР

1

Основи охорони праці

10

8

2

1.1

Правові та організаційні основи охорони праці.

2

2

1.2

Основи безпеки праці на підприємстві. Психологія безпеки праці

1

1

1.3

Організація роботи з охорони праці

1

1

1.4

Основи гігієни праці та виробничої санітарії на підприємстві. Медичні огляди

1

1

1.5

Основи пожежної безпеки на підприємстві

1

1

1.6

Основи електробезпеки підприємства

1

1

1.7

Вибухонебезпека на підприємстві

1

1

1.8

Надання першої допомоги при нещасних випадках

2

2

2

Правове регулювання взаємовідносин

12

12

2.1

Права громадян України на працю

1

1

2.2

Колективний договір

2

2

2.3

Трудовий договір. Прийом на роботу та звільнення з роботи

2

2

2.4

Правове регулювання робочого часу та  часу відпочинку

2

2

2.5

Забезпечення трудової дисципліни та матеріальної відповідальності працівників

2

2

2.6

Дисциплінарна відповідальність робітників

2

2

2.7

Гарантії, що надаються роботодавцем робітникам підприємства

1

1

3

Підсумкове заняття

2

 

Загальний обсяг навчального часу

24

20

2

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

курсів цільового призначення

«Основи охорони праці та правове регулювання взаємовідносин»

Термін навчання – 32 години

Тижневе навантаження – 36 годин

Кількість навчальних днів – 4 дні

п/п

Назва дисципліни

Всього

Лекції

ЛПР

1

Основи охорони праці

15

11

4

1.1

Правові та організаційні основи охорони праці

2

2

-

1.2

Основи безпеки праці в умовах промислового підприємства. Психологія безпеки праці

2

2

-

1.3

Організація роботи з охорони праці

2

2

-

1.4

Основи гігієни праці та виробничої санітарії в умовах промислового підприємства.

Медичні огляди

1

1

-

1.5

Основи пожежної безпеки в умовах промислового підприємства.

2

2

-

1.6

Основи електробезпеки  промислового підприємства

2

2

-

1.7

Надання першої допомоги при нещасних випадках

4

-

4

2

Правове регулювання взаємовідносин

15

15

2.1

Права громадян України на працю

2

2

-

2.2

Колективний договір

2

2

-

2.3

Трудовий договір. Прийом на роботу та звільнення з роботи

2

2

-

2.4

Правове регулювання робочого часу та  часу відпочинку.

2

2

-

2.5

Забезпечення трудової дисципліни та матеріальної відповідальності працівників

2

2

-

2.6

Дисциплінарна відповідальність робітників

3

3

-

2.7

Гарантії, що надаються роботодавцем робітникам підприємства

2

2

-

3

Підсумкове заняття

2

 

Загальний обсяг навчального часу

32

26

4

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

курсів цільового призначення

«Основи охорони праці та правове регулювання взаємовідносин

в умовах підприємства»

Термін навчання –  36 годин

Тижневе навантаження –  36 годин

Кількість навчальних днів – 5 днів

п/п

Назва дисципліни

Всього

Лекції

ЛПР

1

Основи охорони праці

17

15

2

1.1

Правові та організаційні основи охорони праці.

2

2

1.2

Основи безпеки праці в  умовах промислового підприємства. Психологія безпеки праці

2

2

1.3

Організація роботи з охорони праці

2

2

1.4

Основи гігієни праці та виробничої санітарії в  умовах промислового підприємства.

Медичні огляди

2

2

1.5

Основи пожежної безпеки в  умовах промислового підприємства.

2

2

1.6

Основи електробезпеки  промислового підприємства.

2

2

1.7

Вибухонебезпека в  умовах промислового підприємства.

1

1

1.8

Надання першої допомоги при нещасних випадках.

4

2

2

2

Правове регулювання взаємовідносин

17

17

2.1

Права громадян України на працю.

2

2

2.2

Колективний договір

2

2

2.3

Трудовий договір. Прийом на роботу та звільнення з роботи

4

4

2.4

Правове регулювання робочого часу та  часу відпочинку.

2

2

2.5

Забезпечення трудової дисципліни та матеріальної відповідальності працівників

2

2

2.6

Дисциплінарна відповідальність робітників

3

3

2.7

Гарантії, що надаються роботодавцем робітникам підприємства

2

2

3

Підсумкове заняття

2

 

Загальний обсяг навчального часу

36

32

2

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

курсів цільового призначення

«Дотримання безпечних умов при виконанні робіт
в котельні на твердому паливі»

Термін навчання –  36 годин

Тижневе навантаження –  36 годин

Кількість навчальних днів – 5 днів


п/п

Назва дисципліни

Кількість годин

Всього

В тому числі

Лекції

ЛПР

1.

Загально-професійна підготовка

4

2

2

1.1

Основи правових знань

4

2

2

2.

Професійно-теоретична підготовка

30

18

12

2.1

Охорона праці

8

6

2

2.2

Склад і характеристика твердого палива

2

2

-

2.3

Особливості використання твердого палива

2

2

-

2.4

Хімічна та механічна обробка котлової води

4

2

2

2.5

Система опалення на основі твердопаливного котла

4

2

2

2.6

Котельні установки на основі твердого палива. Принцип дії, правила експлуатації

10

4

6

3.

Підсумкове заняття

2

-

-

Загальний обсяг навчального часу:

36

20

14

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

курсів цільового призначення

«Використання сучасних мийних засобів при прибиранні службових приміщень та території»

Термін навчання –  36 години

Тижневе навантаження –  36 годин

Кількість навчальних днів – 5 днів

п/п

Назва дисципліни

Всього

Із них

Теор

Практ

1.

Загально-професійна підготовка

8

6

2

1.1

Охорона праці

8

6

2

2

Професійно-теоретична підготовка

26

18

8

2.1

Види та технологія прибиральних робіт

6

4

2

2.2

Мийні та дезінфікуючі засоби. Загальна характеристика, види, правила користування

10

8

2

2.3

Особливості прибирання з використанням сучасних мийних засобів. Екологічний вплив мийних засобів

6

6

-

2.4

Основи безпеки праці при використанні синтетичних мийних засобів

4

-

4

3.

Підсумкове заняття

2

-

-

Загальний обсяг навчального часу

36

24

10