REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

Viimeinen päivitys 8.7.2017.

1. Rekisterin nimi

Sukelluskeskus-ketjun kanta-asiakas- ja uutiskirjetilaajarekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Nimi:                Tampereen Sukelluskeskus Oy

Verkkosivut:        www.sukelluskeskus.fi

Osoite:                Sammonkatu 35, 33540 Tampere

Puh.:                045 130 0865

Sähköposti:        info@sukelluskeskus.fi

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                Jussi Sila

Osoite:                Sammonkatu 35, 33540 Tampere

Puh.:                045 130 0865

Sähköposti:        info@sukelluskeskus.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Sukelluskeskus-ketjun kanta-asiakkuusohjelmaa ja sähköpostiuutiskirjettä varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään kanta-asiakkuusasioiden hoitamista, tarjousten myöntämistä ja tiedotusta varten. Uutiskirje lähetetään tavanomaisesti kerran kuukaudessa. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tiedot ovat kaikkien Sukelluskeskusten (Tampere, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Kuopio) henkilökunnan käytettävissä. Tietoja ei luovuteta tai myydä Sukelluskeskus-ketjun ulkopuolelle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina seuraavat asiakastiedot: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja asiakkaan/tilaajan lähin Sukelluskeskus-toimipiste. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot: liittymisajankohta, puhelinnumero, pääasialliset Sukelluskeskusten toimintaan liittyvät kiinnostuksenkohteet, sukellusluokitus, uutiskirjeen tilaaja-asetus. Rekisteri ei sisällä ennen kanta-asiakasohjelman perustamista uutiskirjeen tilaajiksi liittyneitä asiakkaita.

6. Rekisterin tietolähteet

Kanta-asiakas- ja uutiskirjeentilaajarekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan omalla liittymisellä www-lomakkeen kautta tai www-lomaketta vastaavan paperilomakkeen täytöllä, jonka Sukelluskeskuksen henkilökunnan jäsen syöttää rekisteriin.

7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta tai myydä Sukelluskeskus-ketjun ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tuhotaan silppurilla rekisteriin syötön jälkeen tai säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Sukelluskeskus-ketju ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastusta ja tietojen korjausta voi pyytää Sukelluskeskus-ketjun liikkeessä tai sähköpostitse osoitteesta info@sukelluskeskus.fi.

10. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Uutiskirjeen tilaaja voi perua tilauksen jokaisen sähköpostitse saapuvan uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä; uutiskirjeen peruminen ei poista henkilön tietoja tästä rekisteristä.