რადიო ”ნორის” დაფინანსების გეგმა და დაფინანსების წყარო

რადიოსადგური რადიო-ტვ ,,ნორ”

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ზონაში რადიომაუწყებლობის ორგანიზაციის შემოსავლის წყაროდ ძირითადად რეკლამების განთავსებიდან და პროექტებიდან შემოსული თანხა ითვლება.

  1.  
  2.  ორგანიზაციის შემოსავლების წყაროები

რადიო-ტვ “ნორი” ამ დროისთვის ფინანსდება საქართველოში არსებული საერთაშორისო ფონდების მიერ. ამის გარდა რადიო-ტვ “ნორი” შემოსავლების მიღებას დამატებითი წყაროების მეშვეობით აპირებს. მათ შორისაა მცირე და საშუალო ბიზნენსის, ასევე ფასიანი განცხადებების განთავსება რადიო ეთერში და შესაბამისად სათემო რადიოსადგურის ვებგვერდზეც.

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სამაუწყებლო ორგანიზაციის ფინანსური გეგმა შემდეგია:

დაფინანსების წყაროები

რადიო-ტვ "ნორის”ძირითადი რეკლამის მომწოდებლები რადიოეთერში და საიტზე:

სარეკლამო დროის საშუალო ღირებულება:

სარეკლამო ბლოკების ჯამური ქრონომეტრაჟი დღე-ღამეში: საშუალოდ 10-15 წუთი.

ცალკე აღებული სარეკლამო ბლოკის ქრონომეტრაჟი: არაუმეტეს ერთი წუთი.

ბლოკების რაოდენობა 14 საათის მანძილზე [დილის 8:00 - ღამის 10:00]: 12-18 ჭრა

ერთი წუთი სარეკლამო დროის ღირებულება [განცხადებების გარდა]: 11 ლარი

განცხადების განთავსების ღირებულება რადიოეთრეში: 2-8 ლარი სპეციფიკიდან გამომდინარე. მაგალითად, ავტო-განცხადება მეორდება მინიმუმ 3-ჯერ დღეში და მისი საერთო ფასი 7 ლარს აღწევს [ხარჯების გათვალისწინებით].

სტატიკური ბანერის განთავსება [Teaser]: 25 ლარი თვეში

ბანერის განთავსება მთავარ ბლოკებში: 55 ლარი [2-3 კვირა], 90 ლარი [5 კვირა]

განცხადების განთავსება ფოტოთი: 15 ლარი

რეკლამის ღირებულება განსაზღვრულია რადიო-ტვ "ნორის" უკვე მოქმედი ვებ-გვერდის ფასებით.

 

პროგრამის წარმოებაზე დახარჯული საერთო თანხის დაანგარიშება

პროგრამის წარმოებაზე დახარჯული თანხები ნაწილდება შემდეგი მიმართულებით:

 

 

რადიო ,,ნორის” დირექტორი /ა.თთთიან /