GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

Adresa: Záhradná  655/60, 094 31 Hanušovce n./T.         Tel. a fax: 057/44 50 654

                                Mail: info@grkat-hanusovce.sk                                         Web: www.grkat-hanusovce.sk


Bohoslužobný poriadok

 26. týždeň po Päťdesiatnici

 

Deň

 

Čas bohoslužieb

 

Poznámky

Pondelok

12.11.2018

18.00 hod. sv. liturgia

Moleben k sv. Jozafátovi

Svätý hieromučeník Jozafát,

polocký biskup

Utorok

13.11.2018

18.00 hod. sv. liturgia

 19.00 hod. Modlitby matiek

Náš otec svätý Ján Zlatoústy,

konštantínopolský arcibiskup

Streda

14.11.2018

18.00 hod. sv. liturgia

                             

Svätý a všechválny apoštol Filip

 Štvrtok

15.11.2018

18.00 hod. sv. liturgia

Dnes sa začína 40-dňový pôst

pred sviatkom Narodenia Pána

tzv. Filipovka

Piatok

16.11.2018

18.00 hod. sv. liturgia

Modlitbové stretnutie

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

Zdržanlivosť od mäsa!!!              

 Sobota

17.11.2018

08.00 hod. sv. liturgia

Nedeľa

18.11.2018

07.00 hod. Farská sv. liturgia

26. nedeľa po Päťdesiatnici

Radový hlas: 1