GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

Adresa: Záhradná  655/60, 094 31 Hanušovce n./T.         Tel. a fax: 057/44 50 654

                                Mail: info@grkat-hanusovce.sk                                         Web: www.grkat-hanusovce.sk


Bohoslužobný poriadok

po Nedeli svätej Päťdesiatnice

 

Deň

 

Čas bohoslužieb

 

Liturgický deň

Pondelok

21.05.2018

  18.00 hod. sv. liturgia

  Sprievod okolo chrámu

Pondelok Svätého Ducha

Najsvätejšia Trojica

Odporúčaný sviatok!!!

Utorok

22.05.2018

18.00 hod. sv. liturgia

19.00 hod. Modlitby matiek

Svätí a veľkí králi a apoštolom rovní

Konštantín a Helena

Streda

23.05.2018

--------

Štvrtok

24.05.2018

18.00 hod. sv. liturgia

Piatok

25.05.2018

18.00 hod. sv. liturgia

Modlitbové stretnutie

Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy

svätého proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Voľnica!!!

Sobota

26.05.2018

08.00 hod. sv. liturgia

Zakončenie sviatku Päťdesiatnice

10.00 hod. Stretnutie detí idúcich

na prvé sväté prijímanie

Nedeľa

27.05.2018

10.00 hod. Farská sv. liturgia

14.00 hod. Večiereň

Korunka k Božiemu milosrdenstvu

Prvá nedeľa po Päťdesiatnici

Nedeľa Všetkých svätých

Radový hlas: 8