Kei te whare o te Nahi a Niho

Ka kake.

And up.

Ka hamama.

shouted.

Ka tiro tiro.

looking.

Ka rarapi.

and rarapi

Ka horoi.

wash.

Ka heke.

down.

Ka pai.