AULA ATAL IES TORRE ALMENARA HORARIO CURSO 2015/16 (Horario sujeto a cambios e incorporaciones a lo largo del curso) Actualizado fecha NOVIEMBRE 2016

LUNES

CURSO- NOMBRE ALUMNX- NACIONALIDAD- NIVEL-INICIAL ASIGNATURA -PROFESOR/A-

MIÉRCOLES

CURSO- NOMBRE- INICIAL ASIGNATURA- PROFESOR/A

JUEVES

CURSO- NOMBRE-INICIAL ASIGNATURA- PROFESOR/A

8:15

9:15

1º A Arseny Yakimets IN     ( I. Cano)

4º A Erik Kapitany Filo( A. Román)

1º D Ian Jervis Mus (J .Sala)

2º C Daniel Clayton ING  (I. Cano)

2 º B Mikolas Pranckevicius TUT (O. Mo)

4º A Erik Kapitany TECN M. Ca

3 º C Vlad Taran TECN (A. Mar)

2º A Alexander Morrinson (Francés)  F. Ra)

2º A Kyle Polage  (Francés)  F. Ra)

1º D Ian Jervis (Inglés) (J.Guz/IFer)

10:15

2º A Alexander Morrinson LEN   (M. Castillo)

2º A Kyle Polage   LEN (M. Castillo)

2º B Mykolas Pranckevicius IN ( E. González)

3º B Maksym  Medvedchu MAT (O. Moya)

4º A Erik Kapitany LAT (L. Gar)

4ºB Selma Thoernblom

1 º C Sofia Mankevich LEN  (J. Baena)

2º A Alexander Morrinson (EF  F. Ra)

2º A Kyle Polage  ( EF  F. Ra)

2º D william Watson ASL (A. Román)

3 º C Vlad Taran LEN  (M. Castillo)

3º A Eric Radu TEC (Antonio M.)

11:15

RECREO : TALLER ENTRECULTURAS EN EL AULA DE ATAL (voluntarix)

11:45

3º A Eric Radu GEO (M. Gir)

3º B Maksym  Medvedchuk LEN ( L. Gálvez)

1º B Dylan Thomson (Tall Co) I. Fernández

1º D Ian Jervis (Mat) (F. Mon/D.Mor)

1º A Arseny Yakimets Ep. V ( E. Bot)

2º A Alexander Morrinson IN ( I. Cano)

2º A Kyle Polage IN (I. Cano)

2 º B Mykolas Pranckevicius Tall Fr ( F. Pla)

3º B Maksym  Medvedchuk TUT (J. Chic)

4 º B Valeria Chuzhchenko Act. E ( V. Vázquez)

4º B Zhanna Badichel Act. E (V. Vázquez)

1º B Dylan Thomson ING (I. Fern)

1º A Arseny Yakimets LEN ( L. Gálvez)

2 º B Mikolas Pranckevicius MUS (J. Sala)

2º D William Watson ASL (A. Román)

2º A Alexander Morrinson ( MAT) D. Mor

2º A Kyle Polage  ( MAT) D. Mor

12:45

1º C Sofia Mankevich Tall Le ( J. Bae)

2º B Mykolas Pranckevicius LEN ( L. García)

3º A Eric Radu LEN (MAG)

3º B Maksym Medvedchuk Valores Éticos (J. Chic)

4º B Valeria Chuzhchenko EpV (E. Bot)

4º B Zhanna Badichel  EpV (E. Bot)

4º B Selma Thoernblom EpV(E. Bot)

3º C Vlad Taran LEN (M. Castillo)

1º B Dylan Thomson LEN (Lola Gálvez)

2º C Daniel Clayton

3 º A Eric Radu TEC (A. Mar)

3º B Maksym  Medvedchuk TEC ( A. Mar)

4º A Erik Kapitany TUT (I. Cano)

3 º C Vlad Taran Tall Lengua (M. Castillo)

1º D Ian Jervis ByG ((L. Mor/L.Car/C.Per)

1 º C Sofia Mankevich  EF (J. Chic)

4 º B Valeria Chuzhchenko   GEO (J. Vale)

4º B Zhanna Badichel  GEO (J. Vale)

13:45

4 º B Valeria Chuzhchenko EF (J. Chic)

4º B Zhanna Badichel EF (J. Chic)

3º B Maksym Medvedchuk Cultura Clásica (Jesús Guzmán)

4º B Iva Proicheva EF (J.Chic)

1º D Ian Jervis GeoE (M.Gir.M.C.G)

1º B Dylan Thomson  Tall Co (F. Pla)

3 º A Eric Radu IN (J. Guzmán)

4º A Erik Kapitany LEN (L. Guzmán)

4 º B Valeria Chuzhchenko IN (I Cano)

4º B Zhanna Badichel IN ( I Cano)

4º B Jessica Clayton IN (I Cano)

4º B Nicole Kvist  IN (I Cano)

4º B SelmaThoernblom  IN ( I Cano)