iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1955 / január / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1955. január

Összeállította: Brünner Fanni (2017)

1955 januárja elsősorban politikai történésekben volt gazdag. Január nyolcadikán a Szovjetunió Kommunista Pártja megerősítette Rákosi Mátyás pozícióját Moszkvában, erősen bírálták Nagy Imrét. Két nappal később élelmiszersegély érkezett az USA-ból Magyarország, Jugoszlávia, Csehszlovákia és az NDK (Német Demokratikus Köztársaság) részére. Január 6-án felfüggesztették Márton Áron gyulafehérvári püspök börtönbüntetését. A hónap közepén ülést tartott a Magyar Dolgozók Pártja, teljes mértékben elfogadásra került a szovjet vezetés kritikája. Az ezután következő napokban a párt ideológiai vezetői az Írószövetség elnökségi pártcsoportjának tagjaival tanácskoztak, emellett létrejött a magyar-jugoszláv árucsere-forgalmi és fizetési egyezmény. Január 20-án a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa községfejlesztési alapot létesített. E hónap huszonharmadikán új, reformellenes írások jelentek meg az Szabad Nép aznapi számában, emellett leváltották Vas Zoltánt, a Minisztertanács Titkárságának vezetőjét. Utóda Szabó Gergely lett. A hónap huszonnegyedik napján országos partizántalálkozót rendeztek Budapesten. A következő napon a Szovjetúnió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége megszüntette a Németországgal fennálló hadiállapotot.

A termelés, valamint a nehézipar is központi téma volt 1955 elején. A hónap első napján a Szabad Nép vezércikkben írt a nehézipar fontosságáról. A vezetés bejelentette, hogy a kenyérgabona-termesztés fokozása érdekében minden, az államnak beszolgáltatott egy mázsa után a termelők és a termelőszövetkezetek 10 kg korpát kapnak térítés nélkül.

Az év első hónapja nemzetközi eseményekben is bővelkedett. Január 17-én vízre helyezték az USA-ban az első atommeghajtású tengeralattjárót, az USS Nautilust. Két nappal később szintén az USA-ban elindult az itthon is kedvelt televíziós vetélkedő, a „Legyen Ön is milliomos!”.A következő napokban a Kínai Köztársaság Hadserege elfoglalta az addig a Kínai Népköztársaság (Taiwan) által birtokolt Yijiangshan-szigeteket. A hónap huszadik napján a Pentagon bejelentette ballisztikus rakétákról szóló tervét. A hónap huszonharmadik napján történt a Sutton Coldfield vonatszerencsétlenség 17 áldozatot követelve.

A politikai és nemzetközi történések mellett sok kulturális eseményt is megemlíthetünk ebben a hónapban. Január 6-án bemutatták Révész György 2x2 néha 5 c. filmjét, Angliában megszületett Rowan Atkinson színész. E hónap 18-án jött világra Nyilasi Tibor válogatott labdarúgó, valamint Kevin Costner, amerikai színész és rendező. A hónap huszonkettedik napján Benjámin László „Köznapi dolgok igézete” c. verse megjelent az Irodalmi Újságban, valamint megnyílt a Kossuth Klub Budapesten. Szintén ebben a hónapban, 28-án halt meg Babits Mihály felesége, Tanner Ilona. Január 29-én ismért az Irodalmi Újság közölte Zelk Zoltán ,,Január” c. versét, valamint Molnár Miklós kritikáját a több év után színre került Tragédiáról. A drámát korábban, a hónap hetedik napján vitték színre a Nemzeti Színházban, annak 1947-es felújítása után először. Mindezek mellett az év első napján megalakult az Írószövetség kiadója a Magvető, a Corvina, a Közgazdasági és Jogi, valamint a Műszaki Könyvkiadó, ezek mellett pedig létrejött a Mahart, vagyis a Magyar Hajózási Rt.

Január hónap legsikeresebb dala a The Chordettes “Mr. Sandman” című száma lett.

Alföld

1955 tavaszán - VI. évfolyam - 1-2. szám (19-20. szám)

TARTALOM

Szűcs László: Sötét  felhők (elbeszélés)

Tóth Endre: Az itthoni háború (versek)

Egri Lajos: A hála szonettjei (versek)  

Fábián Sándor: Földindulás (regényrészlet)

Bihari Sándor: Attila; Nagyerdei elégia; Viadal; Koratavaszi eső (versek)

Ferencz Lajos: Apád vigyáz; Cserébe a szóért (versek )

Rácz Károly: Csak jöjj tavasz (vers)

Téri Árpád: Gondolatok egy színészi pályáról

Nagy János: Nekik köszönjük (vers)

Gellért Sándor: A Gulyás Pál bűvlámpája (vers)

Boda István: Elmondják nekem; Ábel szépségben; Ma már ők kiáltják; Almafák (versek)

Koczogh Ákos: Éjszaka; Kerestelek...; Magosra repüljünk (versek)

Nagy Tibor: Bacsó Boldi halála (elbeszélés)

Imecs Béla: Tomás de Iriarte meséiből (műfordítások)

Imecs Béla: Iriarte

Danyi Gyula: Otthon; Gondjaimban; Nem érdekel (versek)

Kalász László: Hóesésben; Átkozom a messzeséget (versek)

Káldi János: Vers egy régi házról; A Mosoly-utcában ősz van (versek)

Bory Zsolt: Hegedű (vers)

Kádár Zoltán: Debrecen művészi fejlődése a felszabadulás óta

Shakespeare: Vihar (Pákozdy Ferenc műfordítása)

FIATALOK

Szilágyi Miklós: Nem adhatok; Egy fejfáról; Julis néni (vers)

Lázár István: Beszélned kell (vers)

Buda Ferenc: Tűz; Aki azért ír; Tizennyolcéves dal (versek)

Simon Zoltán műfordításai: Joseph Campbell: Az öregasszony; F. W. Bourdillov: Fény

Lothringer László műfordítása: Lermontov

HAGYOMÁNY

Kiss Tamás: Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)

Beke Albert: Földi János, az esztéta

Kiss Tamás: Nadányi Zoltán (1894-1955)

Kiss István: Badár Balázs (1855-1939)

Fábián Imre: Debrecen zenei múltja

KRITIKA

Bőgel József: Gondolatok a Nyugtalan Élet olvasása közben

Karancsy László: Tyutcsev: Versek

Nagy János: Simon István: Nem elég

Julow Viktor: Három költő (Boda, Pákolitz, Petrovácz)

Bajkó Mátyás: Komjáthy István: Aranykert

Bihari Sándor: Pál József: Dúdolgató

Szabadfalvi József: Szűcs Sándor: Ludas Matyi cimborái

Jakab László: Újságunk nyelve (kritikai megjegyzések a Néplap nyelvéről)

HÍREK

Plágium

Napra pontos eseménysor

január folyamán - A Csillag c. folyóiratban megjelenik Németh László drámája, a Galilei. A Nemzeti Színház újabb ígéretet tesz a darab bemutatására.

január 1. Megalakul a Magvető, az Írószövetség kiadója. Megkezdi működését a Corvina, a Közgazdasági és Jogi, valamint a Műszaki Könyvkiadó.

A Szegedi Népszava a nehézipar fontosságát helyezi középpontba vezércikkében.

A kenyérgabona-termesztés fokozása érdekében az államnak a kötelező beszolgáltatás keretében átadott kenyérgabona minden mázsája után az egyéni termelők és a termelőszövetkezetek térítés nélkül 10 kg korpában részesülnek.

A Magyar Hajózási Rt. (Mahart) megalakulása.

január 6. Révész György 2×2 néha 5 c. filmjének bemutatása.

A Nagy Nemzetgyűlés Elnöksége Romániában felfüggeszti Márton Áron gyulafehérvári püspök börtönbüntetését.

Megszületik Rowan Atkinson angol színész.

január 7. A Nemzeti Színház színre viszi Madách Imre Tragédiáját az 1947-es felújítás után először.

január 8. Az SZKP (Szovjetunió Kommunista Pártja) Elnöksége Moszkvában az MDP (Magyar Dolgozók pártja) vezetőivel, köztük Rákosi Mátyással és Nagy Imrével folytat tárgyalásokat. Georgij Malenkov élesen bírálja Nagy Imrét, a szovjet vezetők nem szándékoznak leváltani a miniszterelnököt, de önkritikát és politikai változásokat követelnek. A kérések végrehajtását Nagy Imre megtagadja.

január 10. Az Amerikai Egyesült Államokból élelmiszersegély érkezik Magyarország, Csehszlovákia, az NDK (Német Demokratikus Köztársaság) és Jugoszlávia részére.

január 13. Az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) tárgyalásokat folytat. A testület tagjai feltétel nélkül elfogadják a szovjet vezetők intrikáját, Nagy Imre továbbra is elutasítja azt.

január 14. Létrejön a magyar–jugoszláv árucsere-forgalmi és fizetési egyezmény. Az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) ideológiai vezetői és az Írószövetség elnökségi pártcsoportjának tagjai tárgyalást tartanak.

január 17. Az első atommeghajtású tengeralattjárót, az USS Nautilust vízre helyezik az USA-ban. A helyszín Groton, Connecticut állam.

január 18. Megszületik Nyilasi Tibor magyar válogatott labdarúgó.

Megszülik Kevin Costner amerikai színész, rendező.

január 18-20. A Kínai Köztársaság Hadserege elfoglalja a Yijiangshan-szigeteket, melyek korábban a Kínai Köztársaság (Taiwan) fennhatósága alatt álltak. (Yijiangshan-szigeteki csata)

január 19. Az amerikai CBS tévécsatornán elindul a „Legyen Ön is milliomos!” c. televíziós vetélkedő.

január 20. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa létrehozza a községfejlesztési alapot.

január 22. Budapesten megnyílik a Kossuth Klub.

Az Irodalmi Újságban megjelenik Benjámin László „Köznapi dolgok igézete” c. verse.

Az USA-ban a Pentagon bejelenti nukleáris fegyverekkel ellátott ballisztikus rakéták készítéséről szóló tervét.

január 23. Reformellenes írások megjelenése a Szegedi Népszavában.

Leváltják Vas Zoltánt, a Minisztertanács Titkárság vezetőjét, utóda Szabó Gergely.

Az angliai Birmingham közelében végzetes vonatbaleset következik be, az áldozatok száma 17. (Sutton Coldfield vonatszerencsétlenség)

január 24. Országos partizántalálkozó Budapesten a volt partizánok és a külföldön szabadságharcokban részt vett kommunisták részvételével.

január 25. Rendelet születik a Németországgal fennálló hadiállapot megszüntetéséről a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének részéről.

január 28. Meghal Török Sophie (született Tanner Ilona) író, költő; Babits Mihály felesége.

január 29. Az Irodalmi Újság megjelenteti Molnár Miklós kritikáját a színház felújítása után 8 évvel bemutatott Tragédiáról, valamint Zelk Zoltán „Január” c. versét.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források