ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ- ΓΝΩΡΙΖΩ  ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Η΄ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ

  1. Ένας έμπορος αγόρασε ένα ποδήλατο με 320 ευρώ. Θα το πουλήσει  18 ευρώ περισσότερα. Να υπολογίσετε το ποσοστό στα εκατό της αύξησης της τιμής του ποδήλατου.

ΛΥΣΗ:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Ένα εισιτήριο για το Παρίσι στοιχίζει 150 ευρώ. Κάθε Κυριακή γίνεται έκπτωση 12 ευρώ. Ποιο είναι το ποσοστό στα εκατό της έκπτωσης;

 ΛΥΣΗ:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Ένας καταστηματάρχης αγόρασε έναν υπολογιστή και πλήρωσε 670 ευρώ. Θα τον πουλήσει με κέρδος 45 ευρώ. Να βρείτε το ποσοστό στα εκατό του κέρδους.

ΛΥΣΗ:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: …………………………………………………………………………………………………………………………….