TUTORS CURS 2016-17

Horari Visita Pares

    S1A       Catalina Manresa    _____    dimecres   _____    8:55 - 9:45

    S1B       Àngels Muniesa       _____     dilluns       _____   9:50 - 10:40

    S1C       Patricia Perelló         ____     dijous        _____ 12:00 - 12:50

    S2A       Margalida Servera    ____      dijous      ___        9:50 - 10:40

    S2B       Carme Lliteras         ____      divendres ___      12:00 - 12:50

    S3A      Josep Serra            ______     dimecres ____       9:50 - 10:40

    S3B      Joan Ramon           _____      divendres ____     11:05 - 11:55

    S3P      Rosa Font               _____       divendres ____       9:50 - 10:45

    S4A      Bárbara Tomas      ______      dimecres _____      9:50 - 10:40

    S4B      Antoni Alomar       ______       dimecres _____        8:55 - 9:45

    B1A      Miquel Serra        ______       dilluns   ______      12:00 - 12:50

    B1B      Gemma Capdevila ____       dimecres  ____       11:05 - 11:55

    B1C      Agustina Vilaret     _____      divendres  ____       9:50 - 10:40

    B2A      Margalida LLompart ____     divendres _____       8:55 - 9:45

    B2B      María Sánchez      _____      dimecres  _____   12:00 - 12:50

    B2C      Mª José Blas         ______     divendres _____   11:05 - 11-55

    FPB1    Pilar Rigo     __________      dimecres   _____   9:50 - 10:40

    FPB2    Bel Olucha   _________      divendres  _____    8:55 - 9:45