LOGO_DKF_RED - Kopi.tif

IPP 1 - HAV-kajak

Forudsætninger

Niveau

-

Alder

-

Erfaring

-

Ture med overnatning

-

Førstehjælp

-

Varighed

Kursus+evaluering

Min. ½ dag (4 timer)

Kursus

-

Prøve

-

Underviser/eksaminator/censor

Kursus+evaluering

DKF Instruktør 1 (HAV)

Kursus

-

Prøve

-

Instruktør/kursist ratio

1:8

Hvem må afholde niveauet?

 • DKF
 • DKF klubber
 • DKF certificerede udbydere

Formål/Hensigt

Hensigten med dette kursus er at opmuntre og motivere til sikkerhed og ansvarlighed på vandet, samt introducere til de muligheder og gode oplevelser der er forbundet med havkajakroning. På kurset introduceres du til grundlæggende håndtering og kontrol af kajakken og sikkerhed. Der arbejdes med opbygning af tryghed med kajakken og vandet, under hensyntagen til udstyr, natur og miljø.  

Sted

Beskyttede forhold, overvejende fladt vand evt. lidt bølger. Hav, fjord, sø eller å. Ikke svømmehal/pool.

Teknisk standard

Hensigtsmæssige løfte og bære teknikker

 • Deltageren skal kunne demonstrere en god og sikker løfte og bæreteknik hvor benene og ikke ryggen belastes incl. hensyn til roret.
 • Det anbefales at der hjælpes med at løfte kajakken.
 • Padlen skal være indenfor rækkevidde og kan bruges som støtte ved indstigning.
 • Korrekt tilgang til vandvejen i forhold til skråninger, strøm, søbred eller kyst.
 • Isætningen må ske under sikre forhold.

Fremadroning

Fremadroning over en distance på mindst 50 m.

 • Deltageren må kunne ro kajakken i en lige linie over en distance på mindst 50 m.
 • Et vist tab af retningsstabilitet kan accepteres, men må ikke afstedkomme total mangel på fremadrettet bevægelse eller en stadig slingren fra side til side.

Stop

 • At stoppe kajakken skal demonstreres i begge retninger.
 • Modsatrettet bevægelse skal være synlig efter 4 tag.

Fejetag /styretag
– 360 ¤ vending på stedet

 • 360 ¤ vending skal kunne demonstreres ved en rotation både med og mod urets retning ved hjælp af en hensigtsmæssig brug af fejetag. 
 • En vis rotation i kroppen skal være synlig.

Baglænsroning

 • Kajakken skal roes baglæns over en distance på mindst 25 m. 
 • Orientering over en eller begge skuldre skal være tydelig.

Roning i 8-taller

 • Deltageren må være i stand til at padle i et 8- tal ved hjælp af en kombination af fremadrettede tag og forlæns fejetag for at demonstrere grundlæggende færdigheder i at styre kajakken.

At lægge til ved bred og udstigning

 • At nærme sig bredden på korrekt vis i forhold til vind, strøm, og type af bred eller kyst.
 • Kontrol må opretholdes under udstigning.
 • Udstigning uden at skade kajak eller bred.

Sideforflytning

Vise begyndende færdigheder i:

 • En vis rotation af overkroppen imod pagaj-siden skal være tydelig.
 • Bladet skal være godt nedsænket, paddel skaftet formodentlig endnu ikke lodret på dette niveau
 • Det accepteres at bladet føres tilbage gennem luften eller skæres igennem vandet
 • En tydelig sideværds bevægelse skal kunne vises, et vis udsving med for og bagende er acceptabelt.

At styre med ror

Vise begyndende færdigheder i:

 • Ved fremadrettet bevægelse af kajakken skal padlen isættes  den ene side af kajakken.
 • Bladet skal være næsten dækket, den forreste arm afslappet over maven, skaftet parallelt med siden.
 • Kajakken skal holde en lige kurs med pagajen på den ene side.

Forhindre en kæntring

Vise begyndende færdigheder i:

 • Kajakken skal kunne kantes tilstrækkelig til at det næsten kæntrer
 • Lavt støttetag skal demonstreres i begge sider.

Sikkerhed

Kæntring, svøm ind til bred

 • Prøvetageren skal forblive rolig og hurtig genvinde kontakt til kajakken.
 • Pagajen skal bjærges eller samles op ved at kajakken svømmes hen til pagajen.
 • Kajakken skal kunne tømmes ved bredden.

Fortrolighed med vand

 • Prøvetageren skal være fortrolig med at falde i vandet iført redningsvest og relevant påklædning.

Udstyr        

Havkajak & pagaj.

 • Prøvetageren skal bære svømmevest og et passende udstyr i forhold til vejrlig 
  - fx badetøj, våddragt eller tørdragt.