Prosedyre for ulykkesregistrering i Steinkjer klatreklubb

FORMÅL

Målet med å registrere og følge opp ulykker og nesten-ulykker er å fange opp behovet for skadeforebyggende tiltak og lære av andres feil, fremfor å måtte gjøre dem alle selv. Dette er et tiltak for å reduserer skader og ulykker blant klatrere som er tilknytte klatreklubben.

OMFANG

Enhver innrapportert ulykke og nestenulykke skal behandles i forhold til prosedyren.

DEFINISJONER

ANSVAR

Det er sikkerhetsansvarlig i klubben som har ansvar for at denne prosedyren blir gjennomført etter planen.

HANDLING

Fyll inn dato for utført tiltak, signer og oppbevar skjemaet i klubbens HMS-perm.