RAZREDNICI

Razred

Razrednik

Dan

Termin prije podne

Termin poslije podne

1. a

Jadranka Ivić

četvrtak

9:50 - 10:35

15.50 - 16.35

1. b

Vanja Bošnjak

ponedjeljak

8:50 - 9:35

14:50 - 15.35

1. c

Stela Horvat

srijeda

9.50 - 10.35

15.50 - 16.35

2. a

Ljerka Vuksanić Puljek

srijeda

9.50 - 10.35

15.50 - 16.35

2. b

Mario Perošević

ponedjeljak

9.50 - 10.35

15.50 - 16.35

2. c

Nediljka Miličević

utorak

8:50 - 9:35

14:50 - 15:35

3. a

Senka Špoljarić

utorak

10:40 - 11:25

16:40 - 17:25

3.c

Verica Jezdić

četvrtak

8:50 - 9:35

14:50 - 15:35

3. d

Sanja Košutić

srijeda

8:50 - 9:35

14:50 - 15:35

4. a

Jadranka Špiranović

ponedjeljak

9:50 - 10:35

15.50 - 16.35

4. c

Marica Galičić

srijeda

9:50 - 10:35

15.50 - 16.35

4.d

Vesna Ausman

ponedjeljak

8:50 - 9:35

14:50 - 15:35

5. a

Sandra Roguljić

utorak

11:30 - 12:15

17:30 - 18:15

5. b

Anabela Balint Jelić

Četvrtak 10:45 - 11:25

Petak 16:40 - 17:25

5. c

Nataša Župan

petak

8:50 - 9:35

14:50 - 15:35

5. d

Anica Zrna

petak

10:40 - 11:25

16:40 - 17:25

6. a

Mirta Mihaljević

ponedjeljak

10:40 - 11:25

16:40 - 17:25

6. b

Antonia Štefić

ponedjeljak

10:40 - 11:25

16:40 - 17:25

6. c

Ivka Bušić

petak

9:50 - 10:35

15.50 - 16.35

7. a

Maja Huis

ponedjeljak

9:50 - 10:35

15.50 - 16.35

7. b

Marija Nenadić

petak

10:40 - 11:25

16:40 - 17:25

7. c

Ivana Kuna

ponedjeljak

8:50 - 9:35

14:50 - 15:35

7. d

Goran Kupčerić

srijeda

9:50 - 10:35

15.50 - 16.35

8. a

Ingrid Pavić

utorak

10:40 - 11:25

16:40 - 17:25

8. c

Darija Jančikić

srijeda

10:40 - 11:25

16:40 - 17:25

8. d

Stjepan Vidaković

četvrtak

10:40 - 11:25

16:40 - 17:25

OPPA

Josip Bagarić

OPPB

Sanja Kupčinovac

srijeda

11:25  -12:15

17:25 - 18:15

1. BOC

Sanela Čuljak

utorak

11:30 - 12:15

3. BOC

Ana Ivanović

utorak

11:30 - 12:15

2./4. BOC

Tamara Maras

srijeda

9:50 - 10:35

1./3. Nard

Biserka Medved

četvrtak

9:50 - 10:35

2./4. Nard

Iva Černošek/ Dalila Birovljević

ponedjeljak

9:50 - 10:35

1./4. Šag

Kornelija Berečić

srijeda

9:50 - 10:35

2./3. Šag

Ivana Andrić Pejak

utorak

9:50 - 10:35

UČITELJI

Nastavnik

Dan

Termin prije podne

Termin poslije podne

Ana Šafranko

Vedran Slunjski

Marijana Schneider

petak

9:50 - 10:35

13:00 - 13:45

Ivan Biuklija

ponedjeljak

10:00-10:35

16:00-16:35

Valentina Škorvaga

petak

8:50 - 9:35

14:50 - 15:35

Blanka Pejak

četvrtak

8:50 - 9:35

14:50 - 15:35

Matija Bartolović

petak

8:50 - 9:35

14:50 - 15:35

Vladimir Milošević

četvrtak

10:40 - 11:25

16:40 - 17:25

Marija Pintarić

utorak

9:50 - 10:35

15.50 - 16.35

Jasmina Bikadi

četvrtak

9:50 - 10:35

15.50 - 16.35

Mira Glavaš

petak

9:50 - 10:35

15.50 - 16.35

Marko Skelac

s. Danijela Škoro

utorak

8:50 - 9:35

14:50 - 15:35

Zrinka Blažević

Božana Kuna

ponedjeljak

9:00 - 9:45

15:00 - 15:45

Davor Šokac

Vlasta Buljan

četvrtak

11:25 - 12 :10

17:25 - 18:10

Biljana Pantoš

Petak 9:35 - 10:20