Стамен Георгиев

2010 – 2017 година

 

Истината за Плоската Земя

и

Освобождението на Човечеството,

или

Зететичните изследвания на СТАМАТ

СВАЛИ НА PDF от DROPBOX!

СВАЛИ НА PDF от MEDIAFIRE!

Вечна Истина 2015_stamat2015.blogspot.bg.jpg

In Veritate Victoria (В Истината е Победата!)

СТАМАТ

https://stamat2015.blogspot.bg/ ,

  http://stamat2015.blog.bg/  , https://www.kaldata.com/forums/blogs/blog/1957-стамат-вечна-истина-2015 

Stamen Georgiev

2010 – 2017 година

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Встъпителни слова

Изследване Първо: Езотерични съновидения

                                                       

Изследване Второ: За Лъжата, Робството и Освобождението

                 

Изследване Трето: Как Човечеството бе поробено                                               

·         Системата на Образованието                                                                                

·         Съвременната наука и Плоската Земя

                                                                 

Изследване Четвърто: Закона за Перспективата, или Как работи Човешкото око

·         Хоризонтът и сферата                                                                                                     

·         Перспективата върху плоски повърхности                                                                

·         Тайната на Човешкото зрение                                                                                      

·         Как се появяват хоризонтът и убежната точка                                                         

·         Полярна азимутална равноотдалечена проекция

                                             

Изследване Пето: Заслепени от науката

                                                                 

Изследване Шесто: НАСА – CGI-измами, Зиро-Джи самолети, басейни и акробатика         

·         Измамата „Ератостен”                                                                                                   

·         Прилагане на компютърните технологии за заблуда и измама                      

·         Какво представляват Зиро-Джи самолетите                                                             

·         Лабораторията за Неутрална Плаваемост на НАСА в Хюстън                             

·         Измамата за съществуването на „космически полети”                                           

·         Криптокрацията – Тайните Властващи

                                                                     

Изследване Седмо: Християнството и Плоската Земя

·         Плоската Земя в Народната мъдрост                                                                          

·         Сътворението в Библията                                                                                             

·         Библейски доказателства за Плоската Земя                                                      

·         Cui bono – В чия полза

                                                                                            

Изследване Осмо: Месото – желаната отрова в менюто на „цивилизования” Човек

·         Здравето на Нацията                                                                                                       

·         Когнитивният дисонанс                                                                                                 

·         Човекът не е хищник!                                                                                             

·         Психологическа и Душевна цел на месоядството                                             

·         За вегетарианството и веганизма от Древността до днес

                                        

Изследване Девето: Информация, пропаганда и когнитивен дисонанс – Светът на Оруел и Бърнейз

·         Окултната семантика на словесността                                                               

·         Двусмислието поражда когнитивния дисонанс                                                 

·         Манипулативната пропаганда – методът на Криптокрацията

                              

Изследване Десето: Зететика и Теория, Зететичен метод и Теоретичен метод        

·         Пробуждането на Човечеството                                                                  

·         Истинната Зететика срещу измамната теория                                                          

·         Откъс от „Земя, не кълбо!“ на Д-р Самюел Роуботъм

                                     

Изследване Единадесето: Плоската Земя – най-висшето Знание в съвременния Свят    

·         Картата                                                                                                                              

·         Зететични въпроси                                                                                          

·         Истината за формата на нашата непосредствена Вселена                                      

·         Масонът Адмирал Бърд и Небесната Твърд                                                              

·         Затварянето на морската шир  – Антарктическият Договор                                 

·         Наказвани изследователи                                                                                          

·         Значение и смисъл на термина „Правителство“                                                       

·         Разкритията на Уилям „Бил“ Купър                                                                  

·         Умственият контрол и пророческото програмиране – същност на Холивудизма            

·         Отклоняване на Човеците от Истината, чрез измамата за междузвездните ракетни пътувания                                                                                                                  

·       Предупреждения на разкайващи се окултисти и Масони за настъпването на Новия Световен Ред                                                                                            

·     „Докладът от Желязната планина“ и насаждането на „културата на войната“ – заключителен етап в поробването на Човечеството

                                    

Изследване Дванадесето: Действителният Свят, в който живеем, и Истинският Аз

·         Григорианският календар и Астро-теологията                                                         

·         Държавните и религиозни институции и религията „Съвременна наука“

·   Слънцепоклонничеството и открадването на древните Божества, езотеричните празници и окултните обичаи от институциалното Християнство                                                  

·         Действителният Свят – Империята на Трите Града                                          

·         Поробените народи                                                                                                  

·         Четирите Закона на Творецът-Творение                                                            

·         Чакри, нади и Енергии в Седемте тела на Човешкото същество                  

·         Храната – изворът на живота, здравето, щастието и дълголетието              

·         Освобождаващо Трансцендентално Отключване на Истината                     

 

 

 

ПРЕВОДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

І.„Как Стенли Кубрик фалшифицирал прилуняванията на Аполо“ от Джей Уайднър, превод на откъсите: СТАМАТ                                                                             

ІІ.„Двеста Доказателства, че Земята не е въртящо се кълбо!“ от Ерик Дубей, превод: СТАМАТ

                                                                                                              

ІІІ.„Еволюцията е лъжа – Разумният замисъл е истината!“ от Ерик Дубей, превод: СТАМАТ                                                                                                             

ІV.„Измамата за динозаврите – динозаврите никога не са съществували!“ от Ерик Дубей, превод: СТАМАТ                                                                                                  

V.„Маймуночовекът никога не е съществувал!“ от Ерик Дубей, превод: СТАМАТ                                                                                

VІ.„Небеса и Земя“ от Гебриел Онриет, превод, изображения, линкове: СТАМАТ                              

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор                                                                                                                               

1. Относно отсъствието на въртене на Земята около Слънцето и за съществуването на летен и зимен поток на Космическото дихание                                                                   

2. Относно факта, че Земята не се върти около себе си, и за съществуването на дневен и нощен поток  на Космическото дихание                                                                              

3. Относно въртенето на планетите около Земята, а не около Слънцето                       

4. Относно твърдия Небесен Купол                                                                                    

5. За нематериалното естество на планетните дискове                                            

6. За въздействието на Небесния Свод и за космическите лъчи                                      

7. Относно дефектите на проекцията, летящите дискове и дъгата                                  

8. За фазите на Луната и затъмненията                                                                               

9. Относно звездите                                                                                                               

10. Относно прецесията на Равноденствената точка                                                        

11. За образуването и възрастта на Земята                                                                          

12. Относно функцията на Земята във Вселената и за вулканичните изригвания и земетресенията                                                                                                                           

13. Дали Земята е Сърцето на гигантски Човек-Свят?                                                      

Встъпителни слова

 

Уважаеми Читателю,

В ръцете си държите книга, която е първата по рода си в Българската литература, но не поради това, че темите присъстващи в нея са неизвестни или чужди на Българина, или поради това, че се говори за нови открития, а защото начинът, по който фактите, данните и доказателствата са изложени, а също така структурата на размислите, относно изследванията, както и разсъжденията, изводите и умозаключенията, до които еднозначно и недвусмислено се достига, като неизменно се следват законите на Логиката, изискват твърде безпристрастен и Освободен ум, широк и необременен Мироглед, неподправено чисто и искрено възторжено Сърце, възлюбила целия живот и всяка Твар Душа и извисен над дребнавата прагматичност и суетата на лъжовния социум Дух.

Не, тази книга не е някоя високопарна тренировка на университетската ученост и енциклопедичната назубреност, а тъкмо напротив. В нея няма да откриете почти нищо от онова, на което са Ви научили блюстителите на „Образователната система“ и което ежечасно, всеки ден и през всичките Ви години сте слушали по радиото, гледали сте по телевизията или сте чели в книги, вестници и списания. Но, въпреки това, ако се вгледате дълбоко, дълбоко, ама наистина много дълбоко в Душата си, Вие ще откриете всичките факти, знания и Истини, изложени на следващите страници.

Приятели неведнъж са казвали на автора, че повтаря многократно определен факт, умозаключение или Истина. Да, действително, в тази книга авторът се опитва да подчертава Правдините възможно най-ярко, без да достига до ненужна прекомерност, разбира се, тъй като това е единственият начин те да останат в ума на Читателя, но не да се разсеят като утринна мъгла след изгрев. Това, заистина, е правилният метод, защото Знанието оповестено тук има за цел да изтрие завинаги лъжите непрекъснато повтаряни през двадесет минути по всички Масонски радио-телевизионни и интернет базирани канали, както и в ПРЕСАТА, и в цялата уж научна литература в наши дни!!!

На следващите страници, авторът красноречиво ще докаже, че днешната „цивилизация“ се гради и се поддържа единствено и само от наглите лъжи, безсрамните измами, явната дезинформация, изкусната манипулация и изопачаване на данни и факти, или откровеното им измисляне, като във всичката тази нечовешка низост децата са индоктринирани още от първия си плач, чрез пропагандната машина на Масонските масмултимедии *[1] и „Образователната система“ – верни слуги, положили кръвна клетва пред Илюминатската клика. Е, как, тогава, можем да противостоим на въздесъщата лъжа, ако изречем Истината само веднъж??!!

[1]* С терминът „масмултимедии“ авторът определя всички ефирни, кабелни или базирани на интернет платформи радио-телевизионни и интерактивни канали, излъчващи информационни, образователни, научно-популярни, игрални, спортни, забавно-развлекателни, филмови и музикални програми, приемани от радио-телевизионни приемници или интернет устройства, като: компютри, смартфони и таблети, както и всички ежедневни и периодични печатни издания, наричани тук за краткост ПРЕСАТА, всичките собственост на властващата Илюминатска върхушка.

 

И, естествено, в никакъв случай не трябва да се страхуваме, че нашите приятели, любими, родители или роднини ще ни сгълчат, укорят и порицаят, или дори напуснат, или изгонят, заради изговарянето и разпространяването на явни Истини и неоспорими факти – крайната победа винаги ще е на наша страна, ако гледаме Правдата право в очите. Страхът е най-мощният съюзник на враговете на Човечеството, та когато го изгоним от Сърцата и Душите си, враговете ни ще изгубят властта си върху нас!

В този момент, авторът си припомни една от многобройните крилати фрази на Боб Марли. В нощта на 3-ти Декември 1976 година, два дни преди историческия концерт „Усмихни се, Ямайка“ (Smile Jamaica), Боб Марли и Дъ Уейлърс репетират в къщата му в Кингстън, когато наети от Войнстващия Елит терористи откриват стрелба срещу дома му. Един куршум одрасква гърдите на Марли, след което счупва костта на лявата му ръка и засяда в нея, жена му е простреляна в главата, а неговия мениджър – в тялото. Въпреки „недвусмисления намек“, Боб Марли свири на концерта с превързана ръка, а пред изумените журналисти изрича следните безсмъртни слова:

„Хората, които се опитват да направят този Свят по-лош, не си вземат почивен ден. Как мога аз да си взема?“

В настоящата книга, авторът се стреми да възвърне искреността на Българския книжовен език, неговото многовековно животрептущо звънливо звучене, красотата на многообразието от словоформи и диалекти и прекрасността на дълбокомислената изразност, загубили се безвъзвратно в арогантната некултурност, дивашката вулгарност и безжизненото телефонно бръщолевене на ежедневното битувание. През последния четвърт век, заедно с демографския срив, изчезна и изящната словесност, както в общуването ни, така и в литературните напъни на старателно „поеврипейчените“ и „похамериканчени“ нашенски вестникарски Пишурковци. Авторът, обаче, от твърде отдавна има сериозни подозрения, които се потвърдиха през последната година, че граматиката на Индоевропейските езици е нарочно и целенасочено опорочавана из корен, не само по отношение на морфологията – в посока на опростяване, но и в ущърб на правописа. Занимаващите се с езикознание, са осведомени, че всички езици винаги са били насилствено и с последователна настойчивост променяни, но сякаш в Родната ни бу̀квеница тези промени бяха твърде много ускорени.

В течение на годините, авторът е приемал с твърде големи резерви правописните правила в Новобългарската сло̀вница и по-точно използването на главната буква, както при някои конкретни, така и при абстрактните съществителни имена. На следващите страници, определено не се спазват правописните норми за използването на главната буква при съществителните имена, тъй като се счита, че тези норми уронват престижа на Човешкото същество и принизяват, както Същността на Творецът-Творение, така и взаимовръзките на Всичко Съществуващо в Него. Без да се задълбаваме в ненужна конкретика, бихме предупредили Читателя, от тук нататък, да има предвид целенасочената употреба на главните букви при съществителните имена и задълбочено да вниква в смисъла им.

Авторът е напълно убеден, че ние живеем в последните години на тази цивилизация, не защото ще бъдем унищожени от измислена „термоядрена война“ или от „предизвикан тероризъм“, или от „извънземно нашествие“, които причини се явяват изфабрикувани психологически мероприятия на Властващата върхушка, провеждани от Тайните служби, посредством всяването на страхова психоза от масмултимедиите, но защото когнитивният дисонанс, предизвикан от узаконяването на културата на войната и насаждането на месоядството в Психиката и Душата на Човека, посредством умствения контрол, пророческото програмиране, пропагандата и индоктринирането в лъжовна ценностна система и Мироглед, чрез метода за злонамерено въздействие върху груповите поведенческите модели, направиха от „цивилизованото“ Човечество най-злия и демоничен вражалец срещу собствения му Създател.

Накрая, авторът още веднъж иска да подчертае, нека онези, които непрекъснато гледат телевизия, слушат радио и четат ПРЕСАТА, жадно поглъщайки нечовешката жестока вибрация на всяка инсценирана от Тайните служби кървава драма или инфантилно-пошлата просташка вибрация на поредния битов, сексуален или обществено-политически преднамерено режисиран скандал, още на момента да захвърлят тази книга! Нека не четат книгата, защото тя определено не е синхронична с излъчванията на тяхното Същество и няма да бъдат в състояние да разберат Знанието, изложено на следващите страници! Нека след това прекратят достъпа на телевизията, радиото и ПРЕСАТА до своите сетива и едва когато в продължение на месеци пречистят Съществото си от низките вибрации, да посегнат и разгърнат книгата, за да се докоснат до Истините в нея.

Авторът силно препоръчва книгата да бъде четена последователно, та да не се пропуска или предварява нищо, тъй като нейната структура е неразделна част от крайното й послание, и пожелава проникновено четене, което да изпълни заветната си цел – Пробуждане и Освобождение!

 

In Veritate Victoria (В Истината е Победата!)

Плоската Земя - СТАМАТ.gif

СТАМАТ

 

МИР и ЛЮБОВ!

2-ри Юни 2017 година

 

 

 

 

 

 

 

 

Изследване Първо:

Езотерични съновидения

 

* * *

9-ти Декември 2010 година

Показано ми бе, че всичко съществуващо е вибрация – честотно колебание. Независимо от това, дали е материя, тоест груба субстанция с ниска честотна вибрация, или енергия, тоест фина субстанция с висока честотна вибрация, както в манифестирания феноменален Свят на Мирозданието, така и в Трансцендентния Свят на Творецът-Творение, всяко проявление осцилира с определена честота, която за всеки обект, енергия или явление е строго определена и e носител на неговите свойства. Същото се отнася и за енергийните източници, като определената вибрация представлява модела-отпечатък на същността на обекта, енергията или явлението. Просветлените и Освободени Човеци могат да видят модела-отпечатък или да го чуят, или да го усетят свръхсетивно, като по този начин те го определят в рамките на две основни категории: хармоничен или симетричен, или синхроничен, и дисхармоничен или асиметричен, или асинхроничен. Когато Човешкото същество, вслушващо се в уроците на Духа, започва да разпознава Доброто от Злото, то всъщност започва да прави разлика между хармоничните и дисхармоничните или симетричните и асиметричните, или  синхроничните и асинхроничните модели, манифестирани от Творецът-Творение. Този Закон беше онагледен, посредством сравнение на вътрешната Душевна красота у Човека с неговите лицеви черти. Обобщено ми бе, че Доброто и Злото, или това което съвременният Човек разбира под тези понятия, са хармонични или дисхармонични вибрационни модели-отпечатъци.

* * *

 

25-ти Декември 2010 година

Показано ми бе, че Творецът-Творение е най-великата, изначална, безкрайна, вечна, всезнаеща, всеведуща, всесилна, всемогъща, въздесъща и абсолютна Трансцендентална Енергия. Дори когато Човек греши или е в илюзия, това пак е от Творецът-Творение. Въплощения с ярко изразена дисхармонична конструкция на лъжата имат за крайна цел Духовното израстване и усъвършенстване на Човешкото същество по метода: теза – антитеза – синтеза или проблем – объркване – решение, или, с други думи, проба – грешка – поука. Обобщено ми бе, че както лъжците, измамниците и мистификаторите, така и техните „жертви” – заблудените, са също толкова в Духа, колкото и истинно Просветлените, тъй като, още преди инкарнирането си, когато е в Трансцендента, всяка индивидуализирана Душа избира доброволно своята „роля” в предстоящия живот, с цел придобиване на опитност и съвършенство.

* * *

 

15-ти Април  2011 година

Бе ми показано число с важно значение за бъдещето: 11666. Може би 2011 година, 6-ти Юни, 6 часа? Или 2011 година, 15-ти (1+5=6) Юни, 6 часа? Числото бе изписано на табела или табло и беше ми обърнато специално внимание да го запомня! След известно време, втората единица се промени в двойка, а после във въпросителен знак: 12666......1?666. Може би 2012 година, 6-ти Юни, 6 часа? Или периода от 6 часа на 6-ти Юни 2011 година до 6 часа на 6-ти Юни 2012 година? Или може би след 2012 година на 6-ти Юни в 6 часа времето престава да има сегашните характеристики, тоест от наша гледна точка престава да съществува??!!...

Или от 6 часа на 6-ти Юни 2012 година, ние, всичките, отваряме Новата Епоха!

* * *

 

 

 

 

15-ти Юни 2011 година

От различно измерение.

Въплотявам се в някого, който е в тежководолазен костюм или космически скафандър. Виждам много добре пред лицето си предпазното стъкло на шлема. То е много голямо! Намирам се в командна зала. Отляво и отдясно срещу два пулта с множество циферблади са седнали двама – може-би-човека. Аз се наслаждавам и се смея! В откровен екстаз съм! Двамата гледат към костюма и мен и се усмихват разбиращо. Невероятно щастлив съм – премятам се нагоре-надолу и правя някакви тайни знаци с ръце. Преизпълнен съм с искрена достоверност за реалността – всичко наоколо е толкова действително, колкото и в будната реалност.

И изведнаж разбирам, че Аз Съм в костюма, или скафандъра, на това мое тяло в това мое въплощение.

* * *

 

 

8-ми Юли 2011 година

Лусид дрийминг

Бе ми показано, как да се отговори на небезизвестното твърдение: „Преражданията, или реинкарнациите, не са крайна реалност, тъй като голяма част от спомнилите си минали животи твърдят, че са били въплотени в известни личности: Царе, воини, учени и така нататък, което свидетелства, че това е просто самовнушение.”

Но, заистина, това е точно така! Всички индивидуализирани Души са преминавали през тези личности в процеса на последователни прераждания. Тъй като личността е набор от вибрации с различна амплитуда и честота, хармонични или дисхармонични, и тази обща характеристика е поредната пространствено-времева картина от преживявания и опитности, през която всяка една Душа трябва да премине по пътя на усъвършенстването си. Обаче от Осмото ниво на плътност на Съзнанието, тоест на ниво Единният, Абсолютът, Творецът-Творение, пътешествието на индивидуализираната Душа през личностите се случва тук и сега, а именно извън времето и пространството и същевременно симултанно, изведнъж, което от само себе си е ясно, тъй като извън време-пространството не може да има действие. Точно такава е и извечната характеристика на Единният: всички същества, места и неща, във всички Вселени и във всички измерения на Творението са Едно и наистина няма никакво разделение между което и да е от тях!

*

 „Видях” на бърз каданс, от сегашния момент назад, цялата поредица от животи на майка ми и баща ми, като едновременно с това „гледах” действителността в отделните им животи. Те се въплощаваха ту като брат и сестра, ту като много добри приятели от различни полове, ту като врагове, ту като съпрузи. Едновременно с това „виждах” и преживяванията във всеки един от животите им. Това продължи до самото начало, като млади Души, когато се родиха за първи път като брат и сестра и още преди това, когато бяха Едно. И тогава кадърът замря. Защото Всички сме Единният и Единният е Всичко!

* * *

 

6-ти Март 2015 година

Езотерично продължение на обикновено сънуване

Всички ние се бяхме събрали и чакахме нещо или някого. Вначалото не разбирах откога чакаме или какво чакаме, или кого чакаме. Всички оживено говореха. С течение на времето, бяха се оформили групи, които задълбочено дискутираха определени теми. За случайния наблюдател, непознаващ вдълбочина същността им, тези теми биха се сторили различни, но в действителност, всички те бяха пронизани от една обща нишка – ВЪЗНЕСЕНИЕТО и СПАСЕНИЕТО.

Една група непоколебимо бе убедена в Спасение, чрез отдаване на Духовните учители – минали или настоящи. Тя оживено обсъждаше, кое е най-сигурното Спасение – преклонението пред Иисус и гарантирано Възнесение като част от 144-те хиляди или пред Пророкът, или пред Кришна, или пред Майтрея, или пред Бабаджи, или пред някой от другите Аватари. Друга група обсъждаше Будизма и като единствено Спасение достигането на Шунята чрез Нирвана. Трета – доказваше как извънземната раса на Плеядианите идват да спасят всички във вибрацията на Светлината от гнета на Сивите и Илюминатите. В следващата се говореше, че всеки един е способен чрез различни практики да сътвори МерКаБа (свързване на Духа и Душата) – Тялото на дъгата, с което се постига Възнесение. Определена група страстно защитаваше Луциферианската Теософска доктрина на Блаватска, Кроули и съвременните Илюминати, като единствен път за Спасение в Лоното на Носещия светлината. Други неотклонно вярваха, че всеки сам за себе си е учител и гуру и последовател, както поучаваше отхвърлилият Теософията Кришнамурти, и сам по свой начин ще постигне Спасението. Други, пък, превъзнасяха Кабалла или Херметичната магия като правилните средства за постигане на Спасението...

Всички ние чакахме и гледахме нагоре и говорехме, много и оживено. И чакахме. И гледахме нагоре. И говорехме...

Изведнаж се почувствах странно отдалечен. Като че нямах нищо общо с цялата тази врява. Зрението ми се проясни неимоверно. Слухът ми стана така изострен, че моментално чувах всяка отделна сричка произнасяна от всеки един. Но вместо това да предизвика какофония, то породи чудесен феномен. Всички гласове и всички различни съждения се сляха в един ГЛАС, който ми говореше, казвайки:

„Вижте ни! Всички ние копнеем и лелеем Спасение и Възнесение. Всички вярваме, че ще бъдем спасени, но по различен път. Да, вярваме! Но дали знаем това? Вярата е възприемането от ума на определено предполагаемо нещо като истина, без доказателства. Да, предполагаемо! Това не е знание! И когато казваме, че вярваме в някого или в нещо, ние откровено заявяваме, че не знаем нищо за това същото нещо!

Вижте ни! Всички ние поотделно, егоистично възхваляваме този или онзи Спасител и очакваме Спасението поединично, без да се интересуваме или нуждаем от другите. Ние, всичките, живеем за себе си в себе си и определено вярваме, че другите нямат значение. Да, вярваме, но не знаем това!

Вижте ни! Всички ние се стремим към Спасение, за да влезем в Новата Епоха! Но какво е Новата Епоха? Ако изминалите хилядолетия от началото на тази цивилизация могат да се определят с две думи, тези думи са: Епоха на Вярата. В продължение на  хиляди години, стотици хиляди и милиони вери и вероизповедания само ни разделят и противопоставят един на друг. Новата Епоха е Епохата на ЗНАНИЕТО! Това Знание, обаче, не е известното университетско такова. Това Знание е Вечното, Истинно, Трансцендентално ЗНАНИЕ, идващо от Творецът-Творение!

Ето, част от това Знание! Законът на Единният гласи: „Всички същества, места и неща, във всички Вселени и във всички измерения на Творецът-Творение са Едно и наистина няма никакво разделение между кое и да е от тях!”

Вижте ни! НИЕ, ВСИЧКИТЕ, СМЕ ЕДНО! И как, тогава желаем поединично егоистично Спасение!?! Всички ние само заедно бихме могли да се Възнесем и Спасим! Защото ВСИЧКИ СМЕ ЕДНО!”

* * *

 

 

12-ти Октомври 2015 година

 

 

Птици над безбрежна равнина.

Нега в есенната здрачина.

Кой окраде безмълвието на невинността?

 

* * *

 

 СТАМАТ

 

 

Изследване Второ:

За Лъжата, Робството и Освобождението

Човекът, носещ искрица от жаравата на Свободата в Сърцето си, в определен момент след четиридесетата година от живота си, започва съвсем ясно да осъзнава, както робското положение на обикновения Човек навсякъде по Света, така и лъжовната парадигма на Контролиращия Елит, властващ над него. Тогава, той започва многогодишно дирене за естеството и корените на това робство, като задълбочено проучва и проникновено изследва, как така става, че от прекрасните, любвеобилни, всерадостни, чисти и честни същества, каквито ние, всички, идваме на този Свят, пораствайки и „съзрявайки” се превръщаме в лъжливи, коварни, безсърдечни, жестоки насилници и убийци на животни и себеподобни. Ако този дирещ Истината Човек не се задоволи само с умозрителни заключения, а започне експериментиране, той ще установи, че деца, които не са ежеминутно изложени, още от съвсем крехка възраст, на масовата пропаганда излъчвана в „детските”, „развлекателните” и „информационните” просмукани от насилие програми по корпоративните Масонски масмултимедии, съзряват като жизнерадостни, спокойни, щастливи и самостоятелно мислещи възрастни. И ако този изследващ не се спре само до тези факти, а продължи да рови и човърка в ранената и болнава Човешка Душа, за да достигне и намери зловредния „вирус”, който бавно я умъртвява, може би след дълго и усилно търсене ще открие ИСТИНАТА.

Вначалото тази Истина изглежда толкова абсурдна и налудна, че изследващият много лесно би могъл да я отхвърли, ако... Да, ако тя не се потвърждаваше от ежедневния ни опит и здравия разсъдък!!!

За да ни стане по-ясно, нека си представим, че сме малка група нашественици, но искаме да превземем и подчиним един многолюден народ, който има култура и светоглед съвсем различни от нашите. Този народ живее в мир, любов и разбирателство, има здрава ценностна система, високи Духовни стремления, съзнава и вижда в себе си, във всяко живо Същество и навсякъде наоколо Творецът-Творение и затова почита, пази и уважава всички и всичко. Той поддържа чиста и жизнена връзката си със Създателя и цени живота на всяко Същество, защото вижда в очите му себе си и Твореца. Не убива за храна чувстващи Същества, за да задоволи страстта си към мъртва плът, защото това би било изяждане на себеподобен. Този народ е щастлив и живее свободно, с чисто Сърце, израства в здрав Дух и не се блазни да налага волята си и да властва над съседните народи, защото знае, че подчиненото положение отнема свободата, както на роба, така и на господаря. Човеците от този народ нямат потребност да воюват, властват, съдят или да се доказват пред околните, тъй като съзнават, че всичките са еднакво ценни за Твореца-Творение. Те живеят в хармония, любов и уважение към Създателя и цялото Мироздание и съвсем естествено е, че не познават престъпленията, тъй като предпоставките за тях отсъстват.

По какъв начин незначителен брой завоеватели биха могли да поробят този многоброен народ? Директен конфликт не би донесъл успех, следователно, би било нужно да се проникне потайно и скришом, с измама и хитрост, вътре в най-съкровените кътчета, в светая-светих на противника и чрез подмяна на ценностната му система, той да се отслаби, обърка и деморализира.

Za lazhata robstvoto i osvobozhdenieto - Stamat - 2.jpg

В началото, завоевателят лека-полека отслабва връзките между Човеците, чрез подхранване на индивидуалното его, насаждайки фалшиви цели за домогване, за да се стимулират лицемерието, коварството и предателството. След това, той инсталира изкуствени йерархични структури, които да омагьосват слабоволевите и да изкушават и привличат неудържимо зараждащата се клика от контрол-маниаци, от което неминуемо избуяват низостта, алчността и властолюбието и се благоприятства появата на прослойка социопати, която бива използвана за по-нататъшно задълбочаване на безпътицата и кризата в морала. После, завоевателите поругават, осмиват и забраняват по всякакъв начин традициите, наследствеността и уюта на семейното огнище, като стимулират скитничеството и ангарията в странство, за да се разпространи самотността, безразличието и безскруполността на безотечественика. И накрая, те заливат отвсякъде почти завладяния вече народ с пропагандни безумни лъжи, с измислици и с невъзможни абсурди, изопачаващи, обругаващи и отричащи, както изконната и вечна Духовна и Трансцендентална взаимосвързаност на живото Същество с Творецът-Творение, така и истинската същност на  живота и самото естество на Света, който обитава този народ.

Za lazhata robstvoto i osvobozhdenieto - Stamat - 3.jpg

Ето, по такъв начин, ние, всичките, скришом и потайно, в продължение на векове бяхме непрекъснато, последователно и методично индоктринирани в една лъжовна, напълно измислена и нямаща нищо общо с действителноста, но изкуствена изградена, нагласена и манипулирана парадигма от властващия Илюминатски Елит. Ето, как ние, всичките, бяхме изтръгнати от обятията на вселюбящия ни Творец и бяхме запратени да се лутаме безпричинно, безотрадно и безцелно всред отломките от Големия взрив, налудно търсейки невъзможното си родословие сред амеби, риби, измислени „динозаври”, прасета и шимпанзета. Ето, по този начин, бяха произведени и мултиплицирани милиардите био-аутоматони съгласяващи се с всичко, без да го поставят под съмнение, и подчиняващи се на командите, издадени от Илюминатската йерархична номенклатура, колкото и безумни, брутални и жестоки да са те. Ето как, ние, всичките, загубихме висшата си Духовна принадлежност към обиталището на Творецът-Творение и се сдобихме с панелна квартирка в крайния квартал, собственост на Елитарните хазяи.

Но в  никакъв случай, ние не трябва с отчаяние да се предаваме, тъй като Глобалистите-Елитаристи-Контрол-маниаци забравиха изначалната и фундаментална Истина за Човешкото същество, а именно:

Ние сме извечно и завинаги Трансцендентално свързани с Творецът-Творение и, веднъж тръгнали по пътя на Познанието, винаги постигаме Освобождение!!!

 

СТАМАТ

 

МИР и ЛЮБОВ!

23-ти Декември 2015 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изследване Трето:

Как Човечеството бе поробено

 

Системата на Образованието. Съвременната наука и Плоската Земя.

 

***

„Образованието е чудесно нещо, но когато ти се дава, винаги помни, че нищо, което си струва да знаеш, някога ще бъде изучавано.”

Оскар Уаилд

***

От историята знаем, че когато България пада под Турско робство, наред с установяването на политическите управленски структури, поробителят се стреми да наложи Турския език и култура и Ислямското вероизповедание всред Българския народ. Налагането на езика и културата се извършва насилствено, за да бъде заличена самостоятелната ни народоосъзнатост и за да бъдем уеднаквени с останалата част от територията на Империята, преди това многообразна по отношение на народности и религии, като по такъв начин станем по-лесни и безопасни за управление. В България и преди това е провеждана подобна асимилационна програма, например по време на Византийското робство, с въвеждането на Гръцкия език, а и след това – през четирите десетилетия, когато бяхме неофициална 16-та Република в състава на СССР, с въвеждането на задължителния Руски език в учебната програма.

Политиката, лишаваща завладяните народи от техния език и култура, не е изключение, а задължителна стъпка при поробването навсякъде по Земята. Тя бе систематично прилагана върху повече от 150 нерускоговорящи народи и народности под юрисдикцията на СССР. Колониалните държави следват същата схема на заробване: в Северна Америка, местното коренно население, заедно с Африканските роби биват „цивилизовани” с Английски език, в Индия, в Австралия, в Африка и в другите колониални владения на „Короната“ Английският език става задължителен, както в училище, така и в институциите и учрежденията. Френският език става задължителен във Френската колониална империя, простираща се от Северна Америка, Западна и Екваториална Африка, островите в Индийския океан и Югоизточна Азия до островите в Тихия океан. В Южна Америка, Испанската и Португалската Монархии налагат за официални своите езици в колониите, станали впоследствие уж „суверенни“ Държави, установени на мястото на някога могъщите Империи на Инките, Маите и Ацтеките.

Поробителят, като налага своя език, култура, навици, нравственост и религия върху поробените народи, преследва асимилаторска стратегия, с крайна цел пълното заличаване и унищожаване на изначалната им родово-унаследена битийност и наред с това изкуствено насажда, иначе чужди за тях, потребности, цели, стремления и Мироглед. Най-прекият път, за осъществяване на тази подмяна на парадигмата и самосъзнанието на един народ, е чрез децата!

 

Системата на Образованието

 

„Дайте ми четири години да уча децата и семената, които съм посял, никога няма да бъдат изкоренени.“

Изаскар „Изя“ Цедерблюм, печално известният Масон 33-та степен, с псевдоним „Ленин

 

***

 

Подмяната на парадигмата и самосъзнанието на поробения народ се осъществява, главно и на първо място, чрез Системата на Образованието. Нека вникнем в етимологията на това словосъчетание, за да ни се отвори ума и избистри погледа по отношение на значението му. Думата „система” произлиза от Гръцката дума „σύστημα” („систима”), където „σύσозначава „съ-, заедно с” и „histanai”  означава „поставям, опъвам, нареждам”. Тоест, „система“ означава „съпоставям заедно, опъвам едно с друго, нареждам заедно“ и е използвана в древната Гръко-Римска цивилизация за обозначаване на тръбопроводите на градската канализация. Съвременниците би било добре да знаят целта на днешното й масово използване, а именно, навсякъде, където се употребява, тя идва да обозначи съзнателното и преднамерено подреждане и канализиране по определен начин или схема на преди това Свободно съществуващи и самоопределящи се конкретни или абстрактни същности, като например: обекти и субекти или понятия и идеи, при което тези същности вече са част от дадена йерархична структура или план и поради това престават да бъдат Свободни и самоопределени. Иначе казано, когато в обществено-политическия живот, за да се нарече дадена структура, се употребява думата „система“, Човек трябва да знае, че Властимащата клика е подредила в йерархичен ред определен брой свободни и независими части, като по такъв начин е отнела изконната им свобода и първичната им идентичност. С други думи, нито един Човек не може да е Свободен и самоопределящ индивидуалността си тогава, когато е част от някаква система!

 

Етимологията на думата „култуРа”, която означава „култ към Ра – Бога-Слънце“, ни навежда на много интересна  взаимовръзка с думата „проСВЕТа”, означаваща осветляване от Бога-Слънце на „разума”, където откриваме последователната свързаност на Ра първо с Аза и след това с Ума. Следователно, в словосъчетанието „просвета на разума“ виждаме отразено последователното спускане на Истината от Бог към Душата и оттам към Ума и точно това е причината то да е  използвано столетия наред, тъй като изказва правилния път на свързаността ни с Трансцендента.

 

Замяната, обаче, в последно време на думата „просвета” с „образование”, където „Об(ич)+РА+АЗ” е обичта и еднаквопоставеността на Ра и Аза, тоест Бога и Душата, а „зование” определя призванието за достигането на тази равнопоставеност, ни отвежда в съвсем друга посока, а именно определянето на всеки, който е достигнал крайния етап на „образованието“ за равен на Бога. В действителност, това е същността на жестоката лъжа, която разпространяват Масонските учени-материалисти всред наивниците, винаги готови да бъдат измамени.

 

И така, словосъчетанието „Система на Образованието“ означава: преднамереното образуване и налагане на властова и деспотична структура, при която по йерархична схема са подредени и канализирани понятия и идеи, образуващи завършена, но изкуствено създадена парадигма, чиято крайна цел е да измами обвързаните й подвластни, че при достигането на висшата степен в йерархията, те стават равни на Боговете, тоест Богочовеци.

 

Материалистическата Лъжа гласи: онези, които достигнат Висшата степен в йерархията на „Образователната система“ в Академичната общност, ще са равни на Боговете, тъй като в ръцете им ще се дадат оръжия с огромна мощ, чрез които могат да унищожават многомилионни градове, те ще обладават силата да проникват в клетъчното ДНК на живите организми и ще „създават“ всякакви изроди, те ще са управленското ядро на Интернационалния Банков Тръст и на Световните Мега-корпорации, те ще управляват Интернационалните масмултимедии, посредством които ще са в състояние безгранично да влияят върху психиката, върху културата, върху междуличностните и междурасовите отношения и върху здравето на „цивилизованото“ Човечество, но не само това, а и всякаква друга власт ще им се даде в ръцете, за да владеят и държат в подчинение по-ниско „образованите“ от тях свои събратя, само ако те, Висшият ешалон, дадат кръвна клетва за подчинение на Господарите си.

 

Всеки, който не гледа с розови очила училищните програми, наложени от ЮНЕСКО навсякъде по Света, където ООН е простряло пипалата си, ще установи няколко неопровержими факта по отношение на основните принципи залегнали в тях, явяващи се в действителност канавата на манипулационното програмиране на невинните детски умове. Основните пропагандни принципи за манипулация на поведението и програмиране на ума в училищата и университетите, подчинени на Системата на Образованието на ООН, са:

1)      Истината произлиза от авторитарните източници и от лицата на служба на властващият Елит. Никой не може да оспори факта, че Илюминатският Елит, чрез своите банкерски династии, финансира всички Академични научни институти, университети и училища навсякъде по Света. Следователно, всичко, което се преподава там е само и единствено гледната точка и ВЯРВАНИЯТА на „ЕЛ-ЛИТА”, тоест „избраните” да служат на Бог Ел.

Kak 4ove4estvoto be porobeno - 1.jpg

Това е изображението на Бог Ел с финикийски букви, чете се от дясно наляво, в което безпогрешно можем да разпознаем ъгъла и пергела от Масонските печати и символи.

2)      Интелигентността е способността да запомняме, повтаряме запомненото и преповтаряме наизустеното до безкрай. Още от най-крехка възраст, ние, всички, сме насилвани да помним, чрез многократно повтаряне „знанията”, които Елитът прави достъпни за нас. Никакво отклонение от числата, данните, „фактите”, историческите „събития” и личности, написани в учебниците и преподадени от учителите, не се допуска. По това дали сме наизустили преповторената от учителите информация, преподадена им от техните учители, те ни лепват етикетите „умен” или „глупав”.

3)      Прецизността на паметта и точното повторение на запомненото се възнаграждават. Авторът има ярки спомени от Гимназията и по-точно от часовете по така наречените „разказвателни предмети”, когато биваха изпитвани „отличници“ и те рецитираха урока дума по дума, спазвайки буквално дори свързващите частици в сложните изречения. Те бяха винаги най-високо оценявани и давани за пример, без значение, че устата им не бе промълвила нито една собствена мисъл. Думата „гимназия” – „γυμνάσιον (гимнасиум) е Гръцка  и означава „спортна площадка”, където младите играели и тренирали голи, което логично навежда на размисъл върху това, как се злоупотребява с наивната първичност и интелектуалната „голота” на децата, за да бъдат индоктринирани в безпочвените и зловредни вярвания на Елита.

4)      Несъгласието се наказва. В горните училищни класове и в университетите, отстояването на собствени възгледи, извън рамката на общоприетите, се наказва дисциплинарно, дори и с изключване. Този факт ясно показва страха, който властващата Върхушка изпитва от инакомислещите. Най-висшата Свобода на Човека, а именно изказването на собствени мисли и възгледи, трябва да бъде изтръгната и потъпкана още в зародиш, тъй като интелектуалното дисидентство, без съмнение, би довело до политическа зрялост и жажда за Реални Свободи.

5)      Интелектуално и социално всеки трябва да се подчини. Като се започне още от детските ясли, после детската градина, след това началното училище, гимназиите, университетите и така нататък, всеки индивид трябва така да бъде обучен и опитомен, че да не е по-различен от другите, но да се подчинява безпрекословно на властващия светоглед на системата от вярвания на Илюминатския Елит. Еднаквостта и конформизмът са високо възнаградени, докато различността, критичните размисли, нестандартните изследвания и задълбочените занимания с Духовна насоченост, извън определеното статукво, водят до наказания, отчуждение и остракиране на индивида.

Ето, как достигаме до днешното съвсем нерадосттно, но нещастно положение на Човечеството, което е мамено и лъгано за абсолютно всичко в продължение на столетия от Масонските слуги на войнстващата Илюминатска клика. Например, за мнозинството от програмираната, чрез банкерските масмултимедии „цивилизована” общественост, има разделение между религия и Държава, което лесно се опровергава, оглеждайки внимателно с трезв и необременен поглед фактите. Нека приложим няколко всеобщо известни доказателства: по време на аудиенциите във Ватикана всички уж светски държавни глави, включително и Американските президенти, признават подчиненото положение на своите Държави, като целуват пръстена на Папата – символ на властта, дадена му уж от Свети Петър, да господства върху тази Земя.

Или да посочим статута на Английската Кралица, която, в качеството си на глава на Англиканската Църква, носи титлата Върховен управител на Английската църква (Supreme Governor of the Church of England) и назначава, както всички висши Църковни служители – Архиепископи, Епископи и така нататък, така и всички Премиер-министри и същевременно одобрява или бламира всички Кабинети в Държавите-членки на Британската общност. Английската Кралица е сюзерен на всичките 52 Държави от Британската общност, заемащи 20% от Земната суша, на територията, на които живее една трета от Човечеството, или 2 328 000 000 Души. По време на аудиенциите при Кралицата всички държавни глави, включително и Американските президенти, са длъжни да се поклонят, да не застават с гръб към нея, да не застават по-високо от нея, да напускат залата, ходейки заднишком винаги с лице към нея и така нататък, като смисълът на дворцовия етикет е да засвидетелства васалното положение на Държавите, чиито глави се признават за подчинени на Британския Монарх.

Въпреки че Кралица Елизабет ІІ-ра е най-едрият едноличен поземлен собственик в Света, притежавайки 6 600 000 000 акра от общо 36 803 840 000 акра Земна суша (повече от 1/6-та), което по груба съвременна оценка, имайки предвид продажбата на Аляска от Цар Александър ІІ-ри и Луизиана от Франция, се равнява на над 33 ТРИЛИОНА долара, като в същото време въобще не споменаваме за златните и сребърните й авоари, урановите и други добивни комплекси, и въпреки всичко това, богатствата й бледнеят пред баснословните богатства на Ватикана, за които се твърди, че представляват повече от половината богатство на Западния Свят! Но, ако търсещият истината се потопи още по-надълбоко в изследванията си ще открие, че и тези богатства са нищожни пред онази мощ и власт, обладавана и прилагана от един съвсем-съвсем тесен кръг заговорници, които никой обикновен смъртен не би могъл да знае по име и лице и точно тогава търсещият Дух се досяга до окултната, означаващо „скрита, потайна”, глъбина на заобикалящия ни Свят.

 

Съвременната наука и Плоската Земя

„Ние сме по-наивни и по-суеверни днес, отколкото сме били в Средновековието, и пример за модерната доверчивост е широко разпространеното убеждение, че Земята е кълбо. Обикновеният човек не може да изтъкне нито една причина за това, че счита Земята за кълбо. Той просто поглъща тази теория, защото в нея има нещо, което привлича манталитета от ХХ-ти век.”

 Джордж Бърнард Шоу (1856 – 1950) – Британски писател от Ирландски произход, драматург, есеист, театрален критик, общественик и пътешественик, Носител на Нобелова награда за Литература.

***

Този, който дълбае все по-надълбоко в „пластовете покриващи истината”, както казва Масонът „астронавт” Нийл Армстронг, започва да се убеждава все повече в лъжовността на всичко около нас и в един момент провижда, че и Съвременната наука не е нищо повече от една лъжа, една измама, превърнала се в строго охраняван и недосегаем религиозен култ. Съвременната наука, всъщност, представлява нова религия основана върху Масонските вярвания, Слънцепоклонничеството, Материализма, Сатурнизма и Сатанизма и е въздесъщият език, на който властващия Илюминатски Елит задължава всички нас, още от детските си години, да говорим. Нека да подчертаем, че този език е дълбоко символен и изразява идеите на Слънцепоклонническо-Материалистко-Сатурнистко-Сатанистката религия на Властващия Елит.

Съвременната наука учи, че ние, Човеците, сме се появили съвсем случайно, абсолютно без никаква причина, чрез еволюционната верига на невероятната непредсказуема случайност, започваща в първичното море от едно-единствено едноклетъчно и преминаваща през амеби, риби, влечуги, уродливи сатанински измислени същества, наречени „динозаври“, маймуни и маймуночовеци, населяващи въртящо се около оста си със свръхзвукова скорост скално кълбо, наречено „планета”, обикалящо с невъобразима за ума скорост от 107 000 км/ч около Слънцето, което, заедно с други „планети”, лети с почти милион километра в час около въображаема „Галактика”, носеща се с много милиони километри в час незнайно за нас накъде, но знайно само за тях откъде,... естествено, от Големия взрив преди 14 милиарда години, възникнал от АБСОЛЮТНОТО НИЩО, който вместо да разруши същото това НИЩО, както всички други взривове, които сме виждали около нас, нещо се объркал и взел, че СЪЗДАЛ цялата невероятна хармония, красота, светлина, любов и живот около нас и всичко това станало съвсем случайно, без никакъв замисъл – по погрешка!!!

Но къде са доказателствата за такова безумно твърдение, като горното?! Къде са емпиричните доказателства?

Всички ние възприемаме със сетивата си, че Земята е равна и неподвижна и никой Човек, живял някога на тази Земя не е нито усещал, нито виждал някакво предполагаемо въртене около оста в Източна посока – за географската ширина на България, скоростта би трябвало да е над 1300 км/ч. Всички сме преживявали и с носталгия си спомняме за безмълвно тихите вечери на село, седнали на пейката в двора, когато дори и щурчетата са спрели свирнята си и не смеем да помръднем, защото всичко е така замряло, че сякаш не съществува. Или пък споменът за Слънчевата полянка по време на летните жеги, когато дори стрък тревица не помръдва, а мухите и пчелите са се изпокрили, за да се спасят от жарките лъчи на Слънцето. И тогава ли се въртим с над 1300 км/ч в Източна посока??!! А когато повява Западен, Северен или Южен вятър и тогава ли се въртим с 1300 км/ч в Източна посока??!!

Провеждани са десетки експерименти, за да се докаже, че Земята извършва някакво движение, но всички тези опити са били неуспешни и поради тази причина те или са скривани, или са така изопачавани, че да послужат на измамата. Най-известните от тях са: „Провалът на Ейри”, Експериментите на Майкълсън-Морли, Експериментът на Саняк и много други. Посочените научни експерименти доказват, че Земята е в абсолютен покой!

Действителността около нас е точно такава, каквато я виждат и чувстват сетивата ни: Земята е в съвършен покой, а Слънцето, Луната и звездите се движат закономерно в съвършено прецизна периодичност по Небосвода, което би било невъзможно, ако Земята извършваше описваните от Масонската наука въртящи се елиптични и постъпателни движения с невъобразими за Човешкия ум скорости из предполагаемия безкрай на „Галактиката”.

Още през ХVІ-ти век, Тихо Брахе (Tycho Brahe) доказва, че паралакс не съществува, заради което е отровен с живак от ученика си Кеплер – Масон, проповядващ Хелиоцентризма. Измерваният уж невероятно точно от съвременната наука в модерните Масонски обсерватории паралакс е толкова безкрайно малко число, че е в рамките на статистическата грешка. Например, паралаксът на Проксима, Центурий – най-близката до Слънцето звезда, е 0,76 от дъговата секунда. През 1838 година, Масонските учени за първи път „измерват” паралакса на Звезда 61 от Лебед и той е 0,31 част от дъговата секунда или 1 / 11613 част от дъговия градус! Чудно, как през 1838 година са имали компютърната техника да измерят една единадесетхиляди шестотин и тринадесета част от градуса!!!! И не е ли това началото на Масонските „астрономически” мистификации! Съвременните учени-Масони твърдят, че вече измерват паралакс от милионни части от дъговата секунда! Това, естествено, никой освен тях самите не може да провери, тъй като тяхната „апаратура” никъде не е достъпна за обикновения Човек и той трябва отново да се довери на „честната” им дума!

Нека пак, докато четем тези редове, се замислим, дали България се върти с бясната скорост от 1300 км/ч в Източна посока, докато мъничкото врабче, кацнало на отсрещното дърво, прехвръква от клон на клон в Западна посока, а не бива отнесено от ураганния вятър??!!

Някои веднага ще възроптаят: „Но нали имаме ракети, совалки, Международна космическа станция, които обикалят „планетата”!?”

Важно е да се каже, че НАСА и всички други Космически агенции са Масонски активни мероприятия за пълна заблуда на Човечеството. Всичките „астронавти-космонавти-тайконавти” са Масони и, както всички останали Масони по Света, са положили кръвен обет за мълчание до смъртта си, като нарушаването му ще доведе до гибелта на техни близки и любими.

Принципът, залегнал в основата на реактивната и ракетната техника, е Третият Закон на Нютон, който гласи: Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие”. Това означава, че е абсолютно необходимо наличието на веществена среда, като въздух, вода или друга такава, за да има от какво да се оттласне реактивният двигател. Тези двигатели извършват постъпателни движения, само защото изхвърляните от тях с голяма скорост газове в определена посока оказват налягане върху частиците от средата, в която се намират (въздух или вода) и тези частици ги изтласкват в противоположната посока. Следователно, във вакуум реактивният двигател – самото име обяснява принципа му на действие, би бил напълно безполезен, понеже там няма частици, с които да взаимодейства. Гореизложените факти лесно се доказват, просто като разгледаме снимки или видео-материали на изстрелване на ракети. Ракетите винаги описват параболична траектория, която винаги ги отвежда отново на повърхността на Земята, а не в някакъв измислен „космос“.

Kak 4ove4estvoto be porobeno - 2.jpg

 Земята е плоска и ракетите не отлитат в космоса СТАМАТ – видео на автора.

Следящият ежедневно новините по дезинформационните канали на Масонските масмултимедии ум, обаче, веднага би възнегодувал: „Ами, снимките на „планетата” от космоса?! Ами, 24-часовия телевизионен канал на НАСА, постоянно отразяващ дейностите в космоса??!!”

Тези, които са се занимавали с Фотошоп или CGI (компютърно генерирани изображения) програми като „Maya”, например, биха останали твърде скептични, ако ги попитат дали снимки или видео-материали са доказателство, че нещо в действителност се случва. Онези, които нямат никакво понятие, как работят съвременните високо-технологични устройства за видео-монтаж, не знаят какво представляват сините или зелените екрани и други подобни приспособления, нека просто гледат филма „Гравитация” със Сандра Бълок и да преценят, дали могат да различат кадрите от филма от което и да е видео на НАСА. Степента на индоктриниране, до която е доведено Човечеството, ясно личи от следния достоверен случай. На прескоференцията при представянето на филма „Гравитация”, режисьорът му Алфонсо Куарон бил попитан от журналист, колко време е пребивавал на Международната Космическа Станция, заедно с екипа си, за да заснеме филма?! Накратко казано, всички снимки и видео-материали на НАСА, представящи космоса, са фалшификации, направени с Фотошоп, CGI-програми, зелени екрани, колани имитиращи състояния на безтегловност, Zero-G самолети и постановки в Лабораторията за Неутрална Плаваемост на НАСА в Хюстън, „Звездното градче” в Русия или „Космическите” центрове в Китай и Япония. Това много лесно се установява от набитото око на професионалистите, които през последните години заливат You Tube със съвършено направени опровержения на мнимите „разходки из космоса“ и разкриват до дъно измамата.

От друга страна, всички древни Духовни манускрипти, описват по сходен начин създаването на Вселената, на живите същества и на Човека, на основата на почти идентична космогония. Древното Санскритско езотерично откровение „Шримад Бхагаватам” предлага най-точните космологични и космогонични знания, като дава подробни сведения за безбройните Светове, всеки от които се съдържа в сферична обвивка от пластове елементална материя, определящи границата между Земния – ежедневен Свят, и Трансценденталния – Божествен или Духовен безкраен и вечен Свят. Пространството вътре в сферата се нарича Брахманда – Яйцето на Брахма или Космическото яйце и символизира манифестирания Космос – Вселената. Земният диск – Бху-мандала, който ние обитаваме, се намира на Екваториалната равнина вътре в сферата и я разделя на горна половина – Небесните Селения, и долна половина – Подземното царство, изпълнени с амниотични, или околоплодни, води. Оста в сферата, перпендикулярна на Земния диск, се нарича Меруданда – по името на планината Меру в центъра на Земния диск. Тя определя пътя на комплекса Дух-Душа през Седемте Селения нагоре при възнесение или надолу при инкарниране, както и символизира Седемте чакри и Кундалини, като едновременно с това представлява и оста, дефинирана чрез мисленото свързване на Северния полюс с Полярната звезда, около която се въртят Слънцето, Луната, планетите и звездите над Плоската Земя.

Подобно на Бху-мандала и Меруданда, в мита за Атлантида откриваме Плоската Земя, в центъра на която е Дървото на Живота със змия увита около ствола му. В мита за Атлас, той поддържа върху плещити си Земята, изобразена в древните графики като плосък диск, докато Седемте му дъщери, или Седемте чакри, или Седемте планети, пазят и танцуват около Дървото на Живота – Кундалини.

Kak 4ove4estvoto be porobeno - 3.jpg

В Юдео-Християнската и апокрифната литература Вселената е описана по следният начин: Земята е плоска, дискообразна и се намира на Екваториалната равнина вътре в сфера, като я разделя на горна и долна половина, поддържана е от Устоите или Стълбовете на Земята, а отгоре е Небесната Твърд – Небосвода или Купола, със своите Врати и прозорци, на която се намират Светилата – Слънцето, Луната и звездите. Небесната Твърд разделя водите на Сътворението на две: Води над Твърдта и води под Небосвода – моретата. Над Твърдта се намират Небесата или Небесните Селения, а над тях е Небето на Небесата, или Третото Небе, или на други места Седмото Небе – Обиталище на Върховната Божествена Личност – Бог-Създател. Небесните порти водят към Небесните Селения. Дървото на Живота се намира в центъра на Едем, което значи Блаженство, а под Земния диск се намират Преизподнята, или Адът, и Голямата бездна.

Това алегорично описание на Света с точност се поддържа от над 600 различни древни култури: Шумерската, Вавилонската, Асирийската, Финикийската, Египетската, Догоните, Маите, Инките, Навахо, Шипибо в Перу, Варао в делтата на река Ориноко, Норвежката, Камбоджанската, Корейската, Китайската и много други. Естествено, според съвременната „наука”, това са варварски и дивашки възгледи на пещерняци и не заслужават никакво внимание!

Символът на Космическото яйце можем да открием и в архитектурата на храмовете по Света. Всички синагоги, черкви, джамии, Хиндуистки и други Източни храмове имат куполи, символизиращи Небесния Свод. Поклонникът, влизащ в храма, първо се изкачва по стъпала, символизиращи Духовната еволюция, чрез многократни въплощения на Човешкото същество до издигането му на настоящето ниво на съществувание от по-ниските „подземни” нива. След това, поклонникът върви по равния храмов под, символизиращ Плоската Земя в материалния Свят, като над него се намира Небесната Твърд със закачени физическите светила – полилей или свещници, тоест Слънцето, Луната и звездите, а над тях са фреските, изобразяващи висшите Божествени Селения, като централната част на купола представя Селенията на Върховния Бог. Върху куполите на храмовете винаги се издига символът на Твореца за определената религия: кръст, полумесец или друг символ, за да покаже, че Творецът е извън своето Творение, тоест извън погледа на поклонника вътре в храма, като същевременно остава свързан завинаги с него. Явно е, че „подземният” Свят е символизиран от подземията на храмовете, които в Европа остават завинаги печално известни със занданите на Инквизицията. Символичното значение на разрушаването на храмовете при поробването на определен народ или при смяна на обществено-политическата структура е дълбоко свързано с налагането на коренна промяна в социумното статукво, народопсихологията и Светогледа на поробените.

Друг символ на Космическото яйце е „държавата“ – регалия, която суверенният Монарх държи в лявата си ръка. Дезинформацията по Ционистките Масонски масмултимедии поддържа тезата, че регалията държава символизира кълбовидността на Земята, която уж била известна на Монарсите още от древни времена. Това е напълно шизофренично твърдение, тъй като от древността, чак до преди два-три века, в зависимост от Държавата  както Монарсите, така и Църквата, от която са короновани, винаги са поддържали парадигмата на Плоската Земя. Следователно, с увереност може да се твърди, че регалията държава символизира Космическото яйце на манифестираното Творение, вътре в което е Земният диск, който обитаваме, а НЕ Е ТОПКА по повърхността, на която ходим.

122.png

На снимката са представени регалиите, тоест символите на Монархическата власт: ключ, скиптър, меч, корона и държава (держава). Държавата представлява златна сфера, инкрустирана със скъпоценни камъни, която в Християнски времена е увенчана с кръст. Думата произлиза от Църковнославянския глагол „дьржа”, който означава „държа, владея“.

И, ако търсещият Истината не се разколебае от абсолютното несъответствие между гореизложените факти и „препродаваните знания“ по време на целия му живот от Образователната система и от масмултимедиите, той би трябвало да си зададе въпроса кои са индивидите измамници и по какъв начин е осъществена великата „вселенска” лъжа.

Злодеянието, което Масонските учени-материалисти извършиха срещу Човечеството, е покушение срещу светая-светих, срещу Душата и срещу Създателя вътре в нас. От хилядолетия Духовните учители проповядват, че Човек е създаден от Творецът-Творение като вечно и безсмъртно същество, въплотяващо се от тяло в тяло в кармичната зависимост на Самсаара и е Венецът на живите същества. Мъдреците учат, че Човек се въплощава на тази Плоска Земя с определена цел, а именно Духовното усъвършенстване, и е длъжен да гледа на дадения му живот сериозно, за да постигне Освобождение от Самсаара – колелото от последователни инкарнации. Древното знание достоверно свидетелства, че Земята е дисковидна и непоклатима и е предпазена от Купол, най-вероятно енергиен, за да няма влияния върху събитията, както отвън, така и отвътре.

Масонските учени-материалисти, обаче, говорейки на своя символен език, учат ежедневно всички деца на нашата Плоска Земя, че те са напълно бездуховен механично-химически сбор от клетки и дори чуствата: възхита, любов и копнеж, са чисто химически реакции, също както в стъклена епруветка. Те поучават, че Човекът е плод на невероятна и неправдопободна случайност и последица от случайно възникнали безжизнени химически реакции, създали живот в първичния океан върху една безспирно въртяща се скална топка в безкрайния и безжизнен, и безцелен, и бездуховен космос. Нима е възможна по-безрадостна, по-мрачна, по-тъжна, по-безсмислена, по-безперспективна и по-разочароваща реалност от гореописаната!? И именно това е целта, която преследват Масонските учени, обслужващи интересите на Илюминатския Елит, а именно, създаването на объркани, депресирани и разочаровани от безнадеждната си участ био-аутоматони, работещи безропотно от 8 до 5 часа, пет дни в седмицата, като през другите два дни заглушават стоновете от детските си мечти с тонове бира и спирт. Или, както казва печално известният Дж. Д. Рокфелер: „Не искам нация от мислители – искам нация от работници”.

А как, всъщност, се осъществява поробването на Човека?

Чрез децата! Давайки на децата своя символен език на измамната си, безнравствена и бездуховна „наука и култура”, Илюминатите ги откъсват от родовите корени и ги правят роби на своите прищевки, по същия начин, както се поробва народ, загубил война. Във всяка детска градина и във всяко училище се намират десетки Земни топки, измислени „динозаври” и „космически кораби” – символи на безцелното и бездуховно лутане в безбрежния космос, създаден от фалшивата парадигма на властващия Елит. Индоктринирането на децата, още в първите години от живота им, с несъществуващи измислици и лъжи, е сигурна предпоставка за напълното им поробване от лъжовната парадигма на материализма. И както споменах по-горе, замяната на думата „просвета” с думата „образование” никак не е случайна и говори за умишлено насаждане, дори на подсъзнателно ниво, на Материалистическо-Масонската-Илюминатска идея за равнопоставеност и равноценност между Човека и неговия Създател.

Каква огромна измама!

СТАМАТ

МИР и ЛЮБОВ!

9-ти Януари 2016 година

 

Изследване Четвърто:

Закона за Перспективата,

или

Как работи Човешкото око

 

Хоризонтът и сферата. Перспективата върху плоски повърхности. Тайната на Човешкото зрение. Как се появяват хоризонтът и убежната точка. Полярна азимутална равноотдалечена проекция.

 

 

Поради индоктринацията ни от много ранно детство да се подчиняваме на авторитетите и властта, ние сме принудени да прекараме целия си живот, осланяйки се единствено и само на това, което са ни научили в училищата и университетите. И благодарение на насадения там в продължение на много години страх, че ако мислим различно и имаме собствена гледна точка ще бъдем наказани, ние не само не се замисляме върху догмите вкоренени в съзнанието ни, но понякога яростно отказваме дори да обсъждаме алтернативна гледна точка, предложена от някой друг. Много често, поради тази закостенялост на мисловните модели, предразсъдъци спрямо инакомислещите и страх от загубване на социалния ни статус, ако някой разбере, че се занимаваме с неприети или направо забранени от обществото и „науката” дейности, ние не сме в състояние да осъзнаем и разберем очевидно очебийните факти, които наблюдаваме ежедневно цял живот.

 

Хоризонтът и сферата

Нека сега си представим следната ситуация, спестявайки цяла година, най-накрая сме събрали достатъчно пари, за да заведем семейството си на море. След изтощително пътуване и задължителното объркване на резервации и стаи по хотелите, в крайна сметка сме се настанили удобно и отиваме на плаж. Когато заставаме с детето си на брега на морето, ние виждаме на хоризонта отплаващ кораб, който след известно време се скрива от погледите ни. Тъй като сме чели енциклопедии и си спомняме наученото в училище, започваме да обясняваме:

„Хоризонт се нарича границата между Земята и небето. Истински (математически) хоризонт е пресечната линия на небесната сфера с равнина, прекарана през точката на наблюдение и в същото време е препендикулярна на небесната линия. Видимият хоризонт винаги е по-ниско от истинския. Ъгълът между двата хоризонта се нарича понижение или депресия на хоризонта. Отдалечеността на видимия хоризонт зависи от височината на наблюдение над околността, релефа и влиянието на астрономическата рефракция.” (Уикипедия)

А когато детето ни попита, колко далеч е кораба на хоризонта, многознайно отговаряме:

„Като изключим ефекта на атмосферното пречупване, разстоянието до хоризонта на наблюдател в близост до земната повърхност е приблизително:

където d е в километри, а h е височината над нивото на повърхността в метри. Например, за наблюдател, намиращ се на брега с h = 1,70 м  (средната височина на нивото на очите), хоризонтът е на разстояние от 4.7 километра.” (превод от Wikipedia)

След като завършим с обясненията, ние сме много горди, понеже сме доказали пред другите и пред себе си, че още си спомняме наизустеното в училище. Въобще не ни минава през ум идеята да се замислим върху казаното и да проверим дали в действителност е така. Дори вътрешната несъстоятелност в определението на термина „хоризонт”, където думите „сфера”,  „равнина” и „линия” са така объркващо използвани, че водят до пълна неразбираемост, логическа непоследователност и налагат недоумение, е без значение за нас. Естествено, ние сме научени в училище да не подлагаме на съмнение „фактите” и „обясненията”, които ни се втълпяват, така че тази заплетена мистификация не ни прави никакво впечатление.

Но само за момент да предположим, че имаме неблагоразумието да се доверим на сетивата си и да започнем да наблюдаваме, обмисляме и разсъждаваме върху случващото се явление, докъде бихме могли да стигнем?!

„Науката” ни казва, че живеем върху сфера и според нея: „Сферата може да се опише и като множеството от всички точки в пространството, които са на разстояние r от фиксирана точка О (Уикипедия). Следователно, за всяка една точка от повърхността на дадена сфера, във всяка една посока, на еднакво разстояние, кривината на сферата е една и съща! С други думи, наблюдател, стоящ върху сфера и гледащ по посока на надлъжната ос Z, скриващ се зад кривината на сферата обект, би трябвало да очаква същото да се случи и по оста X, където X е хоризонталната, Y е вертикалната, а Z е надлъжната ос на коя да е точка от повърхността на сферата.

Zakona za Perspektivata - Stamat - 01.jpg

Но дали това наблюдаваме в действителност? Застанали на брега на морето и когато не сме в малък залив, ние можем да наблюдаваме хоризонта, в зависимост от метеорологичните условия, по протежение на 60-70 и дори много повече километра вляво и вдясно от нас и никога не бихме забелязали никакво изкривяване надолу, каквото би се очаквало върху кълбо. Можем да си направим една елементарна установка за доказване на това твърдение, като опънем дълга тънка жица между два кола на брега, нивелираме я, за да бъде съвършено хоризонтална и наблюдаваме и сравняваме видимия морски хоризонт спрямо нея. Никой, никога не би открил ни най-малко отклонение от абсолютното хоризонтално ниво, което доказва, че по координатата X няма никаква кривина! Та възможно ли е такова „кълбо”!?

От друга страна, ние действително забелязваме, че корабите се скриват от погледа ни по надлъжната координата Z след известно, но много по-малко разстояние. Както цитирахме по-горе, според „науката”, разстоянието, на което Човек със средна височина започва да вижда скриването на обекти от хоризонта, или както те биха казали „спускането им по кривината на сферата”, е 4,7 километра. Но дали това е така или отново, както за всичко останало, Масонските учени-еволюционисти-материалисти, обслужващи интересите на Илюминатската върхушка, спускат мъглата на илюзията и лъжата върху очите ни. За щастие, вече много лесно можем да разкрием техните лъжи, просто като използваме мощен телескоп или заснемем с висококачествена камера с голямо оптично увеличение отдалечаващия се кораб. Ако направим този експеримент, ще преживеем толкова голям шок от несъответствието на това, което виждаме и „фактите”, в които сме индоктринирани безпрекословно да вярваме, че е възможно да преживеем психически срив.

В последните години в You Tube се появиха хиляди клипове, които доказват нагледно, че кривината на Земята не съществува, тоест, че тя не е кълбо. Изчезналите от погледа на хоризонта кораби се появяват изцяло пред очите ни като използваме варио-обективи и телескопи. Отличен пример за това е клипът на Лори Фрери „Flat Earth Conspiracy.com Red Boat Video”. Друг пример са фотографиите на Джошуа Ноуики (Joshua Nowicki), заснел цялостния силует на Чикаго от морското равнище на 95 километра отвъд езерото Мичиган, откъдето градът би трябвало да е скрит зад 707-метрова Земна кривина. Следователно, на такова разстояние би трябвало да се виждат само обекти с височина над 707 метра, но на снимката виждаме целия град.

Zakona za Perspektivata - Stamat - 02.jpg

Това не са изолирани случаи, напротив, интернет е залят от подобни материали еднозначно и безспорно доказващи, че водната повърхност и, респективно, Земята нямат никаква кривина, тъй като, ако корабите и сградите се скриват зад кривината на сферата, то ние нямаше да можем да ги наблюдаваме и снимаме в тяхната цялост през варио-обективи на разстояния от десетки и дори стотици километри.

Само за последната година, в интернет пространството се появиха буквално милиони снимки, видеоклипове, есета, книги, сайтове и форуми, изобилстващи с доказателствен материал за Плоската Земя, което със сигурност предполага, че Човечеството започва бавно, но сигурно да се събужда от робския си сън. И без значение, че Царете на интернета забраняват клипове по мрежата, свалят сайтове и форуми, мълвата се разпространява лавинообразно и стотици милиони хора по Света отварят очите си за Истината. Например, профилът само на един от стотиците хиляди изследователи на този най-всеобхватен заговор за заблуда и поробване на Човечеството, Ерик Дубей, има вече над 200 000 000 разглеждания.

 

Перспективата върху плоски повърхности

В такъв случай, след като Земята е плоска и неподвижна, а не е въртящо се около себе си и обикалящо около невероятно огромни огнени сфери в безкрая кълбо, какво е хоризонтът и как той скрива от погледа ни обектите върху водата и сушата?!

Отговорът на този велик въпрос е наистина елементарен. Причината, поради която отдалечаващите се от наблюдателя обекти постепенно намаляват размерите си, докато накрая изчезнат от погледа му, е същата, каквато е и причината линиите и повърхностите, успоредни на посоката на погледа, да се събират напред в пространството в една точка, и тази причина е ПЕРСПЕКТИВАТА върху плоски повърхности!

Zakona za Perspektivata - Stamat - 03.jpg

Истинският ЗАКОН ЗА ПЕРСПЕКТИВАТА гласи: Височината и ъгълът, на който даден обект се вижда, намаляват, колкото повече наблюдателят се отдалечава от обекта, докато в определен момент линията на погледа и привидно издигащата се повърхност на Земята – от гледна точка на наблюдателя, се срещнат на линията на хоризонта в убежната точка, отвъд която обектът е невидим. Всички успоредни линии, равноотдалечени от линията на погледа, се срещат в една и съща точка, същевременно линии с различна отдалеченост срещат линията на погледа на различни разстояния, а точката, в която се срещат, е там, където всяка една от тях образува ъгъл от една градусова минута с линията на погледа, и тя се дефинира като УБЕЖНА ТОЧКА.

Zakona za Perspektivata - Stamat - 04.jpg

Следователно, в частния случай на снимката по-горе, хоризонтът не е кривината на Земния „геоид”, а е просто линията на срещане на всички сближаващи се линии на перспективата, обусловена от различната структура на двете основни среди в Света, който обитаваме, а именно: Земната повърхност – суша и вода, от една страна, и въздуха – Атмослоя, върху тази повърхност, от друга страна. Отдалечеността на хоризонта от наблюдателя е винаги различна и се определя от силата на очите, оптичните инструментите, които той използва, метеорологичните условия и надморската височина на гледната точка. Но, същевременно с това, хоризонтът остава винаги равен и на нивото на погледа, независимо от надморската височина или на каква височина лети наблюдателя, така че той никога не накланя погледа си надолу, за да го види, което е неопровержимо доказателство, че живеем върху плоска Земя, а не върху кълбо.

Zakona za Perspektivata - Stamat - 05.jpg

Поглед към Еверест от самолет. Хоризонтът е на нивото на погледа и върхът се издига до него, което единствено може да се случи върху равна повърхност, а не върху сфера!!!

Zakona za Perspektivata - Stamat - 06.jpg

Горе, кадър от видео материал, заснет от балон на 23 034 метра височина, с начертани две успоредни линии за доказване на равния хоризонт, появяващ се в този случай при наличието на две среди: облачен слой и горната граница на Атмослоя.

 

Тайната на Човешкото зрение

Още през V-ти век преди Христа, в древна Гърция, онези, които се занимавали с изкуство и философия, започнали да разбират и използват перспективата като метод за изобразяване на действителността. Тогава се заражда и идеята за кълбовидността на Земята, която според своя пръв поддръжник Питагор – е само една „идея” и не може да се докаже.

Окултните науки и идеите на Древността се завръщат отново през Средновековието като техен най-ярък изразител и благодетел става Илюминатската династия Де Медичи. Първоначалният заговор на тази фамилия да реформира и промени из корен Християнството, чрез въвеждането на Египетската Херметична литература и с помощта на Ренесансовата наука и култура, бил на път да се провали. Затова пък втората фаза на конспирацията стигнала до успешен край през 1513 година, когато синът на Лоренцо де Медичи, Джовани де Медичи, бил избран за Папа под името Лъв X-ти. Контролът на Медичите върху Папската институция имал очевидни политически и финансови предимства, но основният стремеж на Лъв X-ти бил проникването на Ренесансовите идеи в Рим, което превърнало града в рай за учените и художниците. По такъв начин, Флорентинският бунт бил вграден в основата на Християнството и бунтовниците спечелили. Александър Дюма, баща, пише: „Под неговия понтификат (на Лъв X-ти), Християнството прие езически характер, който, преминавайки от изкуството в маниерите, даде на тази епоха странен оттенък.”

Много Флорентински възпитаници, включително Рафаел, Микеланджело, Леонардо да Винчи и Домениканският „Херметичен” монах Джордано Бруно, мигрират към Рим. Според различни източници, включително и Еврейската енциклопедия, оттогава насам Римокатолическата църква се контролира от Масонската Ложа „Ордена на Сион“, а династията Ротшилдови става довереник на богатствата на Ватикана. Всъщност, Де Медичи активно съдействали на Ротшилдови, за да поемат финансовите операции, както на Ватикана, така и на цяла Италия, като същевременно създали ново поле за действие на лишените от права Баварски Илюминати, Карбонарите, Алта Вендита и други Масонски Ложи.

Именно Ренесансовите посветени Масони, като: Рафаел, Микеланджело, Леонардо да Винчи от „Ордена на Сион“, Домениканския „Херметичен” монах Джордано Бруно и други, по заповед на своите господари – Илюминатите, започват да се възползват от перспективата, както в изкуството, така и в науката. Както добре знаем, за да изобразят възможно по-точно Човешкото тяло, Ренесансовите художници дисектират животински и Човешки трупове, изучават ги и рисуват устройството им. Леонардо да Винчи, например, изваждал очите на току-що умрели хора, сварявал ги във вода и правел разрези и изследвания, за да изучи как работи Човешкото око. Упоритостта му е възнаградена с успех и той разбира как действа Човешкото зрение! По такъв начин, с помощта на Ренесансовите Масонски учени, Илюминатите достигат до гениалната си идея как да бъде измамено, манипулирано и поробено Човечеството.

 

Човешкото око.

Окото е сетивният ни орган, притежаващ способността да възприема електро-магнитни излъчвания с дължина на вълната от 380 nm до 760 nm, или така наречената видима светлина, да ги конвертира в електрически сигнали и да ги изпраща до зрителния център в мозъка. То е съставено от очна ябълка и допълнителни органи.

Zakona za Perspektivata - Stamat - 07.jpg

Очната ябълка се състои от три обвивки и вътрешно ядро. Склерата и корнеята (роговицата) имат опорна функция. Хориоидеята (съдовицата), ивичестото тяло и ирисът (дъговицата) съдържат кръвоносни съдове и нерви, а също и мускули, регулиращи количеството на проникващите през зеницата лъчи. Ретината съдържа светлочувствителни клетки и неврони. Вътрешното ядро на очната ябълка е изградено от пречупващи среди - воднист сок, леща и стъкловидно тяло.

Лещата на окото представлява безцветно, прозрачно, двойно изпъкнало белтъчно образувание. Предната повърхност на лещата е по-слабо изпъкнала от задната.

Стъкловидното тяло е прозрачна, хомогенна, водниста течност – до 99% вода, и заема голяма част от вътрешността на очната ябълка, като лежи зад лещата и цилиарното тяло, плътно прилепнало до ретината.

Как работи Човешкото зрение?

Светлинните лъчи се фокусират чрез роговицата и лещата на окото, за да формират обърнат образ, попадащ върху светлочувствителните клетки на ретината. Информацията от тези клетки се пренася във вид на електрически импулси посредством оптичния нерв до зрителния център на мозъка, където образите се изправят.

Zakona za Perspektivata - Stamat - 08.jpg

Следователно, много важно е да разберем, че окото представлява биологична оптична система, при която чрез двойно изпъкнала леща се формират обърнати образи във фокусната точка – ретината.

Zakona za Perspektivata - Stamat - 09.jpgZakona za Perspektivata - Stamat - 10.jpg

 

От оптиката знаем, че фокусът е точката, в която се събира снопа от всички лъчи, успоредни на главната оптична ос, след пречупване през леща или отражение от вдлъбнато огледало. При двойно изпъкналата леща, фокусът е точката, в която се пресичат лъчите, които преди пречупването са били УСПОРЕДНИ НА ГЛАВНАТА ОПТИЧНА ОС.

Това именно е епохалното откритие на Ренесансовите учени-масони! Нека повторим най-важното знание, относно функционирането на зрението ни: УСПОРЕДНИТЕ НА ГЛАВНАТА ОПТИЧНА ОС, тоест на линията на погледа, СНОПОВЕ ЛЪЧИ СЕ СЪБИРАТ ВЪВ ФОКУСНАТА ТОЧКА, която е ретината. С други думи, сноповете излъчени или отразени светлинни лъчи от успоредни един на друг масивни и простиращи се на голямо разстояние обекти, преминавайки през двойно изпъкналата леща на Човешкото око, се пречупват по такъв начин, че се събират във фокусната точка, тоест в ретината, и проектират върху нея сближаващи се образи. По друг начин казано: Човек никога, ама наистина никога, не би могъл да възприеме с очите си успоредни една на друга среди, равнини, повърхности или прави, защото успоредните снопове светлина, отразени или излъчени от тези среди, повърхности или обекти се събират от двойно изпъкналата леща на окото във фокуса на ретината и проектират образи, които ни изглеждат сближаващи се, а не успоредни, каквито са в действителност! Всъщност, това е причината, ние да виждаме хоризонта, а не защото живеем върху въртяща се около оста си и в безкрая сфера!

 

Как се появяват хоризонтът и убежната точка?

Zakona za Perspektivata - Stamat - 11.jpg

Отдалечеността на хоризонта от наблюдателя, както казахме по-горе, е винаги различна и се определя, от една страна, от силата на очите или от оптичните инструментите. Поради физическите си размери биологичната оптична система на окото налага известни ограничения. Отдалечаващите се от наблюдателя обекти, съставени от няколко части, започват да променят формата си. Тези по-малки съставни части, които са в близост до паралелните среди, тоест небето и Земната повърхност – вода или суша, изчезват за окото в далечината преди целия обект. Това се случва, защото на големи разстояния биологичната оптична система на Човешкото око не може да различи обекти, очертанията на които падат под ъгъл по-малък от една градусова минута спрямо линията на погледа, иначе казано: Човек не може да вижда в безкрайността!!!

Zakona za Perspektivata - Stamat - 12.jpg

Например, на момиче облечено в пола, което върви по равно поле, отдалечавайки се от наблюдателя, след няколкостотин метра биха „изчезнали“ краката, после би се скрила полата й и така нататък, докато самото то не премине линията на хоризонта. На платноход, отдалечаващ се към хоризонта, първо би изчезнала долната част от трюма, после платната биха се сляли в едно цяло платно, след това трюма и платната биха се съединили, така че не бихме могли да различим съставните части на платнохода, и най-накрая целият би изчезнал от погледа ни.

Zakona za Perspektivata - Stamat - 13.jpg

Zakona za Perspektivata - Stamat - 14.jpg

В точка H, където основите на стълбовете изчезват, горната част – при лампите, изглежда значително скъсена, което се вижда от линията AW, но дълго след като основите са влезли в убежната точка, горните части ще се виждат над линията на погледа EH дотогава, докато линията AW не срещне линията EH под ъгъл една градусова минута, когато и те ще влязат в убежната точка и ще станат невидими за невъоръженото око.

Zakona za Perspektivata - Stamat - 15.jpg

Глобалистите биха казали: „Ето, корабът се скрива зад кривината на Земния „глобус”!”. Но всеки, който си направи труда да използва оптически уред и да погледне в посоката на кораба, веднага би го видял изцяло, с което би доказал, че кривина не съществува и ние не живеем върху сфера, а върху Плоска Земя.

Отдалечеността на хоризонта от наблюдателя се определя, от друга страна, от метеорологичните условия. Наличието на водни пари, различни естествени и техногенни газове – смог и твърди частици, замъгляват, блокират и приближават хоризонта, като възпрепятстват способността ни да виждаме на големи разстояния. Също така, явлението рефракция, представляващо пречупване в различна степен на светлината от слоеве въздух с различна температура, способства появата на фалшив хоризонт, изкривяващ образите или напълно скриващ за окото ни обектите, намиращи се зад него. Но много фотографи, използвайки ведри дни с чист въздух, са заснели обекти на разстояния от стотици километри, което доказва за пореден път, че всички ние сме жертви на огромната Масонска измама, че живеем върху въртяща се топка.

Zakona za Perspektivata - Stamat - 16.jpg

Горната снимка е направена от Геноа, с надморска височина 21 метра, а заснетите острови са на следните разстояния: остров Елба на 201 км, който би трябвало да е скрит зад 2673 метра Земна кривина, остров Горгона на 130 км, който би трябвало да е скрит зад 1016 метра Земна кривина, остров Капрая на 164 км, който би трябвало да е скрит зад 1708 метра Земна кривина и остров Корсика на 159 км, който би трябвало да е скрит зад 1598 метра Земна кривина!

След всичко казано дотук, става съвсем ясно, че перспективата не е илюзорна несъстоятелност или правило, въведено само в изобразителното изкуство, както иска да ни убеди Научната върхушка, а е естественият начин, по който Човешкото око възприема успоредните една на друга среди и линии. И именно това откритие на Ренесансовите учени-масони е използвано от Илюминатите за основа, върху която бе изградена най-голямата ИЗМАМА в историята на Човечеството. ИЗМАМАТА се състои в отричането на Естествената и изконна парадигма, че обитаваме абсолютно неподвижна Плоска Земя, над която Небесните светила – Слънцето, Луната и звездите се въртят около оста, мислено прекарана между Северния полюс и Полярната звезда, и подмяната й с Масонската Нютон-Айнщайнова парадигма „Всичко е относително”, при която Земята е едно съвсем-съвсем незначително скално кълбо, с океани по повърхността, въртящо се със свръхзвукова скорост около оста си и бясно обикалящо в спирали около невъобразимо огромна огнена топка, захранвана от несъществуващи и недоказани термо-ядрени реакции, която заедно със Земята се върти, обикаля и лети с невъобразими и невъзможни скорости, около кой-знае-какво-ли-още-не.

Zakona za Perspektivata - Stamat - 17.jpg

Нашата Плоска Земя, предпазена от Купола или Небесната Твърд, под който се движат Небесните светила.

 

Полярна азимутална равноотдалечена проекция

Потвърждение за това, че Масонската наука, в най-висшия си ешалон, владее знанието относно формата на Земята, но го е скрила от Човечеството, намираме в прикритото използване на така наречената Полярна азимутална равноотдалечена проекция. Ето, какво можем да намерим за нея в Уеб-енциклопедиите:

„Това е карта на Азимуталната равноотдалечена проекция. Нейно полезно отличително качество е, че всички точки от картата са на пропорционално правилните разстояния и на верния азимут (посока) от централната точка. Полезно приложение на този тип проекция е Полярната проекция, която показва всички меридиани (линиите географска дължина) като прави линии и точно представя разстоянията от Северния полюс. Знамето на ООН, например, съдържа Полярна азимутална равноотдалечена проекция.

138.png

Тази проекция е използвана от USGS (Геологическият топографски институт на САЩ) в Националния Атлас на Съединените Американски Щати, както и за широкомащабно картиране на Микронезия. Тя се използва за указване на полетните разстояния от централната точка на проекцията и за сеизмични изследвания, както и при радиоразпръскване. Когато се използва за радиоразпръскване, проекцията дава възможност за директно насочване на антената, особено при Високочестотните (HF) комуникации. Операторът може да насочи антената, обикновено с електрически ротатор, просто като намери целта на картата и завърти антената на ъгъла, посочен в картата. Картата трябва да бъде центрирана, възможно най-близко до действителното местоположение на антената.”

За автора, това казва всичко! Това е реалната карта на нашия Свят.

Защо я използват за всякакви измервания на разстояния?

Тъй като тя е вярната карта и представя точно нашата Плоска Земя!

Авторът би предложил някои от най-използваните карти на Плоската Земя.

Карта на Света на Хамънд от Въздухоплавателната Ера – 1953 година:

136.png

137.png

 

Всички поддръжници на Хелиоцентричната идеологическо-психологическа нравствено-Душевна система, още от Древността до наши дни, са едновременно с това и Масони: Питагор, Коперник, Галилей и Нютон, както и съвременните астронавти Олдрин, Армстронг, Колинс и всички останали Съветски и Руски космонавти, Китайски тайконавти, та чак до директорите на НАСА, Роскосмос, ДЖАКСА, Китайското Национално Космическо Управление и така нататък, като изключение, разбира се, не прави и Мениджърът на Космическата програма „Аполо“, Суверенен Върховен Генерален Инспектор 33-та степен Си. Фред Клайнкнехт:

123.png124.png

 

„Братско ръкостискане” на Суверенен Върховен Генерален Инспектор 33-та степен Си. Фред Клайнкнехт със Суверенен Върховен Генерален Инспектор 33-та степен Президент Роналд Рейгън. 

Но за този, който има очи, за да провиди Истината зад пелената от невежество, страх и умствено-наркотичен транс, става наистина интересно, когато започне да осъзнава, че Илюминатската войнстваща върхушка, поради несъмненото съществуване на Закона за правото на избор на Творецът-Творение, е длъжна да изложи на явен показ и на всеослушание своите знания и планове, но все пак достатъчно добре обвити в символизъм и алегория. Ако започнем да изследваме символите (логосите) на различните Илюминатски компании, ще открием Слънцепоклонически, Масонски, езически, Египетски, Фараонски и какви ли още не образни елементи, служещи за идентификация на принадлежността им към окултния мистицизъм на Древността. На много места, със сигурност, ще открием на явен показ, право в лицето, и Плоската Земя:

125.png126.png

Вляво: Първата версия на Флагът на ООН от Април 1945 година, на който виждаме правилно изобразената ПЛОСКА ЗЕМЯ. Вдясно: Приетият на 7-ми Декември 1946 година официален Флаг на ООН, където е завъртяна на 90° Западно.

Авторът предлага още три флага на Международни организации под шапката на ООН, от които е видно, че не е тайна за посветените Истината за Плоската Земя:

127.png

Флагът на Международната Морска Организация (IMO).

128.png

 

Флагът на Световната Метеорологична Организация (WMO).

129.png

 

Флагът на Международната Организация за Гражданска Авиация (ICAO).

Също така, не е тайна за интересуващия се от действителните събития, а не от дезинформацията по Ционистките масмултимедии, че Света се управлява по съвсем различен начин от описания в учебниците. С мистичните си и обвързващи до гроб, чрез смъртни заплахи ритуали, Тайните общества на Илюминатите, Масоните и техните слуги, свързват събратята си по Ложа с многократно по-силни връзки, отколкото са връзките с избирателите им или обещанията пред тях. Следващите линкове дават обща представа, служеща за доказателство, че всички известни политици и обществени фигури по Света и в България, без значение в кой „политико-икономически лагер” или „партия” се намират, са свързани навеки: Списък на Масоните 33-та степен, Списък на масоните в България (по Ложи) или Кои известни българи са масони?

Чрез Масонската нравствено-ценностно-Душевна подмяна, всички ние бяхме насилени да приемем за истина, без никакви доказателства, че Човекът е една съвсем случайна грешка в безспирния, безпричинен, безжизнен, безсъзнателен, бездуховен и безцелен космос, който може във всеки един момент да изтрие дори спомена за съществуването му. Чрез сатанинския Дарвинизъм, Масоните, проповядващи безнравствен Материализъм, НАСИЛИХА Човечеството да приеме за истина, без никакви доказателства, че е произлязло от неорганични съединения, благодарение на измислена и несъществуваща еволюционна поредица от невъобразимо малко вероятни случайни съвпадения, започваща от неживи химически субстанции и преминаваща през едноклетъчни, амеби, риби и гротескни „динозаври” до НЕСЪЩЕСТВУВАЛИ „маймуночовеци”. Този Световен Илюминатски заговор почти успя да убеди Човек, че единствената цел в живота му е да работи за банкерските династии, чийто роб е, и умирайки отива в нищото, откъдето безпричинно се е пръкнал. И всичката тази измама започва от лъжата за това, какво представлява нашия Дом – Земята.

Казвам, почти успя да убеди, тъй като никаква измама, колкото и голяма и всеобхватна да е тя, не може да направи от Човека вечен заключеник! Защото във всеки един от нас има частица от Творецът-Творение – Духът, обитаващ най-съкровената част на нашето Аз, едно малко гласче, което, ако се вслушаме, вечно ни нашепва:

„Ти си вечна, безсмъртна и безценна частица от Творецът-Творение, роден си отново на Плоската Земя, за да извървиш пътя, който, с помощта на своите Духовни учители, предварително сам избра, когато беше в Трансценденталния Свят, и си призван да твориш добро и да жадуваш Просветление и Освобождение...”

 

Плоската Земя - СТАМАТ.gif

СТАМАТ

МИР и ЛЮБОВ!

16-ти Януари 2016 година

 

Изследване Пето:

Заслепени от науката

 

Казва ни се, че днешният Свят и съвременната „цивилизация” са ненадминат връх в развитието на Човечеството. В детските ни години от училищната катедра, после професорите в университетите и след това по всички корпоративни масмедийни канали за дезинформация, Масонският слугинаж на Илюминатската върхушка непрестанно тръби, че Човек достига все по-големи висоти в напредъка си към небивало щастие и осъществяване на своите мечти. Втълпява ни се непрекъснато, че началото на тази Епоха на върховна наслада и невиждана задоволеност на желанията и на най-скровените копнежи е едва ли не точно зад ъгъла и ще ни споходи всеки момент, посредством технологията и идеологията на Трансхуманизма. Натяква ни се безспирно, че единствената пречка този Златен век да настъпи е това, че имаме прекалено много Свободи и тъй като сме твърде неграмотни, невежи, глупави, страхливи, свадливи и жестоки, за да се справяме със собствения си живот, ние, всичките, трябва да се подчиним безпрекословно на Големия  Брат, тоест на Илюминатския Елит, и да предадем изцяло личните си Свободи на негово отговорно пазене. С подобни най-нелепи от всички възможни изопачавания се оправдава постепенното планирано погазване и ограбване на изконните Човешки Свободи във всяка една Държава, естествено водещо след себе си интелектуална и политическа робия.

Zaslepeni ot nawkata - 1 -1.jpg

Кадър от филма по безсмъртната  книга на Джордж Оруел „1984”, написана през 1948 година.

Водената от войнстващия Елит в продължение на дълги столетия поробителска кампания, която дискредитира интелектуалните ни способности, уронва нравствения ни престиж  и унижава Духа ни, едва напоследък има реална възможност да достигне своя гибелен край, тъй като мрежата, оплитана от врага ни, за да ни погуби, изисква, както физическата ни енергия, за да бъде осъществена и приведена в действие, така и психологическата ни настройка и съгласие, за да бъдем хванати в нея. Тази Душегубна мрежа представлява Съвременната наука, а измамните конци, с които е оплетена и непрекъснато заздравявана, се наричат Научен авторитет. Великата измама най-ясно проличава в днешната медицина, но същото е в сила и във физиката, астрономията и историята. Трябва още в началото да изтъкнем, че начините и метода, по които тези науки са изграждани в продължение на хилядолетия, коренно се различават от днешните начини и съвременния научен метод, но разликата ще дефинираме в друго наше изследване.

Zaslepeni ot nawkata - 2.jpg

Медицината е твърде показателен пример за начина, по който се осъществява Великата измама. В продължение на повече от половин век непрекъснато слушаме по „новините”, че вече почти са синтезирани поредните химикали, които ще излекуват Човечеството от рака и от другите най-разпространени смъртоносни заболявания, като сърдечно-съдовите, инсулта и затлъстяването. В същото време, владетелите на Човечеството изхвърлиха от Хипократовата клетва най-съществената Истина: „Нека храната бъде твое лекарство и лекарството - твоя храна”. Но дори това, което остана: „Аз ще препоръчвам на болните подходящ режим, според познанията си, и ще ги защитавам от всички вредни неща. Никога и никому няма да препоръчвам употребата на отрови и ще отказвам да давам на когото и да било подобно нещо.”, е в пълен разрез с дейността на „съвременната медицина”, „лекуваща” само с неестествени и вредни за Човека отровни химикали.

Zaslepeni ot nawkata - 3.jpg

Храната е била лек и изцеление за Човечеството хилядолетия наред. Авторът дълбоко се съмнява, че днес би се намерил лекар, който да съветва болните да не пушат цигари, да не злоупотребяват с алкохол, да ядат само естествена храна, вече наричана „био”, за да я отличаваме от химическите боклуци продавани в Хипермаркетите, както и да следват правилен денонощен режим на труд, почивка, хранене и сън в строго определени часови пояси. Прекалената употреба на месо днес въобще не се дискутира от „здравните” работници. В миналото нашите родители и родителите на техните родители не са злоупотребявали с такива огромни количества месо. Припомняйки си детството, авторът си дава сметка, че неговото семейство, както и роднините му – баби, дядовци, лели, чичовци, братовчеди и така нататък, не са изяждали повече от десет килограма месо годишно всеки от тях. Съвременният „цивилизован” Човек изяжда десетки и стотици килограми месо годишно! Изключително брутална е статистиката за „най-цивилизованата” Държава в Света – САЩ. Там годишно се избиват за консумация 9 МИЛИАРДА животни и птици и 16 МИЛИАРДА водни обитатели!!!

Zaslepeni ot nawkata - 5.jpg

От друга страна, пчелните продукти, билките, енергийните и целебни храни, станали напоследък известни с названието „супер храни” и „имуностимулатори”, са ползвани успешно хилядолетия наред и сме процъфтявали – точно обратно на това, което твърди и прави „съвременната медицина”.

Zaslepeni ot nawkata - 4.jpg

  

Защо набедените за „здравни” работници, вместо ежечасно да ни тъпчат с антибиотици, чието име означава: „да се попречи на, забави или унищожи живота, не започнат да просвещават себе си и нас за здравословните ползи от воденето на изчистен от отрови и ядене на месо живот?!

Zaslepeni ot nawkata - 6.jpg

Нека се огледаме наоколо и с трезв поглед да преценим здравето на Българския народ. Когато авторът бе ученик, болните деца бяха голяма рядкост, а ако се случеше някое дете да се разболее, то ставаше обект на подигравки и го наричаха „болник”. Днес, всички деца непрекъснато боледуват – след една вирусна инфекция идва втора и трета и естествено лекарите с радост им предписват антибиотици. Високата детска заболеваемост, в действителност, е директен резултат от сриването на имунната система, вследствие ваксинирането на бебетата и малките деца.

Zaslepeni ot nawkata - 7.jpg

 

Отровите, съдържащи се във ваксините: тимерозал - органична живачна сол с 50% живак - съдържанието му е над 25 000 пъти над допустимата безопасна доза за питейната вода, алуминиеви фосфати и хидроксиди – десетки и стотици пъти над допустимата доза и много други химикали, компроментират естествената имунна стабилност на новороденото, повишавайки десетократно риска от аутизъм, астма и различни неврологични заболявания, като същевременно с това го правят жертва на микроорганизми, които иначе биха били съвсем безвредни за него. Нездравословната генномодифицирана храна, съдържаща неописуем конгломерат от консерванти, подобрители, оцветители и всякакви други отрови, наред със заседналия живот пред облъчващия монитор или таблет, който водят децата и младите в последните две десетилетия ги обрича на болнав и непълноценен живот. По нито една Масонска масмултимедия, никой не смее да заговори, че здравословната вегетарианска, или най-добре веганска диета, спокойствието, разходките, чистият въздух и въздържането от цигари, алкохол, кафе, газирани напитки, ГМО-храни с консерванти, както и избягване излагането на микровълнова радиация – от GSM-и, таблети, Wi-Fi-интернет, скенери, рентгени и компютърна томография, водят до крепко здраве и дълъг, щастлив, изпълнен със задоволство живот!

Когато в детството си авторът ходеше на село при дядо и баба и имаше погребение, добре си спомня какво говореха опечалените: „Въй-й, тоз чиляк (или буля) млад(а) пучина на 93!”. Една негова прабаба от с. Калища почина на 104 (или 106) години – била е родена по време на Освобождението от Турско робство (пардон, какво говоря!, Османското присъствие). Дядовците му починаха на 92 и 96-годишна възраст и техните дядовци също доживяли дълбоки старини и това не са някакви изключения, а тъкмо напротив – в миналото всички живееха дълго. Нека, днес, погледнем некролозите по стълбовете и да сравним възрастта. В миналото не беше известно 30-40-годишни Човеци да умират от инфаркт, инсулт и други коварни болести, но за огромно наше съжаление, сега тези случаи са твърде чести. Факт е главоломното разпространение на рака – преди 60 години на 50 000 души един е диагностициран с раково заболяване, а днес – всеки ВТОРИ мъж и всяка ТРЕТА жена са възможни негови жертви.

Zaslepeni ot nawkata - 8.jpg

Забележителен кадър от тъжно-сатиричната сцена с медицинския преглед от филма на Боб Фос „Ах, този джаз!”.

Как реагира Бялата мафия на тази адска лавина помитаща Човечеството? Вместо лекарят да съветва болния да изчисти тялото си от отровите и облъчванията, предизвикали малформациите от мутирали клетки, да го постави на макробиотична диета, засилваща имунната му система, да му препоръча спокойствие укрепващо духа, активна почивка с много, много разходки на чист въздух и дихателни упражнения, насищащи организма с кислород, той прави точно обратното! Заключва го в болница, подлагайки го на огромен стрес и залежаване и започва прилагането на ВЕЛИКАТА ТРОЙКА „РЕЖИ, ТРОВИ И ГОРИ”, както казва Тай Болинджър. Операциите следват една подир друга, после се пристъпва към вкарване в организма на всевъзможни отрови, някои от които са бойни отровни вещества, и накрая се стига до облъчване със смъртоносни лъчи!

И защото цялата тази лудост не е достатъчна, банкерските масмултимедии заливат здравите Човеци с приканвания да ходят редовно на прегледи, където ги облъчват с радиация за тяхно добро, а в Парламента се готвят закони за задължителни редовни прегледи и задължително „лекуване” с Великата тройка. Може би си мислите, че процентът излекувани от рак от конвенционалната медицина се повишава с всяка изминала година? За съжаление това НЕ е вярно! За последните 80 години процентът напълно излекувани си остава 3%, без значение какви заблуди пропагандира Бялата мафия по корпоративните масмултимедии.

От друга страна, алтернативните методи за лечение на рака постигат повече от 90% успех при болни, които са ги избрали още от самото начало и са избегнали стреса и осакатяването от операциите, цялостното отравяне на организма от токсичната химиотерапия и изгарянето и допълнителните мутации в здравите тъкани от лъчетерапията. Но дори за болни, минали през Великата тройка и изпратени вкъщи, за да умрат, има над 300 ефикасни алтернативни метода, с които получават 50% шанс за оцеляване, ако ги спазват стриктно. Заболявания като диабета, сърдечно-съдовите и други също са лечими с алтернативни методи и диети, ако се обърнем направо към естествените целебни методи.

Най-голямото богатство, което Човек може да притежава е крепкото здраве. В това лесно се убеждава всеки, щом дори за кратко заболее. Когато сме все още млади  и здрави, не си даваме сметка за това, но ако, „не дай си Боже!”, ни застигне някоя коварна неизлечима болест, наистина започваме да отрезвяваме и накрая разбираме, че в живота няма по-голям дар от ЗДРАВЕТО! Доброто здраве е неразделно свързано с осъществяването на личността и Духовното израстване и трябва да е основна цел в живота на всеки! Без крепко здраве не може да съществува щастие!

Но от своя страна, Илюминатската върхушка пропагандира ежеминутно по всички свои масмултимедийни канали, че най-важните цели в живота на всеки Човек са ПАРИТЕ и ВЛАСТТА, без значение с какви средства се постигат и че именно те са щастието и благоденствието! Пропагандира се отвсякъде, че целта в живота на всеки трябва да бъде задоволяването и презадоволяването на материалните сетива и то веднага, на момента, без да се замисля за последствията. Рекламите постоянно ни карат да ядем повече месо и вредни храни, да се обличаме прескъпо и натруфено, да купуваме най-модерните телефони, лаптопи, телевизори, коли и всякакви други джунджурии, като ни налагат заробваща обвързаност да водим претоварен от работа, неестествен и вреден за здравето ни живот.

Вредите от съвременния „цивилизован” начин на живот стават ясни на всеки, който отдръпне поглед от ежедневния пъзел на случващото се, за да провиди и осмисли цялостната картина. Живеем в суматохата и стреса на пренаселени, мръсни, шумни, опасни градове, където се страхуваме за всичко и от всички, храним храма на Съществото си – нашето тяло, с вредна, канцерогенна и отровна храна, облъчваме се ежеминутно с опасна и дори смъртоносна радиация, преследвайки кумира на парите и властта, без да се замисляме, че поради начина си на живот няма да имаме време да се „насладим на постигнатото”. Затова все повече и повече бързаме, за да можем по-скоро ДА „ГРАБНЕМ” ПОЛАГАЩОТО НИ СЕ от живота и така въртележката продължава безспирно, докато един ден още съвсем млади не се строполим безсилни на пода, неразбиращи каква болест ни е сполетяла.

Но дори тогава, вместо да се спрем, помислим и преценим, каква е причината за болестта, ние възможно най-бързо, за да не губим пари и позиция в работата си, вземаме най-неизгодното за НАС решение: оставяме съдбата ни да се решава от съвсем странични лица – лекарите. Всъщност, ние полагаме в ръцете на лекарите най-ценното и, в действителност, единственото, което наистина притежаваме – ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА СИ.

Защо правим това? Нима лекарите се славят с това, че водят безукорно здравословен живот, без употреба на отрови и че никога не боледуват, но доживяват до дълбоки старини и са Духовно осъществени и озарени сияйни същности?! Авторът искрено се надява, че някой, някъде е срещал такъв лекар, практикуващ конвенционална медицина, но той, самият, не познава подобни лекари! Лекарите, които авторът познава са подобни на повечето обикновени Човеци – водят нездравословен начин на живот и са пристрастени към печеленето на пари и домогването към власт. Статистиката в САЩ, например, показва, че те са високо застрашени от стрес и умират твърде млади. Защо, тогава, ние оставяме тези неуки и невежи страдалци да се разпореждат с живота ни по свое усмотрение?!

Нека, тук, премахнем всяка сянка на съмнение, като съвсем убедено заявим, че на редовия лекар не е оставен абсолютно никакъв избор и че, ако държи да практикува професията си, той е длъжен да предписва и назначава вредните и погубни медикаменти и терапии, без значение дали знае или не какви са те всъщност. Алтернативните ефикасни и безвредни методи на лечение са не само забранени, но и наказуеми във всички държави подвластни на Илюминатската върхушка. Това е така, защото природосъобразното изцеление е непечелившо за Бялата мафия или Биг Фарма (Фармакологичната индустрия), както тя е известна на Запад. Няма никаква изгода за Биг Фарма от евтиното и пълно изцеление на един Човек, но от друга страна, той става златна мина, ако се постави на доживотно поддържащо „лечение”, при което е изцяло зависим от прескъпо продаваните му химикали, които в действителност костват стотинки. Биг Фарма е третият по значение в Света стопански отрасъл, носещ само в САЩ и Япония над 340 МИЛИАРДА долара годишна печалба и неговите собственици няма да се спрат пред нищо и ще се опитват винаги и с всякакви средства да одерат няколко пъти по няколко кожи от гърба на всеки един от нас! Как, тогава, биваме подведени и лъгани да предоставим здравето, благосъстоянието и добруването си в ръцете на тези маниакални, корумпирани и безскруполни Масонски печалбари?

Причината отново е в индоктринирането ни още от невинна възраст да се прекланяме пред „научните авторитети” и властта. Това е същата причина, поради която, въпреки че ежедневно виждаме продажността, алчността и коварството на лишените от всякакъв морал политици, държавници и короновани особи, ние продължаваме да участваме в техния режисиран, подправен и нагласен маскараден спектакъл, наречен „демокрация”, като сме „политически” активни и гласуваме. Авторът не гласува от 1998 година! Ние, всички, сме програмирани да се страхуваме и да се прекланяме пред авторитетите и да отказваме да вземем живота в собствените си ръце. Това е целенасочено програмиране, още от деня, в който сме се родили, което чрез непрекъсната пропаганда ни насилва безпрекословно да повярваме, че Големият Брат, тоест Илюминатската върхушка, ни обича и закриля и че ние, поради неспособността си да се справяме със собствения си живот, трябва да преклоним глава и да изпълняваме всички негови заповеди!

Демоничният пропаганден цирк, чрез изкусни увъртания, тънки лъжи, очебийни измами, стъкмени статистики, премълчаване на факти, измисляне на небивалици и откровени фалшификации, узакони модел, който престъпния управляващ Елит неотклонно следва, за да насади идеологическата си диверсия в съзнанието и подсъзнанието на всички Човеци. И този модел е именно, че Човешкото Същество е глупаво, невежо, недостойно, свадливо, крадливо и престъпно и не може да отговаря нито за себе си, нито за постъпките си и поради това, то трябва с насилие да бъде владяно и управлявано. Думата, с която те ни наричат е Ивритската „гои” („гоим” – множествено число) и означава „говедо, скот”. Войнстващата Елитарна върхушка няма никакво уважение към нас, затова е без значение за нея колко са загиналите в стотиците войни, които тя води, за да завладява държави и преразпределя богатства. А началото на цялото злодеяние срещу всеки един от нас започва още от люлката.

Индоктринирането ни от деца да се предаваме в ръцете на „научните авторитети”, които да решават вместо нас, завинаги е наложило своето клеймо върху нашата психика и когато имаме здравословни проблеми, ние подсъзнателно правим избор, който в действителност е в наша вреда, а именно, дори и при най-обикновена настинка или други незначителни неразположения, веднага тичаме при „чичо доктор”. (Авторът не постъпва така от много години.) По този начин, ние многократно затвърждаваме у себе си един опасен модел – да предоставяме на трети лица правото да управляват нашия живот. Лекарите въобще не са извисени мъдреци или чудотворящи светци и в повечето случаи не са по-наясно от нас относно живота и всичко останало, включително и относно Човешкото Същество и физикалното ни тяло. Това лесно се доказва от факта, че и те, както всички останали, се разболяват и умират от същите заболявания, които уж се опитват да „лекуват”.

Следователно, много по-мъдро от наша страна е да се образоваме и да поемем кормилото на нашата съдба в собствените си ръце. Нека, най-накрая, да заживеем здравословно, следвайки хилядолетните традиции на природосъобразния начин на живот, вместо да чакаме лекарите да ни „ОПРАВЯТ” в болницата (каквото и да значи това!), вземайки решения вместо нас. Знания и литература, свободни от посегателствата на Бялата мафия, има все още в днешно време и както казват англичаните: „Ако има желание – ще се намери и начин!”.

 

СТАМАТ

МИР и ЛЮБОВ!

27-ми Януари 2016 година

 

 

 

Изследване Шесто:

НАСА – CGI-измами, Зиро-Джи самолети, басейни и акробатика

 

Измамата „Ератостен”. Прилагане на компютърните технологии за заблуда и измама. Какво представляват Зиро-Джи самолетите. Лабораторията за Неутрална Плаваемост на НАСА в Хюстън. Измамата за съществуването на „космически полети”. Криптокрацията – Тайните Властващи.

 

***

 „Може смело да се попита, къде би се намерил такъв човек, притежаващ необикновените дарби на Нютон, който би могъл да понесе да бъде заблуден от подобен фокус-мокус, освен ако той най-напред самоволно не е заблудил сам себе си. Само онези, които знаят силата на самозаблудата и степента, в която тя понякога граничи с нечестността, са в състояние да обяснят поведението на Нютон и на Нютоновата школа. В подкрепа на своята неестествена теория, Нютон трупа измислица върху измислица, стремейки се да обърква, когато не може да убеди. По какъвто и начин или форма да се е появила цялата тази афера, аз все пак трябва да кажа, че проклинам модерната приказка, наречена теория на Космологията, и се надявам, че може би своевременно ще се появят някои млади гениални учени, които да съберат достатъчно кураж, за да обезпокоят това всемирно разпространено бълнуване на лунатици.”

Йохан Волфганг фон Гьоте (1749–1832) – Немски писател, поет, драматург, учен, философ и държавник.

***

 

След като завърших престижна гимназия с отличен, години наред бях много горд със знанията си. И макар че съдбата ме засипваше с трудности и започваше да ми доказва, че животът въобще няма нищо общо с представата, създавана на училищната скамейка, все пак бях благодарен на моите учители. Още от младеж четях мистична, езотерична и забранена литература. По онова време, много неща бяха забранени, а забраненият плод е много, много, много сладък, защото е изкуствено подсладен от онези, които са го забранили! Когато си млад, дързък и любознателен, обаче, нямаш много време, за да задаваш въпроси, като например: кой е написал тези книги, как и защо са издадени и се разпространяват, а ги поглъщаш с очи, както се поглъща с очи млада красавица.

Но годините течаха, без да ми дадат шанс да се спра, да се огледам и да разсъдя какви са взаимодействията в живота, как действа Светът и дали това, което съм научил в „образователната система”, чел, слушал и гледал по Масонските масмултимедии и в което убеждават във високопарните си речи Властниците-милиардери, има нещо общо със собствените ми наблюдения, житейския ми опит и здравия Човешки разум.

Минаваха десетилетия, но колкото и стотици мистични, езотерични и забранени книги да четях, никога и никъде в тях не се засягаше един определен въпрос. Темите в тази всеобхватна литература бяха сякаш „неизчерпаеми”: от скритата древна история и произхода на Човечеството и Земята, през древните мистични култури и Тайни общества, до съвременните свръх-секретни „космически” технологии, връзките ни с извънземни цивилизации, плановете на Илюминатите за поробването ни и така нататък. Но, все пак, никъде в тази изглеждаща така всеобхватна езотерична, окултна, метафизична и забранена литература не се говореше по една определена тема – никъде дори не се загатваше, че през последните няколко столетия всред учените тече дискусия относно формата на Земята: дали тя е плоска или кълбовидна.

Тъкмо напротив! В цялата уж окултна и мистична литература на Български и на Английски език, която бях в състояние да закупя от книжарници и антиквариати или да взема назаем от стари колекционери, убедително се твърдеше, че още древните учени, математици и философи знаели, че Земята е кълбо, а само безпросветните езичници твърдели, и по-късно в Средновековието, Християнските догматици заблуждавали, че Земята е плоска. Никъде не се споненаваше, че до средата на ХХ-ти век, в научните кръгове има разгорещени спорове, дали Земята е плоска или кълбовидна. Никъде не се казваше, че Плоската Земя има много известни поддръжници, както в миналото, така и днес, като например: геният на ХХ-ти век Никола Тесла, най-великият Немски поет Гьоте, нобелистът Джордж Бърнард Шоу, далновидният Джордж Оруел, великият поет Едгар Алан По, Френският писател и драматург Йожен Йонеско, Канадският писател, с издадени над 17 милиона книги на 52 езика, Фарли Моуат, магнатът Барон Лю Грейд – собственик на телевизионни мрежи и много други. В нито една издадена книга не се пишеше, че и досега има действащи общества на Плоската Земя, нито за изследователите й и за техните трудове: Д-р Самюел Роуботъм „Зететична Астрономия: Земя, не кълбо”, Уилям Карпентър „Сто доказателства, че Земята не е кълбо”, Дейвид Уърдлоу Скот „Терра фирма”, Томас Уиншип „Зететична Космогония”, Гебриел Онриет „Небеса и Земя” (превод, изображения и линкове: СТАМАТ) и много други. Мълчанието беше оглушително!

 

Измамата „Ератостен”

Налагането на тотално затъмнение относно Истината за Плоската Земя е съпроводено с активна дезинформация и манипулация още от детските ни години. Така например, всички сме учили, как в древността Ератостен „измерил” Земята. Описва се, как той поставил два еднакви стълба в градовете Александрия и Асуан и измерил сенките им по едно и също време на деня. Той знаел, че двата града са разположени приблизително на един и същи меридиан, знаел разстоянието между тях, разликата в ъглите на падане на Слънчевите лъчи и уж успял да изчисли стойността на Земната окръжност по Александрийския меридиан (схемата долу вляво).

NASA - CGI _ STAMAT - 01.jpgNASA - CGI _ STAMAT - 02.jpg

 

НИКОГА не се казва на децата, обаче, когато им се преподава решението на тази задача, че тези изчисления са частен случай при следните условия: първо, ако Слънцето се намира на десетки милиони километри разстояние от нас, за да бъдат лъчите му успоредни и второ, ако Земята е кълбо.

Но по-важното е, че никога не се казва на децата, че И ПРИ ДРУГО УСЛОВИЕ стълбовете ще хвърлят сенки с различна дължина по едно и също време на деня на един и същи паралел, а именно при условие, че Земята представлява плосък и неподвижен диск, а Слънцето се върти по спираловидна траектория в близост над нея. Както се вижда от дясната схема, когато Слънцето обикаля близо над Плоската Земя, при еднакви по височина предмети, по-отдалечените хвърлят по-дълги сенки, спрямо сенките на по-близките, тъй като при по-отдалечените предмети ъгълът на място спрямо Светилото е по-малък. Чрез прилагане на Питагоровата теорема, можем да изчислим разстоянието до Слънцето. Такива изчисления са правени многократно от учените, неучастващи в Масонския заговор за измама на Човечеството, които установили, че Слънцето е с диаметър от 60 километра и обикаля само на около 5 200 километра височина над Плоската Земя. И тъй като, независимо дали сме на морския бряг или на десетки километри височина, ние виждаме съвършено равен хоризонт на нивото на нашия поглед, без никакво изкривяване, вляво и вдясно от нас по протежение на 60-70 километра, в първия случай, или на стотици километри, във втория случай, което е убедително доказателство, благодарение на сетивата ни, Логиката, Геометрията и Закона за Перспективата, че живеем върху Плоска Земя, а не върху кълбо, и ние трябва да приемем за достоверни тези изчисления. Така че, няма нужда Масоните да измислят неправдоподобни въртящи се сфери и разстояния от милиони километри, за да се обяснят явленията, които наблюдаваме ежедневно цял живот!!!

NASA - CGI _ STAMAT - 03.jpg

На горното изображение е представено сравнение на движението на Светилата и местоположението на Слънчевата и Лунната траектории през Януари и Юни. Правейки ежедневни пълни кръгообороти над Плоската Земя, Слънцето ежегодно обикаля спираловидно, постепенно приближавайки се от Тропика на Козирога до Тропика на Рака и обратно, като по този начин предизвиква смяната на деня с нощта, както и сезонните цикли.

През последните няколко години, можем с гордост да заявим, че вече имаме сигурни доказателства, че живеем върху плоска и неподвижда Земя, а Слъцето се върти вблизост над нас. Доказателства за това са хилядите клипове в интернет от аматьорски балони, заснели съвършено равен хоризонт, което означава, че не живеем върху топка, както и все по увеличаващото се по размер Слънце на големи височини и горещите петна върху облачния слой, доказващи неговата близост.

NASA - CGI _ STAMAT - 04.jpg

Нито един Човек, живял някога на тази Земя, когато и да било, където и да било, не е усещал предположеното от Масонските учени въртене на Земята около хипотетичната й ос или, пък, другите измислени невероятни движения и обикаляния около какво ли още не с милиони километри в час. Тъкмо напротив! Ние, всички, винаги сме усещали, и усещаме в момента, спокойствието и непоклатимостта на Земята! Това най-ясно се осъзнава по време на земетресения, когато дори най-незначителните размествания на Земната повърхност с два-три сантиметра се усещат от всички и предизвикват паника, а представете си как бихме се чувствали, ако се движим с милиони километри в час едновременно в няколко посоки! Но, тъй като още от невръстни деца, когато не сме имали никаква представа за Света, който обитаваме, сме насилствено индоктринирани, чрез „научните авторитети” и властта, да повярваме във фалшивата манипулативна Нютон-Айнщайнова парадигма „Всичко е относително”, наложена ни от Илюминатския Елит, всички ние, дори като зрели Човеци, не сме в състояние да се опълчим срещу нея, понеже програмирането ни е извършено адски съвършено.

 

Прилагане на компютърните технологии за заблуда и измама

Както авторът е писал и преди, индоктринирането ни във фалшивата парадигма се извършва, чрез „научните авторитети” и системата на Образованието, но едва през последните три десетилетия, обаче, Войнстващата върхушка успява почти напълно да подчини Човешкия ум. Това се случи, с помощта на използването на най-съвременни технологии приложени в средствата за масова информация, пропаганда и умствен контрол. Аудио-визуалните мултимедии позволяват насаждането на подсъзнателни послания, чрез въвеждане на един (25-ти) къдър при PAL системата или 6 (от 25-ти до 30-ти) кадъра при NTSC системата, които без да осъзнаваме преминават направо в подсъзнанието и го програмират в желаната насока. Същевременно, масмултимедиите директно влияят на начина, по който възприемаме действителността, тъй като мозъкът, изложен на тяхното въздействие, преминава в хипнотичен транс, или така нареченото Алфа-състояние. Алфа-състоянието на мозъка, с честота на вълните от 8 до 13 Hz, е преходно функционално състояние, при което контролът над възприятията ни и начинът на обработка на информацията от мозъка ни се поемат от външен източник. Когато гледаме телевизия, ние изпадаме в състояние на хипнотичен транс, ставайки благодатна почва за  внимателно подбраните внушения, заблуди и измами, представени ни от Масонските учени като „научни факти”. Телевизията е основното и първостепенно средство, използвано от Елита за умствен контрол върху Човечеството. Абсолютно всичко, което се излъчва по масмултимедийните канали има следните цели: ДЕЗИНФОРМАЦИЯ, МАНИПУЛАЦИЯ и УМСТВЕН КОНТРОЛ, тоест „промиване на мозъци”. Тези цели се постигат планирано и постепенно, в течение на десетилетия, посредством прилагането на някои хитроумни  съвременни технологии за заблуда и манипулация на сетивните ни органи.

Какво представлява свръх широкоъгълния или „фишай” – рибешко око, обектив?

Това е обектив, който има ъглов обхват от 180 градуса, но освен това има и недостатъка да усилва сферичната и перспективната дисторсия, като по този начин изобразява една деформирана действителност.

Дисторсията, от Латинското съществително distorsio – „изкривяване“, е оптически недостатък, вид аберация, при която линейното увеличение се променя по полето на зрението, като се получава нарушение в подобието между предмета и изображението му. Иначе казано, правите линии се превръщат в активно или пасивно огънати, като същевременно се повлиява на дълбочината на изображението. Дисторсията се проявява като бъчвовидна, възглавничковидна и перспективна.

Изкривяванията във вид на възглавница се появяват, когато правите линии се изкривяват навътре, както е при телефото обективите или в края на телефото варио обективите.

Бъчвовидните изкривявания се появяват, когато правите линии се изкривяват навън, както е при свръх широкоъгълните лещи или в най-широкия край на варио обективите.

Изкривяването на перспективата представлява сближаването на успоредни линии и се появява, когато фотоапаратът не е насочен към хоризонта.

Предизвиканите от обективите дефекти могат да се отстранят, чрез софтуер за редактиране на изображението, предоставящ набор от плъзгачи за корекция на дисторсията и изкривяването на перспективата във вертикална и хоризонтална посока.

Може би най-известната търговска марка камери с обективи „рибешко око” е Go Pro.

NASA - CGI _ STAMAT - 05.jpg

Както виждаме на горната снимка, бъчвовидно-изкривеното изображение наистина няма нищо общо с действителността! Кой Човек е виждал с очите си подобен морски хоризонт?!

Как се използва тази технология за измама? Всички камери за височинни снимки,  използвани от НАСА и другите космически агенции, монтирани на балони, дронове, стратосферни самолети и ракети, са свръх широкоъгълни и представят изкривени изображения на действителността!

Феликс Баумгартнер е Австрийски небесен гмуркач, а снимките от стратосферния му скок от 39 километра височина са добър пример за сетивната измама наложена от Масонските масмултимедии.

NASA - CGI _ STAMAT - 06.jpg

Това е кадър от камерата с обикновен обектив вътре в капсулата на Баумгартнер. Вижда се съвършено равния хоризонт на нивото на погледа на почти 39 километра височина.

NASA - CGI _ STAMAT - 07.jpg

Кадър от външна камера с обикновен обектив, на която също се вижда равният хоризонт на нивото на погледа на 39 километра височина. И двата кадъра представляват убедително доказателство, че ние НЕ живеем върху топка, а върху Плоска Земя.

NASA - CGI _ STAMAT - 08.jpg

Обаче, когато гледаме видеото в You Tube, на нас ни се представя невъзможно, фантасмагорично и недействително видео, заснето от камери със свръх широкоъгълни обективи, представящо бъчвовидни и възглавничковидни изкривявания и налагащо измамната представа, че обитаваме някаква твърде миниатюрна топка, дори без океани!

Какво представляват компютърно генерираните изображения (CGI)?

Си Джи Ай (CGI) представляват приложения в областта на компютърната графика (3D), спадащи към специалните ефекти. CGI-изображенията се използват във филмите, телевизионните програми, рекламите и видео игрите, както и в печатните издания. Тази техника е много по-евтина и ефективна за изпълнение от ръчните такива, като например конструирането на сложни миниатюри за ефектни снимки или направата на специален декор за общите сцени. Също така, тя позволява създаването на изображения, които биха били невъзможни с други методи. Photoshop и GIMP са стандартни инструменти за цифрово фото-редактиране в индустрията. Популярни софтуерни пакети, позволяващи 3D моделиране и създаване на CGI са: Maya, 3ds Max, Cinema 4D, E-on Vue, Poser и Blender. Без да се впускаме в подробности, можем да кажем, че при CGI се използват зелени и сини екрани, пред които се заснема действието, с последващ монтаж на задния план. В сложните сцени с много акробатика се използват специални многофункционални раздвижени установки, на които актьорите са окачени, посредством тънки жици, колани и хамути.

NASA - CGI _ STAMAT - 09.jpg

Сцена от филма „Матрицата” на братя Уашовски.

NASA - CGI _ STAMAT - 10.jpgNASA - CGI _ STAMAT - 11.jpg

NASA - CGI _ STAMAT - 12.jpg

Сандра Бълок в сцени от „Гравитация” на Алфонсо Куарон.

НАСА е изключително печелившо активно мероприятие от арсенала на Илюминатите за заблуда, измама и манипулация на Човечеството. От създаването си през 1958 година до сега НАСА е субсидирана с около 640 МИЛИАРДА долара от бюджета на САЩ. За 2016 година Конгреса на САЩ й отпусна бюджет от 18,5 МИЛИАРДА долара, а за 2017 бюджета й бе увеличен на 19,6 МИЛИАРДА долара.

Каква полза донесе НАСА на Човечеството за тези колосални суми?

Тя направи колекция изображения, а не снимки, на Земята, наречени „Син мрамор”. Само ще отбележим, че тези изображения са критикувани от много професионалисти като явни фалшификати, създадени с Фотошоп или подобни инструменти за цифрово фото-редактиране. Дори за лаика е видно, че различните изображения имат различно оцветяване на океаните, сушата и облаците, различни размери на континентите и най-вече всичките изображения имат съвършено сферична форма, което се доказва с използването на Фотошоп!

NASA - CGI _ STAMAT - 13.jpg

„Но как така абсолютна сфера!” – би възразил запаленият привърженик на „научните” списания и телеканали. „Нали всички сме учили, че Земята е сплесната откъм полюсите, а наскоро беше „доказано от науката”, че е с крушовидна форма изпъкваща в Южното полукълбо??!!” Явно е, че различните отдели на НАСА не могат да синхронизират измамите си, така че един отдел казва, че Земята е КРУШОВИДНА, а съседният отдел фабрикува изображения десетилетия наред, чак от 1967 година, представящи я като съвършена СФЕРА.

Но това, изглежда, са най-малките главоболия на НАСА. Напълно фалшифицираните им видео-монтажи на интериора на Международната космическа станция са направо смехотворни. Има много видео материали, доказващи в детайли измамата.

NASA - CGI _ STAMAT - 14.jpgNASA - CGI _ STAMAT - 15.jpg

Един от методите за фалшификация е заснемане пред зелен екран в Зиро-Джи самолети и след това монтирането на задния план.

NASA - CGI _ STAMAT - 16.jpgNASA - CGI _ STAMAT - 17.jpg

Друг метод, прилаган при по-дългите по времетраене епизоди, е използването на тънки жици, на които чрез колани и хамути са окачени актьорите-„астронавти”, или Астро-не-тата, както вече са известни, и заснемането им пред зелен екран, като след това на задния план се монтира интериора на МКС.

NASA - CGI _ STAMAT - 18.jpg

На този кадър краищата на хамута, на който с тънки жици е окачен актьорът-„астронавт”, много издайнически стърчат и деформират ризата му.

NASA - CGI _ STAMAT - 19.jpg

Тук, за яснота, с Фотошоп е маркирана екипировката.

 

Какво представляват Зиро-Джи самолетите?

Корпорация Нулева гравитация, известна също като ZERO-G, е Американска компания, базирана в Арлингтън, Вирджиния, като преди това се е намирала във Форт Лодърдейл, Флорида, която извършва полети, симулиращи безтегловност.

NASA - CGI _ STAMAT - 20.jpg

Тази компания прилага цивилна версия на технология, разработена от НАСА преди няколко десетилетия, а именно, пилотирането на специализирани самолети по параболична траектория от 7 300 до 10 300 метра височина на полета, като в горната част на параболата се симулира безтегловност.

NASA - CGI _ STAMAT - 21.jpgNASA - CGI _ STAMAT - 22.jpg

Секретни самолети на НАСА, с познатия на всички ни интериор на така наречената „Международна космическа станция“, летящи по траектория с такъв параболичен профил, служат за заснемане на епизодите, случващи се уж в безтегловността на „космоса”. Тези епизоди се монтират заедно с епизодите заснети пред зелен екран и с други такива, в които Астро-не-тата са окачени на хамути и колани и изграждат цялостната измама на НАСА, както и на другите Космически агенции по Света, по отношение на интериорните видео материали, заснети уж в „космоса”.

В последно време, авторът все повече се убеждава, че за заснемането на по-дългите сцени на МКС, както и за снимки на „безтегловно“ придвижване или „летене“ във вътрешността на МКС, се използва също така и минитюаризирана много напреднала и строго секретна технология на базата на електро-магнитната левитация, подобна на МАГЛЕВ, или на основата на акустичната левитация. Но, тъй като е напълно невъзможно обикновеният Човек да знае каквото и да е за свръх-секретните разработки на войнстващия Илюминатски елит, ние няма да се впускаме в безсмислени многословни догадки.

За осъществяване на измамата, наречена „открит космос” се прилагат други най-съвременни технологии.

 

 

Лабораторията за Неутрална Плаваемост на НАСА в Хюстън

Лабораторията за Неутрална Плаваемост – Neutral Buoyancy Laboratory (NBL), е управлявана от НАСА и се намира в Тренировъчното съоръжение Сони Картър, близо до Космическия център Джонсън в Хюстън, щата Тексас. Тя представлява голям закрит воден басейн, с размери 62 х 31 метра и с дълбочина 13 метра, където астронавтите са поставени в условия на неутрална плаваемост, тоест безтегловност. В басейна на ЛНП се намират пълномащабните конструкции на „Международната космическа станция“, модули и товари, превозни средства, като например: транспортните модули на Японската Аерокосмическа Агенция (JAXA), автоматичното транспортно средство на Европейската Космическа Агенция, Спейс Екс Дракон, Орбиталната Научна Корпорация „Лебед” и Космическата совалка преди пенсионирането й.

NASA - CGI _ STAMAT - 23.jpgNASA - CGI _ STAMAT - 24.jpg

Ето, тук именно, с последната дума на CGI и компютърните технологии за цифров видео-монтаж, благодарение на милиардите бюджетни долари, се заснемат всички излизания в „открития космос” на НАСА.

NASA - CGI _ STAMAT - 32.jpgNASA - CGI _ STAMAT - 33.jpg

Примери за CGI-монтаж, с прилагане на зелен екран.

Но, за наше щастие, „специалистите” от НАСА, дали умишлено, както Стенли Кубрик при инсценирането на „прилуняванията” на мисиите Аполо, или по невнимание, винаги оставят следи, за да могат онези, които се освобождават от масовия хипнотичен транс натрапен на Човечеството, да разпознаят фалшификациите. Най-явните гафове се правят при снимки в така наречения „открит космос”, тоест в басейните на Лабораторията за неутрална плаваемост, както например при излизането на майор Тим Пийк. На кадрите от тази „космическа разходка”, по-долу, от пръв поглед става ясно, че тя представлява CGI-монтаж, тъй като се виждат отраженията на студийното осветление в скафандъра на Астро-НЕ-то.

NASA - CGI _ STAMAT - 35.jpg

NASA - CGI _ STAMAT - 36.jpg

Други обичайни гафове са въздушните мехурчета, които се отделят от скафандрите и се издигат към повърхността на водния басейн.

NASA - CGI _ STAMAT - 25.jpg

Или, пък, водолази в леководолазна екипировка вътре в така наречената „Космическа станция“, които се виждат през люковете й.

NASA - CGI _ STAMAT - 26.jpg

Авторът вече чува, как читателят негодува: „Но какво означава всичко това? Та нима Международната космическа станция е измама? Ами „Мир” преди това?! А Космическите совалки?! Ами повече от 20 000 спътника? Нали от 50 години насам Човек „ОВЛАДЯВА КОСМОСА”!!!”

 

Измамата за съществуването на „космически полети”

За голямо наше съжаление, измамата е пълна и всеобхватна! Принципът, на който се основава цялата реактивна и ракетна техника е Третия Закон на Нютон, който постулира: Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие”. Което означава, че задължително условие за работата на ракетния двигател е наличието на веществена среда, като например: въздух, вода или друг някакъв флуид, за да се осъществи постъпателното му движение, посредством оттласкването му от нея. Апаратите на реактивна или ракетна тяга извършват определени движения, само защото изхвърляните с голяма скорост от тях газове в определена посока оказват налягане върху частиците от средата, в която се намират и тези частици ги изтласкват в противоположната посока. Следователно, реактивният двигател би бил напълно безполезен във вакуум, тъй като там няма частици, с които да взаимодейства!!! Ето защо, ракетните двигатели, явяващи се частен случай на реактивните двигатели, с разликата, че носят горивния окислител на борда на превозното средство, въпреки че могат да достигат до по-големи височини, където кислородът би бил недостатъчен за конвенционалния реактивен двигател, в никакъв случай не биха могли да работят в отсъствието на веществена среда, тоест във вакуум! Когато разглеждаме снимки или видео-материали на изстрелвания на ракети, те винаги описват параболична траектория, която неминуемо ги отвежда отново на повърхността.

NASA - CGI _ STAMAT - 27.jpgNASA - CGI _ STAMAT - 28.jpgNASA - CGI _ STAMAT - 29.jpgNASA - CGI _ STAMAT - 30.jpg

 

 

Това са четири кадъра от официалното видео на НАСА на изстрелването на Аполо 11. Долу вляво на всеки кадър на първия ред е отбелязано полетното време, на втория ред – височината на полета, а на третия – скоростта. Височината на полета и скоростта, според стойностите на екрана, непрекъснато се увеличават, но когато гледаме видеото ясно виждаме, че ракетата описва парабола и след 2 мин. и 20 сек. полетно време започва намаляване на скоростта, снижаване и неизбежен сблъсък с повърхността.

NASA - CGI _ STAMAT - 31.jpg

Земята е плоска и ракетите не отлитат в космоса

А какво да кажем за „сателитите”?!

Когато гледаме направо смехотворно нескопосаните конструкции на така наречените „сателити”, уж с компютърна техника на борда, които би трябвало да се носят с над 29000 километра в час всред метеорити, микрометеорити, десетки хиляди останки от себеподобни, ужасяващо висока радиация и невъобразими температури от 2500°C до 15000°C, коментарът като че ли е излишен, но все пак…

Металите (без да споменаваме пластмасите!), използвани в сателитите са алуминий, злато и титан и имат температури на топене съответно 660°C, 1065°C и 1668°C, като и трите са далеч по-ниски от 2500°C, температурата на която биха били изложени в термосферата, където уж се носят. Обикновените компютри започват да забиват и изгарят далеч под 100°C, но температури от хиляди градуси, естествено, не влияят по никакъв начин на компютрите на сателитите, използващи същата елементна база!!!

В Уикипедия четем: „Температурата (там) зависи от слънчевата активност и може да се повиши до 15 000°C. Въпреки високата температура, човек няма да изпита чувство за топлина, защото частиците са преклалено близо до космическия вакуум и почти нямат контакт с други повърхности и съответно не могат да предават топлина. Нормален термометър би отчел температура 0°C.

Това вече е напълно абсурдна небивалица!!! Кое от двете е вярно: 1) 15 000°C или 2) 0°C??!! И как са измерени тези температури, като не могат да се почувстват, тоест да се отчетат??!! В областите, където няма частици – няма какво да се нагрее. Но нали „сателитите” са направени от метали и пластмаси, как тогава самите те не се загряват до хиляди градуси по Целзий, още повече, че няма никакъв начин да се осъществи конвекционно топлопренасяне, което да понижи акумулираната в тях топлина, тъй като наоколо няма частици и, следователно, те трябва да натрупват и натрупват топлина, докато не се изпарят под въздействието на палещата радиация!!!

Авторите на съчиненията от Уикипедия е по-добре да пъхнат главите си във фурна, загрята само до 200°C и да проверят дали температурата няма значение. В цитираните нелепици ярко изпъква една от основните цели на образованието и масмултимедийната пропаганда, наложени от Илюминатите, а именно, да вкара Човешкото същество в когнитивен дисонанс психологически конфликт в резултат на едновременното поддържане на несъвместими знания, вярвания и нагласи, като по този начин умъртви критическото мислене и накрая пороби изцяло  ума.

А тогава, когато тръгналият по пътя на Истината разбере, че системите LORAN и DECCA, далеч преди разпространяването на лъжите за измислените „сателити”, работят отлично, като използват само наземно базирани технологии, когато научи, че оптичните кабели прокарани по дъната на моретата и океаните са гръбнака на интернета, а гигантските кули с клетки на GSM и GPS-системата, служат за разпространение на телефонията, като същевременно триангулират излъчените сигнали на наземната навигация и че ТВ „сателитните” чинии приемат радио-телевизионния сигнал от ретранслаторните кули и от „йоносферното“ отражение (тук трябва да разбираме отражението от Небесната Твърд), позволяващо на радиовълните да се разпространяват навсякъде по Плоската Земя, този Човек започва да осъзнава, че отново е станал жертва на поредната манипулация на Властващия Елит и че всички съвременни комуникации в действителност се създават само с НАЗЕМНИ средства.

Много трудно е Човешкият ум да разбере и вникне до най-малките подробности в усъвършенстваните с хилядолетия методи за манипулация и измама и в техническата им конкретика, обаче, ние трябва да сме благодарни, че сме благословени да живеем в това време на постепенно Пробуждане, осъзнаване на Истината и откриването на пътя към Освобождението ни.

 

Криптокрацията – Тайните Властващи

 

 „Само малките тайни се нуждаят от опазване. Големите се пазят в тайна, поради недоверчивостта на обществото.”

Маршал Маклуън

***

Имах един сън. Сънувах, че се прибирам вкъщи по обичайния си път. По този път, който винаги следвам към дома и съм сънувал неведнъж. Но в съня ми имаше нещо необичайно. Оттук-оттам непрекъснато изникваха разни люде, твърдящи съвсем убедено, че това не е пътят към моя дом! Всячески се опитваха да ме накарат да повярвам, че вървя по грешен път, че действително съм се загубил и че воистина трябва да ги последвам, за да стигна дома си. Тези същества бяха гротескно-изкривени, уродливи, войнствени и застрашителни и използваха какви ли не измами, уловки, преструвки и дори заплахи, за да ме отклонят от пътя към вкъщи. Но аз дори за миг не се колебаех и без да им обръщам никакво внимание следвах пътя си. Вървях сигурно и неотклонно по пътя към моя ДОМ!

Когато се събудих, веднага и съвсем осезателно разбрах посланието на съня.

Всички ние, ЧОВЕЦИТЕ, имаме един ДОМ, към който непрекъснато вървим в продължение на всичките си въплощения и това е домът на нашия Създател. Всички ние, обаче, сме постоянно и преднамерено заблуждавани и нарочно обърквани по пътя си към него, посредством таен хилядолетен заговор.

Тези, които ни заблуждават, мамят и лъжат представляват малка клика заговорници, запланували в течение на хилядолетия пълното ни поробване, за да използват нашата енергия за лично облагодетелстване. Понякога те биват наричани Криптокрацията, тоест Тайните Властващи – от Гръцки „κρυπτός” – скрит и „κράτος” – власт, но са също така известни и като Тайната Ложа на Илюминатите, която съществува от много хилядолетия. Ложата на Илюминатите не бива погрешно да се идентифицира с Масонската Ложа на Баварските Илюминати, основана на 1-ви Май 1776 година от Адам Вайсхаупт и чието инсталиране задължително се празнува ежегодно навсякъде по Света. Криптокрацията представлява непонятен за обикновения Човек, напълно скрит, властващ от хилядолетия Войнстващ Елит, който използва тайните, но по-малко скрити от него общества като: Клуб на 13-те, Клуб на 33-те, Клуб на 300-те, Б’Най Б’рит, различните Масонски Ложи, Тамплиерите, Розенкройцерите, Опус Деи, Череп и кости, МАФИА и много други, за да спуска надолу по йерархическата стълбица своите заповеди. От своя страна споменатите Тайни общества използват полу-тайни организации с ограничен достъп като Кръглата маса и нейните комисии и групи: Тристранната комисия, Билдербергерите, Съвета за външна политика, Римския клуб и други, за да владеят и контролират, чрез ООН и неговите структури, всички Правителства по целия Свят. Властта и контролът върху Правителствата на всички Държави по целия Свят се осъществява посредством механизмите на икономическата зависимост от 13-те Банкерски фамилии, емитиращи всички валути и осъществяващи всички разплащания между Държавите чрез BIS (Банката за Международни Разплащания).

Целта на хилядолетния заговор срещу Човечеството е изцяло демонична. Етимологията на думата „Демон” – dai-mon-, идва през Латинския, Гръцкия и Санскрит от Праиндоевропейския език-основа  и означава: „Този, който разделя от Монадата”, като  поистина Монадата е Единният, Вечен и Въздесъщ Творец-Творение. Това е именно великата крайна цел на Илюминатския заговор – така напълно да обърка, измами и излъже отделния Човек и съвкупно цялото Човечество, че завинаги да ни отдели от нашия Творец, разкъсвайки животворящата взаимовръзка, одухотворяваща Душата на всеки от нас. Прекъсвайки връзката си с Творецът, ние се оказваме в обвързано робско положение спрямо този, който я е прекъснал – нашият поробител. Така, Душата на всеки Човек остава завинаги Духовно обвързана със същности, не само нямащи нищо общо с нашия Създател, но и активно противопоставящи му се, а именно Демоничните същности на Падналите Ангели. Следователно, ставайки роби на съществата отрекли Творецът-Творение, ние също се опълчваме срещу Него – нашия Създател!!!

Хилядолетното начинание за заробване на Човечеството, наричано в кръговете на посветените „Великото дело през вековете” – „The Great Work of Ages”, едва в последно време, благодарение на съвременните компютризирани средства за комуникация и масов умствен контрол, приближава своя успешен завършек. Успехът е провидян още през 1789 година, когато на 15-ти Септември Конгресът на Съединените Щати официално обявява, че „Великия печат на Съединените Щати“, изработен от най-видните Масони по това време, ще представлява Държавата и Правителството пред Света. Успешният край на заробването бе обявено пред целия Свят от Президента Франклин Делано Рузвелт, 33-та степен Масон, когато през 1935 година нареди Великия печат да бъде завинаги изобразяван върху еднодоларовите банкноти.

Great_Seal_of_the_United_States_(obverse).svg.png

На лицевата страна на печата, освен Масонската символика, върху която няма да се спираме, бидейки извън материята на нашето изследване, е изписана Латинската фраза: „E Pluribus Unum“, която се превежда като „От многото, Едно“ и недвусмислено свидетелства за столетния стремеж на Криптокрацията Света да бъде подчинен на Единно Правителство.

Great_Seal_of_the_United_States_(reverse).svg.png

На обратната страна на Великия печат на Съединените Щати, първото мото гласи: Novus ordo seclorum – „Новия ред през вековете” или „Новия Световен Ред”, а второто мото прокламира: „Annuit Cœptis” – „Начинанието ни се увенчава с успех” !!!

Хилядолетното заробване се осъществява главно, и на първо място, посредством флагмана на демоничния заговор срещу Душата на Човека, който е наречен за благозвучие „Светско Образование“. Както авторът е писал и преди, давайки на децата Масонския символен език на измамната си, безнравствена и бездуховна „наука и култура”, учените-материалисти, обслужващи интересите на Илюминатския Елит ги индоктринират в своята Слънцепоклонническа-Сатурнистко-Сатанистката религия, откъсват ги от коренната им народопсихология и ги правят послушни роби, готови да изпълняват всякакви команди, без да се замислят. Материалистическата наука, основополагаща светското образование, е фундаментът, върху който се гради измамната парадигма на Криптокрацията. Тя учи Човешките деца, че те са се появили съвсем случайно, абсолютно без никаква причина, чрез еволюционната верига на невероятната непредсказуема случайност, започваща в първичното море от едно-единствено случайно пръкнало се от неживите химически субстанции живо едноклетъчно и преминаваща през амеби, риби, влечуги, „динозаври“ – демонични същества, маймуни и маймуночовеци, населяващи въртящо се около себе си със свръхзвукова скорост скално кълбо, с океани върху повърхността, наречено „планета”, обикалящо с невъобразима за ума скорост от 107 000 км/ч около Слънцето, което заедно с нас и други „планети”, лети с почти милион километра в час около въображаема „Галактика”, носеща се със скорост от над ТРИ милиона километра в час от Големия взрив насам, възникнал преди 14 милиарда години от АБСОЛЮТНОТО НИЩО, който вместо да разруши това същото НИЩО, както всички други взривове, според Човешките наблюдения, той станал причина за появата на всичката Божествена хармония, красота, светлина, Любов и Живот около и вътре в нас и, естествено, това всичкото е станало по погрешка, съвсем случайно, тъй като ТВОРЕЦЪТ-ТВОРЕНИЕ за Материалистите  не съществува!

В действителност, Съвременната Наука – езикът, на който властващият Илюминатски Елит задължава всички нас, още от детските ни години да говорим, е неговата религия и се нарича Материализъм. Задълбочавайки се в тази религия, безпристрастният изследовател с трезв поглед би открил нейните божества. БОЖЕСТВАТА в пантеона на Елита са: Материята, Случайността и Големият Взрив! Абсолютно никаква дейност в съвременните университети, „научни и изследователски” институти и Академии не може да бъде извършена без участието на тези ТРИ БОЖЕСТВА – Материята, Случайността и Хаоса, който е неин частен случай, и Големият Взрив. Те се използват във всички съвременни „научни” разработки. Без тях не може да „мине” нито една „научна” работа. Това е така, защото тези три божества заменят Творецът-Творение в парадигмата на Илюминатския Елит и служат за причина и обяснение на Вселената. „Научното” обяснение на Вселената е твърде неправдоподобно, измамно и нескопосано съшито с бели конци, но това е без значение за индоктринираните маси, тъй като те безрезервно до смърт ВЯРВАТ В „НАУЧНИТЕ АВТОРИТЕТИ”. По този начин, демоничната религия на Падналите Ангели, наречена „Съвременна Наука”, чрез разтрогването на съкровената ни изконна и извечна връзка с нашия Създател, покварява мисълта, заробва Сърцето и погубва Душата на Човека.

Въпреки всичко, могат да минат много десетилетия от живота ни или дори да минат много въплощения в колелото на Самсаара, можем многократно да бъдем обърквани, мамени и лъгани от „доброжелателството” на „научните авторитети”, но в края на краищата ние винаги се прибираме у Дома, винаги намираме пътя до нашия Създател! Тъй като, заистина, във всеки един от нас има частица от Творецът-Творение – Духът, обитаващ най-съкровената част на нашето Аз, един тих глас, който, ако се вслушаме в Него, вечно ни нашепва:

„Ти си вечна, безсмъртна и безценна частица от Творецът-Творение, роден си отново на Плоската Земя, за да извървиш пътя, който,  с помощта на своите Духовни Учители, предварително сам избра, когато беше в Трансценденталния Свят, и си призван да твориш добро и да жадуваш Просветление и Освобождение...”

 

Плоската Земя - СТАМАТ.gif

СТАМАТ

 

МИР и ЛЮБОВ!

8-ми Февруари 2016 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изследване Седмо:

Християнството и Плоската Земя

 

Плоската Земя в Народната мъдрост. Сътворението в Библията. Библейски доказателства за Плоската Земя. Cui bono – В чия полза.

 

Ако по улиците на някой град в България направим анкета, съдържаща само два въпроса, първи: „Християнин ли сте?” и втори: „Вярвате ли, че Земята е кълбовидна?”, авторът е уверен, че за никого няма да бъде изненада, когато абсолютно всички отговорили утвърдително на първия въпрос, отговорят без да се замислят по същия начин и на втория. Днес, този резултат не е изненада. В съвремието, вероятно почти всички Българи, които считат себе си за Християни, тоест приемат Библията за Свещено писание, едновременно с това „вярват” и приемат теорията на кълбовидната Земя и този когнитивен дисонанс *[1], изглежда, не тревожи никого.

 

[1]* Когнитивният дисонанс е придобиване или насилствено насаждане на психологически конфликт, в резултат на едновременното принудително поддържане на несъвместими знания, вярвания и нагласи, имащ за цел умъртвяването на логичното мислене, критичното изследване и свободата на концепциите, като накрая поробва изцяло Човешкото същество. Пример: привързаността към тютюнопушенето и знанието, че то е зловредно.

Плоската Земя в Народната мъдрост

Но дали така е било винаги? Така ли е било в миналото? И тук, авторът няма предвид преди 140 или 150 години, когато само неколцина Български Масони, изучили се в Масонските университети встранство, проповядвали безбожната, сиреч атеистична, алогична, сюрреалистична, абсурдно невротична и демонично-сатанинска идея за безспирно въртящата се около оста си с невъобразима постоянна скорост и шеметно стрелкаща се из „необятния космос” Земна топка. Не! Няма нужда да отиваме толкова далеч в миналото, за да докажем, че вътрешното убеждение на нашите предци и пазеното от хилядолетия древно знание и извечна мъдрост свидетелстват за нещо коренно различно. Нека се върнем само 40-50 години назад и да си спомним нашите баби и дядовци.

В моето детство има два епизода, които и досега предизвикват смут във вътрешния ми мир. И докато първата случка, умело прикрита, чрез наложеното в съзнанието ми затъмнение от властващата политическа парадигма по онова време, изплува в спомените преди около четвърт век, в синхрон с промяната на политическото статукво в България, то второто преживяване, в продължение на четиридесет години, чак до миналото лято, бе забулено в мъглата на срама, породен от началните проявления на когнитивен дисонанс в Душата на невинното дете.

Първият спомен е свързан с дядо ми. Беше по времето на Социалистическото общество. Може би съм бил втори клас, когато през пролетната ваканция гостувах с родителите ми на баба и дядо на село. Бяхме седнали на обедна трапеза и стана дума за успехите ми в училище, тогава майка ми ме накара да рецитирам стихотворение за „народния вожд“ Георги Димитров, за когото в зрели години разбрах, че е бил по-известен в град Перник като Жоре Мастичката или Гошо Тарабата, защото се напивал безпаметно „като тараба” с мастика. Моменталната реакция на дядо ме свари така неподготвен, че в началото не знаех как да реагирам, а само мигах „на парцали”. Дядо целият почервеня от гняв, стана, удари по масата и забрани да се говори в неговата къща за този родоотстъпник, предател и престъпник, когото наричаше направо убиец. Дядо доживя до 96-годишна възраст и никога повече, нито преди тази случка, нито след нея, не го видях толкова разгневен. Настана същински скандал. Майка яростно защитаваше „другаря Димитров” и нарече дядо с думата „пандизчия”, на която тогава не знаех значението. Едва, много по-късно научих, че дядо бил водач на Николапетковистите в региона и след заграбването на нивите му от Комунистите по време на Колективизацията бил затворен на остров Белене за три години. Сега вече разбирам, че този незабравим обяд с баба и дядо на село е посял зрънцето на съмнението в правилността на установените от обществения ред норми в моето съзнание. Веднъж засято, това зрънце може с години и дори с десетилетия скрито да чака, но най-накрая винаги покълва, давайки богат урожай.

Втората случка, колкото и на пръв поглед да изглежда невинна, идва да ни покаже моралните устои и високата нравственост на нашите предци, които в съвремието сме заставяни от „Системата на Образованието”  да считаме за невежи, неграмотни, глупави, прости и малоумни „селяни”, които с хилядолетия не разбирали, нито кои са, нито къде се намират в действителност. Но добре, че на тяхна помощ дошли Масоните и Евреите от кликата на Нютон, Дарвин, Маркс, Енгелс, Ленин и „так далее”, за да ги „просветят”, че те всъщност са съвсем малко вероятни, бездушни и бездуховни случайности, възникнали безпричинно и безцелно във вечния хаос върху една нищожно малка, вечно въртяща се с главоломна скорост скална топка и на които е отсъдено вечно да работят безропотно за жълти стотинки на своите господари – банкерите, а след като се разболеят от страшни болести и умрат в неописуеми мъки да останат завинаги в нищото.

В миналото, това „светло Комунистическо бъдеще” ни се представяше от нашите учители и по-късно от Партийните лидери и съвсем същото „светло Европейско бъдеще” се представя и днес на малките невинни дечица и на младите хора! Днес, всички, и млади, и стари, са индоктринирани с тази бездушна и бездуховна помия. Но винаги ли е било така? Какъв е бил светогледът на нашите баби и дядовци? Наистина ли са били безпросветни, невежи, малоумни, безмозъчни идиоти, незнаещи нито кои са, нито къде се намират, нито за какво живеят, както ни заставя да мислим за тях „Образователната Система”? И ако Човек действително приеме, че е имал предци с гореизброените ментални характеристики, то какъв би трябвало да е самият той??!!

Спомням си едно лято прекарано на село, вероятно съм бил на по-малко от десет години. Там имаше телевизор, но само дядо понякога гледаше „По света и у нас”, а баба слушаше единствено Народна музика по радиото след обед, когато си почиваше от кърската работа. Една привечер запитах баба, дали няма да влезе да гледа „новините”, но тя ми отговори, че е заета в градината и не гледа „новини”, защото това било мъжка работа. Тогава незнайно защо й заговорих за въртящото се земно кълбо, може би, поради индоктриниращата шапка на „По света и у нас”, за космоса и космонавтите и други такива неща. Баба съвсем чистосърдечно прихна да се смее, гледайки ме с умиление, а когато я попитах дали знае, че Земята е въртяща се с огромна скорост топка, тя през сълзи от смях ми каза: „Въй-й, какви са тез’ глупости, бале-е, ам’чи то пульето е равно и не мърда...”.

След това ми обясни, че там, горе в Небесата, има Господ, който вижда всичко, който се грижи за нас, следи нашите постъпки и затова трябва да сме добри един към друг и така нататък. Баба бе дълбоко вярваща Християнка, а аз останах толкова изумен и стъписан, че бях забравил напълно този разговор в продължение на почти четиридесет години до миналата пролет, когато започна да настъпва моето Пробуждане и пълно осъзнаване за Света, който обитаваме с физическото си тяло, а именно, Плоската Земя.

 

Сътворението в Библията

В днешно време, се приема за даденост да вярваш в Библията и едновременно с това да си поддръжник на материалистическата Масонска теория за въртящото се Земно кълбо. Този когнитивен дисонанс стига до такива абсурдни размери, че например в САЩ, както и в други Държави, свидетелите в съдилищата, които почти във всички случаи са материалисти, вярващи и защитаващи кълбовидността на Земята, да, поистина „вярващи”, защото това е просто едно вярване, без наличието на никакви доказателства, се заклеват да говорят истината с ръка върху Библията. Но дали тези Човеци са прочели как е описана Земята в Библията? От опит знам, че наистина съвсем малка част от Българите, обявяващи себе си за Християни, в действителност са чели Библията.

И така, какво е хилядолетното знание и мъдрост предадени в Библията за нашата Земя?

Първите пет Книги от Вехтия Завет на Библията се наричат Моисееви или Петокнижие, а в Юдейската религия са познати като Тора. Първата от тях е Битие и се занимава със Сътворението на нашия Свят, създаването на Човека и зората на цивилизацията. Ето, какво пише в Глава Първа за създаването на нашата Вселена:

1. В начало Бог сътвори небето и земята.

2. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата.

3. Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина.

4. Видя Бог, че светлината е добро нещо, и отдели Бог светлината от тъмнината.

5. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината - нощ. Биде вечер, биде утро - ден един.

6. И рече Бог: да има твърд посред водата, и тя да дели вода от вода. (Тъй и стана.)

7. И създаде Бог твърдта, и отдели водата, що беше под твърдта, от водата над твърдта. Тъй и стана.

8. Твърдта Бог нарече небе. (И видя Бог, че това е добро.) Биде вечер, биде утро - ден втори.

9. И рече Бог: да се събере водата, що е под небето, на едно място, и да се яви суша. Тъй и стана. (Водата под небето се събра на местата си, и се яви суша.)

10. Сушата Бог нарече земя, а събраните води - морета. И видя Бог, че това е добро.

11. И рече Бог: да произведе земята злак, трева, що дава семе (по свой род и подобие), и плодно дърво, що дава според рода си на земята плод, чието семе си е в него. Тъй и стана.

12. И произведе земята злак, трева, що дава семе по свой род (и подобие), и (плодно) дърво, що дава (на земята) плод, чието семе си е в него според рода му. И видя Бог, че това е добро.

13. Биде вечер, биде утро - ден трети.

14. И рече Бог: да бъдат светила на небесната твърд, (за да осветляват земята и) да отделят ден от нощ и да бъдат знакове и за времена, и за дни, и за години;

15. да бъдат те светила на небесната твърд, за да светят на земята. Тъй и стана.

16. И създаде Бог двете големи светила; по-голямото светило да управлява деня, а по-малкото светило да управлява нощта, създаде и звездите;

17. и ги постави Бог на небесната твърд, за да светят на земята,

18. да управляват деня и нощта и да отделят светлина от тъмнина. И видя Бог, че това е добро.

(Библия, издадена от Светия синод на Българската Православна Църква, София 1993.)

Предлагам и другото значимо издание на Библията на Български език, с препратки. Това е Славейковата, или наричана още Цариградска Библия, която е превод от оригиналните текстове, извършен от Петко Рачов Славейков, Константин Фотинов, подпомагани от Стоян Михайловски (брат на Иларион Макариополски) и е отпечатана за първи път през 1871 година.

1 В начало Бог създаде небесата* и земята (1). *В евр. оригинал думата „небеса“ винаги се среща в мн. ч.; (1) 4 Царе 19:15; 2 Лет. 2:12; Пс. 8:3; 33:6; 115:15; Ер. 10:12,16; Деян. 4:24; Евр. 11:3; Откр. 4:11

2 А земята беше пуста и неустроена (1) и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите. (2) (1) Ер. 4:23; (2) Пс. 104:6; 2 Петр. 3:5

3 И Бог каза: Да бъде светлина (1)! И стана светлина.  (1) Пс. 33:9; Ис. 45:7; 2 Кор. 4:6

4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината (1).  (1) 2 Кор. 6:14

5 И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро: ден един.

6 И Бог каза: Да бъде твърд (1) посред водите, която да раздели води от води!  (1) Пс. 19:1

7 И Бог направи твърдта (1); и раздели водите, които бяха под твърдта, от водите, които бяха над твърдта (2). И стана така.  (1) Пс. 19:1; (2) Йов 26:8; Пс. 148:4

8 И Бог нарече твърдта небе (1). И стана вечер, и стана утро: ден втори. (1) Пс. 136:5; Зах. 12:1

9 И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата (1)! И стана така. (1) Йов 38:8-11; Пс. 24:2; 95:5; Пр. 8:29; Неем. 9:6

10 И Бог нарече сушата земя, а събраните води нарече морета (1). И Бог видя, че беше добро.  (1) Йона 1:9; 2 Петр. 3:5

11 И Бог каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята (1)! И стана така. (1) Пс. 104:14; Ис. 61:11

12 Земята произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според вида си (1), и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него според вида му. И Бог видя, че беше добро. (1) 1 Кор. 15:38,39

13 И стана вечер, и стана утро: ден трети.

14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд (1), за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години (2); (1) Ис. 40:26; (2) Пс. 104:19

15 и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така.

16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите (1). (1) Пс. 136:7-9; Ер. 31:35

17 И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята,

18 да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро.

За целите на нашето изследване, нека да проследим хронологично, по стихове, Сътворението на нашата Вселена, както е представено в най-мъдрата за Християнския Свят книга, която би трябвало да ръководи и да представлява най-съкровеното и ценно знание за Християните.

Първи. Бог създава Небесата и Земята. Използвам множественото число Небеса, защото така е в оригинала. За владеещите свободно Английски език е желателно да си помагат с The Companion Bible, която, въпреки че на места дава Хелиоцентрични обяснения, е безценен съветник по отношение значението на думите, използвани в оригиналните текстове. В тях думата, използвана за назоваване на Творецът, отделил Творението от Себе Си е Елохим” - אֱלֹהִים, която е множественото число на Елоах” - אֱל֫וֹהַּ, която от своя страна е удължена форма на думата „Ел“ - אֵל,означаваща „Бог” и, следователно, трябва да се преведе с множественото число Богове, но това е друга много обширна тема, която няма да засягаме в настоящето изследване.

Още първите няколко думи на Библията са в пълен разрез със задължителната „научна” индоктринация в училищата и по масмултимедиите. Библията не казва, че Вселената е била една нищожно малка точка „Нищо”, която безпричинно и безцелно експлоадирала и вместо да се саморазруши, като всяко избухващо нещо, което познаваме, тя за нищо време произвела цялата материална Вселена. Не! Библията посочва, че Създателят сътворил Небесата и Земята, а не някакво въображаемо експлоадиращо Нищо, което по магически начин произвело Всичко.

Втори. В следващият стих се казва, че Земята била безформена и пуста, тъмнината била върху бездната и Духът се носел над „повърхността на водите”, което е дословен превод. Материалистическата гледна точка, насаждана от крехка възраст в съзнанието ни е, че Земята се е формирала като огнено „кълбо”, едва след като вече са съществували трилиони и трилиони звезди-Слънца, подобни на нашето, гледище точно противоположно на изказаното в Библията, че Земята е пуста и тъмна. По-нататък се казва, че Духът се носел над водите, но всеки „научен работник” ще Ви каже, че вода не е имало, защото било много горещо. На кого ще повярвате – на Божието писание или на учените, поробени от Масонските измислици и лъжи?

Трети. Бог казва: „Да бъде светлина!” И самите думи на Творецът – Неговата вибрация, пораждат светлината. Но според Масонския материализъм, светлината съществува още при „Големия взрив”, както и при „образуването” на звездите много, много преди „образуването” на Земята. Според тях, видимата светлина във Вселената, както и всички останали честоти от електромагнитния спектър, е последица от извършването на някакви недоказани и неосъществими контролирани термоядрени реакции в ядрата на звездите, каквото според тях е и Слънцето, а не от словото Божие – Неговото излъчване и вибрация.

Четвърти. Бог разделя светлината от тъмнината, защото вижда, че тя е добро. В Библията изрично се посочва, че Творецът разделя светлината от тъмнината, още много преди да е създал Небесните Светила. Това означава единствено и само, че светлината и тъмнината се пораждат или имат друг източник и причина коренно различна от някакво недоказуемо предполагаемо въртене на „кълбовидната” Земя около себе си и около Слънцето. С обяснението на тези феномени се занимава проникновената книга на Гебриел Онриет, представяща Истинната парадигма на Вселената и която Читателят би трябвало да прочете, ако е решен да върви по пътя на Пробуждането.

Пети. Създателят дава име на деня и нощта, като влага различни Свои енергии в тях и същевременно с това създава и основната пулсация в нашата Вселена – денонощието. Тогава, именно, настъпва първата вечер и първото утро на първия ден и това обстоятелство няма нищо общо с някакво измислено от Масонските учени материалисти въртене на „кълбовидна Земя” около себе си и около Слънцето.

Шести. Вибрацията на Творецът – Неговото слово, създава Твърд” посред водите, която да ги раздели на горни и долни. В този стих за първи път се използва думата Твърд”, по-късно „Небесна Твърд”, която е най-съществената дума в Битие, засягаща Библейската парадигма за Вселената във взаимовръзката й с нас, абсолютно неразбираема и напълно обезсмислена за „цивилизования” Човек, поради измамата наложена от съвременната „наука”. Тази дума е точен превод на Български на използваната в Английския превод на Библията. Поради липсата на независим от Масонския академизъм транслингвистичен речник на Български, ще използваме Английския такъв, за да разберем семиотиката на думата.

В Библията думата „firmament” започва да се използва от средата на ХІІІ-ти век и идва от Латинската дума Firmamentum, буквално означаваща „поддръжка, опора, подкрепа или даващ сила”, идваща от firmus” – „твърд, корав”, използван във Вулгата – Каноничния Латински превод на Библията, за да преведе Гръцката дума stereoma – „твърда или плътна, монолитна структура”, която е превод на Юдейската дума „רָקִיעַ” [ра-кий-ах], използвана едновременно и за повърхността на Земята и за Небесния Свод и означаваща „плоско пространство”, „разпростряна повърхност” – когато се използва за Земята, и „поддържаща основа” – когато се използва за Небесния Свод, поддържащ водите отгоре, която на свой ред произлиза от глаголния корен „רָקַע” [ра-ках], означаващ „разпростирам, избивам, изчуквам”, а на Сирийски език – „да направиш твърд или плътен”.

Стих шести от Битие е най-важният за нашето изследване, тъй като той недвусмислено заявява, че синьото небе над главите ни в действителност е твърда повърхност! Но всеки съвременен Човек, преминал през училищната мозъкомелачка ще изпъчи гърди напред и съвсем отговорно ще заяви, че: „това са пълни глупости, тъй като над атмосферата се намира вакуума на безкрайния космос”. Нашият герой, обаче, изобщо няма да се замисли, че е изказал логически оксиморон, тъй като е абсолютно невъзможно какъвто и да е газ да поддържа стабилно налягане в близост до вакуумна среда, без наличието на граница от твърдо вещество помежду им.

Седми. Потвърждава се, че Творецът е създал Небесната Твърд, за да отдели водите над Твърдта от водите върху повърхността на Земята. Следователно, в Библията изрично се подчертава, че Небесната Твърд, или Небесният Свод, изначално е била единна маса със Земята и впоследствие е разместена или отделена от Земята, за да могат да се разделят водите на горни и долни. От което следва, че, бидейки първоначално еднородна маса, Небесната Твърд и Земята задължително притежават подобни характеристики и подобен строеж, като например: и двете са солидни, твърди, неподвижни повърхности, притежаващи дълбочина и съдържащи метали, соли, скали и така нататък.

Тъй като съвременникът, поради ежеминутно бликащата от Масонските корпоративни масмултимедии тежка индоктринация с лъжовната парадигма на  войнстващия Илюминатски Елит, се е отдалечил твърде много от древните знания и разбирания за Вселената, следващото нагледно обяснение е наложително.

В Юдео-Християнската и Апокрифната литература Вселената е описана по следният начин: Земята е плоска, дискообразна и се намира на Екваториалната равнина вътре в сфера, като я разделя на горна и долна половина, поддържана е от Устоите или Стълбовете на Земята, а отгоре е Небесната Твърд, със своите Врати и прозорци, на която се намират Светилата – Слънцето, Луната и звездите. Небесната Твърд разделя водите на Сътворението на две: Води над Твърдта и води под Небосвода – моретата. Над Твърдта се намират Небесата или Небесните Селения, а над тях е Небето на Небесата, или Третото Небе или на други места Седмото Небе – Обиталище на Върховната Божествена Личност – Бог-Създател. Небесните порти водят към Небесните Селения. Дървото на Живота се намира в центъра на Едем, което значи Блаженство, а под Земния диск се намират Преизподнята или Адът и Голямата бездна.

Hristianstvoto i Ploskata Zemia - Stamat - 01.jpg

Това алегорично описание на Света с точност се поддържа от над 600 различни древни култури: Шумерската, Вавилонската, Асирийската, Финикийската, Египетската, Догоните, Маите, Инките, Навахо,  Шипибо в Перу, Варао в делтата на Ориноко, Норвежката, Камбоджанската, Корейската, Китайската и много, много други.

От своя страна, Масонската наука твърди, че Земята е кълбо, две трети от повърхността, на което е покрита с океани, бясно въртящо се около себе си и около огнената топка Слънце. Обаче, здравомислещият Човек знае, че водата винаги заема хоризонтално ниво и затова е напълно невъзможно да „полепне” по повърхността на бясно въртяща се топка, колкото и голяма да е тя. Тогава на помощ на Илюминатската Хелиоцентрична парадигма дошъл Масонът Сър Исаак Нютон – Великият майстор на Ордена на Сион, който измислил недоказаната и до днес гравитация.

Hristianstvoto i Ploskata Zemia - Stamat - 02.jpgHristianstvoto i Ploskata Zemia - Stamat - 03.jpg

Горе вляво: След като Исаак Нютон бил посветен в рицарство от Кралица Ана през 1705 година, той приел необичаен герб: чифт кръстосани Човешки кости върху черен фон, както е  на пиратския флаг. Горе вдясно: Възпоменателната плоча над входната врата на Имението „Уълсторп”, в близост до Калстъруърт в Линкълншир. Надписът гласи: „В това Имение е роден Сър Исаак Нютон, рицар, 25-ти Декември 1642 година”.

Осми. Бог нарича Твърдта: небе (Небеса – в оригинала), с което Му дава определени Свои енергии. Настава вечер и настъпва утро – ден втори. Както в пети стих, така и тук, денонощието се явява пулсация в цикъла на Сътворението и не се придизвиква от движението на светлинни източници или от въртенето на някакво измислено кълбо-планета.

Девети. Творецът събира поднебесните води в морета и по този начин се появява сушата. Тук може да се направи логичният извод, че преди обособяването им в морета водите са били навсякъде. Масонската наука отново е в пълно противоречие с Библейското повествувание, тъй като тя твърди, че в началото Земята е била гореща топка, след това е изстивала стотици милиони години и чак после са се образували моретата.

Десети. Бог нарича земята и моретата, което означава, че им дава определени Свои енергии. Подчертава се отново, че водите и сушата са създадени от самото начало, а не както Масонската наука учи нашите деца.

Единадесети. Създателят сътворява растенията – тревата и дърветата, на сушата, като семената са в плодовете им според вида им. Този и следващият стих са фатален удар върху Материалистическата Масонска еволюционистка теория. Библията изрично посочва, че живите организми са създадени разделено и обособено по видове, като всеки организъм е създаден поотделно, а НЕ Е ЕВОЛЮИРАЛ от предходен организъм. Извечната мъдрост на Човешкия род, намерила своя синтез в Книга Битие, свидетелства за това, че всеки организъм в нашата Вселена е създаден от Твореца отделно и независимо от останалите, бидейки в постоянна взаимовръзка с тях, и в никакъв случай не произлиза от някакъв предходен организъм, явявайки се негова еволюция, развитие или мутация. Още повече, че тук се казва, че животът е създаден изначално на сушата и едва по-късно във водата, както се посочва чак в Двадесети стих:

20 И Бог каза: Да гъмжи (1) водата от множества живи същества*, и птици да летят над земята по небесната твърд!  *или: души, така и в цялата книга; (1) Пс. 104:25)

Войстващият Масонски академизъм, обаче, абсолютно задължаващо постулира и учи Човешките деца, че ние сме се появили съвсем случайно, абсолютно без никаква причина, чрез еволюционната верига на невероятната непредсказуема случайност, започваща в първичното море от едно-единствено едноклетъчно и преминаваща през амеби, риби, влечуги, напълно измислени същества – „динозаври“, маймуни и гротескни никога несъществували маймуночовеци, населяващи въртящо се около себе си и стрелкащо се с невъобразими постоянни скорости във вакуума скално кълбо, с океани по повърхността, възникнало като последица на невероятно малки вероятности, водещи началото си от Големия взрив, породен от АБСОЛЮТНОТО НИЩО, който вместо да разруши същото това НИЩО, като всички други взривове, станал причина за възникването на живота и цялата невероятна хармония, красота, светлина и Любов около нас и, естествено, всичко това е станало по погрешка, съвсем случайно, без участието на ТВОРЕЦЪТ! Изумително е как интелигентен Човек може да приеме, като знание, подобни абсурдни, алогични, наивни и безочливо смехотворни безсмислици!

Дванадесети. Потвърждава се, че по Земята е порастнала зелена трева, и билки – в оригинала, които са дали семе, всяка за своя вид, и са израстнали дървета и са дали плодове и семе, всяко за своя вид. От този стих Човек разбира, че всички видове в царството на растенията са създадени изначално и едновременно, по същият начин, както в двадесети стих, се посочва, че всички водни обитатели и птици са създадени едновременно и както по-късно, от двадесет и четвърти стих нататък, Творецът създава всички животни едновременно. Следователно, Библията изрично посочва, че Творецът е създал цялото огромно многообразие на видове едновременно, всеки вид в Царството му.

От друга страна, еволюционисткият Масонски Материализъм, както изяснихме по-горе, изповядва точно противоположния мироглед за произхода на видовете, като всеки вид произлиза от предходния, започвайки от едно случайно зародило се едноклетъчно в океана и стигайки до Човека. Този Сатанистки модел за произхода на живота слага знак за равенство между, например, вирусите и Човека, като по този начин налага възгледа, че масовото изтребление на Човеци във войните, водени от същият този Масонско-Илюминатски елит, не са чак такова варварство и посегателство срещу самият Създател, но нека напомним, че в Битие е казано: „26: И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие!”, което трябва да се разбира, че масовото унищожаване на Човешки същества е война против Бога!

Тринадесети. Настава вечер и настъпва утро – ден трети. Цикличността на денонощието продължава, без да има нужда от въртяща се кълбовидна Земя.

Четиринадесети. Творецът, чрез Своето слово – Своята вибрация, създава Светилата на Небесната Твърд, за да разделят деня от нощта и да служат за хронологични знаци. Съвсем точно се посочва, че Светилата са създадени под Небесната Твърд, която, бидейки преди това отделена и издигната от Земята, се явява затваряща и обособяваща нашата Вселена. В Библията не се посочва, че Светилата отстоят от нас на трилиони и квинтилиони километри и се въртят и се стрелкат насам-натам с невъобразими за ума скорости от милиони километри в час, както твърди Масонската астрономия. Тези Светила са създадени под Небесната Твърд и то след като на Земята вече има растителен живот, така че в никакъв случай не са на възраст от милиарди години и на отстояния стотици милиони и милиарди трилиони километри!

Петнадесети. Да бъдат за Светила на Небесната Твърд, за да светят на Земята. Потвърждава се, че Творецът е създал Светилата на Небесната Твърд специално и преднамерено за Земята, а не както учи Масонската наука, че Земята се е образувала милиарди години след Небесните Светила. Творецът създава Светилата на Небесната Твърд едва след като е сътворил живота на Земята. Този факт недвусмислено доказва важността и първенствуващото място, което заема Живота пред Светилата в Небесата по време на акта на Сътворението. Това е изключително важно да се разбере, тъй като съвременната наука твърди, че животът е произлязъл съвсем случайно от неживата материя, тоест от химическите елементи и съединения, произведени от неживите звезди по време на някакви измислени самоконтролиращи се термо-ядрени реакции във вътрешността им. Идеята, че растенията, животните и Човека са произлезли съвсем случайно от неживи субстанции е не само абсолютно неправдоподобна, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО НАПЪЛНО НЕДОКАЗУЕМА, но и математически опровергавана от теорията на вероятностите!

Шестнадесети. Творецът създава по-голямото Светило, за да владее деня, а по-малкото – за да владее нощта, той създава и звездите. В пет последователни стиха, настоятелно се подчертава, че Небесните Светила са създадени след възникването на живота на Земята, с цел да му служат и да бъдат от полза за Човека. Масонската наука, която всъщност представлява Материалистическа религиозна система, изповядва точно противоположното становище, а именно, че животът, респективно Човекът, е временно появило се случайно явление и няма абсолютно никакво значение за и във Вселената. В Библията, както и във всички Свещени книги навсякъде по Света, изрично се посочва и доказва, че живот може да бъде създаден само от живот, а именно, вечно живата и въздесъща Божествена Личност на Бог-Създател сътворява Вселената и живота в нея!

Седемнадесети. Бог поставя Светилата на Небесната Твърд, за да светят на Земята. В четвърти пореден стих Свещеното за Християните писание посочва, че Създателят е поставил Светилата на Небесната Твърд, за да бъдат полезни на Земята и Човека и да му служат, а не той да ги боготвори и да им служи, какъвто е случаят със съвременната наука. В наши дни, бездуховната система на Материалистическата наука прави всичко възможно да отклони взора на Човека от вътрешния му мир, където той би потърсил и намерил своя Създател, като го подмами и прокуди далеч от Бащиния му дом, чрез лъжата за външната спрямо него, безкрайна и вечна материална Вселена – студена, безжизнена и бездуховна. Карл Юнг е казал твърде верни слова: „Който гледа навън – сънува, който гледа навътре – се пробужда.”

Осемнадесети. Създателят сътворява Светилата, за да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. Творецът влага Своите вибрационни енергии, за да създаде пулсациите и циклите на Земята, за да са от полза за Човека.

Безценното изследване на Гебриел Онриет „Небеса и Земя”, предоставя в синтезиран и достъпен вид хилядолетната Човешка мъдрост за Вселената, като авторът я прокарва през призмата на собствените си размисли и хипотези, голяма част от които, можем уверено да заявим, са напълно достоверни. Имайки предвид, че Гебриел Онриет прави изследванията си в началото на ХХ-ти век, потресаващ е фактът, че нейните наблюдения за нематериалното естество на планетите и звездите, се доказва напълно, посредством съвременната висока технология на дигиталните камери. Заснемането им, например с Nikon Coolpix P900, с оптично увеличение 83х, разтърсва дълбоко заспалото съзнание на съвременния промит от дезинформация и измами ум и заставя настъпването на зората на Просветленото събуждане от хипнотичния сън, така присъщ на цивилизованата бездуховност.

        

Hristianstvoto i Ploskata Zemia - Stamat - 04.jpg

 Плоската Земя – Блуждаещи звезди – Венера 

Hristianstvoto i Ploskata Zemia - Stamat - 05.jpg

 Звездата Сириус, заснета с голямо увеличение.

Единствената контрамярка, която Масонската Материалистична научна религиозност може да предприеме, е да хвърля все по-нови лъжи в лицето на спящите духом, за да не посмеят никога да се събудят от погубната дрямка – измамата за това, което в действителност представлява Човешкото същество. В течение на хилядолетия Илюминатите са усъвършенствали до виртуозност лъжовната система, като през последните пет века започват да я наричат с високопарното, обезкуражаващото и нетърпящо независими изследвания и подлагане на систематичен логическо-критичен анализ наименувание „НАУКА”.

Съвременната Наука – езикът, на който властващият Илюминатски Елит задължава всички Човеци да говорят, още от раждането си, в действителност е тяхната Световна религия и се нарича Материализъм, а потърсим ли корените й ние ще открием нейните Божества: Материята, Случайността и Големият Взрив, без които абсолютно никаква дейност във Вселената не може да бъде извършена. Материалистите са измислили тези три Божества, за да послужат за заместители на Бог-Създател в парадигмата на Илюминатския Елит и да станат причина и обяснение за възникването и функционирането на Вселената. „Научното” обяснение на Вселената е безкрайно алогично и недоказуемо, но това е без значение, тъй като онези, които са в плен на телевизията, радиото и ПРЕСАТА не мислят самостоятелно и критично, а безрезервно и завинаги ВЯРВАТ НА ВСЯКА ЛЪЖА ИЗРЕЧЕНА ОТ „НАУЧНИТЕ АВТОРИТЕТИ”. Ето, по такъв начин, демоничната религия на Падналите Ангели, наречена „Съвременна Наука”, посредством унищожаването на съкровената ни свързаност със Създателя, пороби Сърцето и погуби Душата на Човека. В Новия Завет са описани днешните времена, като „научните авторитети“ са обрисувани много точно с определенията: лъжехристи, лъжепророци, чародейци и идолопоклонници:

Матей 24:24 Защото ще се появят лъжехристи (1) и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса (2), така че да заблудят, ако е възможно, и избраните.   (1) ст. 5,11; 1 Йн. 2:18; (2) 2 Сол. 2:9; Откр. 13:13

Откровение 22:14 Блажени тези, които изперат дрехите си (1), за да имат право на дървото на живота (2) и да влязат през портите в града (3).   (1) гл. 1:5; (2) гл. 2:7; (3) гл. 21:27

15  А отвън (1) са псетата (2), чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже (3).  (1) Мк. 4:11; (2) Фил. 3:2; (3) гл. 21:8; Гал. 5:21

 

Библейски доказателства за Плоската Земя

От няколко десетилетия насам, Илюминатския Елит и неговите Масонски учени провеждат масова дезинформациионна кампания, както по корпоративните масмедии, така и по-късно в интернет пространството, засягаща темата на нашето изследване, а именно, как е описана формата на Земята в Библията. В наши дни, интернет е залят от невежи коментари и незрели безпочвени есета, които по всякакъв начин искат да убедят Читателя, че древните мъдреци, събрали хилядолетното знание и написали Библията, както и свещените книги на другите религии, не са били в състояние да разпознават геометричната форма на твърдите тела. Абсолютно никой съвременен Човек няма моралното право да хвърля сянка на съмнение върху интелектуалните способности на древните мъдреци. Те съвсем точно са познавали основните геометрични и стереометрични фигури и отлично са знаели какво е окръжност и какво е кълбо или топка! Следователно, когато в Библията се казва, че Земята е кръгла, то наистина се има това предвид, а именно, че ЗЕМЯТА Е КРЪГ, А НЕ Е КЪЛБО!

Hristianstvoto i Ploskata Zemia - Stamat - 06.jpg

 Кръг или окръжност.

Hristianstvoto i Ploskata Zemia - Stamat - 07.jpg

 Сфера, кълбо или топка.

В потвърждение на гореизложеното становище, а именно, че мъдреците, написали Библията са познавали кълбото, привеждам следните стихове съдържанието, на които няма общо с нашето изследване, но са приложени тук, единствено с доказателствена цел, за да изяснят дискурса, относно Библейското познание за геометричните фигури:

Исая 22:17 Ето, ГОСПОД ще те захвърли (1) с мъжко захвърляне и като те обвие здраво,  (1) Ер. 10:18

18 силно ще те свие на кълбо и ще те метне като топка в широка земя. Там ще умреш (1) и там ще бъдат славните ти колесници, ти, срам за дома на господаря си!  (1) Ам. 7:17

Както виждаме, в горния стих са използвани думите „кълбо” и „топка”, като авторите очевидно са имали точно тази стереометрича фигура предвид, а не кръга или окръжността! Сега е мястото да отбележим, че на всички места в Библията, където се говори за формата на Земята, ВИНАГИ се използва думата „КРЪГ” и никога не се използват думите „кълбо”, „топка” или „сфера”! 

В цитираните по-долу стихове ще видим също, че за Земята се казва, че е „разпростряна”, „разстлана” и така нататък, което потвърждава плоската й природа. Обаче, когато гореспоменатите „коментатори” и „есеисти”, използват цитати от Библията, в които съвсем ясно се казва, че Земята е КРЪГЛА, те изневиделица и изведнъж правят алогичния и нелеп извод, че древните знаели, че Земята е кълбовидна!!! Такива изявления са не само парадоксални, но и невежи и смехотворни!

Hristianstvoto i Ploskata Zemia - Stamat - 08 - 1.jpg

Примерно нагледно представяне на дискът на Плоската Земя, с обикалящи над повърхността му Слънце и Луна.

Позволявам си да дам за пример само няколко от стотиците Библейски стихове, описващи и доказващи парадигмата на Плоската Земя.

Плоската Земя.

Притчи 8:27 Когато приготвяше небесата, аз бях там. Когато начерта кръг над лицето на бездната,

Притчи 8:31 веселях се на земния Му кръг и насладата ми беше с човешките синове.

Исая 44:24 Така казва ГОСПОД, Изкупителят ти и който те е образувал от утробата (1): Аз съм ГОСПОД, който върша всичко, който сам разпрострях небесата и разстлах земята сам (2);  (1) ст. 2,6; (2) гл. 40:22; 45:7,8; 48:13; Ер. 10:12; 51:15; Зах. 12:1

Йов 26:10 Поставил е граница* върху кръга на повърхността на водите (1), при края на светлината и мрака.  *или: ред, закон (1) гл. 38:10,11

Исая 40:22 Той е, който седи над кръга на земята, и жителите й са като скакалци; който простира небето като завеса и го разпъва като шатра за живеене (1), (1) гл. 42:5; 44:24; 51:13; Йов 9:8; 26:7; 37:18

Псалм 136:6 Който простря земята върху водите (1) – защото милостта Му е вечна! (1) Пс. 24:2

 

Плоската Земя е неподвижна.

Летописи 16:30 Треперете пред Него, цяла земя (1)! И светът стои здраво, няма да се поклати (2).  (1) Пс. 99:1; (2) Пс. 93:1;

Псалм 96:10 Кажете между народите: ГОСПОД царува! (1) И светът стои здраво, няма да се поклати (2). Той ще съди народите с правота (3). (1) Ис. 52:7; Откр. 19:6; (2) Пс. 93:1; (3) Пс. 7:8

Псалм 93:1 ГОСПОД царува (1)! Облечен е с величие (2), ГОСПОД е облечен със сила и се е препасал (3). И светът е утвърден, не може да се поклати (4). (1) Пс. 97:1; 99:1; (2) Пс. 104:1; (3) Пс. 65:6; (4) Пс. 96:10

Псалм 104:5 Той е основал земята на основите й (1), тя няма да се поклати до века (2). (1) Пс. 119:90; Пр. 8:29; (2) Екл. 1:4

 

Небесната Твърд или Небесния Свод, с Небесните прозорци и Водите над Твърдта.

Пс. 148:4 Хвалете Го, небеса на небесата (1) и вие, води над небесата (2)! (1) Пс. 69:34; 3 Царе 8:27; (2) Пс. 104:3; Бит. 1:6,7

Битие 7:11 В шестстотната година от живота на Ной, във втория месец, на седем-надесетия ден от месеца, в този ден всичките извори на голямата бездна се разпукнаха (1) и небесните прозорци се отвориха . (1) гл. 8:2; Йов 38:37; Пр. 8:28; Ис. 24:18

Йов 37:18 Разпрострял ли си с Него небесната твърд (1), здрава като излято огледало?  (1) Ис. 40:22

Езекиил 1:22 А над главите на живите същества имаше  нещо  подобно на свод*, което изглеждаше като страховит леден кристал, разпрострян над главите им отгоре .  *или: твърд, и така до края на главата.

Езекиил 10:1 И видях, и ето, на свода*, който беше над главите на херувимите, имаше като камък сапфир, нещо подобно на престол се виждаше над тях. *или: твърдта

Даниил 12:3 Разумните (1) ще блестят като блясъка на небесната твърд и онези (2), които обръщат мнозина в правда (3) – като звездите за вечни времена (4). (1) гл. 11:33,35; (2) Съд. 5:31;  Пр. 3:35; Мт. 13:43; (3) Екл. 12:9; (4) 1 Кор. 15:40-44

Псалм 19:1 Небесата разказват Божията слава и небесният свод възвестява делото на ръцете Му (1).  (1) Пс. 8:3; Римл. 1:20

Исая 13:13 Затова ще разклатя небесата и земята ще се потресе от мястото си (1) при яростта на ГОСПОДА на Войнствата, в деня на пламенния Му гняв (2). (1) Йов 9:6; Ер. 4:24; Аг. 2:6; (2) Наум 1:6

Исая 24:18 И който бяга от гласа на страха, ще падне в ямата; а който излезе от ямата, ще се улови в примката (1); защото прозорците отгоре се отвориха (2) и основите на земята треперят (3). (1) Йов 20:24; Плач 3:47; Ам. 5:18,19;   (2) Бит. 7:11; (3) Пс. 18:7

Устоите или Стълбовете на Земята и Голямата бездна.

1 Царе 2:8 Въздига бедния от праха и издига сиромаха от бунището, за да ги сложи да седят с благородните (1); славен престол им дава в наследство. Защото стълбовете на земята са на ГОСПОДА и Той е поставил на тях света (2). (1) Йов 36:7; Пс. 107:41; 113:7,8; Екл. 4:14;   1 Кор. 1:28; Як. 2:5; (2) Йов 38:5,6; Пс. 75:3; 104:5

Йов 9:6 Той поклаща земята от мястото й (1) и стълбовете й треперят. (1) Пс. 114:6; Ис. 13:13; Аг. 2:6; Евр. 12:26

Псалм 75:3 Разтопи се земята и всичките й жители (1); Аз утвърждавам стълбовете й (2). (Села)  (1) Пс. 68:2; 97:5; (2) 1 Царе 2:8

Йов 26:11 Небесните стълбове треперят (1) и се ужасяват при Неговата заплаха (2). (1) 2 Царе 22:8; (2) Наум 1:5,6

Притчи 8:28 когато утвърждаваше облаците горе (1), когато усилваше изворите на бездната (2),  (1) Йов 26:8; (2) Бит. 7:11

 

За Геоцентричната система, за Слънцето и за края на Небесата и Земята.

Псалми 19:6 Излиза от края на небесата и обикаля до краищата им, и от топлината му нищо не се скрива.

Второзаконие 4:19 И внимавай да не би, като повдигнеш очите си към небето и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно войнство, да се подмамиш и да им се поклониш и да им послужиш (1) – на тези, които ГОСПОД, твоят Бог, е разпределил на всичките народи под цялото небе (2).  (1) гл. 17:3; 4 Царе 17:16; 2 Лет. 33:3; Йов 31:26,27; Ер. 8:2; Соф. 1:5; (2) Бит. 1:14,15

Както в горния, така и в следващия стих, недвусмислено се говори за съвременните Слънцепоклонници – Масонските учени Хелиоцентрици и техните слепи глашатаи и сервилни безумци, разкъсали връзките си със Създателя и обрекли Душата и Духа си на смърт, чрез невежеството на Материализма!

Второзаконие 17:3 и отидат и служат на други богове, и им се покланят, или на слънцето, или на луната, или на което и да било от небесното войнство, което не съм заповядал (1); (1) гл. 4:19; 11:16; Иис. Нав. 23:16; 4 Царе 21:3

И като че ли след такова изобилие от Библейски цитати, доказващи парадигмата на Плоската Земя, застъпена в Светото писание не остава много да се добави...

Или пък не е така?!

 

Cui bono – В чия полза

Повечето от Читателите вероятно ще заявят: „Какво от това, дали Земята е кълбовидна или плоска? Какво значение има това за мен?!” В днешно време, обикновеният Човек  е подложен на непрестанна и повсеместна психическа атака, за да приеме модела на поведение и вътрешните нагласи на владеещият го от хилядолетия Илюминатски Елит. Провежданата тежка индоктринация от Войнстващата върхушка, още от невръстните ни години, посредством Образователните институции и корпоративните Масонски масмултимедии, с безнравствения мироглед на алчния бездуховен Материализъм, напълно чужд на Човешката душевност и вечните изконни ценности, въплотени от Творецът в Мирозданието, вкарва вътрешният ни мир в толкова дълбоко раздвоение на когнитивен дисонанс, че всеки е по-скоро склонен да стане съучастник в извършването на престъпления и зверства срещу себеподобните си, отколкото да застане лице в лице с Истината за Себе си и Света и ДА ПРИЗНАЕ ПРЕД СЕБЕ СИ, ЧЕ Е БИЛ ВИНАГИ ЛЪГАН ОТ ТЕЗИ, НА КОИТО СЕ Е КЛАНЯЛ ЦЯЛ ЖИВОТ – от Елита, от Властимащата войнстваща банкеро-политико-икономическа Световна Върхушка, известна като Илюминатите или Криптокрацията *[2] !

[2]* Криптокрация – „Тайните Властващи” – от Гръцки език: κρυπτός – скрит и κράτος – власт.

Ежеминутната мантра, имплантирана в съзнанието на всеки, който слуша радио, гледа телевизия или чете „ПРЕСАТА” *[3] е кодирана по следния начин: „Важно е да изкарвам пари, без значение по какъв начин и с какви средства, да изкарвам купища пари, за да си плащам лихвите по заемите, които взех от милиардерите, за да си купувам все повече и повече ненужни джунджурии, с което да правя тях, милиардерите, все по-богати, а аз да ставам все по-беден и зависим от тях!” Ако Човек приеме този безскрупулно-алчен, егоистично-нарцистичен и бездушен възглед за Света, той става марионетка в ръцете на своите кукловоди – Господарите на парите, и е готов да приеме от тях всякакви лъжи и измами, само и само, за да задоволи болните си страсти. Тогава той с готовност приема техния мироглед.

[3]* Колко точно наименувание! Глаголът „press” на английски означава „натискам, притискам, налягам, стискам, изстисквам, смачквам, пресовам” и съвсем точно идентифицира и описва метода за натиск върху Човешката душевност, прилаган от Масонските печатни масмедии!

Човеконенавистническият мироглед на Масонските учени е, че ние сме напълно бездуховен механично-химически сбор от клетки и всички чувства, като: радост, копнеж, любов, тъга и болка са чисто химически реакции. Че Човекът е плод на много, много малка и неправдопободна случайност на неживите химически реакции пръкнали живот във водата върху една непрестанно въртяща се скална топка, с океани по повърхността, лутаща се безцелно из безкрайния и безжизнен, и бездуховен космос. Насаждането на такава чужда, безрадостна, мрачна, тъжна, безсмислена, безперспективна и разочароваща за вътрешния мир на Човека действителност е заветната цел, преследвана от Масонските учени Материалисти, обслужващи Илюминатския Елит. Посредством бездуховния и бездушен Материализъм, демоничните учени успяха да създадат „цивилизация“ населена от невежи, объркани, депресирани и разочаровани от безнадеждната си участ човеци-аутоматони, които безропотно работят за Аристократичния Елит и Банкерските династии по 12 часа дневно, пет-шест дни в седмицата и които дори през „свободното си време“ давят тялото си в отрови, дрога и спирт, заливат сетивата си с помията бликаща от масмултимедии и убиват Душата си с Масонските лъжи.

В тази светлина, съвременният Българин, наричащ себе си Християнин, като същото се отнася и за другите религиозни изповедания, в никакъв случай не се явява изключение на правилото и живее в постоянното раздвоение на когнитивния дисонанс. Той нарича себе си Християнин, но не вярва и дори изобщо не е чел Свещените писания на своята религия, а съществува по правилата и наставленията на Материализма, давани му от Масонската телевизията и другите сатанински масмултимедии, като по такъв начин задълбочава все повече празнотата и разочарованието в своето парадоксално съществувание.

И именно в този момент, на помощ може да се притече знанието и мъдростта за Плоската Земя! Защото Знанието за Плоската Земя не е движение, не е някакво празно бръщолевене, не е някаква сензация, не е поредния бърз начин да изкараш лесни пари и не е някаква мода, която ще отмине с пукването на пролетта или пък ще я отмият есенните дъждове, или ще я затрупат и скрият дебелите зимни снегове! Не! Знанието за Плоската Земя е Пробуждането на ЧОВЕШКИЯ РОД от вековен сън и осъзнаването на Истинската му същност, корени и светло предназначение!

Това е Знанието за Истината, че във всеки един от нас има частица от Творецът-Творение – Духът, обитаващ най-съкровената част на нашето Аз. И когато се вгледаме и заслушаме дълбоко в Душата си, ще чуем гласа на Създателя, който вечно ни нашепва:

„Ти си вечна, безсмъртна и безценна частица от Мен! Роден си отново на Плоската Земя, пазена и защитавана от Мен, посредством Небесната Твърд, за да извървиш Пътя на Пробуждането и Осъзнаването, който,  с помощта на Духовните си Учители, предварително сам избра, когато беше в Трансценденталния Свят, а твоето призвание тук е да твориш добро и да жадуваш Просветление и Освобождение...”

 

СТАМАТ

МИР и ЛЮБОВ!

10-ти Юни 2016 година

Изследване Осмо:

Месото – желаната отрова в менюто на „цивилизования” Човек

 

 

 

Посвещавам на Ахинора, Калина, Мохи и на всички останали приятели, отишли си без време от този Свят, погубени от лъжите на Властващия Елит и измамната парадигма на съвременната цивилизация!

***

 

 

Здравето на Нацията. Когнитивният дисонанс. Човекът не е хищник! Психологическа и Душевна цел на месоядството. За вегетарианството и веганизма от Древността до днес.

 

***

 

„Нека храната бъде твое лекарство и лекарството – твоя храна... Аз ще препоръчвам на болните подходящ режим според познанията си и ще ги защитавам от всички вредни неща. Никога и никому няма да препоръчвам употребата на отрови и ще отказвам да давам на когото и да било подобно нещо.”

 

Из „Клетвата на Хипократ“ (Хипократ – 460-370 година преди Христа)

 

***

 

 

Когато минаваме покрай някое училище и гледаме децата или пътувайки в градския транспорт оглеждаме околните, или лятна привечер се разхождаме из пренаселените жилищни комплекси в големите градове и срещаме забавляващи се по градинките пред блоковете, няма как да не забележим определена и очевидна разлика между спомените ни отпреди 30-40 години за нашите другарчета и техните родители и съвременните деца, младежи и възрастни. Разглеждайки черно-белите фотографии на приятели и познати от нашето детство и юношество и сравнявайки ги с днешните младежи и деца това, което веднага се хвърля в очи е влошеното телесно състояние на Българина.

 

 

Здравето на Нацията

 

Навсякъде и все по-често срещаме Човеци, не само с наднормено тегло, но и сериозно затлъстели. Преди 30-40 години, фразата „Той е голям мъж – стокилограмов Българин!” не се използваше често и наистина означаваше нещо. Днес, обаче, със 100-килограмовата титла са „отличени” толкова огромен брой сънародници, че това не изненадва вече никого. Най-страшното е, че борбата за 100-те килограма слиза все по-надолу във възрастта и все по-често виждаме гимназисти с такова тегло. Авторът поначало не се доверява и не цитира статистически данни, защото е твърде наясно как избирателно се подготвят и каква манипулативна цел преследват, но в този случай статистиката напълно се покрива с тренираното око на безпристрастния наблюдател и намира допълнително потвърждение в мнението и спомените на околните, както и в семейните фотографски архиви.

 

И така, Масонските масмултимедии по всички ефирни и интернет канали и печатни издания тръбят:

„Проучвания сочат, че нивото на затлъстяване при децата през последните 30 години е нараснало с три пъти.”

„Все повече нараства тенденцията на затлъстяване сред децата, като България заема рисковото шесто място в Европа по свръхтегло ...”

„В България процентът е 19.8 на сто, като според СЗО в следващите 15 години нивата на затлъстяване във всички възрасти ще растат, ...”

„Тревожна тенденция за увеличаване на затлъстяването при децата в България. Една трета от учениците у нас са с наднормено тегло.”

„С наднормено тегло са над половината българи над 20 години ...”

 

 

 

 

 

Mesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 01.jpgMesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 02.jpg

 

Обикновеният наблюдател би останал с впечатлението, че „разяснителната и образователна кампания” за вредата от затлъстяването на съвременника се води с пълна сила и без задни мисли и че в нейните предни редици са Здравеопазването, Образователната система и Корпорациите от Хранителната промишленост, тъй като непрекъснато ни се внушава от същите масмултимедии, че най-висша цел на Държавните и Правителствените структури е опазването на здравето на Нацията! Но, ако нашият наблюдател остане на същия този „информационен канал” за по-дълго време, той непременно ще чуе и види рекламите на търговските вериги за Бързо хранене, предлагащи месни и пържени храни, на магазините за месо и месни произведения и дори е твърде вероятно да стане свидетел на „задълбочена научна дискусия за полезните хранителни свойства на месото и неговите производни“. И, естествено, в това той не би видял нищо нередно и подозрително, понеже от деца сме „обучавани” да вярваме, че месото е полезно. Ключовата дума тук е „да вярваме”, тъй като за ползата от консумацията на месо от Човека никога не са привеждани никакви доказателства и трябва да приемем цялата масмултимедийна пропаганда НА ЮНАШКО ДОВЕРИЕ: „Лекарите казват, че месото е полезно, значи, това е вярно!”

 

Но, хайде, да се върнем половин век назад и да чуем и видим какво казваха лекарите за тютюнопушенето. Във видеоклипа „Докторите препоръчват тютюнопушенето”, авторът е подбрал три реклами, излъчвани по Американските телевизионни мрежи през 50-те години, в които лекари не само препоръчват цигарите марка „Кемъл”, като средство за развлечение и отмора, но обявяват тютюнопушенето за незначителен рисков фактор за възникване на рак на белите дробове!

 

Много показателна е историята на „Марлборо мен”. Четирима от рекламните лица на Марлборо – Уейн МъкЛарън, Дейвид МъкЛийн, Дик Хамър и Ерик Лоусън, починаха от рак на белите дробове, като по този начин червеното „Марлборо“ си спечели прозвището „Убиец на каубои”. След като развил рак на белите дробове през 1990 година, Уейн МъкЛарън повежда кръстоносен поход срещу тютюнопушенето, заявявайки че причината за неговата болест е 30-годишния му зловреден навик. От своя страна, компанията „Филип Морис“ отрича МъкЛарън някога да се е появявал в реклами на „Марлборо“.

Mesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 03.jpg

Въпреки че забраната на Правителството не можа да убие „Мъжът на Марлборо”, нещото, което накрая му видя сметката, бе самото изделие. Двама от мъжете на Марлборо, Уейн МъкЛарън и Дейвид МъкЛийн, умряха от рак на белите дробове, но не и преди МъкЛарън да може да свидетелства в полза на законодателството за борба с тютюнопушенето.

 

През 1976 година, Британският документален филм „Смърт на Запад”, поставя в центъра на цигарената индустрия мита за „Мъжа на Марлборо”. Компанията „Филип Морис“ съди създателите на филма и по силата на тайно споразумение от 1979 година всички копия на филма са унищожени. От 90-те години насам, стотици тютюнопушачи, станали жертва на рака на белите дробове, завеждат дела срещу убийствения концерн, които се уреждат по извънсъдебен път или чрез изплащане на огромни наказателни щети (например на 56-годишният Ричард Боукън са изплатени ТРИ милиарда долара обезщетение за смъртоносния му рак, причинен от цигарите). За последните 25 години концернът „Филип Морис“ е изплатил 246 милиарда долара като обезщетения или по споразумения, но въпреки това, би могло да се каже, че резултатът е нулев – все повече хора в България и по Света умират от цигарения дим!

 

 

Когнитивният дисонанс

 

Изложените по-горе случаи и много тем подобни, представляващи пълно разминаване на корпоративните интереси и цели и опазването на Човешкото здраве, са неопровержимо доказателство, че пръв приоритет и основна цел в политиката на абсолютно всяка корпорация е паричната печалба на всяка цена, без оглед за последствията върху обществото и Човека. Инцидентите с петролните разливи и унищожаването на флората и фауната в големи части от океаните, причинени от Мега-корпорацията „Бритиш Петролиум“ и отравянето на подпочвените води с шистов газ, като в Тексас, например, потвърждават фактите, че корпоративната политика е максимизиране на печалбите на всяка цена, а не опазване на Човешкото здраве и Природата и, следователно, никой не трябва да очаква от международните концерни да се погрижат за него, казвайки му истината за пагубните последствия от своето производство или продукция.

 

Медицината е най-яркият пример за противопоставяне между корпоративните интереси и цели на Биг Фарма и опазването на Човешкото здраве. Поне от края на 50-те години вестникочитателят, радиослушателят и телезрителят неспирно е заливан с обещания и твърдения, че вече почти са синтезирани поредните химикали, които ще излекуват Човечеството от рака и от всички останали смъртоносни заболявания, като: сърдечно-съдовите, инсулта и затлъстяването. Но, тъй както от Хипократовата клетва бе изхвърлена най-важната й част: „Нека храната бъде твое лекарство и лекарството – твоя храна“, по същият начин бе измамен съвременният Човек и заставен да се храни с неестествена, но смъртоносна за него храна, а когато заболее от нея и да се остави на Бялата Мафия да го „лекува” само с неестествени, вредни  и дори отровни химикали.

 

1654026_712048048839258_228911573_n.jpg

Каква е причината за описаната абсурдна действителност? Научаваме, например, от приятели и близки, че някой се е разболял от рак, навсякъде по улиците и в градския  транспорт чуваме до болка познатата дълбока давеща кашлица на десетилетните тютюнопушачи, четем некролозите на безвреме отишлите си от този Свят жертви на цигарата и вместо да се уплашим, вразумим и да се откажем от смъртоносния навик, ние дълбоко в себе си повтаряме: „Ще пушим, докато умрем, ще пушим, докато умрем  – това е по-силно от мен!”

 

Това противоречиво до абсурд състояние на Човешката психика се нарича когнитивен дисонанс.

 

Когнитивният дисонанс е придобиване или насилствено насаждане на психологически конфликт, в резултат на едновременното поддържане на несъвместими знания, вярвания и нагласи, имащ за цел умъртвяването на логичното мислене, критичното изследване и свободата на концепциите, като накрая поробва изцяло Човешкото същество.

 

Ако погледнем живота си право в очите и бъдем честни пред себе си, ще разберем, че голяма част от възгледите ни за Света са рожба на когнитивния дисонанс. Ние, всички, до дъното на Душата си, сме отвратени от продажните, корумпирани, алчни и безнравствени политици, които само си „менкат” местата и никога не правят нищо добро за „обикновения гражданин“, но винаги отиваме да „гласуваме” – това е когнитивен дисонанс.

 

Задължително трябва да сме абсолютно наясно, че политиката представлява Играта на свръхбогатите непрекъснато да мамят бедните, нас, за да стават все по-богати и все по-властни, благодарение на заграбените от нас богатства, докато бедните, ние, ставаме все по-бедни и по-заробени от тях – Господарите на парите, тоест банкерските династии и аристократичните родове!

 

Ние, всички, знаем, че автомобилите са твърде много на брой и ежедневно наблюдаваме, как улиците на Мегаполисите се задръстват от тежкия трафик, въздухът е отчайващо замърсен от дима, а общуването невъзможно, поради оглушителния рев на двигателите, но от зори до здрач се претрепваме от труд и дори взимаме заеми от банкерите, само за да притежаваме поне по една кола, за да пътуваме за работа с нея – това е когнитивен дисонанс.

 

Ние, всички, искаме другите да не ни се бъркат в живота и да ни оставят на мира, но непрекъснато съдим останалите и ги поучаваме какво да правят – това е когнитивен дисонанс.

 

Ние, всички, искаме да живеем в мир и да благоденстваме, радвайки се на щастието на обичните ни, но непрекъснато сме обстрелвани с омраза и насъсквани един срещу друг, посредством Масонските масмултимедии и заживяваме обградени от политическа, етническа и расова вражда, желаейки унищожението на различните по народност, раса, изповедание или убеждения от нас – това е когнитивен дисонанс. Колко проникновена и напълно вярна се оказва в наше време знаменитата сентенция на Джордж Оруел от безсмъртната  му книга „1984”, написана през 1948 година: Големият Брат те наблюдава. Войната е мир. Свободата е робство. Невежеството е сила.”

 

Ние, всички, целият Човешки род, в продължение на хилядолетия чак до днес, ежеминутно усещаме със сетивата си и с цялото си тяло, че Земята под краката ни е равна, плоска и неподвижна (освен по време на земетресения), но сме заставени насилствено още от крехка детска възраст да приемем, че тя се върти около себе си с 1666 километра в час, като безспирно лети и се стрелка насам-натам в пространството в няколко различни посоки с умопомрачителните 3 036 870 км/ч постоянна скорост, неизвестно и необяснимо по какъв начин постигната и с какви средства и енергии поддържана, както твърди съвременната Масонска астрономия – това е когнитивен дисонанс!

 

Ние, всички, знаем, усещаме и виждаме, че употребата на мазни, тежки храни и месо повлияват лошо общото здраве на Човека, като повишават нивото на холестерола и увеличават многократно риска от сърдечно-съдови заболявания и инфаркт на миокарда, като същевременно с това става причина за появата на костни и ревматични заболявания и подагра, но въпреки това по няколко пъти дневно се тъпчем с месо, поставяйки се на целогодишна месна диета без прекъсване  – това е когнитивен дисонанс!

 

Никой от нас не иска да бъде убит, но НИЕ ежедневно най-безсъвестно, без угризения, но дори с радост, само за да утолим настървението си и за да удовлетворим жаждата за кръв на сетивата си, подлагаме на страдания и отнемаме живота на МИЛИОНИ ЧУВСТВАЩИ СЪЩЕСТВА, наречени от нас ЖИВОТНИ – най-жестокия и абсурден когнитивен дисонанс, раздиращ психиката и душевността на „цивилизования” съвременник!

 

Но как можем да докажем верността на тази позиция, за да не изглеждаме голословни, но да защитим вегетарианския мироглед, удовлетворявайки с отговор нарастващото изумление и бурните възклицания на нашия обикновен наблюдател?!

 

 

Човекът не е хищник!

 

Първо, нека разгледаме Човешкото тяло и организъм, сравнявайки го с тялото и организма на месоядните животни и, второ, като изследваме холистично, но без да навлизаме в подробности, метаболизма на неестесвено хранещия се с месо ближен.

 

По отношение на хранителната си диета бозайнициите могат да бъдат разделени в следните категории:

Месоядни или хищници:

Mesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 05.jpg

Всеядни:

Mesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 06.jpg

Тревопасни:

Mesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 07.jpg

И плодоядни:

 

Mesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 08.jpg

При по-задълбочено сравнително изследване откриваме, че органите в Човешкото тяло са подобни на органите в телата на тревопасните и плодоядните животни, а не на органите в телата на месоядните и всеядните животни.

 

Нека започнем сравнението с крайниците. Човек има две ръце и два крака и ходи изправен. Всички хищници ходят на четири крака.

 

Човек прекарва приблизително 2/3 от денонощието активно буден, докато хищниците спят и почиват по 18-20 часа в денонощието.

 

Всички месоядни животни имат опашки. Човек няма опашка, освен при изключително редки малформации, отстранявани по време на раждането.

Езикът на хищника е грапав и груб. Нашият език е гладък. Езикът на месоядните стърчи навън, за да лочат водата, когато имат нужда. Човек не може да лоче вода.

 

Mesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 09.jpg

Ноктите на хищниците са остри като бръснач. Всички сме били одрасквани от котка или куче и знаем това. Човешките нокти са гладки и меки, което прави напълно невъзможно за нас да одерем с нокти живо животно и да раздираме живо месо.

Mesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 10.jpg

 

Противопоставените ни палци спомагат да берем плодове и да късаме зеленчуци. Ноктите на хищниците, от друга страна, им позволяват да хващат за секунди своята плячка. Ние не бихме могли да хванем и да раздерем козината, кожата и жилавата плът на елен или глиган, както и лъвът не може да бере череши или боровинки.

 

Нашето зрение възприема много широк спектър от електромагнитните излъчвания в терахерцовия обхват, което ни позволява да различаваме милиарди цветови нюанси. Изключителната сложност и прецизност на нашия зрителен орган определя способността ни да разпознаваме от разстояние зрелите от незрелите плодове и зеленчуци, което обуславя хранителната ни диета. Месоядните не виждат цветно, тъй като те не се хранят със зрели плодове и зеленчуци, а с плът и за тях цветовете не играят никаква роля в изхранването и оцеляването.

 

Хищниците произвеждат в телата си Витамин „С”. Човек задължително трябва да набавя Витамин „С” с храната си, тъй като в противен случай заболява сериозно, а единственият естествен източник на жизненоважния витамин са плодовете и зеленчуците.

 

Най-големият орган в Човешкото тяло е кожата и дишането се осъществява и чрез нея. Човек изхвърля вредните вещества, както през храносмилателната и отделителната системи, така и през порите по цялото си тяло, чрез изпотяването. Хищниците се потят само чрез езика. При тях кожата няма тези функции, които има при Човека.

 

Жената обикновено ражда по едно дете. Хищниците раждат винаги котило. Многото цицки в коремната област на месоядните животни се различават от двете Човешки млечни жлези.

 

Mesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 11.jpg

Движението на нашите челюсти се различава коренно от движението на челюстите при хищниците. Страничното движение на челюстите ни дава възможност да дъвчем храната си и е уникално срещащо се само при тревопасните. Челюстите на хищниците не се движат странично и те не могат да дъвчат, а само разкъсват и поглъщат храната си.

 

 

Mesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 12.jpegMesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 13.jpg

Кучешките зъби са най-силно изразени при хищниците. Нашите така наречени „кучешки” зъби нямат никаква прилика с животинските, нито пък имаме толкова много на брой, както е при истинските месоядни. Кътниците на хищниците са остри и резки, докато нашите са плоски, за да можем да дъвчем и мачкаме храната си.

Mesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 14.jpg

 

Хищник                         Всеядно              Тревопасно                  Плодоядно                    Човек

 

Толерансът към мазнини при хищниците е много висок. Месоядните благоденстват и заякват от богата на мазнини храна. Ние се справяме добре само с минимално количество мазнини и когато превишим тяхната употреба непременно заболяваме.

 

 

Mesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 15.jpgMesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 16.jpg

Сега, нека разгледаме вътрешните органи.

 

 

Mesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 17.jpgMesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 18.jpg

Структурата на Човешкото дебело черво е заплетена и е със съвсем различно устойство в сравнение с гладките дебели черва на месоядните животни. Човешкият чревен тракт е 12 пъти по-дълъг от тялото ни – около 9 метра, което спомага за бавната абсорбция на захарите и другите хранителни вещества, съдържащи се в плодовете и зеленчуците. За разлика от нашият дълъг чревен тракт, храносмилателната система при хищниците е само три пъти по-дълга от тялото им. Късият чревен тракт предотвратява процесите на гниене и разлагане на погълнатата плът в телата им. Месоядните зависят от висококиселинната секреция, спомагаща за бързото храносмилане и абсорбция в много късите им черва. Въпреки това, при изследване се установява разлагане на белтъчините и гранясване на мазнините в изпражненията им.

 

Микробният толеранс при хищниците е много висок. В сравнение с другите същества, Човекът е най-придирчив по отношение на чистотата на своята храна. Месоядните животни могат да ядат боклуци, буболечки, тор и изпражнения заедно с храната си. Те поглъщат и храносмилат без никаква опасност за тях смъртоносни за Човека микроби, като например тези причиняващи бутулизъм.

 

Тук е мястото да се замислим за естествения апетит. Когато минем под отрупани с плод дървета, първата ни мисъл е да откъснем и вкусим тези плодове. Или, пък, когато сме на пазара устите винаги се пълнят със слюнка при вида на узрелите кайсии, уханните ягоди или напращелите сочни домати. Но когато отидем в свинекомплекс или кланица никой не си и помисля да задъвче от току-що закланите животни със стичащата се по труповете им кръв или да лоче урина, кръв и фекалии. Миризмата на животни и разлагащи се трупове ни отвращава и в никакъв случай не бихме могли да изпитаме удоволствие и апетит от смрадта на свинеферма или кланица!

 

От друга страна, когато хищникът усети поредната си плячка, той отива да души изпражненията й и устата му се пълни със слюнка при вида на жертвата. Животните, прехранващи се с други животни ядат винаги сурово месо направо от трупа, без значение прясно или разлагащо се. Хищникът изяжда почти цялото животно - плътта, мазнините, органите и лоче топлата съсирваща се кръв и урината, наслаждава се на червата и изпражненията в тях. Той дори чупи, разцепва и изяжда малките кости и костния мозък.

Mesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 19.jpg

Авторът не би могъл да си представи, че съществуват Човеци, които с настървение и апетит биха се нахвърлили, разкъсали с нокти и зъби и изяли още дишащ и квичащ домашния си любимец..., което единствено и само означава, че ЧОВЕКЪТ НЕ Е ХИЩНИК!

Mesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 20.jpeg

 

Степента на киселинност на слюнката и урината е много важен фактор в разбирането на правилното функциониране на организма. Всички същества, хранещи се с растения, включително и здравия Човек, запазват алкалността на слюнката и урината си през повечето време около pH8. Слюнката и урината на месоядните животни, обаче, е киселинна около pH 6.

Mesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 21.jpg

Киселинността на стомашните сокове при Човека и хищниците също се различава твърде много. Солната киселина, която ние произвеждаме в стомаха си, обикновено е с pH3 - pH4 или повече. Знаем, че pH0 е най-високата киселинност, pH7,35 е неутрална, а pH14 е най-алкалната стойност. Стомашната киселина при хищниците е около pH1 и тя преминава в червата. Тъй като скалата за киселинност е логаритмична, то стомашната киселина на хищника е от 100 до 1000 пъти по-силна от нашата.

 

Наложително е да се отклоним за момент, за да подчертаем, че поддържането чрез храненето на устойчив алкално-киселинен баланс в Човешкото тяло е най-съществената стъпка по пътя към здравословен начин на живот. Трябва да е съвсем ясно, че месото, бидейки висококиселинна храна, е водещата причина за масовата, дори пандемична, заболеваемост на „цивилизования” Човек.

 

Тук стигаме до най-важната разлика в устройството на организма и метаболизма на хищниците и Човека, а именно, веществото „уриказа”, или ензима уратна оксидаза. Истинските хищници секретират ензим, наречен „уриказа”, за да метаболизират постъпващата чрез храната им уратна киселина, натрупвана вследствие обмяната на веществата в живите животински клетки, тоест в месото, с което се изхранват. Човек не секретира уриказа и трябва да неутрализира тази силна киселина чрез собствените си алкални минерали – главно с калциевия фосфат. Образуващите се при неутрализацията амониев урат, калциев оксалат и други са част от многото патогени вследствие на месоядството. Тези съединения стават причина за множество широко разпространени болести всред месоядците, като например: подаграта, артрита, ревматизма и простатита.

 

Нужно е също така да се знае, че животинските белтъчини са твърде киселинни за Човешкото тяло и то не ги преработва изцяло, което става причина 30% от месоядците да заболяват от рак и е една от основните причини за остеопорозата. Когато кръвта повиши киселинността си, вследствие консумацията на храни с висока киселинност, тялото веднага реагира като неутрализира киселинността, тъй като много високата киселинност би довела до смъртоносни заболявания. Киселинността се неутрализира чрез фосфатите, съдържащи се в костната система и по-точно чрез съединението калциев фосфат. Когато калциевия фосфат се извлича от костите, фосфата неутрализира киселинността, а калцият се отделя с урината. Следователно, Човек, който консумира месо, всъщност, разгражда своята костна система, наред с другите увреждания, които нанася на тялото си!

 

Епидемиологичните изследвания, правени в различни части на Света показват, че обществата консумиращи най-голямо количество животински белтъчини имат най-висока заболеваемост от остеопороза, костни счупвания и рак, докато обществата, които консумират малко или никакви животински белтъчини – веганските и вегетарианските, като например: Индусите, Будистите, Джайнистите, Растафарианците, Адвентистите и други имат малка или никаква заболеваемост от остеопороза, костни счупвания и рак.

 

Освен това, древната апокрифна и езотерична литература учи, че на Душевно и Духовно ниво яденето на месо е напълно непригодно и убийствено за Човешкото същество, тъй като състоянието на стрес, страх, ужас и паника, в което се намира живото същество по време на акта на насилственото отнемане на неговия живот, образува в неговото тяло, чрез ендокринните жлези отрови и специфични хормони, стотици пъти по-потентни от най-силните наркотици, които остават неразградени в трупната тъкан. Поемайки месо в своето тяло, Човек акумулира тези патогенни вещества, които в крайна сметка го убиват! Скорошни изследвания със съвременни методи напълно доказват съществуването на тези вещества, на които няма да се спираме по-подробно. Също така, чрез Кирлианова фотография и с други способи, се разкрива, че на ниво на фините енергии прана, последиците от консумацията на месна храна са пагубни за Аурата на Човека.

 

От всичко казано дотук, единствено правилният извод е, че нашата анатомия, физиология, биохимия, психология, Душевност и Духовност доказват, че ЧОВЕКЪТ НЕ Е ХИЩНИК И НЕ ТРЯБВА ДА ЯДЕ МЕСО ПОД НИКАКВА ФОРМА!

 

Ако искаме да сме здрави, щастливи и дълголетни, трябва да консумираме алкално-киселинно балансирана вегетарианска храна, която е единствено и само показана за нашето тяло! Отровите, постъпващи в организма ни чрез месото и тези, които се образуват при преработката му в стомашно-чревния тракт, винаги довеждат до заболявания, тъй като нашето тяло не е устроено да метаболизира такава храна. Устройството на нашата храносмилателна система е подобно на устройството на храносмилателната система при плодоядните животни и това е достатъчно доказателство, че вегетарианският начин на хранене е единствено правилната и балансирана диета за Човешкия организъм, която винаги ще поддържа тялото ни крепко, здраво и силно. Консумирането на месна храна от Човека неминуемо довежда до тежки и смъртоносни заболявания, поради пълното дестабилизиране и дебалансиране на нормалните физиологични процеси, външното изразяване на които започва с постепенното телесно напълняване и води до тежки форми на затлъстяване или болнаво ненормално отслабване, които напълно безвъзвратно и смъртоносно увреждат Човешкото здраве.

Mesoto - zhelanata otrova - STAMAT - 22.jpg

Затлъстели свободни животни в Природата не съществуват!!! Това е така, защото всяко диво животно спазва диетата, за която е създаден неговия организъм, осъществявайки съвършено ефективен метаболизъм. Но ако поставите животни да живеят в ненормални неприродосъобразни условия, като например животните във фермите или домашните любимци, променяйки хранителната им диета и режим, то те неминуемо ще се разболеят от същите болести, в плен на които е и „цивилизованият” Човек!

 

 

Психологическа и Душевна цел на месоядството

 

Хилядолетия наред по-голямата част от Човечеството е спазвало здравословния вегетариански или полу-вегетариански начин на хранене. От детството, не чак толкова отдавна, авторът си спомня, че в роднинския кръг, който в никакъв случай не бе вегетариански, месо се ядеше само на празници, тоест по няколко пъти в годината. От разказите на столетници, авторът знае, че и в тяхното детство месо се е яло няколко пъти в годината, само по празници. Яденето на месо от Човека става традиция при определени култури от Близкия изток – Шумерия, Вавилон, Финикйската и Юдейските Държави в древни времена и е свързано с животинските жертвоприношения пред Боговете, когато принесената жертва е трябвало да се изяде по време на ритуала.

 

Животинските жертвоприношения във Вавилон, Ханаанските земи и Юдейските Държави прерастват дори в Човешки жертвоприношения. Напоследък, благодарение на интернет, станаха известни стотици исторически изследвания, проведени както преди стотици години, така и днес по тази тема. Непременно трябва да се отбележи книгата на Хелмут Шрам, доктор по Физика, „Юдейското ритуално убийство – едно историческо изследване” („Jewish Ritual – Murder - а Historical Investigation” by Hellmut Schramm, Ph.D.). Без по-нататък да навлизаме в подробности, трябва да се замислим защо и как стана така, че от полу-вегетарианска диета допреди няколко десетилетия Българинът премина на непрекъсната – целогодишна, три пъти дневно, месна диета. Трябва да отбележим, че в съвременната Западна „цивилизация”, явяваща се пряк наследник на древните цивилизации от Близкия изток, е вкоренен патологичният стремеж към насилие, страх от бъдещето и смъртна вражда към различните, явяващи се основен инструмент в концепцията и стратегията на свръхбогатия Елит за подчиняване на бедните.

 

И така, психологическото и Духовно основание за поставянето ни на непрекъсната месна диета е както следва:

 

Първо, поемайки в тялото си тяло на друго живо същество, Човек противоестествено се дистанцира и отчуждава от иначе природно присъщите му съчувствие, съпричастие и милосърдие към другите живи същества – наши другари на Плоската Земя, които трябва да обичаме и закриляме като по-слаби от нас, а не да изяждаме, като по-късно това отчуждение  се пренася и към другите Човеци.

 

Второ, след като е приел в тялото си тяло на друго живо същество, Човек подсъзнателно започва да се съмнява в извечните Духовни ценности и постепенно натрупва увереност, че един ден и той така безпричинно и безскрупулно ще бъде убит, което е напълно възможно да стане по време на стотиците несекващи войни, или ще бъде пожертван, което освен страх от бъдещето поражда и агресия към всички останали, тъй като евентуалния враг е неизвестен.

 

Трето, консумирайки тялото на друго живо същество, Човек, малко по малко, започва да изпада в илюзия, че ние се различаваме от животните до такава степен, че ни е позволено безнаказано да ги поглъщаме и че животните са бездушни и безчувствени същества, които Човек може да изяде, когато си пожелае, само за да задоволи прищевките си и за да утоли настървението, предизвикано от предишното ядене на тяло на живо същество. Авторът би желал да цитира изказването на негова позната, която при забележката, че не трябва да се яде месо, отговори: „Нали животните затова са направени, за да ги ядем, че какво друго да ядем?!“ Такова настървение и незачитане на правото на живот на различните от нас животни, неминуемо води до неприязън, презрение и омраза към всички различни от нас по раса, етнос, вероизповедание и мироглед Човешки същества.

 

Ето, това е целта на поробващия ни Илюминатски елит, посредством масовата непрекъсната консумация на месо от Човека, да се постигне, освен физиологичното сриване на тялото, но също и промяна в Душата, посредством унищожаване на съчувствието, съпричастието и милосърдието, както към себеподобните, така и към всички останали живи същества, като същевременно се насади непрекъснат страх от бъдещето, агресия към заобикалящия ни Свят и презрение и омраза към всичко и всеки различен от нас.

 

Засега плана на Войстващата върхушка се осъществява успешно – никога досега Човечеството не е било така разединено и никога досега Човеците не са се мразели толкова силно един друг!

 

За разлика от културата на древния Близък изток, религиите и философиите на Далечния изток в древността винаги са изповядвали и проповядвали вегетарианството и веганизма, заедно със строгите пости и отречението, възвисяващи Човешкия Дух и са основани на ахимса – принципа на ненасилието. В по-ново време Махатма Ганди възкресява древните традиции, като подчертава в проповедите си пряката връзка между ненасилието и вегетарианството. Махатма Ганди разпространява древния мироглед и морални принцпи залегнали в свещената за Хиндуистите книга Бхагавад Гита, че всички живи същества са въплощения на Творецът и са част от Духовния Свят, като, разбира се, наравно с нас заслужават почит и благоговение: „Не можем да ядем плът, говори той, участвайки в ненужно отнемане на живот, и да казваме, без болката на вътрешния конфликт, че сме Духовни същества, като използваме ненасилие във външния си вид и действия.” 

 

 

За вегетарианството и веганизма от Древността до днес

 

В България, по време на четиридесетте години управление на Комунистическата партия, която, както всички други Комунистически партии, още отпреди Великата Октомврийска Соцреволюция бе финансирана от Еврейските и Масонските банкерски династии – пореден когнитивен дисонанс за невежите, ходенето на черква се преследваше и забраняваше, но въпреки това, като че ли Християнството се запази... Тук изразяваме съмнение, тъй като от предишното наше изследване „Християнството и Плоската Земя” стана видно, че Християните не само не са чели Библията и не знаят какво се казва в нея, но и почти целокупно защитават мироглед коренно противоположен на изложения в нея, а именно Материалистическата парадигма за въртящата се топка Земя.

 

За целите на настоящето изследване ще разгледаме само някои от многото стихове в Библията, посветени на вегетарианството:

 

Битие 1:29 И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна.

 

Битие 2:16 И ГОСПОД Бог заповяда на човека и каза: От всяко дърво в градината свободно да ядеш,

 

Псалми 104:14  Ти си, който кара тревата да расте за добитъка и полската трева* – за служба на човека, за да изважда храна от земята,  *т. е. земеделски култури

 

Десетте Божи заповеди или Декалог – Десетословие, се намират на две места в Библията – в Книга Изход и в Книга Второзаконие, и представляват религиозните и морални устои, както на Християнството, така и на Юдеизма. Шестата заповед и в двете книги гласи:

 

Изход 20:13 Не убивай.

 

Второзаконие 5:17 Не убивай.

 

В оригиналните Библейски текстове на Иврит, употребената дума е רָצַח  [ра:цакх], която означава „убивам”, като този глагол се употребява в най-общия случай и не се отнася само за човекоубийство, но покрива всички възможни аспекти на това действие. Следователно, мъдреците написали Библията най-отговорно свидетелстват, довеждайки до нашето знание, Божията възбрана върху това най-ужасно престъпление, извършвано от Човека.

 

Велики мъдреци и известни личности от Древността до наши дни са били защитници на правилния мироглед на вегетарианството. В заключение, на следващите страници, авторът предлага техни сентенции и размисли.

 

Най-големият съвременен Български мъдрец, Световно признат Духовен водач, както по свое време, така  и сега, но скриван, отричан и дори обругаван от Материалистическата върхушка, е Петър Дънов, известен сред своите последователи като Учителя Беинса Дуно. Съвсем естествено, Учителят Дуно проповядва чист живот и нека чуем какво казва:

 

„Ако обърнете погледа си към природата, ще видите, че хранителните елементи, които се съдържат в месото на млекопитаещите, се срещат в зеленчуците и плодовете, даже в по-голямо количество, в по-чисто състояние. Човек трябва да знае как да използва енергията на природата, да я приема от нейния първичен източник, а не от животните. Днес животните възприемат първичната енергия от природата, а хората от тях. Друго щеше да бъде здравословното състояние на човека, ако той по един разумен и съзнателен начин сам би използвал енергията на природата.“

 

„Де е Бог? Аз съм го виждал във вола, който пъшка и тегли ралото, в кокошката, в мухата, на която отрязвате главата, и съм се разговарял с Бога в тях. Какво ще стане с нас, ако не колим агнетата и кокошките? Светът ще се оправи. Вие можете да ядете жито, зеленчуци, плодове. Може да ядете и месо, но ще знаете, че Бог не е с вас. Той не може да ни обича, когато отнемаме живота на по-малките от нас. Страданието на едно животно е страдание на Бога. Само така ще разберете Христа.“

 

„За низшите животни месната храна е необходима, но за един по-висок живот, какъвто е човешкия, месната храна е вредна. Тя спъва човека в процеса на неговата еволюция. С каквато храна се храни човек, такива елементи внася в кръвта си. Нечисто е месото на сегашните млекопитаещи, с което човек се храни. Като знае това, той трябва да пази чистотата на своята кръв, защото от нея зависи здравето, от нея зависи и психическото му състояние.”

 

„При сегашните условия на живота, за предпочитане е човек да бъде вегетарианец. Месната храна внася в организма на човека отрицателни елементи, с които той мъчно се справя. Те се отразяват вредно върху физическия и психическия му живот.“

 

„Не може животинската или човешката кръв, пролята насилствено, да не донесе лоши последствия за човека. Това е строг, неумолим закон на природата.“

 

Човек без Любов вегетарианец не може да стане. Без любов е винаги месоядец. А пък вегетарианството по закон не става. Плодоядството е един вътрешен процес. Плодът е най-фина храна. Няма по-нечиста храна от месната.“

 

„Злото не седи в яденето, но в лакомията на човека – много да яде. Когато ядете, пазете следното правило: сладко яжте, но никога не преяждайте. Винаги оставайте по малко гладни. По-добре да станете от трапезата недояли, отколкото преситени.“

 

„Хлябът съдържа в себе си всички хранителни материали. Човек може прекрасно да живее само с хляб, плодове и вода. Важно е да се дъвче много добре и да се яде с Любов, благодарност и разположение. Хората направо се осакатяват, като си угаждат в яденето и като набързо се нагълтат, без да дъвчат. Да ядат не знаят, да спят не знаят, да гледат не знаят, да дишат не знаят, а искат да са здрави.”

 

„Плодоядството сте го учили при ангелите, а месоядството – при падналите духове... Много култури и цивилизации са изчезнали благодарение на отровите, които се съдържат в месната храна...”

Учителя Беинса Дуно (1864-1944)

***

 

„Вегетарианският хранителен режим е за предпочитане, защото има реални предимства. Той предлага на човека храни, които се усвояват лесно, не създават трудности на храносмилането, внасят в организма достатъчно енергия, достатъчно необходими за здравето и живота вещества.”

 

„Предпочитайте вегетарианската храна пред месната, защото тя е по-лесно усвоима от организма и съдържа всичко, което е необходимо. Предпочитайте да не ангажирате стомаха си с храненето постоянно – това е здравословно и пряко облекчава работата на мисълта, тъй като не задържа голямо количество кръв в корема (както е при хранене с месо). Не допускайте из стомаха и червата ви цяла нощ да се въргаля мършата на месото, облекчавайте храносмилането си.”

 

Петър Димков (1886-1971) – „Българска народна медицина. Природолечение и природосъобразен живот”, „Живейте 100 години” и други

***

 

„В един свят без животни няма да станем вегетарианци, а човекоядци.”

 

Венцеслав Константинов

***

 

„Хора, стига сте се сквернили с храна непозволена. Ние имаме златокласи ниви, сочни плодове, които превиват клоните с тежестта си, лози, зеленчуци – крехки и вкусни. Чистата млечна каша и благоуханният мед също са ви предоставени. Обилно, щедро всички блага ви дава земята – без жестокости, без убийства и без кръв. Само дивите зверове утоляват глада си с живо месо и то не всички. Много от дивите животни се хранят с растения. Само свирепите хищници – лютите тигри, жестоките лъвове, алчните вълци обичат да проливат кръв. Какъв престъпен обичай! Как можем с месо и кръв на твари и нам подобни алчното си тяло да гоим и с убийство на други живи създания да подкрепяме живота си? Не е ли срам за нас, окръжените щедро с даровете на благодатната земя страстно, с жестоки зъби да късаме раздрани трупове като люти диви зверове? …”

 

„Човек, който, слушайки жалкия предсмъртен рев, коли невинно теле, който убива агнето, ревящо като дете, който птицата небесна бие за забава или за да яде, той не трудно ще се реши и човек да погуби. На този жесток обичай само човекоядството прилича. О, свестете се, не убивайте, недейте, братя! … Смъртни – смъртните щадете! Хранете се с това, което е позволено и достойно за любящата и чиста душа на човека.”

Питагор (585-500 година преди Христа)

***

 

„Растителните храни са достатъчна храна за стомаха, в който сега ние натъпкваме скъпи същества.”

 

„Категорично реших да не ям плът на умряло животно и накрая на първата година въздържанието ми се превърна не само в навик, а и в приятно занимание.”

 

Луций Аней Сенека (4 година преди Христа – 65 година)

***

 

„Аз не приемам месната храна като необходима за нас на никакъв етап и в никакъв климат, в който е възможно за човека по принцип да живее. Аз смятам месото за неподходящо за нашия вид. Ние грешим като се държим като по-низшия животински свят, ако сме по-висши от него.“

Махатма Ганди

***

 

„Това е съдбата на всяка истина – да бъде обект на присмех, когато за пръв път е изказана. Някога се е смятало за смешно да се предположи, че чернокожите са наистина човешки същества и че би трябвало да се третират като такива. Това, което някога е било смешно, сега е неопровержима истина. Днес се смята за преувеличение да се прокламира постоянно уважение към всяка форма на живот като сериозно изискване на рационалната етика. Но идва времето, когато хората ще бъдат удивени, че човешката раса е съществувала толкова дълго преди да осъзнае, че неразумното посягане на живота е несъвместимо с истинския морал. Моралът в своята абсолютна форма обхваща отговорността към всичко живо.”

 

Алберт Швайцер (1875-1965) – Немски лекар, философ, теолог и музиковед.

***

 

„Вегетарианците имат най-добрата диета. Те имат най-ниските нива на сърдечно-съдови болести в сравнение с всяка друга група в страната… Някои хора се подиграват на вегетарианците, но те имат минимално ниво на сърдечните инфаркти и 60% по-малко случаи на рак. Сега те надживяват другите хора с около 6 години.“

 

Д-р Уилям Кастели

***

 

„Когато убиваме животни, за да ги изядем, те накрая убиват нас, понеже тяхната плът никога не е била предназначена за човешките същества, които са растителноядни по природа.“

 

Д-р Уилям С. Робертс – доктор по медицина, редактор на „Американско списание по кардиология”

***

 

 „Месодобивната индустрия е довела до повече смъртни случаи на американци, отколкото всички войни на този век, всички природни бедствия и всички автомобилни катастрофи, събрани заедно. Ако месото е твоята идея за „храна за истински хора”, по-добре е да живееш наистина близо до много добра болница.”

 

Нийл Бърнард – президент на Лекарския комитет за отговорна медицина

***

 

„Вегетарианците често се безпокоят за приемането на достатъчно протеини, но аз не познавам нито един експерт по хранене, който може да даде диета от природни храни, която да даде в резултат недостиг на витамини, стига да няма недостиг в калориите. Вие се нуждаете само от 5 или 6% калории от протеини общо…, а то е практически невъзможно да се получат под 9% в обикновените диети.”

 

Д-р Натан Приткин – доктор по медицина. Основател на център по дълголетие.

***

 

„Преходът на световното земеделие от производството на зърно за храна на хората към производство на зърно за храна на животните, с които да се хранят хората, е злина, чиито последствия могат да бъдат далеч по-големи и продължителни от всякакви примери на насилие в миналото, причинявано от човека на по-беззащитните от него същества.”

 

Джеръми Рифкин – учен със силно публично влияние в политиката на САЩ.

***

 

„Разумът започва още в кухнята. Пълната липса на разум в кухнята задълго спира развитието на човека и го ограничава по най-лошия начин. Аз вярвам, че предписанията на вегетарианците да се яде по-малко и по-просто, са дали много повече ползи, отколкото всички съвременни морални системи.“ 

Фридрих Ницше

***

 

„Ако човек не иска да потъпче своите хуманни чувства, той трябва да проявява доброта към животните, понеже този, който е жесток към тях, става такъв и в отношенията си с хората. Ние може да съдим за сърцето на човека според отношението му към животните.”

Емануел Кант

***

 

„Основанията в полза на вегетарианството трябва да се изтъкват много по-често. Имам предвид апела към нравственото съзнание, че чрез заместници не трябва да правим това, което сами не бихме сторили. Аз не изпитвам угризения да чистя подметките си, да забърсвам масата или да измитам кабинета си. Чувствата ми не се накърняват, изпълнявайки тези и стотици други подобни дейности. Но не бих могъл да заколя овен, овца или още по-малко агне, не мога да извия врата на кокошката. След като не съм способен на това без да нараня чувствата си, аз се отказвам друг да го направи вместо мен и да нарани своите чувства. Ако няма друга причина да се обединим, то тази трябва да е достатъчна, за да ме накара да приема безмесното хранене.“

Сър Исаак Питман (1813-1897) – президент на Вегетарианското общество

***

 

„Ние консумираме труповете на същества, които имат апетит, страсти и органи като нашите и изпълваме ежедневно кланиците с викове на болка и страх.”

 

Робърт Луис Стивънсън (1850-1894) – Шотландски писател

***

 

„Животното има чувстващо сърце като теб. Животното изпитва радост и болка като теб. Животното ще умре като теб. Животното има право да живее като теб.”

 

Петер Розегер (1843-1918) – Австрийски поет и писател

***

 

„Докато нямаме куража да признаем жестокостта такава, каквато е, независимо дали нейната жертва е човек или животно, ние не може да очакваме нещата в света да бъдат по-добри, отколкото са сега. Ние не можем да имаме мир сред хора, чиито сърца изпитват удоволствие в убиването на живи същества. Чрез всеки акт, който възхвалява или дори толерира такова безумно наслаждение на убийството, ние спираме прогреса на човечеството.”

Рейчъл Карсън (1907-1964) – Американски морски биолог

***

 

Фабриките за убиване и разфасоване на животни са още едно доказателство за това, че степента на нашите технически възможности е нараснала повече, отколкото нашите морални способности.”

Питър Сингър (1946-) – Австралийски философ от Принстънския университет

***

 

„Когато бях достатъчно голям да разбера, че месото е било добито чрез убийство, аз го приех като неуместен начин за използване на нашата мощ да хванем по-слабо същество и да го осакатим. То е подобно на начина, по който хулиганите биха тормозили по-малките деца в училище.”

Ривър Финикс (1970-1993) – Американски киноактьор

***

 

Бихте ли изяли вашата домашна котка или бихте ли накарали психически недоразвито дете да влезе в печката? Ако не, тогава защо е в реда на нещата да се ядат крави и да се тестват продукти върху чувствителни животни? Аз вярвам, че да се извършват съзнателно действия, които причиняват или извиняват страданията, е крайно осъдително. Аз ви призовавам да бъдете състрадателни и да се отнасяте към другите така, както искате да се отнасят към вас. Ако не искате да бъдете бити, хвърлени в затвор, убивани или измъчвани, тогава вие не бива да извинявате подобно поведение спрямо никого – бил той човек или не.”

 

Моби (Richard Melville Hall, 1965) – Американски техно-музикант

***

 

„Жестокостите са не по-малки жестокости, когато се случват в лаборатории и биват наричани медицинско изследване.”

 

„Човешките същества са единствените животни, от които аз съм напълно и истински уплашен.”

 

„Средната продължителност на живота на месоядците е 63 години… Аз съм на прага на 85 и все още работя толкова упорито, колкото мога. Аз съм живял достатъчно дълго и се опитвам да умра, но просто не мога да го направя. Една единствена пържола би ме довършила, но не мога да се принудя да я погълна. Аз съм заплашен от вечен живот. Това е единственият недостатък на вегетарианството.”

 

„Когато човек иска да убие тигър, нарича това спорт; когато тигърът иска да убие човек, наричат това свирепост.”

 

 Запитали Шоу, защо не яде месо и той отговорил: „Животните са ми приятели, а аз не ям приятелите си. Това е ужасно! Не само заради страданието и смъртта на животните, а и защото хората ненужно потискат у себе си върховното си духовно съкровище – съпричастността и състраданието към всички живи същества, нам подобни, тъпчат собствените си чувства, превръщайки се в насилници. Празничен обяд – колко зловещо! Ще бъде претекст за убийството на всички тези бедни животни, птици и риби! Покорно благодаря. Ако сега, вместо банкет, организирате в моя чест пости – да кажем тържествено тридневно въздържание от трупове – бих могъл най-малкото да се престоря, че вярвам в безкористността на начинанието. Кървавите жертвоприношения, обаче, са извън кръга на моите интереси.”

 

Джордж Бърнард Шоу (1856-1950)

 

***

LOVE ANIMALS 444 FINAL.jpg

СТАМАТ

МИР и ЛЮБОВ!

10-ти Юли 2016 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изследване Девето:

Информация, пропаганда и когнитивен дисонанс – Светът на Оруел и Бърнейз

 

Окултната семантика на словесността. Двусмислието поражда когнитивния дисонанс. Манипулативната пропаганда – методът на Криптокрацията.

 

Днес, всички ние, имаме небивалата привилегия да живеем в изключително време. Време, в което почти всякакъв вид информация и знание е само на едно докосване от притежаващия компютър с интернет свързаност. Време, в което в почти всяко „цивилизовано” домакинство, с изключение на това на автора, има телевизионни приемници, със стотици „развлекателни, образователни и научни програми“. Време, в което на почти всеки „се дава образование”, достатъчно му единствено, за да борави с машинариите, обслужващи „невиждания напредък” на Човечеството. Но от друга страна, съвремието е най-лъжовното и измамно време, което някога е съществувало. Време на ежедневни политически и икономически машинации, манипулации и интриги, на нижещи се един след друг политически и икономически провали и разруха, време на неизброими войни, на стотици милиони невинни жертви и на неизмеримо страдание.

 

Окултната семантика на словесността

„Знаците и символите управляват света, а не думите и законите.”

Конфуций (551-479 година преди Христа)

***

През последните няколко десетилетия, чрез масмултимедийно пропагандиране и посредством широкото навлизане на информационните технологии, бе създадена една нова социална прослойка, на която Илюминатския елит възлага изключителни надежди да стане гръбнака на Трансхуманизма* [1] – въображаемото технологично осъществяване на новия вид „еволюирал” Човек.

[1]* Трансхуманизмът е Илюминатско елитарно движение (означава се с „h+“), използващо биотехнологиите за въображаемото осъществяване на сливането на Човека с машините. Тези отвратителни уродливи чудовища са широко пропагандирани по Масонските масмултимедии като „подобрен вариант на Човека“ и са наименувани „постчовеци“ (post-humans).

informacia, propaganda i kognitiven disonans-STAMAT-01.pnginformacia, propaganda i kognitiven disonans-STAMAT-02.jpg

Технократите от тази прослойка, която все още е не дотам социумно определена, считат себе си за всезнаещи и меродавни по всякакъв вид въпроси, като това тяхно самомнение е насадено и развивано от пропагандната машина, обслужваща войнстващия Елит. Постоянно излъчваните по масмултимедийните канали и сайтове викторини, игри на „знаещите” и игри за пари и награди култивират у съвременника възхита и преклонение към онези, запаметили енциклопедичните данни, както и същевременен стремеж за поглъщането им. Това, за което последните не си дават сметка, е по какъв начин тези данни са намерили място на страниците на печатните или интернет енциклопедии, като Уикипедия например, както и какво означават самите думи „информация”, „енциклопедия”, „пропаганда”, както и много други подобни, заливащи съзнанието на телезрителя, радиослушателя и вестникочитателя.

Съвременникът би се зачудил твърде много, разбирайки че зад повърхностното значение на много от ежеминутно изливащите се от масмултимедиите думи има една друга, скрита семантика. А как да открием истинското значение на думите? По думите на Конфуций, знаците и символите са основополагащи, а не словесността. Но дори и по негово време, когато Човеците в голямата си част са били неграмотни и когато не е съществувала световноразпространена мултимедийна свързаност, посредством която да се правят изследвания, думите са имали окултна, което означава скрита, семантика. В днешно време, всички ние живеем потопени в знаци, символи и думи с окултно значение, изпращащи ни подсъзнателни послания, което вече много от нас разбират и нарочно и съзнателно избягват тяхното влияние. Един от най-ерудираните изследователи на окултните значения на символите и думите е строго забраненият и преследван Джордан Максуел (https://jordanmaxwellshow.com). И въпреки че и той вероятно е Масон, за да му се позволи да изследва в тази област, гоненията срещу него, заради огласяването на разкритията му достигнаха връх преди няколко години, когато цялата му собственост, предишния му интернет сайт, заедно с всичките му книги и авторски права бяха „законно” откраднати от подставени лица на войнстващият Елит.

Днес, ние постоянно търсим помощта на енциклопепиите, като  през последното десетилетие интернет търсачките, Уикипедия и други подобни, вземат превес. Но какво означава думата „енциклопедия”? Думата се появява през 30-те години на ХVІ-ти век и е неправилно прочетен и транслитериран от Латински преводачи Гръцки термин γκύκλιος παιδεία” (йекийос педия), който дословно означава „кръгово образование” или „обучение в кръг”, и се използва, за да определи най-общото начално образование при отглеждането на деца в Стара Гърция. Нарочната погрешна употреба на този израз за обозначаване на книги, събрали мъдростта и съдържащи уж най-важните знания на Човечеството и до днес – 500 години след грешното му транслитериране, насочва логически разсъждаващия изследовател само към един-единствен извод. И този извод е, че грешка не съществува!!!

Книгите и сборниците, наречени Енциклопедии, не съдържат абсолютно никакво истинско познание, а са издавани и разпространявани само, за да мамят и лъжат читателите им, като им се втълпява от пропагандната машина на Елита, че това е висшата точка на Човешкото знание и мъдрост. Всъщност, тези книги са залъгалки за възрастни и съвсем естествено са сборници с лъжи и измами от същия вид, с каквито родителите например залъгват детето си, че ще го открадне Торбалан, ако прави бели, или че Дядо Коледа ще му донесе подарък, ако е послушно.

Уповаването, позоваването и изучаването на книги, издадени от войнстващият Елит, работил усърдно столетия наред, за да ни пороби напълно, е равносилно на това да отвориш вратите на обсадената си крепост и да поканиш на гости врага на чаша чай и партия шах, за да си почине. Ние, Човеците, най-после трябва да разберем, че сме тук, на тази  Плоска Земя и по това време, защото тук и сега се води една борба. И тази борба не е между различните народи или вероизповедания, или раси! Не! Тази борба е за нашите Души! Човекът има само един враг и този враг е Илюминатската върхушка, която го гнети и поробва от столетия!

Съвременните значения на думата „информация” са многостранни и влизат в системата от понятия и дефиниции във Философията, Физиката, Информатиката и така нататък. За целите на нашето изследване, обаче, е нужно да разгледаме семантиката на думата такава, каквато е използвана от масмедиите, като например в словосъчетанието „средства за масова информация”. Думата навлиза в Българския език от Западноевропейските езици, но произлиза от Латинския глагол „informare” [in- „във”+ forma „форма”], означаващ „оформям, придавам форма“, откъдето Латинското отглаголно съществително „informatio” добива значението „инструкция, учение, доктрина, формиране на ума“. Следователно, окултното значение на думата „информация” е „формиране на ума, оформяне на ума, съгласно дадена инструкция, учение или доктрина“, или по-просто казано, тя може спокойно да бъде заместена с думата „индоктринация“. Което означава, че всяка информация изменя нашите умствени, психически и душевни нагласи и състояния, което е търсената и преследвана цел от онези, които искат по един или друг начин да повлияят на съзнанието ни.

Думата „маса”, „масов” идва в Българския език от Западноевропейските езици, но произлиза от Латинската дума „messa”, означаваща „меса, литургия, служение“, но също така и „ожънат, събран“. Значението й идва също от думата на късен Латински „missa” – „пускане в края на литургията“, означаваща също и „сбирщина, множество, убит“, както и „тонът, звучащ от рог, когато жертвата е убита“, и е свързана през Гръцката „maza” – „ечемичена питка“, с „massein” – „омесвам, споявам“. Следователно, окултната, или скритата, семантика на думата „маса (масов) е „омесване или спояване на Човешко множество по време на служение, където някой или нещо ще бъде пожертвано или убито“.

Точно такъв е и окултният смисъл на събиранията на огромни Човешки множества на едно място, а именно, извършването на определено ритуално жертвоприношение към скритите за сетивата окултни сили. При политически демонстрации, протести и размирици по площадите и улиците на мегаполисите, където царят насилието, хаосът, страхът и яростта, както и при футболни, ръгби и хокейни мачове по стадионите и арените, където владеят агресията и отмъщението, тоест ниските вибрации и низките страсти, енергията, излъчвана от Човешките същества извършва Сатанинско служение или Черна литургия на Демоничните същности от нисшия Астрал и тогава непременно някои ще бъдат „ожънати”, тоест убити, и нещо ще бъде пожертвано, най-често свободите и щастието.

Когато се провежда определен Духовен ритуал, то енергиите, вибрациите и същностите, извикани от Астрала зависят изцяло от Духовния водач, както и от мястото, на което се извършва служението. Светлите Духовни пастири правят служения на места с високи вибрации и тогава радостта, щастието и ползите са много. Но, от друга страна, има Демонични сборища и служения на места с ниска, тъмна и смъртна енергия, които не биха донесли никаква полза на участващите, а тъкмо напротив – биха имали пагубни последствия. В този ред на мисли, авторът не препоръчва посещаването на служения по гробища, мрачни черкви и катедрали, тъй като те нямат благотворно въздействие върху живите Човеци! Служенията всред отворени пространства, на места на силата, където Земята приема специфичните енергии на Небесната Твърд, винаги оказват оздравяващо и извисяващо Духа въздействие.

Думата „средство” означава, както „похват, начин на действие, чрез който се постига някаква цел, като се използва всичко необходимо”, така и „оръдие, приспособление или предмет, необходим за осъществяването на определена дейност”.

 

И така, Човекът, тръгнал по пътя на Истината, когато чуе или прочете словосъчетанието „средства за масова информация”, тъй като то съдържа чужди думи, трябва да го изтълкува по следния начин: „оръдията, осъществяващи ритуала на окултно жертвоприношение, с цел оформяне на ума, съгласно дадена инструкция, учение или доктрина.”

Ето, сега вече сме разкрили, каква е причината „новините” по всички Масонски масмултимедийни канали да излъчват, иначе казано, да ни облъчват само с насилие, страх, психоза, убийства и лееща се кръв на всеки двадесет минути. Причината е повече от очевидна: защото по такъв начин те отслужват Черна литургия на олтара на тъмните сили на насилието, страха и смъртта, тоест извършват окултно жертвоприношение, като принасят в жертва самите нас, обръщат Сърцата ни от Доброто, Светлината и Любовта и ги потапят в тъмнина, страх, кръв и смърт, като по този начин оформят умовете ни, нашите мисли, желания и копнежи, съгласно Демоничното учение и Доктрината на тъмнината и злото.

И всичкото това знание се съдържа в скритата, окултна семантика на словата, която определя и двусмислената им употреба от масмултимедийте и от слугите на войнстващия Илюминатски елит. Ето, един ярък пример от реч на кой да е политик, без значение от коя партия и без значение в коя Държава, тъй като съдържанието би било еднакво, а той, днес, би казал следното: „Обществото като цяло, както и всеки един гражданин, трябва да пожертва свободите си, за да има мир”.

Но как някой би повярвал на подобен логически оксиморон?! Та нали, когато пожертваш Свободите си, ти ставаш РОБ, а как е възможно, ако сме РОБИ да има МИР?!

 

 

Двусмислието поражда когнитивния дисонанс

Двусмислената употреба на думите от днешните масмедии е разкрита още преди седемдесет години от великия Английски писател, есеист, журналист и критик Джордж Оруел (1903–1950), чието истинско име е Ерик Артър Блеър. Баща му бил 33-та степен Масон от „Стария и Приет Шотландския Ритуал“ и не чак толкова далечен роднина на Тони Блеър – 33-та степен Масон, който е член на Ложата Стъдхолм, Ложата Гроув, член на Фабианското общество и член на Билдербергите. Джордж Оруел завършил Итън Колидж – добре известен Илюминатски образователен център, обучил 19 Британски Министър-председатели, включително Дейвид Камерън – Масон и член на Билдербергите. Преподавателят по Френски език на Оруел в Итън Колидж бил Олдъс Хъксли – небезизвестният автор на „Смел нов свят” (Brave New World) и там те станали приятели за цял живот. Хъксли въвел Оруел във Фабианското тайно общество – една от основните маши на войнстващия Елит за създаването на Новия Световен Ред, имащо също така и обществена фасада. От своя страна, бащата на Оруел разкрил пред сина си целия дневен ред на Илюминатите за поробване на Човечеството, включително и факта, че това е планирано десетилетия по-рано.

Но с времето Оруел ставал все по-разочарован от методите на Тайните общества и „прекрасното” бъдеще, което те готвели за обикновения Човек и решил да опише техните намерения в книги-предупреждения. През 2008 година, „Дъ Таймс” го нарежда на второ място в класацията си „50-те най-големи Британски писатели след 1945 година”. Той става много известен с алегоричната си новела-басня „Животинска ферма” от 1945 година, но Световната му слава идва с дистопичния роман „1984”, написан през 1948 и публикуван през 1949 година. В него той описва зашеметяващо точна и до подробности плашеща картина на днешното общество. Идеите, понятията и неологизмите от тази книга са навлезли във всички съвременни езици и са безмилостно експлоатирани от Холивудската машина за пари: „Големия Брат” (Биг Брадър), „двумисъл”, „мислопрестъпление”, „новоговор” и така нататък. „1984“ обезсмърти името на автора си и днес вече с думата „Оруелски“ описваме дистопичния Свят, в който живеем – Свят на превръщане на официалната политическа и икономическа измама, тайното наблюдение и следене на всеки Човек от „Големия брат”, както и фалшифицирането на миналото в ежедневна бюрократична практика на полицейската Държава, посредством манипулиране на обществените нагласи, нарочно предизвикано разделение помежду Човеците и пропаганда, непрекъснато изливана от Масонските масмултимедии, пораждащи когнитивен дисонанс в безкритично отворените умове на нищо неподозиращите.

informacia, propaganda i kognitiven disonans-STAMAT-03.jpg

“Политическият език има за цел да направи лъжите да звучат достоверно, а убийствата – почтено, и да придаде солиден вид на празните приказки.” – Джордж Оруел

Предречените от Джордж Оруел и вече случили се събития и обстоятелства са много, а в следните цитати от „1984” прозорливият и Освободен ум ще види нашето време:

„Биг Брадър те наблюдава.“

„Войната е мир. Свободата е робство. Невежеството е сила.“

„Който контролира миналото - контролира бъдещето. Който контролира настоящето - контролира миналото.”

„Ако искате картина на бъдещето, представете си военен ботуш, стъпил върху човешко лице – завинаги.“

„Докато не се осъзнаят, те никога няма да въстанат, а не ще се осъзнаят, преди да са въстанали.“

„Власт означава да разкъсаш човешките умове на парчета и отново да ги сглобиш в нови форми по твой собствен избор.“

„Партията се стреми към власт, изключително заради самата себе си. Ние не се интересуваме от добруването на другите, ние сме заинтересовани единствено от властта, чистата власт... Властта не е средство, тя е крайната цел. Никой не установява диктатура, за да защити някоя революция, но той прави революция, за да установи диктатура. Целта на преследването е самото преследване. Целта на мъчението е самото мъчение. Целта на властта е самата власт.“

„Ако искаш да пазиш тайна, трябва да я скриеш и от себе си.“

„Двумисъл е силата да поддържаш в своя ум две противоречащи си убеждения и да ги приемаш и двете едновременно.“

Абсурдът на горните цитати е само привиден, тъй като, ако се вгледаме в настоящето с трезв и критичен поглед, ние ще открием, че те го описват извънредно точно. Този абсурд, всъщност, представлява състояние на Човешката психика и се нарича когнитивен дисонанс.

Когнитивният дисонанс е придобиване или насилствено насаждане на психологически конфликт, в резултат на едновременното принудително поддържане на несъвместими знания, вярвания и нагласи, имащ за цел умъртвяването на логичното мислене, критичното изследване и свободата на концепциите, като накрая поробва изцяло Човешкото същество.

 

Правейки откровен и честен преглед на живота си, ще разберем, че огромната част от възгледите ни за Света са продукт на когнитивния дисонанс, породен от начина ни на мислене. Всички са отвратени от продажните, корумпирани, алчни, безнравствени и безкруполни политици, внедрени от Масонските Ложи във властовите структури за цял живот, които се интересуват само от собственото си обогатяване, но всички винаги отиват да „гласуват” –  това е когнитивен дисонанс.

 

Политиката, в действителност, е играта на свръхбогатите непрекъснато да мамят бедните, за да стават все по-богати и все по-властни, чрез заграбените от бедните богатства, докато бедните стават все по-бедни и по-заробени от тях – Аристократичните и банкерските династии!

 

Виждаме как приятели и близки се разболяват от рак или от други страшни болести и умират без време твърде млади, заради тютюнопушене, заради злоупотреба с алкохол или легални и нелегални наркотични вещества, заради неправилно хранене и ежедневно преяждане с тежки, мазни, пържени храни и месо, които повишават нивото на холестерола и увеличават многократно риска от сърдечно-съдови заболявания и инфаркт на миокарда, като същевременно с това стават причина за появата на костни и ревматични заболявания и подагра, но все пак, отивайки по няколко пъти годишно на погребения на младите си приятели, ние упорито си затваряме очите и ума пред тези факти и продължаваме да се тъпчем с месо, да се напиваме безпаметно и да пушим, докато не можем да си изречем името от тютюнджийската кашлица – това е когнитивен дисонанс!

 

Никога, никъде не е живял Човек, който да види, да чуе или да усети с другите си сетива, че Земята се върти около себе си с 1666 километра в час и безспирно лети и се лута насам-натам в пространството в няколко различни посоки с умопомрачителните 3 036 870 км/ч постоянна скорост в продължение на 4 МИЛИАРДА години! Тъкмо напротив, от хилядолетия, чак до днес, винаги, всеки Човек е възприемал със сетивата си и с цялото си същество, че Земята под краката му е равна, плоска и неподвижна (освен по време на земетресение), но днес, тъй като още от лековерна детска възраст, насилствено сме заставени от „Образователната система” и от масмултимедийте да приемем, че Земята е кълбовидна и се върти и лети в пет различни направления с невъобразими за представите ни скорости, то ние преживяваме дните си в небивал до днешните времена когнитивен дисонанс, който разкъсва и гнети Душите ни!

 

Няма Човек на този Свят, който да се стреми към страданието или да иска да бъде осакатен, или да желае да стане инвалид, или да копнее да бъде убит, но НИЕ ежедневно най-безсъвестно и без угризения, но дори с радост утоляваме настървението си и удовлетворяваме в умопомрачение жаждата си за кръв с животинска плът, като подлагаме на страдания и изтребление МИЛИОНИ ЧУВСТВАЩИ СЪЩЕСТВА – наши другари на тази Земя – абсурдно жесток когнитивен дисонанс!

 

Да живее в мир и щастие и да благоденства всред радостта, смеха и обичта на близки и роднини е лелеяна мечта на всеки от нас! И няма Човек на този Свят, който да се стреми към страданието или да иска да бъде осакатен, или да желае да стане инвалид, или да копнее да бъде убит, ала онези, които предоставят умовете и Душите си на Масонските масмултимедии, за да бъдат непрекъснато заливани с реки от кръв, насилие и страх, да бъдат обстрелвани от омраза и изправяни и насъсквани срещу себеподобните си, заживяват обградени от политическа, етническа и расова непоносимост, ненавист и злъч, като желаят унищожението на всичко, което не са способни да разберат и копнеят страданието и смъртта на всеки Човек, който е различен по народност, раса, вероизповедание или убеждения от тях! Тези безумци разрушават живота си, чрез най-демоничния, бездуховен и нечовешки когнитивен дисонанс!

 

 

 

Манипулативната пропаганда – методът на Криптокрацията

Учудването и изумлението на нашия съвременник биха нарастнали твърде извънмерно, четейки последните езотерични умозаключения, вследствие употребата на тежки думи и взаимосвързаността на толкова страховити факти на едно място, та вероятно напълно би го разконцентрирала и за да не го изгубим завинаги, нека веднага приведем в доказателство откъс от началото на Глава Първа от книгата Пропаганда” на Едуард Л. Бърнейз – бащата на Пи Ар-а, доайенът на рекламата и създателят на лица в политиката и масмедиите.

„Съзнателното и интелигентно манипулиране на организираните навици и мнението на масите е важен елемент в демократичното общество. Онези, които ловко управляват този невидим механизъм на обществото съставляват невидимото правителство, което е същинската ръководна сила в страната ни.

Ние сме управлявани, нашите умове са моделирани, вкусовете ни формирани, идеите ни внушавани предимно от хора, за които никога не сме чували. Това е логичен резултат от начина, по който е организирано демократичното ни общество. Огромна численост човешки същества трябва да си сътрудничат по този начин, ако искат да живеят заедно като гладко функциониращо общество.

Нашите невидими управляващи, в много случаи, не са наясно относно самоличността на колегите си в скрития кабинет. Вероятно, би било по-добре, вместо пропаганда и особени становища, да има комисии от мъдреци, които ще избират управниците ни, ще диктуват поведението ни, насаме и в обществото, и ще вземат решения вместо нас относно най-хубавите дрехи, които да носим и за най-добрите храни, с които да се храним.”

Из книгата „Пропаганда”, издадена през 1928 година.

informacia, propaganda i kognitiven disonans-STAMAT-04.jpginformacia, propaganda i kognitiven disonans-STAMAT-05 -1.jpg

 

Думата „пропаганда” е Италианска и идва от Латинския глагол „propagare” – „размножавам, разпространявам, развъждам“, като представлява негова герундив форма и означава „този, който ще се размножава, разпространява“. Думата за първи път е използвана за целите на един административен орган на Католическата църква, създаден през 1622 година, наречен „Congregatio de Propaganda Fide“, тоест „Конгрегация за размножаване (разпространяване) на вярата”, или неофициално наричан просто „Пропаганда“. Дейността на този орган била насочена към „развъждане” на Католическата вяра в не-католическите Държави. В края на ХVІІІ-ти век, терминът вече се използвал в светските дейности, а от ХІХ-ти век добива негативен смисъл, когато започва употребата му в политическата сфера. Преди и по време на Първата Световна Война се водят засилени пропагандни кампании от страна на всички воюващи.

Едуард Луис Джеймс Бърнейз (1891–1995) е Австро-американец, роден във Виена от Еврейски родители. И чрез двамата си родители Бърнейз бил племенник на Зигмунд Фройд, който пък бил член на Виенския филиал на Масонската Ложа B'nai B'rith (Б'най Б'рит) от Септември 1897 година. Майка му била сестрата на Фройд – Ана, а баща му, Илай Бърнейз, брат на съпругата на Фройд – Марта Бърнейз. През 1892 година семейството му се преместило в Ню Йорк, където той учил, като през 1912 година завършил университета Корнел. Бърнейз започнал работа като наемен рецензент за ПРЕСАТА, а основен негов клиент станал оперната суперзвезда Енрико Карузо. Този факт, както и световноизвестния чичо-масон явно предразположили слугите на войнстващия Илюминатски Елит да го вербуват за целите на военната пропаганда в Комитета по Обществена Информация на Президента Удроу Уилсън през Първата Световна Война. След като присъствал на Парижката мирна конференция неговите господари му поставили задачата да изработи методология за управление на Човешките маси и в мирно време. Той комбинирал идеите на Густав Льобон и Уилфред Тротър за „психологията на тълпата“ с психоаналитичните идеи на чичо си, Зигмунд Фройд, за „безсъзнателните, ирационални импулси“, като по този начин успял да изгради съвършената машина за  манипулация на Човека, който той разглеждал като ирационален и опасен, в резултат на така нареченото „стадно чувство”, описано от Тротър.

По време на Първата Световна Война, думата „пропаганда” била използвана от Германската военна машина, което сложило негативен отпечатък при употребата й в Държавите от Антантата, поради това Бърнейз измислил понятието „Връзки с Обществеността” (PR). Той смятал, заявява дъщеря му, Ан, в интервю пред BBC, че „не трябва да се разчита” на демократичните решения на обществото и се страхувал, че Американската общественост „може много лесно да гласува за неправилния човек или да поиска нещо погрешно, така че тя трябва да бъде ръководена отгоре.” Ан казва, че баща й вярвал в „просветения деспотизъм”. Този същият Просветен деспотизъм, който Илюминатите планомерно и постепенно въвеждат, чрез слугите си навсякъде по Света и е станал широкоизвестен под названието Нов Световен Ред.

Бидейки Евреин, той бил особено загрижен за осъществяването на Еврейския Световен Заговор и в този смисъл усилията му могат да бъдат разглеждани като изпълнение на задачите поставени в Протоколите на Ционските мъдреци, адаптирани към съвременната Световна корпоративна масмултимедийна култура. Прилагайки на практика идеите на психоанализата, той разработва методология, въздействаща пряко на подсъзнателните нагласи в целевите групи и подтикваща индивидите в тях неосъзнато и сляпо, не на основата на рационалните нужди, а на базата на имплантирани в умовете им, посредством масмултимедийни активни мероприятия, ирационални желания и нагони, да купуват продукти, в услуга на корпоративните интереси или да действат съгласно предварително начертан политически план.

Още по време на войната, манипулацията върху нагласите в Американското общество процъфтявала благодарение на Бърнейз и екипа му, състоящ се от: Уолтър Липман, член на Съвета по Международни Отношения (CFR), медийния магнат Лорд Ротмиър (Харолд Хармсуърт) и Лорд Нортклиф. Финансирането идвало на първо място от Британската Кралска династия, както и от фамилния тръст на Рокфелерови, а няколко години по-късно и от Ротшилдовата династия, с която Лорд Ротмиър бил свързан чрез брак. Фактът, че членовете на екипа имали връзки с Групата на Кръглата маса, с Оксфордската клика на Лорд Алфред Милнър, с Фабианското Тайно Общество, с Ротшилдовата и с Рокфелеровата династии, очевидно води до заключението, че формираният „Мозъчен тръст” бил използван директно в обслужване на тристранните интереси на оръжейните кланове, банкерските династии и Аристократичния елит – най-висшата част на Илюминатската върхушка, а неговите изгодни и доходоносни идеологически и геополитически проекти дефинират и до днес Световната финансова архитектура.

Най-реакционната политическа пропагандна дейност на Бърнейз била проведена в полза на мултинационалната корпорация „Юнайтед Фрут Къмпани“, сега „Чикита Брандс Интърнешънъл“ (Chiquita Brands International), ЦРУ и Правителството на САЩ, за да се осъществи свалянето на демократично избрания Президент на Гватемала, Генерал Хакобо Арбенц Гузман (виж Операция PBSUCCESS).

informacia, propaganda i kognitiven disonans-STAMAT-06.jpg

Според многократно проведено общонационално изследване, повече лекари пушат „Camel”, отколкото  други цигари!

Още през 1920 година, работейки за „Америкън Тъбако Къмпани”, Бърнейз организирал група млади дебютантки за парада в Ню Йорк, съобщавайки на ПРЕСАТА, че участнички в шествието за Права на жените ще запалят „Факлите на Свободата”. По негов сигнал, младите жени повдигнали поли, извадили от жартиерите си и запалили цигари „Лъки Страйк” пред нетърпеливите фотографи. По това време в Америка не било позволено на жените да пушат на обществени места, но след „Факлите на Свободата” цигарената мега-индустрия претърпяла небивал подем, тъй като неизброими множества жени по цял Света били подлъгани да посегнат за първи път към цигарите. Безчовечната пропагандна кампания на Бърнейз отпреди сто години носи своите последствия и до днес и се измерва в десетки милиони жени, починали от рак на белите дробове, причинен от тютюнопушенето.

informacia, propaganda i kognitiven disonans-STAMAT-07.jpg

„Жени! Запалете още един „Факел на свободата”! Съборете още едно секс-табу!”- Рут Хейл (1887-1934), феминистка.

Бърнейз провел кампания в полза на „Американското алуминиево дружество“ (Alcoa) и други специално заинтересовани групи, които се стремели да убедят Американската и Световната общественост, че флуорът е не само безопасен, но и полезен за Човешкото здраве. Тази безпрецедентна човеконенавистническа манипулация от 50-те години на ХХ-ти век слага началото на флуоридирането на водата, под наивния предлог за „профилактика на зъбния кариес”. Оттогава насетне флуоридите, преди това продавани като най-силната отрова за плъхове, се превръщат в „здравословен” фактор за зъбното здраве на децата. В резултат на тази кампания флуоридът от силно токсичен отпадъчен продукт на алуминиевата и ураниевата промишленост се превръща в хранителна добавка, уж жизнено необходима за заздравяване на зъбите. Флуоридната измамна манипулация е най-демоничното деяние на Бърнейз! В наши дни е абсолютна рядкост да се намери млад Човек със здрави зъби, където и да било по „цивилизования” Свят, като жертвите на флуоридната пропагандна измама са стотици милиони все още нищо неподозиращи лековерни наивници.

informacia, propaganda i kognitiven disonans-STAMAT-08.jpg

Имате флуороза? Флуорида направи това. Отвърнете на удара! http://fluoridealert.org/

Днес, пропагандният екип на Бърнейз е наследен и укрепен от мрежата на Института Тависток, пуснал корени навсякъде по Земята: от Британския Университет в Съсекс до Американския Станфордски Изследователски Институт (SRI) и Института Исейлън (Esalen Institute) – печално известен с изследванията си върху контрола над Човешкия ум, свързани с операциите CoIntelpro в рамките на „Движението Ню Ейдж“, от Фондация Херитидж, МИТ, Хъдзън Инститют и Центъра за Стратегически и Международни Изследвания (CSIS) в Джорджтаун, обучаващ личния състав на Държавния департамент на САЩ и Разузнаването на Военновъздушните сили до Корпорация RAND, които с парите на данъкоплатците наемат най-добрите психолози и психиатри, за да измислят все по-нови начини да влияят подсъзнателно на Човешкото същество, като го впримчат в услуга на корпоративното забогатяване и изпълнение на програмата на войнстващия Елит.

Но методите за психическо и поведенческо подчиняване на Човешкото същество са се променили много от времето на Оруел и Бърнейз. През последните години, виртуалната реалност е не само в рамките на софтуера на новите технологии, но се имплантира и в Човешкия мозък. Върху възприятията ни се въздейства все по-комплексно и те биват управлявани с все по-голямо усърдие, с цел внедряването на идеологията на Трансхуманизма, която вече е заложена в принципите на „Образователната система“ навсякъде по Света. По този начин, войнстващият Елит се стреми да разруши независимостта на ума и да го подчини на инфотейнмънта – мултимедийните игрални развлечения във виртуална реалност, за да създаде култ към сръчността на тялото, ръцете и краката. Идеологията на Трансхуманизма вкоренява дълбоко в Сърцата на младежта своята религия и иконография, че съдник на реалността е начина, по които те действат във виртуалната среда на игрите и развлеченията, а не Истинното познание и отношението им към действителността вън и вътре в самите тях. Ето така, новите поколения попадат в капан, за който нищо не подозират – капанът на пристрастяването към изкуствена среда и Свят, създаден специално за тях от господарите им, за да могат да ги владеят и използват. Капанът на пристрастяването към измислената измамна действителност носи своите пагубни последствия: отчуждение от Света, изгубване на всякакъв интерес към реалността извън мултимедийната или виртуална архитектура, впримчила съзнанието им, неспособност да развият нормални Човешки взаимоотношения на близост, приятелство и любов, неспособност да мислят, разсъждават и вземат логически обосновани решения в живота и най-важното – невъзможност да намерят време, за да останат насаме със себе си и да се вгледат във вътрешното Аз, в Душата си, и да започнат да разкриват Духа, живеещ в Човешкото същество. Така, Илюминатите най-накрая ще постигнат своята цел – открадване и поробване на Човешката Душа и пълното и цялостно откъсване на Човека от неговия Създател – Творецът-Творение.

Затова, всички ние трябва да сме съвсем наясно, когато включим телевизионния приемник или радиоприемника, или влезем в сайта на някоя Масонска мултимедийна корпорация, за да гледаме говорещите глави, да слушаме или четем „новините”, че всичко, което ще погълнем там, не е нищо повече от манипулация, пропаганда и оформяне на ума по начин възнамерен и осъществен от една Заговорническа клика, за която никой обикновен смъртен нищо не знае – съвсем незначителната на брой Криптокрация, която има за крайна цел да пороби напълно и да властва над Човечеството. Нека, тогава, нашият съвременник се вгледа в Сърцето си и се вслуша в Душата си, за да разбере какво желае неговото същество – неговото вътрешно Аз. Дали неговото същество се опиянява от страха, психозата, грабежите, изнасилванията, убийствата и леещата се кръв – тема на всички „новини”, като на всеки двадесетина минути има нужда от нова свежа инжекция „Дракула” от новопролята свежа кръв, както морфинистът очаква своята поредна доза наркотик, или Душата му жадува и копнее спокойствие, разбирателство, мир и любов! Онзи, който избере светлата страна на живота – него щастието, радостта, любовта и мъдростта ще го споходят! И никакви зли сили и ниски вибрации, колкото и мощни да са, вече не ще го поробят!

Този, който е видял Истината, винаги би намерил сили да скъса прангите на умствената робия и да отхвърли хомота пречупил врата му, за да тръгне по пътя на Истината! Тогава дори цялата пропагандна машина и всичките манипулации на нашия враг – поробителя ни, няма да могат да го сплашат и отклонят от правотата му. И колкото по-дълго и неотклонно върви по своя път, толкова по-ясен ще бъде взора му и по-целеустремен ще става той, тъй като ще започне да чува и да се вслушва в Духа – част от Творецът-Творение, който живее в Сърцето на всяко живо същество. А Духът ще му дава мъдър взор и кураж, нашепвайки:

„Ти си вечна, безсмъртна и безценна частица от Мен! Роден си отново на тази Плоска Земя, пазена и защитавана от Мен, посредством Небесната Твърд, за да извървиш Пътя на Пробуждането и Осъзнаването, който,  с помощта на Духовните си Учители, предварително сам избра, когато беше в Трансценденталния Свят, а твоето призвание тук е да твориш добро и да жадуваш Просветление и Освобождение...”

 

In Veritate Victoria (В Истината е победата!)

СТАМАТ

 

МИР и ЛЮБОВ!

04-ти Август 2016 година

Изследване Десето:

Зететика и Теория, Зететичен метод и Теорeтичен метод

 

Пробуждането на Човечеството. Истинната Зететика срещу измамната теория. Откъс от „Земя, не кълбо!“ на Д-р Самюел Роуботъм.

 

***

„Осъждането, без изследване, е върхът на невежеството.”

Уилям Пейли (1743-1805) - Английски духовник и философ

***

„За да откриеш кой те управлява, разбери кого не ти е позволено да критикуваш!”

***

„Теорията е най-опасният враг на Знанието.”

Зететизъм

***

„За известно време, смятах себе си за атеист, докато не осъзнах, че това също е религия.”

Джордж Карлин (1937-2008) – велик Американски комик

 

 ***

 

Винаги съм считал, че имам върховното щастие да живея настоящето си въплощение в изключително и непредсказуемо време, когато във всеки един момент Творецът-Творение предоставя на търсещия ИСТИНАТА прекрасни възможности да се докосва до нея и да я съпреживява. Все още не съм напълно изчистил огледалото на Сърцето си, както ни напътстват Санскритските манускрипти, и засега не съм в състояние да си спомня предишните въплощения на моето същество, но имам крепката подсъзнателна увереност, че тази инкарнация, както и инкарнациите на добрите ми приятели и спътници в този Свят, действително ще са плодотворни, откровени и възвисяващи. Докато, през определени периоди от време, последователно ту се отчайвах, че Човек няма да бъде в състояние да се освободи от мощната и почти всевластна магия хвърлена върху му от войнстващия Илюминатски елит и държаща го в Духовно подчинение и умствено-телесна робия, ту отвреме-навреме провиждах заревото на събуждането и щастливия утринен дъх на свободния полет, то сега вече съм дълбоко убеден, че ВЕЛИКОТО ПРОБУЖДАНЕ НАСТЪПВА!

 

Пробуждането на Човечеството

Поистина, не всеки индивид в момента е в достъпно интелектуално и Душевно състояние, за да може веднага да почувства свободния полъх, но налице са твърде показателни белези, че достатъчно на брой Пробудени и Освободени Души образуват първата от безбройните вълни, които ще прекатурят човеконенавистническата и изживяваща се като непобедима върхушка на Криптокрацията. Тази най-първа вълна от самоосъзнати Освободени Души вече подкопава лъжовно-измамните основи на днешната Масонска „научна“ парадигма за нашата Духовно-телесна същност и за действителното състояние на Света, в който живеем! В огромния океан от Човеци, непременно ще се образуват и втора, и трета, и безчет много вълни, които с течение на времето ще заливат, рушат и окончателно ще пометат руините и дори спомена за сегашната най-мрачна, най-безнравствена, най-бездуховна, най-поробваща и най-кървава Епоха в историята. Заистина, идните поколения ще четат с омерзение за нашето време и ще разглеждат съвременната „цивилизация“ с отвращението, което сега ние изпитваме към нечистите твари. Затова, нека четящият тези редове направи умствено и Душевно усилие и да започне безпристрастно, с отворени сетива, с разкрепостено Сърце и с трезв разсъдък да изследва и да се опита да разбере Света, безстрашно опълчвайки се срещу недействителния измамен мироглед, наложен ни от малобройната беснееща клика на Илюминатската върхушка.

Преди повече от половин век, великият свободен мислител Джиду Кришнамурти провиждаше зората на Човешката Свобода и говореше в беседите си за начина, по който тя следва да бъде достигната:

„Това, което се опитваме да постигнем във всички тези дискусии и беседи, тук, е да разберем дали не можем да достигнем до радикална трансформация на ума. Човек не да приема нещата, такива каквито му се казват, а да ги разбере, да се вдълбочи в тях, да ги изследва, да отдаде сърцето, ума си и всичко, което притежава, за да изнамери начин да живее различно. Но това зависи от Вас, а не от някой друг. Тъй като в това начинание няма учител, няма ученик, няма никакъв водач, няма никакъв гуру, няма никакъв господар и никакъв Спасител. Вие самите сте и учителят и ученикът, Вие сте господарят, Вие сте гуруто, Вие сте водачът, Вие сте всичко! А да разбереш нещо, означава да промениш това, което е!“

Заистина, колко точно и красноречиво учителят Кришнамурти обрисува изключителното състояние на Човешкия Дух и Душа, в което се случва покълването на жаждата за Свобода и разцъфването на Пробудата и Осъзнатостта! В действителност, именно такъв е пътят към ИСТИНАТА! Първата стъпка по този трънлив и неблагодарен, но извисяващ и ощастливяващ път се състои в поставянето на въпроса: „Кой съм Аз?“ И ако на този въпрос се разкрие правилния отговор, незабавно следват и другите въпроси: „В какъв Свят живея? Какво представлява Вселената, която обитавам? Какво представлява Духът? Кой е Създателят на Вселената?“ и много други. Когато търсещият Духовно Просветление продължи да отговаря правилно и мъдро на въпросите си, следвайки осъзнатия път на Пробуждането, той непременно ще навлезе и в състояние на недоумение: „Как така става, че огромната част от Човечеството не стига до истинните отговори и не се събужда от безсъзнателния транс, в който пребивава?“

В същият този момент, на него ще му се наложи съвсем осезаемо да разбере и реално да осъзнае, че в нашия Свят съществуват мощни и властни сили, които не само, че не желаят Човечеството да се пробуди, но и всеотдайно, както явно брутално насилнически, така и измамно, потайно и скришом, работят от началото на цивилизацията за поддържане на физическото му робско положение и Духовното му подчинено състояние. Търсещият Истината ще открие съществуването на съвсем-съвсем малобройна родствено и Астрално неразривно свързана от хилядолетия тайна организация от могъщи люде с неоповестени, но скрити имена, която дори няма име, за да избегне разследването, но която някои изследователи са нарекли Илюминати, а други й дават името от старогръцки произход Криптокрация, където κρυπτός означава скрит, а κράτος – власт, тоест Тайните Властващи. Начинът, по който се отнема Свободата ни, авторът подробно е разгледал в изследването „Как Човечеството бе поробено“.

Тогава, търсещият Истината застава на кръстопът, който има властта да промени, както настоящия му живот, така и Трансценденталния път на неговата Дух-Душа, тоест вечното му безсмъртно същество. От кръстопътя излизат два диаметрално противоположни мирогледа, обуславящи две коренно различаващи се жизнени поприща. Единият път, който може да се следва, е този на интелектуалното нарочно предизвикано неверие в същността на разкритата тайна и отричането й, като по такъв начин търсещият, поради боязън от различност спрямо околните, страх от наказание, заради неподчинението на установените в течение на дълги столетия порядки или поради десетилетното дълбоко подсъзнателно програмиране да се съгласява винаги с авторитетите и да се подчинява всякога на властниците, се завръща на уютното, скрито и привидно защитено от „превратностите на съдбата“ свое място в стадото, превръщайки се, от завист и срам, че не е успял да се освободи, в най-злостния критикар срещу достиженията на другите търсещи Истината.

Другият житейски път е този на продължаване и задълбочаване на изследванията и разкриване на действителното лице на угнетителя и поробителя на Човечеството и същността на измамите, с които ни е подчинил, както и начина и средствата за постигането им, като накрая се осъществи завръщане в лоното на Истината и се достигне Пробуждане и Освобождение! Още тук трябва да стане ясно, че на настоящия етап от Човешкото развитие, тези върховни Духовни постижения могат да бъдат само и единствено лични. Нереално е да се очаква от индоктринираното в лъжовен мироглед и програмирано в течение на столетия колективно съзнание изведнъж да извърши скок до ниво промяна на парадигмата. Това ще стане постепенно, като все повече и повече Човеци ще придобиват истински познания и ще скъсват с илюзиите, на които са били обучавани и на които са се подчинявали цял живот.

Налудните илюзии и програмирането в неестествени и противни на природата ни състояния, пропагандирани ежечасно, всеки ден, безспирно десетилетия наред по стотиците Масонски масмедийни телевизионни и интернет-базирани канали, представляват задължителното затвърждаване на индоктринацията получена в „Образователната система“ и съставляват гръбнака на стратегията за поддържане и увековечаване на окървавените ни робски окови. Нито един Човек няма да може да стъпи на пътя на Освобождението, ако веднъж завинаги не спре да гледа, да слуша, да участва с всичките си сетива и ум и ежеминутно да съпреживява отвратително френетичния, безпардонно-абсурден, парализиращо страхово-психарски, бездушно-андроиден, бездуховно-демоничен, противно анти-Човешки и влудяващо престъпен Масонски пропаганден кървав масмултимедиен цирк на колела!

Първата жизнеутвърждаваща стъпка към самостоятелно мислене и разсъждения, крепко здраве, щастие и свобода е да прекратим да потапяме сетивата си и цялото си същество в дезинформационната пропагандна помия непрекъснато изливана върху ни от стотиците масмултимедийни източници, с цел вкарването ни в ниските вибрации на безпомощността и страха и дълбокото ни програмиране във фалшивата и напълно измислена парадигма на Илюминатския елит, за да ни държи в безпрекословно робско подчинение. Как се извършва програмирането на Човешкия ум, авторът е разгледал в изследването „Информация, пропаганда и когнитивен дисонанс – Светът на Оруел и Бърнейз“.

За да се срине веднъж завинаги в очите и в ума ни лъжовната парадигма на Масонските „учени“, обслужващи заздравяването на тиранията, съществено важно е да се разобличават, както самите психологически активни мероприятия по дезинформация и всяване на страх, истерия и паника по „новинарските програми“, така и да се посочва и изобличава неестествения метод за „научна“ работа, следван в Масонските научни институти и оповестяван и рекламиран във всевъзможни масмултимедийни уж „образователни програми“.

 

Истинната Зететика срещу измамната теория

Гледащите и безрезервно вярващи на масмултимедийната пропаганда, постоянно са заливани с „теории“, твърдения и разработки, носещи гръмкото име „научни“. Но обикновеният Човек задава ли си въпроса какво означава думата „теория“ и знае ли какво представлява теоретичния метод и откога се използва в научната работа?! От друга страна, никой, никъде, по никоя Масонска масмедия, никога дори не е споменавал за това, че още от дълбока древност съществува друг научен метод, различен от теоретичния, който е най-естественият метод, следван и от самата Природа и от разсъдъка на Човека. Този метод съществува от незапомнени времена, но е дефиниран от Платон преди две и половина хилядолетия и се нарича Зететичен научен метод.

Зететичният метод е система на научно изследване. Думата „Зететичен“ произлиза от Старогръцкия глагол ζητέω (зитео), означаващ „търся, проучвам, изследвам, стремя се към“. Прилагателното ζητητικός (зититикос) означава „проучващ, разследващ, склонен към проучване, любознателен, изпитатален“ и, следователно, когато се използва като съществително име, думата означава „търсач, изследовател, проучвател, разпитвач“. Този най-древен научен метод за първи път е описан и обнародван от Платон – Πλάτων (427-347 година преди Христа) в неговите „Диалози“, където изследователските диалози са наречени οἱ ζητητικοὴ διάλογοι (о зититико диалоги), за разлика от поучителните му диалози, които се наричат οἱ ὑφηγητικοί διάλογοι (о фигитики диалоги).

Зететичният научен метод се различава от съвременния теоретичен научен метод, прилаган в Масонските университети, академии и институти по това, че при него се достига до заключения въз основата на експериментиране и наблюдение, а не на първоначално измислена теория, която се доказва или опровергава. Ученият, следващ Зететичния метод, формулира въпроса и веднага след това започва наблюдения и експериментиране, за да отговори на този въпрос, а не спекулира с това, какъв би могъл да бъде отговорът, преди да е извършил експериментите.

От пръв поглед става ясно, че Зететичният научен метод е по-разумен от теоретичния научен метод, защото той премахва всякакви предубеждения и пристрастия, които първоначалното формулиране на една теория неизбежно причинява, а поставя заключенията изцяло в зависимост от наблюденията и експериментите.

Зететичният научен метод обикновено се описва в следните стъпки:

 1. Постави въпрос към Света. Всяка научна работа започва с поставянето на въпрос, но понякога най-трудната част за един учен е достигането до правилния въпрос. На въпроса трябва да бъде отговорено чрез експеримент.
 2. Проектиране на експеримент. Идеалният експеримент трябва да е в състояние да даде на учения възможен отговор на въпроса.
 3. Експериментиране и събиране на данни. Тук ученият се опитва да проведе предварително замисления експеримент.
 4. Направи изводи от експеримента. Резултатите не винаги са лесни за разбиране, по някой път експериментите разкриват нови въпроси, или пък резултатът от даден експеримент може да означава различни неща. Всичко това трябва да се осмисли внимателно.
 5. Формулиране на хипотеза – възможен отговор на въпроса. Хипотеза в науката означава „обосновано предположение за това как действа нещо“ и, следователно, трябва да е възможно да се докаже или опровергае.
 6. Споделяне с други лица. Ключов елемент в науката е оповестяването на резултатите от направените експерименти, така че и други учени впоследствие  да се опитат да повторят експеримента, но с помощта на вече направената хипотеза, вместо да формулират своя собствена. Това се нарича партньорска проверка.

С понятието Зететика се определя прилагането на принципите и практикуването на Зететичния научен метод, което превръща учения, следващ метода, в безпристрастен експериментиращ търсач-изследовател. Иначе казано, това е отворен и едновременно с това реалистичен подход към въпросите засягащи истината, философията и религията, основан върху критичното разсъждение и осмислянето. Този метод не е догматичен и не избягва въпросите и изследванията върху Духовността, Трансценденталните и Божествените преживявания, а е освободен и насърчаващ проницателното логическо търсене, обосновано от причинно-следствената взаимосвързаност и съдържателните дълбоки съждения.

Думата „теория започва да се използва в Латинския език през ХVІ-ти век със значението „концепция, умствена схема“, но произлиза от Старогръцкия философски термин θεωρία (теория), означаващ „съзерцание, спекулация, начин да се гледа на нещата“, който произлиза от θεωρώ (теоро) – „спекулирам, обмислям, считам“ и от θεωρός (теорос) „зрител“, той пък от θέα (теа) „възглед, поглед+ ὁρέω (хорео) „погледни, виж!“. Терминът дефинира смисъла на по-скоро принципните методи на науката или изкуството, отколкото самата практика. Теорията предлага обяснение на нещата и явленията на основата на разсъждения, предположения и спекулации, като при натур-философите, например Нютон, за разлика от по-практичните начини да се разбере феноменалния Свят, като при вещите изследователи, майсторите и хората на художествените занаяти и изкуствата. Иначе казано, теорията е възможно обяснение, чийто статут все още почива върху предположения, догадки и спекулации и подлежи на експериментиране, за разлика от доказаните твърдения, или теореми, които се считат за отчетни и докладни материали относно действителни събития и факти.

Теоретичният научен метод, като цяло, се описва в следните стъпки:

 1.  Постави въпрос към Света. Всяка научна работа започва с поставянето на въпрос.
 2. Създаване на хипотеза – възможен отговор на въпроса.
 3. Проектиране на експеримент.
 4. Експериментиране и събиране на данни.
 5. Направи изводи от експеримента.
 6. Споделяне с други лица.

В изброените стъпки много ясно проличава коренната разлика между концепциите на Зететичния и теоретичния метод. При Зететичния научен метод, към Света се поставя въпрос, проектира се експеримент и веднага след това се пристъпва към експериментиране и събиране на данни, за да се направят изводите и за да се даде възможен отговор. Този метод поставя учения на мястото на безпристрастния свидетел и документьор на случващите се събития и създава от него умствено и интелектуално необременен събирач на факти и търсач на Истината, чиято единствена цел и занимание е с чисти сетива, здрав разум и ясен разсъдък да успее да „заснеме“ реалния феноменален Свят!

От друга страна, става твърде очевидно, че теоретичният метод е неразумен метод на научно изследване, тъй като той насажда предубеждения, втъкава предразсъдъци, вмъква пристрастия, смесва интереси и влияния от всякакво естество, вследствие на създаването на хипотеза още в началния етап на метода, преди да бъдат извършени експериментите.

В древна Гърция, Орфиците използват думата „теория“ със значението „страстно съчуствено съзерцание“, а при Масонът Питагор – Πυθαγόρας (582-495 година преди Христа) тя означава „страстно съчуствено съзерцание на математическите знания“, тъй като той считал, че това интелектуално занимание е пътя за достигане на най-високото ниво на съществувание. В езотеричната литература се казва, че действителният произход на Масонството се корени в Трансценденталните занимания и Магическите практики на цар Соломон – שְׁלֹמֹה (1011-931 година преди Христа). Масонът Питагор осъществява въвеждането на Масонството в Европа, посредством училището, което създава в Кротона, Италия, където учел на знанията събрани при пътуванията си из Египет, Мала Азия и Халдея (Вавилон). В учението на друг Масон, Аристотел - Ἀριστοτέλης (384-322 година преди Христа), теорията се противопоставя на практиката - πρᾶξις, каквато остава и до днес, а именно, отвлечени интелектуални разсъждения и спекулативни предположения.

Slide11111.jpg

От Древността досега, символите винаги са играели много важна роля, разкривайки пред прозорливия ум на изследователя принадлежността на използващите ги. Основни символи в Масонската „иконография“ са пергелът и ъгълът.

Питагор пръв изказал идеята, че Земята може би е кълбо, но за две хиляди години тази теория остава почти неизвестна и без поддръжници. Нужен е друг брат-масон две хилядолетия по-късно, за да изкара на бял Свят това безпочвено предположение. Масонът Николай Коперник излага наново тази теория в своя трактат „За въртенето на небесните сфери” през 1543 година. Той публикувал теориите си, едва когато бил на смъртно легло, като настоявал за чисто хипотетичния им характер.

На помощ на Масона Коперник идват братята му Масона Розенкройцер Йохан Кеплер, Масона Галилео Галилей и Евреина Масон Сър Исаак Нютон, за да продължат да заблуждават Човечеството с недоказаните си и безпочвени предположения и да спекулират с теории.

Няколко години Розенкройцерът Кеплер бил асистент и изучавал многобройните систематизирани данни от астрономичните наблюдения на Тихо Брахе – великият изследовател на Геоцентризма и поддръжник на Плоската Земя. Тихо Брахе вече бил доказал, че паралакс при движението на звездите не съществува, с което убедително опровергал теорията, че Земята се върти и се движи. Без съмнение, кукловодите на Йохан Кеплер, в един момент решили, че Тихо Брахе представлява сериозна заплаха за разпространяването на теорията на Хелиоцентризма в университетите, тъй като бил вещ в науките изкусен оратор и убедително печелел в научните дискусии, и заповядали на Кеплер да отрови с живак учителя си. За да бъдат прекратени спекулациите относно отравянето, през 2010 година тялото на Тихо Брахе бе ексхумирано и след изследвания беше установено, че съдържа голямо количество живак.

Zetetica i Zeteti4en metod - stamat - 02.png

***

„В действителност, няма никакви сфери в Небесата... Тези, които са били измислени от някой астрономи, за да спасят реномето си, съществуват само във въображението, с цел да се даде възможност на ума да си представи движението, което небесните тела извършват по своите траектории и, с помощта на геометрията, да се определят числените стойности на движението, като се използва аритметиката.“

Тихо Брахе (1546-1601)

***

Zetetica i Zeteti4en metod - stamat - 03.jpg

„Фримасонството на Исаак Нютон – алхимия от наука и мистицизъм“ от Алън Бауер

Илюминатската Хелиоцентрична парадигма е основно теоретизирана от Масона Сър Исаак Нютон – Великият Майстор на „Ордена на Сион“, който измислил недоказаната и до днес гравитация.

Исаак Нютон в своето време бил по-известен като Кабаллист, Мистичен окултист, Алхимик, изследовател на Еврейството и Библията, особено Книга Откровение на Иоана, като също така бил Херметист и превел за пръв път на Английски език  „Смарагдовата плоча на Хермес Трисмегист“.

Всеки истински изследовател, освободил ума си от оковите на масмултимедиите, знае, че историята на Човечеството е била многократно дезинфекцирана, променяна, нагаждана спрямо политическата конюнктура, откровено фалшифицирана и злонамерено измисляна, за да предостави удобни митовете и легенди, обслужващи по най-изкусен начин лъжовния мироглед на Криптокрацията. Известното „научно“ наследие на Сър Исаак Нютън в огромната си част принадлежи към митологията, създадена от блюстителите на Атеистично-материалистическата Масонска официозна история, и хвърля умишлена дезинформационна пелена, за да премахне онези факти и истини, които са неудобни за съвременните бездуховни прагматици, като представя една подправена версия на живота и мирогледа на Нютон, създавайки впечатлението, че той едва ли не е изповядвал някакъв „Нютоновски материализъм“, което в случая е пълноценен оксиморон. Научната Материалистическа клика издигна Нютон на пиедестал и буквално го отъждестви със собствената си механистична Вселенска парадигма – светоглед напълно диаметрално противоположен на неговите възгледи.

В биографичната книга „Исаак Нютон: Последният магьосник“, Майкъл Уайт пише: „Образът на Нютон, повече отколкото на кой и да е друг учен в историята, е бил закрилян, както от учениците му, така и от поколения биографи, които са ни представили едно неточно и понякога напълно лъжливо описание на живота му.“

След като Исаак Нютон бил посветен в рицарство от Кралица Ана през 1705 година, той приел за герб кръстосаните Човешки кости върху черен фон – явен Масонски символизъм, който е затвърден и върху възпоменателната плоча над входната врата на Имението „Уълсторп”, в близост до Калстъруърт в Линкълншър, чийто надпис гласи: „В това Имение е роден Сър Исаак Нютон, Рицар, 25-ти Декември 1642 година”.

 

Нека Читателят сериозно се вдълбочи в спомените си и се замисли, дали някога самият той е почувствал с някое от сетивата си, че Земята под краката му се върти с 1666 километра в час и че той се стрелка в пет различни посоки с умопомрачителните 3 036 870 км/ч постоянна скорост, неизвестно и необяснимо по какъв начин постигната и с какви средства и енергии поддържана. Казва ни се, че за географската ширина на България, Земята се върти със свръхзвуковата скорост от 1300 километра в час!!! Здравомислещият и освободен от програмирането Човек на момента би се изсмял на такова налудно и безумно твърдение! Докато авторът пише тези редове, навън е тих златолист Слънчев есенен ден и ни тревица, ни листец, ни цветец потрепва. И сега ли се въртим в Източна посока със свръхзвукова скорост от 1300 километра в час и се стрелкаме в пет различни посоки с над 3 МИЛИОНА километра в час???!!!

Zetetica i Zeteti4en metod - stamat - 06.jpg

Когато застанем на брега на морето, но не сме в залив, а на равен бряг, ние можем да наблюдаваме и да измерим с всякакви измервателни уреди, като например: нивелири, линеали, теодолити и други, съвършено равния хоризонт вляво и вдясно от нас на 60-70 и повече километра. От друга страна взорът право напред на невъоръженото око достига до около 5 километра, но използвайки телескопи и телеобективи с голямо увеличение, ние разширяваме видимостта с десетки и дори стотици километри отвъд тези 5 километра, за които „науката“ ни заставя да мислим, че са кривината на „Земното кълбо“, отвъд която е невъзможно да се вижда. Отговорът на загадката се намира в Закона за перспективата върху равни повърхностти, а не в илюзията, че живеем върху топка. Ако обитавахме сфера морският хоризонт би представлявал дъга или арка, пропадаща надолу вляво и вдясно от погледа ни, а не абсолютно права линия!

Когато снимаме пътя на Слънцето по Небосвода с тайм-лапс фотография, много добре се вижда как то се смалява и изчезва в убежната точка на убежната линия, тоест на линията на погледа, или иначе казано, на хоризонта. Думата „хоризонт“ означава точно това: „права линия“, тъй като, очевидно, той е съвършено права, или хоризонтална, линия независимо от височината на наблюдателя!!! Понятията „перспектива“ и „убежна точка“ авторът изследва подробно в „Закона за Перспективата, или Как работи Човешкото око“.

Масонската наука твърди, че Човечеството обитава топка, прилепила по повърхността си невъобразимо огромна маса вода и въздух, въртяща се около себе си със свръхзвукова скорост и стрелкаща се из пространството в ПЕТ различни посоки с над ТРИ МИЛИОНА КМ/Ч!!! Здравият разум и ежедневният ни житейски опит, обаче, безспорно потвърждават и се налага да осъзнаем, че ФЛУИДИТЕ НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА БЪДАТ ПРИЛЕПЕНИ КЪМ ПОВЪРХНОСТТА НА ВЪРТЯЩИ СЕ КЪЛБОВИДНИ ТВЪРДИ ТЕЛА!!! На снимката по-долу виждаме какво би станало с въздушния слой, океаните и всякакви други флуиди, ако Земята бе въртяща се топка.

Zetetica i Zeteti4en metod - stamat - 07 - 1.jpg

Всяко въртящо се кълбо изхвърля настрани от себе си всички флуиди, които се намират по повърхността му или в близост до него! Но според алхимичната мистична и магична ГРАВИТАЦИЯ на Масона Сър Исаак Нютон, въртящата се около себе си с 1666 километра в час Земя-топка не само, че не изхвърля наоколо в пространството въздушния слой и всичките океани, реки и езера, но точно обратното – тя ги прилепва към повърхността си като с ХИПЕР-СУПЕР ЕФИКАСЕН МАГИЧЕСКИ КАНОКОНЛИТ!!!! Ето, това е действителната мистична Масонска магия, с която сме омагьосани всички ние!

Стотици години, преди появата на Масонските учени, Закона за плаваемост и физичната величина плътност на телата много добре обяснявали явления в заобикалящият ни Свят.

Закона за плаваемост, или Закона на Архимед, гласи: „На всяко тяло, потопено във флуид (напълно или частично), действа вертикална сила, наречена сила на Архимед, или Архимедова сила, с посока от долу нагоре и големина равна на теглото на обема на изместения от него флуид.“

Масовата обемна плътност на определено вещество или тяло е отношението на масата му към заемания от него обем.

Горепосочените дефиниции и терминология са напълно достатъчни, за да обяснят защо телата падат към повърхността на Земята и не е нужно да се измислят несъществуващи сили, като гравитацията например, за да се обяснят явленията. На всички е ясно, че по-леките от водата вещества и материали ще плуват по повърхността й, докато по-тежките ще потънат (на схемата по-долу).

Zetetica i Zeteti4en metod - stamat - 08.png

Ние, всички, живеем на дъното на един въздушен океан, в който действат съвсем същите сили и физични закони, които действат и на дъното на водните басейни и океаните. Тъй като не можем да летим и сме по-тежки от въздуха, ходим по дъното на въздушния океан, докато тичинката, например, се носи, или плува, във въздушния океан, а балоните пълни с по-леките от въздуха водород или хелий се носят, или плуват, по повърхността на въздушния слой на десетки километри отстояние от повърхността на Плоската Земя!

Но Масонските учени вече няколко века заблуждават Човечеството с измислените си и недоказуеми налудни теории, без никакво основание в ежедневния Човешки житейски опит, сетивно възприятие и здрав разсъдък. В наши дни заблудата истерично вилнее по масмултимедиите и получава основна поддръжка от Масонското активно мероприятие „НАСА“ и от всички останали Масонски Космически агенции – Роскосмос, JAXA, CNSA и така нататък, както и от около 480-те на брой фиктивни астронавти и космонавти, всички до един Масони , подпомогнати от най-съвременните мултимедийни компютърни графични технологии (CGI), с помощта на които се фалшифицират състояния на „безтегловност“, „космически разходки“ и „кацания на Луната“. Методологията и технологията на осъществяването на тези измами авторът е разгледал по-подробно в изследването „НАСА – CGI-измами, Зиро-Джи самолети, басейни и акробатика“.

Zetetica i Zeteti4en metod - stamat - 09.jpg

Zetetica i Zeteti4en metod - stamat - 10.jpg

Масонският пръстен на Бъз Олдрин и Масонският символ на „трите пръста“ на снимка от Аполо 11 уж на път за Луната.

Основни психологически стълбове, на които се крепи съществуването и които поддържат съвременното робство са когнитивният дисонанс и склонността за потвърждаване.

Когнитивният дисонанс е придобиване или насилствено насаждане на психологически конфликт, в резултат на едновременното принудително поддържане на несъвместими знания, вярвания и нагласи, имащ за цел умъртвяването на логичното мислене, критичното изследване и свободата на концепциите, като накрая поробва изцяло Човешкото същество. По-обстойно това психологическо състояние авторът е разгледал в изследването „Информация, пропаганда и когнитивен дисонанс – Светът на Оруел и Бърнейз“.

Склонността за потвърждаване e една от Когнитивните грешки, описани в поведенческата социална психология, при която Човеците, обикновено автоматично и несъзнателно, подбират и дават предимство на информация, потвърждаваща техните предварително строго определени вярвания, концепции или хипотези, независимо от това дали тази информация е вярна или не, за да подсилват и затвърждават мнението за себе си като за адекватни спрямо нормите, подчиняващи се и правилно действащи в социума  аутоматони.

Именно на тези психологически конфликти и грешки се крепи съвременната информационна война, включваща освен това дезинформацията и индоктринацията в погрешни възгледи.

Когато по някой Масонски масмултимедиен „образователен“ канал се изливат измислени и лъжовни обяснения относно даден феномен, никога не се споменава, че има и друга, различна гледна точка или обяснение, а в редките случаи, когато това се прави, другата гледна точка или обяснение се заклеймяват и отричат без да се изследват фактите, като на зрителя, слушателя или читателя се предоставят само Масонските коментари, но не и същинската алтернатива. По този начин, поставяйки се на авторитарното място да бъдат съдници по въпросите на ИСТИНАТА и РЕАЛНОСТТА, „учените глави“ заставят умовете, програмирани от тях, безпрекословно да се съгласяват във всички случаи, поради заложения във възпитанието на всяко дете страх от защитаването на собствено мнение, различаващо се от общоприетото, и насадената от „Образователната система“ боязън от поддържането на неприемливи за „науката“, „политиката“ и Обществото мисли, съждения и мироглед. Фрази от вида: „След като по телевизията го даваха, значи това е така“, „Пише го във вестника, значи е истина.“, „Казаха го по радиото, така трябва да стане.“, уронват престижа на личността, погубват свободомислието и поробват изцяло Човечеството, като го детронират от мястото му на изконен и вечен спътник и частица от Творецът-Творение.

 

Откъс от „Земя, не кълбо!“ на Д-р Самюел Роуботъм

Лъжата, че единствено Масонската „наука“ държи в ръцете си Истината и „ключа“ за Реалността, започва постепенно да губи поддръжници и все повече Човеци обръщат взор към Свободните мислители и изследователите, следващи Зететичния научен метод. Още преди повече от век и половина Д-р Роуботъм повел похода за Освобождаване на мисълта в „цивилизована“ Европа, като прославил и обезсмъртил името си със своето красноречие.

Д-р Самюел Бърли Роуботъм  (1816–1884), с псевдоним „Паралакс”, изнасял доклади в продължение на две десетилетия навсякъде из Великобритания, популяризирайки Истината за Плоската Земя. Роуботъм бил талантлив оратор, който съкрушавал всичките си опоненти, като също толкова упорити били и много добре образованите му последователи. В книгата си „Зететична Астрономия. Земя, не кълбо! Експериментална проверка на истинската форма на Земята, доказваща че тя е равнина, без аксиално или орбитално движение и единствения познат материален Свят, истинското й положение във Вселената, относително скорошното й образуване, настоящото химично състояние и наближаващото унищожение от огън и т.н.”, в която той излага истинната сетивна парадигма на нашия Свят, претърпява три издания, започвайки като памфлет от 16 страници, публикуван през 1849 година, с второ издание от 221 страници, публикувано през 1865 година и трето издание от 1881 година, набъбнало до 430 страници. Авторът предлага превод на откъс от Глава Първа от Третото издание на книгата, за да има възможност Читателят сам да се убеди в красноречието и убедителността на Д-р Самюел Роуботъм.

Zetetica i Zeteti4en metod - stamat - 11.png 

І. Зететичен и теоретичен – определения и сравнение

Терминът „Зететичен” произлиза от Гръцкия глагол „зитео”, който означава „търся, изследвам, напредвам единствено посредством проучване, не приемам нищо за даденост, но проследявам явленията до непосредствените им и очевидни причини“. Тук той се използва като противоположност на думата „теоретичен”, смисълът на която е „спекулативно-въображаем-неосезаем, хитруващ, но не и доказващ“.

Никой не може да се съмнява, че чрез провеждането на нарочни експерименти, събирането на явни и неоспорими факти, подреждането им в логически ред и наблюдаването на това, което е естествено и напълно подразбиращо се от тях, резултатът трябва да е по-последователен и задоволителен от противоположния метод – този на измисляне на теория или система, предполагаща съществуването и действието на причини, за които няма никакво пряко и практическо доказателство и за които само се твърди, че „се допускат единствено като довод” и за целите на даване на привидно приемливо, но не и непременно правилно обяснение на явленията. Всички теории имат такъв характер.

„Предположения, вместо изследване, въображаеми системи, вместо да се поучим от наблюденията и да изпитваме истинския състав на нещата. Теоретиците-спекуланти, по силата на дарбата си могат да измислят системи, които вероятно ще бъдат много почитани за известно време, те, обаче, са фантоми, които силата на истината рано или късно ще прогони, а докато ние се задоволяваме с измамата, истинската философия страда заедно с всички хуманитарни науки и напредъка, зависещ от тях. Реалното състояние на нещата се изплъзва от погледите ни, или, дори ако ни се разкрие, то ние сме склонни, или да го отхвърлим изцяло като измислица, или посредством нови усилия на напразна изобретателност да го преплетем с нашите собствени странни хрумвания и да се постараем да го накараме да съвпадне с любимите ни схеми. По този начин, чрез смесването на толкова неподходящи части, цялото се превръща в абсурдна сплав от истина и заблуда[1]. Последните, обаче, далеч не са навредили толкова, колкото гордостта и амбицията, подвела философите да мислят, че е недостойно за тях да предложат на света нещо по-малко от пълната и завършена система на Природата и, за да го постигнат незабавно, да си позволяват да измислят определени принципи и хипотези, чрез които да предявяват претенции за обяснение на всичките й тайни.”

[1] Нека никой не очаква, доколкото се отнася до хипотезите, нищо сигурно от астрономията, тъй като тази наука не може да си позволи подобно нещо, за да не я напусне по-глупав, отколкото е бил преди това, в случай, че приеме за истина, неща преднамерено подправени.

 „Теориите са неща, с несигурна форма. Те в голяма степен зависят от настроенията и капризите на дадена епоха, която понякога е влюбена в една теория, а понякога в друга.”

Системата на Коперник била изказана от самия й автор само като едно временно и неподлежащо на доказване предположение. Ето, неговите думи: „Не е необходимо, хипотезите да са верни или дори вероятни, достатъчно е те да водят до резултати от изчисления, които съответстват на други изчисления. Хипотезата за движението на Земята не е нищо друго освен една хипотеза, полезна само дотолкова, доколкото обяснява явленията, и не трябва да се разглежда във връзка с абсолютната истина или лъжа.”

Нютоновият и всички останали „възгледи” и „системи” имат същите отличителни белези като „хипотезата за движението на Земята”, измислена от Коперник. Основанията или предпоставките винаги са недоказани, никога дори не се прави опит за доказване, необходимостта от това се отрича, счита се за достатъчно, че предположенията изглежда обясняват въпросните явления. По този начин, една теория измества друга и една система отстъпва мястото на друга, често в много бърза последователност, тъй като провалът след провала налага промени в схващанията. Докато практиката на теоретизирането не бъде изцяло прекратена, по-голямата част от човешкия род ще продължи да гледа на философията като на безполезна мънкаща преструвка, враждебна на най-висшите стремления на човечеството. Нека бъде приет верният и практичен метод на последователната свободна мисъл, като единствена проверка за истинност и съгласуваност и тогава философът може да стане Свещенослужител на Науката и действителен благодетел на своя биологичен вид.

„Честност на мисълта е да гледаме истината в лицето, не в профил, но анфас, не просто да погледнете истината, когато я намерите, а да я търсите, докато я намерите. Не трябва да се правят безразсъдни експерименти с убежденията, никакво шикалкавене или умствени увъртания, никакво „желанието е баща на мисълта”, никакъв страх от стигането до необичаен резултат. Следователно, да се ​​мисли честно е да се мисли свободно, свободата и честността на мисълта са наистина взаимозаменяеми термини. Че как би мислил честно онзи, който се страхува, че би се натъкнал на такова или инакво заключение? Такъв човек вече е предопределил в сърцето си, как трябва да мисли и в какво трябва да вярва. Съвършената истина, както и съвършената любов прогонват страха.

Нека единствено и само методът на естественото изследване – Зететичния метод, бъде приет, експерименти да бъдат провеждани и факти да бъдат събирани, не само такива, потвърждаващи вече съществуващото състояние на мисловността, но и от всякакъв друг вид и форма, свързани с обекта на проучването, преди изводът да бъде направен или убеждението потвърдено.

„Природата ни говори на един особен език – на езика на явленията. Тя отговаря по всяко време на въпросите, които са й поставени, а такива въпроси са експериментите.”

„Природата лежи пред нас във вид на панорама, нека проучваме и изпитваме възхищение, тя поставя въпросите си пред нас и ние също можем да я питаме, отговорите вероятно често пъти трудно се изричат, но не ще се сблъскаме със страховития сфинкс, когато мъдростта човешка отслабне.”

Имаме отличен пример за Зететичния метод в една аритметична операция, или по-точно, в това, което се нарича „Златното правило” или „Сложното тройно (кръстно) правило”. Ако един центнер (английска тегловна единица, равна на 112 фунта или 50,8 килограма – Бел. прев.) от някакво изделие струва дадена сума, колко ще струва някое друго по-малко или по-голямо тегло от това изделие? (а/в = с/х – Бел. прев.) Отделните числа могат да се разглеждат като елементи или факти в изследването, разместването и работата с тях като логическо подреждане на доказателствата, а частното или отговора – като справедливо и естествено умозаключение – неизбежната или наложена присъда. От това следва, че във всеки аритметичен или Зететичен метод, достигнатото заключение по същество е коефициент, който, ако детайлите са правилно обработени, по необходимост трябва да е верен и извън обсега или силата на противоречието.

Ще дадем още един пример за Зететичния метод от нашите Съдебни зали. Един затворник е поставен на подсъдимата скамейка, изисква се доказателство за вина или невинност, а когато е представено, то внимателно е подготвено и търпеливо е обмислено. След това, то се представя на съдебните заседатели за сериозно преразглеждане и каквато и присъда да се отсъди на нея се дава ход като на неизбежно последно решение, наложено от всички доказателства. По време на съдебните процеси, в името на справедливостта, обществото не би допуснало никаква друга процедура. От друга страна, практиката на „виновен до доказване на противното“ и забраната на всякакви доказателства не се прилага никъде сред цивилизованите народи по Земята – само, наистина рядко, сред диваците и варварите, но въпреки всичко предположения за предпоставките и избирателен подбор на доказателствата, които да потвърдят предпоставките е повсеместната практика на теоретичните философи във всички дисциплини!

Също така Зететичният метод е и най-естественият метод на изследване. Самата Природа винаги ни е учила на него, той е нейното собствено непрекъснато внушение, децата неизменно търсят информация чрез задаване на въпроси, посредством настойчиво разпитване на околните. Безстрашно, нетърпеливо и без оглед на последствията въпрос след въпрос, в бърза и възбудена последователност, често биват задавани от децата, докато и най-ерудираните в науките и философията се почувстват объркани да отговарят и често пъти разследващият кръстосан разпит, провеждан от напълно естествения новак, е за предпочитане да бъде прекратен със заповед „отивай да почиваш“, „марш в леглото“, „заминавай на училище“, „бягай да си играеш някъде“, отколкото огненото Зететично изпитание да продължи.

Ако в такъв случай, и Природата и правосъдието, както и здравият разум и практическият опит на човечеството налагат и не биха могли да бъдат задоволени с нищо по-малко или различно от Зететичния метод, защо той се отхвърля и постоянно се нарушава от учените по философия? Какво право имат те да започват своите трактати с нереални и въображаеми данни, а след това да изискват всички заобикалящи ни явления да бъдат моделирани спрямо тях. Като частни лица, те разбира се имат правото „да правят каквото си искат“, но като автори и обществени учители противоестествените им усилия са неизмеримо вредни. Подобно на жалко животно привързано на кол насред поляната, където може да пасе само в ограничен кръг, теоретичният философ е привързан към своите предварителни условия и предпоставки, поробен от собствените си предположения и колкото и голям да е неговия талант, неговото влияние и възможностите му, той може само да ограбва интелектуалната свобода и независимост на ближните си и да ги превръща в роби като него. В това отношение астрономическата наука е особено погрешна. Тя предполага съществуването на определени данни и след това прилага тези данни за обяснението на дадени явления. Ако решението изглежда правдоподобно, счита се, че данните могат да се разглеждат като доказани, демонстрирано от предложеното от тях привидно задоволително обяснение. Факти и обяснения от различен характер, биват отстранявани като незаслужаващи внимание, тъй като това, което вече е прието изглежда, че обяснява въпросите и не е необходимо по-нататъшно безпокойство. Воден от този принцип, секретарят на Кралското Астрономическо Общество (професор Де Морган от Тринити Колидж в Кеймбридж), рецензирайки доклада на автора, в Атенеума (литературен клуб – Бел. прев.), на 25-ти Март 1865 година, заяви:

„Доказателствата, че Земята е кълбовидна, са нищо друго освен взаимнопотвърждаващи се и косвени, десетки явления питат, отделно и независимо едно от друго, какво друго обяснение може да си въобразим, с изключение на сферичността на Земята?“

По този начин, откровено се признава, че не същесвуват преки и достоверни доказателства, че Земята е кълбовидна, че това е само „въобразено“ или предположено, че е така, за да се даде обяснение на „десетките явления“. Именно такъв е езикът на Коперник, на Нютон и на всичките астрономи, които са се мъчили да докажат кълбовидността на Земята. Извънредно жалко е, че след толкова векове на почти несрещащо съпротива прекомерно снизхождение, философите, вместо да започнат да търсят, преди всичко останало, истинското устройство на физическия свят, все още се мъчат единствено да измислят хипотези и да съгласуват явленията с въображаемия и постоянно променящ се „научен фундамент“. Тяхната работа е просто да преповтарят и увековечават самозаблудата на своите предшественици. Със сигурност не е много далеч деня, когато самите усложнения, създадени от многобройните им теории, ще ги разтърсят до Пробуждане и ще ги убедят, че в продължение на отминалите дълги векове само безцелно са бленували! Изгубено време, пропиляна на вятъра енергия, забулена истина и необуздана лъжа са обвинения толкова тежки, че идните поколения ще гледат на тях като на най-жестоките врагове на цивилизацията, най-големия прът в колелата на прогреса и най-обидното въплъщение на лекомислието, горделивостта от познанията и престореното благоприличие, а още по-лошото е, че посредством своята позиция и общественото си положение в предните редици на науката, те заблуждават обществеността. Те се явяват, за да символизират монолитния несъкрушим фронт на истината и мъдростта, докато в действителност не са нищо повече от крехък лед, втвърдил се само за час – само на външен вид плътен, но без същността или дълбочината, или надеждността, или силата да спаси от опасност и крайна погибел.

Нека изоставим практиката на теоретизирането, тъй като е потискаща разсъдъка, пагубна за пълното разкриване на истината и, във всеки един смисъл, враждебна към стабилния напредък на добре обоснованата философия.

Ако, за да установим истинската форма и състояние на Земята, ние приемем Зететичния метод, който наистина е единственият достатъчно надежден, ние ще открием, че вместо да  е кълбовидна – една от безкрайния брой светове, въртящи се около осите си и в орбита около слънцата, тя е точно противоположното: Плоскост, без денонощно или непрекъснато движение и без никакви подобни на самата нея спътници в Небесната Твърд или, с други думи, че тя е единственият известен материален Свят.

***

Бистрата мисъл и ясният разсъдък са Божествените дарования на Зететичните учени. Д-р Самюел Роуботъм е само един от плеядата учени, доказващи Истината за Плоската Земя, наред с Уилям Карпентър „Сто доказателства, че Земята не е кълбо”, Дейвид Уърдлоу Скот „Терра фирма”, Томас Уиншип „Зететична Космогония”, Гебриел Онриет „Небеса и Земя” (превод, изображения и линкове: СТАМАТ) и много други.

В съвременността, десетки хиляди Осъзнаващи се умове тръгват по пътя на Зететизма, скъсвайки със своето програмирано от чужди и противоестествени за Човека идеи и мироглед. На Зететичния търсач на ИСТИНАТА, колкото по-дълго и неотклонно се стреми към нея, толкова повече се прояснява взора и по-целеустремен става той, тъй като е започнал да чува и да се вслушва в Духа – част от Творецът-Творение, обитаващ Сърцето на всяко живо същество. И Духът мъдро го напътства и му дава увереност, нашепвайки:

„Ти си вечна, безсмъртна и безценна частица от Мен! Роден си отново на тази Плоска Земя, пазена и защитавана от Мен, посредством Небесната Твърд, за да извървиш Пътя на Пробуждането и Осъзнаването, който, с помощта на Духовните си Учители, предварително сам избра, когато беше в Трансценденталния Свят, а твоето призвание тук е да твориш добро и да жадуваш Просветление и Освобождение, и винаги да помагаш на другите, тръгнали по този път...”

 

In Veritate Victoria (В Истината е победата!)

Плоската Земя - СТАМАТ.gif

СТАМАТ

МИР и ЛЮБОВ!

29-ти Септември 2016 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изследване Единадесето:

Плоската Земя –

най-висшето Знание в съвременния Свят

 

Картата. Зететични въпроси. Истината за формата на нашата непосредствена Вселена. Масонът Адмирал Бърд и Небесната Твърд. Затварянето на морската шир  – Антарктическият договор. Наказвани изследователи. Значение и смисъл на термина „Правителство“. Разкритията на Уилям „Бил“ Купър. Умственият контрол и пророческото програмиране – същност на Холивудизма. Отклоняване на Човеците от Истината, чрез измамата за междузвездните ракетни пътувания. Предупреждения на разкайващи се окултисти и Масони за настъпването на Новия Световен Ред. „Докладът от Желязната планина“ и насаждането на „културата на войната“ – заключителен етап в поробването на Човечеството.

 

***

„Нашето общество се управлява от душевно болни хора за постигането на безумни цели... Считам, че сме ръководени от луди към маниакален завършек... и мисля, че има опасност да бъда прибран в лудница, защото заявявам това. Ето, това наистина е безумно.“

Из интервю на Джон Ленън

***

„...Нещо подобно на моята книга „1984“ е много възможно да се случи, това е посоката, в коята се движи Света в момента... В нашия Свят, няма да има никакви други емоции освен страх и ярост, триумф или самоунижение..., но завинаги ще просъществува опиянението от властта... Ако искате картина на бъдещето, представете си военен ботуш, стъпил върху човешко лице – завинаги.“

Из последното предупреждение на Джордж Оруел: „Не допускайте тази кошмарна ситуация да се случи. Тава зависи от Вас!“

***

„Най-големият фокус, който дяволът някога е правил, е да убеди Света, че не съществува.“

Шарл Бодлер (1821-1867)

***

 „Ако фактите не пасват на теорията – промени фактите.“

Алберт Айнщайн – Eвреинът, на който бе заповядано да измами Света.

***

 

Картата

В Конгресната библиотека на САЩ могат да бъдат намерени всички вестници от 1690 година насам. Там се пази и изданието на „Хавайски вестник“ от 11-ти Януари 1907 година, където на втора страница е публикувана статията: „Била ли е направена тази карта на Света преди десет века?“:

„Почти толкова странно, колкото романа „Ръкопис намерен в меден цилиндър“ е копието на карта, дошла през моретата от Будистки храм в планините на централна Япония, чак до Хонолулу. Това е карта на Света направена преди 1000 години. Д-р Кобаяши, добре известният японски лекар и хирург от Хонолулу, получил копие на картата, за която той смята, че е направена от китайски свещеници преди десет века.

Картата е съставена на принципа на проекцията на Меркатор, като представя Северния полюс като център на окръжност, в който се намират континентите Северна и Южна Америка, Европа, Африка, Азия и Австралия.

Ploskata Zemia - vis6eto znanie - Stamat - 01.jpg

„Картата е намерена от брат ми в един японски храм в планините на Япония“, казва д-р Кобаяши. „Тя е била укривана от Японското правителство в наши дни, точно както и в древността, тъй като в стари времена такава карта би била унищожена от властите. Според едно писмо, оригиналната карта е донесена от Китай от Будистки свещеник и скрита в този храм.“

Виждайки тази карта, съвременният Човек би се озадачил твърде много. И ако той е изчистил своя ум от ежеминутното масмедийно програмиране, притежава здрав разсъдък и ясна сетивност, извадила го от илюзорната парадигма, наложена на всички ни от „Образователната система“, той би започнал да поставя смислени и добре обосновани въпроси, би проектирал експеримент, би провел експеримента, събрал данните, направил изводите и чак най-накрая би формулирал хипотеза за отговор на въпроса, въз основа на събраните данни, което би го превърнало в Зететичен изследовател. Нека и авторът, заедно с многоуважаемия Читател, последва Зететичния научен метод и предприеме Зететично изследователско дирене.

 

Зететични въпроси

Първият възможен въпрос, който възниква в мислите ни, гледайки картата на Света, направена преди хиляда и сто години, е: „Плоска ли е Земята и какъв експеримент можем да направим, с данните от който да изградим доказуема хипотеза за това?“

Авторът би предложил на Читателя следния елементарен експеримент, който може да бъде проведен от абсолютно всеки, без значение с какво образование е, като е напълно достатъчно само да може да си служи с нивелир и да има основна подготовка по геометрия.

Нека изследователят не си прави никакви предварителни хипотези и да няма каквито и да е очаквания, но да се потопи напълно в експеримента и да се стреми да е максимално акуратен. Това, което Зететичният изследовател никога не би направил е да се впусне в безпочвени и недоказуеми предположения и да развихри фантазията си, правейки спекулации и измисляйки теории, за съществуването на които не се обляга на никакви факти. Ако някой изследовател се отклони по този път, той се превръща в теоретик и спекулант, работещ с догадки и въобразени измислени обстоятелствени положения, а не с факти, наблюдения и доказани предположения.

За целите на провеждането на експеримента е необходимо да се намери права морска брегова ивица, която да не ограничава погледа вляво и вдясно, когато сме застанали с лице към открито море. Ако се намираме в залив, трябва да излезем от него и да потърсим такъв бряг, където окото ни, необезпокоявано от неравномерността на разчленения бряг, да е в състояние да покрие достатъчно голямо разстояние. Нека, тогава, между два забити кола да опънем тънка жица или струна с дължина 4 метра и с нивелир да я хоризонтираме на нивото на погледа.

При така направената подготовка експериментът може да започне. Застанали в средата зад съвършено опънатата хоризонтално нивелирана на нивото на погледа струна, ние трябва да проверим дали морския хоризонт е успореден на струната, местейки единствено и само погледа си, но не и цялото си тяло, вляво и вдясно от единия край на струната до другия, преценявайки максимално точно дали тя пасва и се изравнява с видимия хоризонт. Застанали в средата на 4-метровата опъната струна и местейки очите си вляво и вдясно по нейната дължина, ние покриваме с поглед около 100-километрова отсечка от морския хоризонт. След като сме повторили експеримента много пъти, ние можем да заключим, че със собствените си очи сме потвърдили, че хоризонтът е идеално прав в продължение на повече от 40-50 километра вляво и вдясно спрямо средата на струната и не се извива нито нагоре, нито надолу спрямо краищата на струната. Това означава само едно-единствено нещо, че по протежение на сто километра, а при ясно време и на много повече, ние със собствените си очи можем да удостоверим, че морският хоризонт е равен. Та нали всеки знае, че думите: „хоризонт“, „хоризонтален“, „водоравен“ или „морско равнище“ означават именно това: „съвършено права равна повърхност“, а не „дъга“ или „арка“.

Ploskata Zemia - vis6eto znanie - Stamat - 02.jpg

Точно противоположно на нашите ежедневни наблюдения, в продължение на целия ни живот, Масонската наука е учила нас, нашите родители и днес учи нашите деца, че обитаваме кълбо, което има извивка или кривина, изчислявана по следната формула: 0,078456 х R2 [километри] = C [метри], където R е разстоянието между две точки върху повърхността, а C е кривината на предполагаемия земен сфероид, или по друга подобна формула:  f = d12.(1-k) / 2R, където f  е поправка на превишението hAB, заради влиянието на кривината на Земята, d е разстоянието между две точки от повърхността, R е радиусът на Земята, а k=0,101 е рефракционна константа и по мнението на автора се използва за объркване, като намалява с 10% резултата.

Ploskata Zemia - vis6eto znanie - Stamat - 03.png

В горната таблица са дадени изчисленията за предполагаемата извивка на „кълбовидната“ Земя в мили и в километри направени с програма „Аутокад“. Можем да ги използваме при провеждането на Зететични изследвания, като имаме предвид следната закономерност. В таблицата е даден двуизмерен чертеж и изчисленията за него, но при прилагането им в действителни измервания, трябва да сме наясно, че каквато би била извивката или кривината по оста Z, такава трябва да е тя и по оста X.

Ploskata Zemia - vis6eto znanie - Stamat - 04.jpg

С други думи, ако съществува извивка в посока направо пред нас, същата извивка или кривина трябва да съществува вляво и вдясно от нас и зад нас. Или иначе казано, ако приемем, че корабите, отплавайки към хоризонта по направление на координатата Z, се скриват зад извивката на Земното „кълбо“, то по същия начин, плавайки отляво надясно или отдясно наляво по направление на координатата Х и следвайки извивката на предполагаемата „кълбовидна“ Земя, те би трябвало в началото да се изкачват по дъга до средна спрямо наблюдателя точка от хоризонта и след това да слизат по тази дъга, отплавайки все по-надясно или по-наляво спрямо него.

Ploskata Zemia - vis6eto znanie - Stamat - 05.JPEG

По дадените формули или по таблицата лесно можем да изчислим хипотетичната извивка на предполагаемия Земен „сфероид“. За постановката на нашия експеримент резултатите биха били следните: в двата края на опънатата струна, с дължина 4 метра, която отговаря на реален морски хоризонт от около 100 километра, според Хелиоцентричната теория, а не факт, хоризонтът би трябвало да пропада надолу спрямо правата линия със 196 метра във всеки един от крайщата спрямо средата на струната. Следователно, всички Човеци би трябвало да виждат морския хоризонт като дъга или арка и да наблюдават корабите плаващи отляво надясно или отдясно наляво спрямо тях в началото да се изкачват по морския „хълм“, „арка“ или „дъга“, достигайки до средната точка спрямо тях и след това да слизат по този „хълм“, „арка“ или „дъга“. Но, съвсем естествено, никой Човек, никога, никъде не е виждал подобен немислим абсурд! Само NASA, Роскосмос, JAXA и останалите Масонски дезинформационни и манипулационни „космически“ агенции по целия Свят показват несъществуващата и измислена от тях самите кривина на Земното „кълбо“ на фалшифицираните с Фотошоп или с програми за компютърно генериране на изображения – Maya, 3ds Max, Cinema 4D, E-on Vue, Poser, Blender и други, видеоматериали и снимки!

Застанали на равния морски бряг, ние никога, при никакви обстоятелства и с никакви измервателни уреди, като: линеали, нивелири или теодолити, не ще открием дори и най-малка кривина по оста X. Човек никога не би могъл да наблюдава дъгообразен морски хоризонт, подобен на второто изображение, което е сигурно доказателство, че не живеем върху топка! Скриването на обектите зад линията на хоризонта е последица, както от Закона за перспективата и как работи човешкото око, които авторът е обяснил подробно в едноименното си изследване, така и от рефракцията на светлината, причинена от слоевете въздух с различна температура, влажност и налягане. Използвайки, обаче, камери с мощни варио обективи, ние бихме могли да „РАЗШИРИМ ХОРИЗОНТА СИ“ с десетки и дори стотици километри и да видим обекти – кораби, острови и брегове, изгубили се отдавна от погледа ни, което логически е абсолютно невъзможно, ако обитавахме кълбо!!!

Друго сигурно доказателство, че обитаваме Плоска Земя е, че наблюдаваният хоризонт винаги се издига до нивото на погледа, независимо на каква височина се намираме – на морското равнище, на 8-9 километра височина, застанали на връх Еверест, или снимайки с камера от балон на височина 30 километра.

Ploskata Zemia - vis6eto znanie - Stamat - 06.jpeg

Ако обитавахме сфероид, с изкачването си във височина, бихме видели хоризонтът да пропада все по-надолу и по-надолу спрямо линията на погледа, докато набираме височина, както е на лявото изображение, но вместо това ние винаги наблюдаваме хоризонта на нивото на погледа, както е на дясното изображение.

Ploskata Zemia - vis6eto znanie - Stamat - 07.jpg

Снимка от „Покрива на Света“ и Осемхилядниците, на която ни е представена видимост на няколкостотин километра, без каквато и да е кривина, което е видно от начертаната с Фотошоп червена права линия, като хоризонтът е на нивото на погледа, а не се спуска надолу, вляво или вдясно, както би трябвало да бъде върху сфероид.

Ploskata Zemia - vis6eto znanie - Stamat - 08.jpg

Плоската Земя – смайващи кадри от полет на балон на 32 км. Височина

Видеоматериалите и снимките недвусмислено доказват, че Земята е плоска и неподвижна, Слънцето обикаля в непосредствена близост до нас, а не на 150 000 000 километра, тъй като ясно се вижда горещото петно върху облаците. Това горещо петно доказва, че лъчите на Слънцето не са паралелни, тоест то се намира много близо до повърхността.

Ploskata Zemia - vis6eto znanie - Stamat - 09.png

Разходящият ъгъл, под който падат лъчите спрямо повърхността на Земята дава поредното доказателство за близостта на нашето дневно Светило, понеже, ако то се намираше на стотици милиони километри отстояние от нас и бе с диаметър милион и половина километра, както ни мами Масонската наука, то лъчите изпускани от относително малката негова повърхност, насочена към Земята, биха били успоредни. Но на снимката е отпечатана ситуация от житейския опит на всеки Човек, при която ясно се вижда, че Слънчевите лъчи НЕ СА УСПОРЕДНИ, убедително доказваща, че Светилото е много близо.

 

Истината за формата на нашата непосредствена Вселена

 

И така, заключението от нашия експеримент, проведен по Зететичния метод, е следното: според данните от изследването, морската шир е идеално равна повърхност, твърдение, доказано от съвършено правия и равен хоризонт, издигащ се винаги на нивото на погледа, независимо от височината на наблюдателя, което единствено и само означава, че след като моретата и океаните, представляващи 2/3 от познатия ни Свят, лежат на една повърхнина, то ние, Човеците, обитаваме Плоска Земя!

Според Законите на логиката, и по-точно според Закона за изключеното трето (tertium non datur) и Закона за тъждеството (principium identitatis), не са необходими абсолютно никакви други доказателства, за да направят завинаги невалидна Хелиоцентричната теория за въртящата се и стрелкаща се из въображаеми необятни пространства със скорост от милиони километри в час „Земя-топка“, тъй като цялата тази налудна теория, без всякакво основание в ежедневния ни опит и наблюдаемия обкръжаващ ни Свят, се крепи единствено и само върху НЕДОКАЗАНОТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ЗЕМЯТА Е КЪЛБОВИДНА!

Свободните Човеци трябва да изградят Нова Адекватна на Наблюдаемите Явления и Процеси Парадигма - Плоската Земя - СТАМАТ.jpg

Ненужно е да доказваме неверността на останалите догадки, предположения, спекулации, откровени измами и нагли лъжи в Преизподнята на Хелиоцентричния хаос и ужас, тъй като ние вече опровергахме твърдението, че Земята е въртящо се и безспирно движещо се кълбо, доказвайки, че тя е плоска и неподвижна, като по този начин катурнахме цялата логическа обосновка на Масонската измислица за Въртящите се Небесни сфери, от което следва, че псевдонаучната „Космическа“ парадигма се оказва погрешна и трябва да отиде в забвение. На нейно място Свободните Човеци от Съвремието и от Бъдните Поколения трябва да съумеят да изградят Нова Адекватна на Наблюдаемите Явления и Процеси във Физическия и в Трансценденталния Свят Парадигма на Честността и Истината!

ПЛОСКАТА ЗЕМЯ - СТАМАТ.gif

***

„Човекът на науката не цели незабавни резултати. Той не очаква, че предложените от него идеи с готовност ще бъдат подкрепени. Неговата работа е подобна на тази на земеделеца – върши я за бъдещето. Негово задължение е да положи основите за тези, които идват след него и да посочи пътя. Той живее, труди се и се надява.“

 „Теорията на относителността на Айнщайн е великолепна математическа одежда, която пленява, смайва и прави хората слепи за скритите под нея грешки. Тази теория е подобна на просяк, облечен в мантия, когото невежите вземат за крал... нейните изразители са блестящи мъже, но те са по-скоро метафизици, отколкото учени.“

 „Земята е Реален Свят, тя не е планета. Тя не е предмет, следователно, няма краен ръб. По-лесно е да определим Земята като Мрежата на заобикалящата ни среда. Земята е също така и машина, тя е Бобината на Тесла. Слънцето и Луната са безжично захранвани чрез електро-магнитното поле – Етера. Това поле също така поддържа на място небесните светила чрез електро-магнитна левитация. Електро-магнитната левитация опровергава съществуването на гравитацията, тъй като единствената сила, която може да й противостои е електро-магнитната сила, а не гравитацията. Звездите са свързани към Небесната Твърд.“

Никола Тесла

***

Но, нека сега се върнем към картата, представена в началото на нашето изследване.

Вторият възможен въпрос, който възниква в мислите ни, гледайки картата на Света, направена преди хиляда и сто години, е: „Има ли доказателства за съществуването на други континенти, освен познатите ни?“

На картата са изобразени 33 континента и по-малки острови извън най-външната концентрична окръжност, представяща вечно замръзналия леден обръч, обграждащ океаните на Плоската Земя, наречен от съвременната география Антарктида.

Ploskata Zemia - vis6eto znanie - Stamat - 11.jpgPloskata Zemia - vis6eto znanie - Stamat - 01.jpg

 

Числото 33 бе първият знак, който разбуди съмнение в мислите на автора, тъй като то е с непреходно окултно значение и с жизненоважен символизъм за Древните Мистерии и Масонството. Изумително е как централната част на древната карта, съвпада с точност с познатия ни Свят изобразен на Азимуталната равноотдалечена проекция, използвана от повечето поддръжници на Плоската Земя, но едновременно с това, зад ледения обръч, наречен от Хелиоцентриците Антарктида, изобразява множество континенти с няколко пъти по-голяма обща повърхност. Гледайки тази карта, авторът бе запленен от нея и изведнъж в спомените му изплува интервюто на Адмирал Бърд за телевизионното предаване „Лонджийн Кроноскоуп“ от 1954 година (LONGINES CHRONOSCOPE WITH RICHARD E. BYRD).

 

Масонът Адмирал Бърд и Небесната Твърд

В това интервю Адмирал Бърд заявява, че по време на последната си експедиция в Антарктида е открил неизвестна „земя голяма колкото Съединените щати, която не е виждана от човешко същество и това е зад полюса, от другата страна на Южния полюс (каквото и да значи това!) от Литъл Америка... Тя представлява недокоснат източник на природни ресурси... Ние намерихме достатъчно въглища на 180 мили от Южния полюс в една от планинските вериги да захранват целия Свят за доста време... Има също така запаси от нефт, земен газ, уран и различни руди“. В интервюто с изумителна лекота се твърди, че ледената пустош е бъдещето на САЩ, Съветския съюз, Великобритания и другите Държави осъществили експедиции до там, но, ето, че само 5 години след излъчването му в ефир, Антарктическият договор забранява свободния достъп до земите на Юг от 60-тия паралел.

Какво стана в действителност и кой е Адмирал Бърд?

Ричард Евелин Бърд – най-младият адмирал в историята на Американската флота, роден през 1888 година в един от най-старите и видни родове на Вирджиния, брат на Хари Бърд – губернатор и сенатор, изглежда е предопределен за слава. Той прелита над Северния полюс през 1926 година. Експедицията в Антарктида от 1928 година, въпреки че продължила две години и му донесла адмиралския пагон на 41-годишна възраст, не била успешна. Втората Антарктическа експедиция се провела между 1933 и 1935 година, а третата – от 1939 до 1940 година, когато той е назначен за командващ Американската Антарктическа Служба. Говори се, че сам е открил много планински вериги, земи и острови. По въпросите относно Антарктида, той е съветник и на експедиции от други Държави: Англия, Германия, Франция и е организирал експедиции за Белгия, Япония и Швеция.

Ploskata Zemia - vis6eto znanie - Stamat - 12.jpg

Обаче, Ричард Бърд бил много здраво свързан и активен в Масонството. Той бил иницииран, посветен и издигнат във Федерална Ложа № 1 във Вашингтон, окръг Колумбия, на 19-ти Март 1921 година, афилииран с Ложата Кейн № 454 в Ню Йорк, както и член на Ложата Национални пришълци Управително тяло № 3 във Вашингтон, окръг Колумбия. Най-важното за нашето изследване е, че на 5-ти Февруари 1935 година, по време на Втората Антарктическа експедиция, в която 60 на брой от общо 82-мата членове били Масони, той участва в инсталирането на Първа Антарктическа Ложа № 777 под юрисдикцията на Нова Зеландия, чийто Президент по онова време също бил Масон. Многозначителен е и фактът, че той и неговият главен пилот и брат-масон, Брент Балкен, по време на финансираната от Рокфелеровата династия експедиция през 1929 година, забиват Масонски флаг на Северния полюс и твърдят, че са забили Масонски флаг и на Южния полюс, въпреки че Южен полюс не съществува. Тази измама явно се приела радушно от Братствата и послужила като пример за подражание на Масонската банда от Аполо 11-17, като и те решили, че могат да забият Масонски флаг на Луната, нищо че не са стъпвали там, защото това е невъзможно. Но друго не може и да се очаква, понеже лъжата и измамата са най-използваните приоми в Масонството.

Ploskata Zemia - vis6eto znanie - Stamat - 13.jpgPloskata Zemia - vis6eto znanie - Stamat - 14.jpg

Астронавтът и Масон 33-та степен Едуин Юджийн „Бъз“ Олдрин с Масонския флаг, който уж взел със себе си на Луната и Масонът Лутър А. Смит, Суверенен Велик Командир.

Ploskata Zemia - vis6eto znanie - Stamat - 15.jpg

Нийл Армстронг с Масонската си престилка на фотография направена уж на Луната.

По време на Втората Световна война, Адмирал Бърд бил консултант във Военноморския флот на САЩ, участвал в разработването на военноморски операции и присъствал при подписването на Японската капитулация, което само по себе си говори за висшия му статут във войстващия Елит.

Четвъртата Антарктическа експедиция на Ричард Бърд, наречена „Операция Висок скок“ (Highjump – Хайджамп) и проведена през 1946 и 1947 година е най-голямата дотогава. В нея участват самолетоносач, тринадесет товарни кораба, шест хеликоптера, шест подводници, два хидроплана и петнадесет самолета, с обща численост на личния състав над 4700 Човека. Предвидено е експедицията да продължи от шест до осем месеца, но е прекратена след шест седмици, поради тежки загуби сред личния състав и материалната част.

Последната му експедиция през 1955 и 1956 година е „Операция Дълбоко замразяване 1“ (Deep Freeze І – Дийп фрийз 1), на която той е назначен за почетен командир на Американските военни части и която е първата от поредица военни операции чак до наше време, положили началото на затварянето на тази част от Света за обикновения Човек.

Последните две експедиции – „Висок скок“ и „Дълбоко замразяване 1“, са всред най-дискутираните теми по алтернативните медии и конспиративните сайтове, защото са обвити в дълбока секретност. Добре изградената и безотказно действаща компартментализация в Тайните служби след Втората Световна война, навсякъде по Света, достига такава висока степен на ефикасност, че от тогава насетне не е възможно да се прецени кое от изтеклата секретна информация е нарочна дезинформация и манипулация, с цел постигането на определени предварително планирани резултати за осъществяването на предначертан план, кое е откровена измама за извличане на лична изгода, кое е нагла лъжа просто за дискредитиране на определени лица, изследвания или мероприятия и отклоняването им в желаната насока или кое в действителност се е случило. Предположенията за това какво са открили Масоните върху ледените хребети на крайния Юг се простират от:

v  Втория вход към Кухата Земя, първият уж се намирал на Северния полюс, застъпено в едноименната теория, в която паралелно с нашата съществува друга много по-високо развита цивилизация.

v  Военни подземни фортификационни съоръжения на оцелялата Нацистка върхушка, след края на Втората Световна Война, изградила ги още през 30-те години, отбраняваща ги с „летящи чинии“ и създала там Отцепническа цивилизация.

v  Втория вортекс, първият уж се намирал на Северния полюс, отварящ хипер-пространствен коридор за пряк път до определени съзвездия, в зависимост от дадената теория и така нататък.

Всякакви спекулации от този род се явяват активни мероприята по отклоняване на вниманието, провеждани от Тайните Държавни служби на Масонската върхушка, тъй като те отразяват измамната Хелиоцентрична парадигма и не са от значение за нашето изследване. В Движението на Плоската Земя съществуват две основни догадки какво всъщност са открили двете въпросни експедиции, което довежда до създаването на Антарктическата Договорна Система.

Първото предположение е, че Адмирал Бърд още по време на „Операция Хайджамп“ открива границата, свързваща Плоската Земя с Небесния Купол. Ако този факт би бил оповестен, той би сложил край на лъжите на Илюминатите и Хелиоцентричната теория. Граничните области, намиращи се по периферията на Земния диск, където той е свързан с Небесната Твърд, твърде вероятно са защитени с непознато силово поле или пък самата Небесна Твърд излъчва електро-магнитни вълни с неизвестен характер, които причинили тежките военни загуби. Все още в неведение за истинската ситуация, господарите на Адмирал Бърд налагат пълно затъмнение на всякаква информация и тръбят отбой, с цел прегрупиране и изследване на феномена.

През 1955 и 1956 година, по време на първата от серията операции „Дълбоко замразяване“, Илюминатската върхушка подновява опитите си да преодолее Небесния Купол, но въпреки по-напредналата технология опитите се провалят. Тогава те вземат решение да забранят достъпа на обикновения Човек, респективно и на юридическите лица – фирми, предриемачи и корпорации до областите в близост до границата с Небосвода, посредством установяване на постоянно засилено военно присъствие.

Осъзнавайки, че не е възможно преодоляването на границата с Небесната Твърд в хоризонтално направление, Илюминатите решили да се опитат да я преминат във височина. Това е и една от целите, която се преследва с разработването на ракетната технология още от началото на ХХ-ти век: първо – да се установи съществуването на Небесната Твърд и впоследствие да бъде преодоляна, за да се излезе от „Божествения Терариум“, в който живее Човечеството, и второ, ако не може да се осъществи първото, то да бъдем измамени, че съществува „открит космос“, в който може да се лети, посредством ракетите. След продължили десетилетия опити да се излезе в така наречения „открит космос“ – абсурдна илюзия, измислена от Масонските Хелиоцентрици, за да обяснят иначе непонятните кълбовидни тела, които самите те са измислили и според техните теории се стрелкат из пространството с умопомрачителни скорости от милиони километри в час, Илюминатите заповядали да се използва сила и Небесната Твърд да се бомбардира.

През 1962 година и от двете страни на така наречената „Желязна завеса“ се провели секретни военни операции за пробиване на Небесната Твърд. „Операция Аквариум“ (Operation Fishbowl) се провежда в САЩ и представлява серия от мощни експлозии с височина на детонацията над 80 километра. В Съветския съюз също се провеждат серия от височинни експлозии – над 80 километра, под кодовото наименование „Проект К“. Естествено, тези жалки опити нямат никакъв успех и са преустановени. Разбрал, че не е възможно да премине отвъд установените от Творецът-Творение предели за съществуването на настоящата цивилизация, войнстващият Елит решава да излъже Човечеството и да го пороби завинаги, чрез контрол върху ума на отделния индивид.

Второто предположение е, че Адмирал Бърд още по време на „Операция Хайджамп“ открива, че съществуват много на брой континенти и огромни пространства непознати досега и това, освен че доказва Плоската Земя, представлява огромна заплаха за съществуващото политико-икономическо статукво, дирижирано от мега-банкерските династии. С други думи, той открива за своите господари, че Света представлява нещо подобно на картата описана вначалото на нашето изследване, което неминуемо довежда до забраната обикновените Човеци да пътуват свободно из крайния Юг. Според авторът, обаче, това предположение е малко вероятно, тъй като Адмирал Бърд излиза по телевизията с изявление, че е открил огромни неизследвани територии, като по този начин би компроментирал секретността на информацията, освен ако това не е дирижирана „изтекла информация“. Всъщност, по-вероятно е това интервю да има за цел дезинформиране и объркване на поддръжниците и членовете на обществата на Плоската Земя.

Същият стратегически маньовър се използва от много десетилетия за разцепване на единството и за покваряване на целите, както във всички опозиционни движения, така и в Движението Плоска Земя. Типичен пример е „Общество на Плоската Земя“ (Flat Earth Society), създадано от Масона Лео Ферари, като контрапункт на „Международното общество на Плоската Земя“ (International Flat Earth Society), създадано от Зететичния изследовател Самюел Шентън през 1956 година. Организацията на Лео Ферари е използвана от Елита за разгласяване на неверни твърдения, лъжи и абсурди, с цел дискредитиране на истинските Зететични изследователи и насаждане на несериозно, присмехулно и подигравателно отношение всред незапознатите с оригиналните трудове.

Ploskata Zemia - vis6eto znanie - Stamat - 16.jpg

Масонът Лео Ферари и Масонският му пръстен

Ploskata Zemia - vis6eto znanie - Stamat - 17.jpgОт друга страна, тази картина, изобразяваща модела на Плоската Земя на Самюел Шентън – множество изолирани Светове, затворени под куполи, също не трябва да се разглежда като достоверно знание, защото е недоказуемо предположение. Манипулацията в този модел не се различава съществено от манипулацията, която Хелиоцентриците налагат в съвременния модел, тъй като и двата модела са недоказуеми теории, нямащи абсолютно никаква връзка с наблюдаемите феномени и процеси в действителния Свят.

 

Следователно, както Масонската организация на Лео Ферари и моделът на Шентън, така и картата, представена в началото на нашето изследване и обявена от ПРЕСАТА като автентична „карта на Света направена преди 1000 години“, трябва да се определят, като активни психологически мероприятия на Илюминатския Елит за дезинформация и манипулация.

 

Изаскар „Изя“ Цедерблюм, известният Евреин кръволок и Масон 33-та степен, с псевдоним „Ленин, казвал: „Най-добрият начин да контролираме опозицията е самите ние да я предвождаме“.

 

Такова безпардонно и наистина демонично отношение към инакомислещите, днес се практикува от всички местни Масонски велможи навсякъде по Света.

 

 

Затварянето на морската шир – Антарктическият Договор

 

 

 „Много по-лесно е за измамиш хората, отколкото да ги убедиш, че са мамени.“

Марк Твен – близък приятел на Никола Тесла

***

Най-важната последица от Антарктическите експедиции на Масона Ричард Бърд е последвалото активно мероприятие, наречено Международна Геофизична Година (IGY), проведено от 1-ви Юли 1957 година до 31-ви Декември 1958 година. След като войнстващият Световен Елит, чрез коварните си задкулисни политически машинации, успял да изправи братски народи един срещу друг през 30-те и 40-те години на ХХ-ти век в непрекъснати военни конфликти, обхванали почти всички краища на Земята, обезкръвените, разорени и поставени на колене нации били принудени да приемат поробващите политически и икономически условия на Илюминатския Ционистко-Масонски Нов Световен Ред. Те се подчинили на политическия му орган ООН и на икономическата робия наложена от Международния Валутен Фонд и Световната Банка, създадени от Бретън-Уудската конференция, състояла се през Юли 1944 година.

Тези отрочета на 13-те банкерски династии, създали също и Федералния Резерв на Съединените Щати, постепенно започнали да налагат пълен контрол върху битието на обикновения Човек навсякъде по Света. Но за да бъде доведен докрай многовековният план за Единно Световно Правителство, трябвало да се случи и още нещо много, много важно! Човеците, където и да е по Света, трябвало да се откажат от хилядолетните знания, мъдростта и религията на прадедите си и да повярват и прегърнат измислените, лъжовни, бездуховни и безбожни, но демонично измамни и недоказуеми теории на Масоните-Материалисти, преподавани днес във всички училища в Държавите-членки на ООН, посредством системата на ЮНЕСКО.

Проблемът през 40-те и 50-те години на ХХ-ти век изглеждал неразрешим, тъй като, за да повярват в измамата на Материализма и Атеизма, Човеците трябвало да бъдат убедени в една друга Масонска лъжа, а именно, лъжата за въртящата се около себе си с безумната скорост от 1666 километра в час и стрелкаща се из пространството в пет различни направления с напълно невероятната скорост от над ТРИ МИЛИОНА километра в час Земя-топка! Човеците трябвало да бъдат убедени в погрешността на хилядолетното знание, очевидния ежедневен житейски опит и здравия разсъдък, че обитаваме неподвижна и Плоска Земя, понеже никой, никъде, никога, нито е виждал, нито усещал, освен по време на земетресения, Земята да се движи. Човеците трябвало да бъдат убедени, че Земята е една съвсем-съвсем незначителна скална топка, с океани по повърхността – една от уж секстилионите (1036) други такива кълба, която се върти безспирно, кръжи и се лута безцелно в „пространствения вакуум“, забравена от Бога, от Създателя, от Творецът-Творение и от Духа. Илюминатите били сигурни, че ако успеят да убедят Човеците, че са прашинка, без всякаква стойност в безкрайния и бездуховен космос, Човеците ще изгубят всякаква вяра и в себе си, и в Твореца и в отчаянието си от безцелната си участ ще се оставят да бъдат поробени завинаги. За постигането на този план Илюминатите трябвало да осигурят „надеждно доказаталство“ за пред целия Свят. И това доказателство, смятали те, може да бъде осигурено, чрез установяване на Южния магнитен полюс и чрез полет на Човек в „космоса“.

През Международна Геофизична Година, Масонският елит и „научните“ му протежета от шестдесет и седем Държави се обединили, за да могат да стъкмят „необорими научни“ доказателства за верността на Хелиоцентричната система и за кълбовидността на Земята. Илюминатският Елит, чрез изкуствено противопоставените си владения – Съветския съюз и САЩ, се опитал да „изведе в орбита изкуствени спътници“, с което да докаже, че Земята има кълбовидна форма, но начинанието било обречено на неуспех и всичките им ракети претърпявали или аварии, или се разбивали в Небесната Твърд.

Предвид напредъка в електронните комуникации и аудио-визуалните средства за масово програмиране и контрол върху ума и съзнанието, наречени масмултимедии, Елитът решил да се възползва от тях, за да измами Човечеството, че се е случило или се случва това, което никога не се е случвало. Така се заражда масовата пропаганда и психологичното обуславяне, която държи в смъртна хватка всички Човеци навсякъде в „цивилизования“ Свят.

С тези средства, Човешкото съзнание принудително бе програмирано да повярва, че съществуват ракети, чиито двигатели работят ефикасно във вакуум, че той – вакуумът, безвъздушното пространство, на целия и всичкия „безкраен космос“ е залепен за нашия съвсем-съвсем несравнимо малък по количество въздух без да бъде изсмукан от него, като двете среди съществуват една до друга без твърда преграда, че Човек облякъл някаква гъвкава материя, с половин сантиметър дебелина, може да се движи, да се смее и да работи във вакуум и безчет-безчет други напълно абсурдни невероятни невъзможности, много лесно опровержими, ако Човек използва здрав разсъдък и логическо мислене! Как на практика се осъществяват лъжите в съвремието авторът подробно изследва в „НАСА – CGI-измами, Зиро-Джи самолети, басейни и акробатика – СТАМАТ“.

На хоризонтално ниво, войнстващият Елит не е успял, нито тогава, нито сега, да докаже съществуването на Южен магнитен полюс, като представи непрекъсваем и нередактиран видео-материал, тъй като Южен магнитен полюс не съществува. Както не може да приведе нито едно мултимедийно доказателство, чрез заснемането на непрекъсваем и нередактиран филмов материал на явлението Среднощно Слънце на Южния полюс, така както то е доказано за Северния полюс. Невиждайки друго разрешение за запазване на тайната за Плоската Земя, Елитът, чрез своя изпълнителен орган ООН, изготвил международно съглашение и наложил военно положение и абсолютно ембарго за свободно придвижване в районите на крайния Южен леден обръч – периферията на Земния диск, наречен Антарктида.

Антарктическият договор е подписан на 1-ви Декември 1959 година и официално влиза в сила на 23-ти Юни 1961 година. В началото договорът е подписан от 12 Държави: Аржентина, Австралия, Белгия, Чили, Франция, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Южна Африка, Съветският Съюз, Обединеното Кралство и Съединените Щати, като впоследствие са принудени да го подпишат още 37 Държави. Антарктическият договор и свързаните с него допълнителни споразумения са известни като Антарктическа Договорна Система (ATS). За целите на договора Антарктида се определя като цялата Земна площ и ледения шелф на Юг от 60-ия паралел.

Според Масонската масмултимедийна пропаганда, трите основни цели на Договора за Антарктика са: „да демилитаризира Антарктида, за да го утвърди като зона, свободна от ядрени опити и изхвърляне на радиоактивни отпадъци и да гарантира използването му само за мирни цели, да насърчи международното научно сътрудничество в Антарктика, както и да отмени споровете за териториален суверенитет“.

В същото време Член Първи от договора гласи: „Антарктика да се използва само за мирни цели. Забраняват се, наред с другото, всякакви мероприятия от военен характер, като установяване на военни бази и укрепления и извършването на военни маневри, както и опити с каквото и да е въоръжение. Настоящият договор не въпрепятства използването на военен персонал и военни съоръжения<