Nr. Rendor

Data e rregjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

 

1

20/07/2016

Kërkesë për kopje vendimi të këshillit bashkiak nr. 1 të datës 09/04/1991

22/07/2016

Me përgjigje (Kopje dokumenti)

500 lekë

2

21/07/2016

Kërkesë për kopje të vendimit  të komitetit pluralist për dhënie trualli nr. 38. të datës 25/01/1992 për fshatin Jagodinë.

29/07/2016

Me përgjigje (Kopje dokumenti)

500 lekë

3

29/07/2016

Kërkesë për kopje vendimi të këshillit bashkiak nr.17  të datës 10/06/1996

29/07/2016

Me përgjigje (Kopje dokumenti)

500 lekë

4

02/08/2016

Kërkesë për kopje vendimi të zgjedhjes së kryetarit të fshatit Marinëz.

03/08/2016

Me përgjigje (Kopje dokumenti)

0 lekë

5

02/08/2016

Kërkesë për kopje vendimi Nr.3 të këshillit të Komunës Kuman me dt 26.01.2012.

03/08/2016

Me përgjigje (Kopje dokumenti)

560 lekë

6

29.08.2016

Kerkese per informacion per taksat e kompanise Bankers dhe investimet qe ka bere kjo kompani per vitin 2015 - 2016

I eshte refuzuar dhenia e informacionit  deri sa kerkusi  ( kryetar shoqate ) te depozitoje prane institucionit tone dokumenta legjitim te shoqates qe perfaqeson

7

07.11.2016

Kërkesë për dokumentacion trualli.

16. 11.2016

Me përgjigje (Nuk disponojmë dokumentacion për këtë truall në Zyrën e Arshivës pranë Bashkisë Roskovec).

0 lekë

8

14. 11.2016

Kërkesë për kopje vendimi, emërimi në punë  si mësuese në shkollën “ Adem Vrapi ”.

21.11.2016

Me përgjigje (Kopje dokumenti)

500 lekë

9

25.11.2016

Kërkesë. Transparencë për çpimin e pusit të ujit të pijshëm Marinëz.

30.11.2016

Me përgjigje (Kopje dokumenti) të datës 14.11.2016 me Nr. 2847/1Prot..

0 lekë

10

22.12.2016

Rekomandim për vlersimin e situatës dhe vlersimin e planit të fëmijës me qellim regjistrimin në Gjëndjen Civile të fëmijës.

29.12.2016

Me përgjigje (Kopjo dokumenti) të Gjendjes Civile Kuman me Nr. 777 Prot.

0 lekë

11

20.01.2017

Për trajtimin e ankeses se qytetarit.

23.01.2017

Me përgjigje të datës 23. 01. 2017 me nr. 207/1 prot.

0 lekë

12

25. 03. 2017

Kërkesë për informacion

03. 04.2017

Me përgjigje të datës 03. 04. 2017

0 lekë

13

20.06.2017

Kërkesë për informacion

27.06.2017

Me përgjigje të datës 26. 06. 2017 me Nr. 2360 Prot.

0 lekë

14

20.07.2017

Kërkesë për informacion

26.07.2017

Me përgjigje të datës 26. 07. 2017 me Nr. 2650/1 Prot.

0 lekë

15

27. 07. 2017

Kërkesë për informacion

31.07.2017

Me përgjigje të datës 31. 07. 2017 me Nr. 2721/1 Prot.

0 lekë

16

01.08.2017

Kërkesë për informacion

07.08.2017

Me përgjigje të datës 07. 08. 2017 me Nr. 2801/1 Prot.

0 lekë

17

05.09.2017

Kërkesë për informacion

14.09.2017

Me përgjigje të datës 14. 09. 2017 me Nr. 3167 Prot.

0 lekë

18

05.10.2017

Kërkesë për informacion

09. 10. 2017

Me përgjigje të datës 09. 10. 2017 me nr. 3463prot.

0 lekë

19

05.10.2017

Kërkesë për informacion

09. 10. 2017

Me përgjigje të datës 09. 10. 2017 me nr. 3459prot.

0 lekë

20

09.10.2017

Kërkesë për informacion

10.10.2017 dhe 18. 10. 2017

Me përgjigje të datës 10. 10. 2017 me nr. 3480prot dhe me  përgjigje të datës 18. 10. 2017 me nr. 3586prot.

640 lekë

21

03.01.2018

Kërkesë për informacion

04. 01. 2018

Me përgjigje të datës 04. 01. 2018 me nr. 02/1prot.

0 lekë

22

03.01.2018

Kërkesë për informacion

04. 01. 2018

Me përgjigje të datës 04. 01. 2018 me nr. 03/1prot.

0 lekë

23

03.01.2018

Kërkesë për informacion

08. 01. 2018

Me përgjigje të datës 08. 01. 2018 me nr. 01/1prot.

0 lekë

24

05.02.2018

Kërkesë për informacion

05.02.2018

Me përgjigje të datës 08. 01. 2018

0 lekë

25

28.03.2018

Kërkesë për informacion

04.04.2018

Me përgjigje të datës 04.04. 2018 me nr. 1513/1prot.

0 lekë

26

22.04.2018

Kërkesë për informacion

27.04.2018

Me përgjigje të datës 27.04. 2018 me nr. 1908 prot.

0 lekë

27

26. 04.2018

Kërkesë për informacion, kopje të plotë, te perditesuar, të listës / organikes së stafit që punon në Autoritetin Tuaj Publik duke perfishire: Rolin / funksionin e punes, emer, mbiemer, adresen e postes elektronike (email) dhe numrin e telefonit per perdorim zyrtar.  

27.04.2018

Me përgjigje të datës 27.04. 2018 me nr. 1907 prot.

0 lekë

28

30.04.2018

Kërkesë për informacion

03.05.2018

Me përgjigje të datës 03.05. 2018 me nr. 1951 prot.

0 lekë

29

22.05.2018

Kërkesë për informacion

29.05.2018

Me përgjigje të datës 29.05. 2018 me nr. 2215/1 prot.

0 lekë

30

06.07.2018

Kërkesë për informacion

10.07.2018

Me përgjigje të datës 10.07. 2018 me nr. 2819/1 prot.

0 lekë

31

05.07.2018

Kërkesë për informacion

13.07.2018

Me përgjigje të datës 13.07. 2018 me nr. 2820/1 prot.

0 lekë

32

30.08.2018

Kërkesë për informacion

04.09.2018

Me përgjigje të datës 04.09. 2018 me nr. 3449/1 prot.

0 lekë

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

BASHKIA ROSKOVEC PROGRAMI I TRANSPARENCËS.                                        KRYETAR                                     Page

                                                                                                Majlinda BUFI