Google technológie na našej škole

Ako používame Google technológie...

Naša škola ponúka naším študentom využívanie Google technológií ako sú napríklad Gmail, Google Dokumenty, Drive, Kalendár apod. Vďaka uzkej spolupráci s Google sa nám podarilo spustiť project Google Apps pre vzdelávanie v ktorom sú zapojené aj svetové univerzity (napríklad Westminster university).

Ako to funguje ?

Každý žiak má svoj Google účet, ktorý nepracuje s adresou @gmail.com, ale z našou doménou @ostrovskeho.com.

Žiak s menom Janko Hraško dostane email v tvare j.hrasko@ostrovskeho.com, ktorý môže po dobu vyučovania na našej škole využivať ako bežný Google účet.

Čo ponúka Google účet ?

Google účet ponúka každému študentovi:

Čo je cieľom ?

Cieľom tohto projektu je preniesť vyučovanie aj do ONLINE sféry, kde učiteľ 2 kliknutiami nazdieľa súbor celej triede, alebo odoslaním jedného emailu informuje všetkých žiakov o novinke, alebo inej informácie. Vďaka učiteľom táto technológia nezostáva len na úrovni študentov. Učitelia cez túto službu informujú študentov, odosielajú im zadania, či pridávajú písomné práce do zdieľaného kalendára. Naopak študenti zasielajú svoje projekty či iné úlohy.

Ako je te s bezpečnosťou ?

Všetky emailové správy, dokumenty, udalosti atď. sú ukladané na serveroch Google s dostupnosťou 99%. Všetky spojenia prebiehajú šifrovane a je nemožné sa do cudzieho účtu “nabúrať”.

Tento projekt je relizovaný žiakmi Dávidom Kováčom a Floriánom Nagyom

www.moderneskoly.eu

Fotoalbum zo školení pedagogických pracovníkov