GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

Adresa: Záhradná  655/60, 094 31 Hanušovce n./T.         Tel. a fax: 057/44 50 654

Mail: info@grkat-hanusovce.sk                                 Web: www.grkat-hanusovce.sk


Oznamy, správy, informácie

1. Modlitby matiek

Každý utorok po sv. liturgii vo Farskom centre bl. Petra Pavla Gojdiča sa koná modlitbové stretnutie matiek. Srdečne pozývame všetky matky z našej farnosti modliť sa za svoje deti.

2. Modlitba Prvej hodinky na Rádiu Lumen

Od 7. júna začalo rádio Lumen s pravidelným vysielaním Prvej hodinky. Bližšie info na internetovej stránke arcibiskupstva: http://grkatpo.sk/?spravy&id=2098)

3. Podávanie svätého prijímania nemluvňatám a deťom

Na zasadaní Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku sa otcovia biskupi dohodli na obnovení starobylej praxe podávať Eucharistiu deťom po krste až do veku, v ktorom začínajú užívať rozum. Táto prax bude realizovaná od 1. septembra 2017.

Všetky náležitosti v súvislosti s touto iniciatívou (inštrukcie, katechézy…) budú priebežne ponúkané našim veriacim, aby sme všetci správne pochopili dôvody tejto iniciatívy.

4. So začiatkom nového cirkevného roka sme začali v našej farnosti sláviť večierne. Každú nedeľu poobede a pred každým sviatkom v roku. Srdečne pozývame k spoločnej modlitbe.

                                   

                                                                 (Aktualizácia: 13.10. 2017)