FŐKÖNYVI KIVONAT

"Remy-Art Nemzetközi Ötvösművé - 2014

2014.01.01 - 2014.12.31

Forgalom

Egyenleg Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel

Tartozik Követel

1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 323 861 988 414 335 447 0 13 MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK 1 229 711 902 454 327 257 0 131 Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 1 229 711 902 454 327 257 0 1311 Termelő gépek, berendezések bruttó értéke 1 229 711 0 1 229 711 0 1319 Termelő gépek berendezések terv szerinti é.cs. 0 902 454 0 902 454 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 42 980 42 980 0 0 143 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 42 980 0 42 980 0 149 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti 0 42 980 0 42 980 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 51 170 42 980 8 190 0 161 Befejezetlen beruházások 51 170 42 980 8 190 0 3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI 7 326 522 7 286 417 40 105 0 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 2 592 660 2 601 070 0 8 410 311 Belföldi vevő követelések forintban 2 592 660 2 601 070 0 8 410 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 6 350 0 6 350 0 369 Telenor forgalmi előleg elszámolása 6 350 0 6 350 0 38 PÉNZESZKÖZÖK 4 727 512 4 685 347 42 165 0 381 Pénztár 2 128 946 2 087 144 41 802 0 3811 Pénztár-számla 2 128 946 2 087 144 41 802 0 384 Bankszámlák 1 759 566 1 759 203 363 0 3841 Elszámolási betétszámla 1 759 566 1 759 203 363 0 389 Átvezetési számla 839 000 839 000 0 0 4 FORRÁSOK 2 689 047 3 647 304 0 958 257 41 SAJÁT TŐKE 75 846 952 833 0 876 987 411 Jegyzett tőke 0 10 000 0 10 000 413 Eredménytartalék 0 866 987 0 866 987 419 Mérleg szerinti eredmény 75 846 75 846 0 0 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 918 386 999 106 0 80 720 452 Rövid lejáratú hitelek 7 831 7 831 0 0 4521 Rövid lejáratú hitelek forintban 7 831 7 831 0 0 454 Szállítók 910 555 991 275 0 80 720 4541 Belföldi anyag és áruszállítók 910 555 991 275 0 80 720 479 Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek 0 550 0 550 4799 Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek 0 550 0 550 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 1 694 815 1 694 815 0 0 491 Nyitómérleg számla 1 694 815 1 694 815 0 0 5 KÖLTSÉGNEMEK 3 226 562 0 3 226 562 0 51 ANYAGKÖLTSÉGEK 861 943 0 861 943 0 511 Vásárolt anyagok költségei 767 154 0 767 154 0 514 Energiaköltségek 94 789 0 94 789 0 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 2 138 068 0 2 138 068 0 5221 Ingatlanok bérleti díja 882 386 0 882 386 0 523 Karbantartási költségek 15 290 0 15 290 0 5271 Postaköltség 88 530 0 88 530 0 5273 Telefon költségek 251 601 0 251 601 0 5274 Internet költségek 3 175 0 3 175 0 528 Közös költség 701 500 0 701 500 0 5294 Szakkönyvek, előfizetések 65 692 0 65 692 0 5296 Könyvelési díj 97 790 0 97 790 0 5299 Más szerveknek fizetett szolgáltatások 32 104 0 32 104 0 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 8 982 0 8 982 0 1. oldal

A program jogos felhasználója: Talonszoft BtFŐKÖNYVI KIVONAT

"Remy-Art Nemzetközi Ötvösművé - 2014

2014.01.01 - 2014.12.31

Forgalom

Egyenleg Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel

Tartozik Követel

532 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 8 982 0 8 982 0 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 2 039 0 2 039 0 5591 Reprezentációs költségek 2 039 0 2 039 0 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 215 530 0 215 530 0 571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 172 550 0 172 550 0 572 Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás 42 980 0 42 980 0 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK 45 0 45 0 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI 45 0 45 0 872 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások 45 0 45 0 8722 Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata 45 0 45 0 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 3 425 2 647 327 0 2 643 902 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 0 2 592 370 0 2 592 370 911 Ékszer eladás, javítás, készítés 0 1 171 062 0 1 171 062 912 Tanfolyami oktatás árbevétele 0 1 276 508 0 1 276 508 914 Bérleti díj átszámlázása 0 144 800 0 144 800 96 EGYÉB BEVÉTELEK 3 425 54 949 0 51 524 967 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 0 9 369 0 9 369 9674 Nav 1% 0 9 369 0 9 369 969 Különféle egyéb bevételek 3 425 45 580 0 42 155 9699 Telefon magánhasználat bevétele 3 425 45 580 0 42 155 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 0 8 0 8 973 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 8 0 8 9731 Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata 0 8 0 8 1-4 számlaosztály összesen 11 339 430 11 922 135 582 705 5-9 számlaosztály összesen 3 230 032 2 647 327 582 705 Mindösszesen

14 569 462 14 569 462 2. oldal

A program jogos felhasználója: Talonszoft Bt