Published using Google Docs
differentiering af grammatik.doc
Updated automatically every 5 minutes

Opret en afstemning på www.Doodle.com hvor eleverne kan vælge sig ind på den gruppe de helst vil arbejde i.

Gruppenummer

Modul 1

Gruppe 1  med mere avanceret grammatik - oversættelsesfælder og faldgruber

Gruppe 2 med fejlsætninger og grammatisk terminologi

Gruppe 3 med grundgrammatikken så de grundlæggende regler er helt på plads (kongruens, ordstilling, adv-adj osv)

1. runde

UDE.

Sammenlign kommentarer fra sidste grammatikaflevering, diskuter jer frem til bedste løsninger og bedste svar og aflever sammen den perfekte aflevering.

INDE: Hurtig brainstorm over regler med forskellige ordklasser – gennemgang af fejlsætninger fra afleveringen.  Hvordan griber man det an? Hvordan løser man fejlsætninger?

Oversættelsessætninger: Brug top 10 over fejl du ikke må lave. Er der noget i denne top 10 du har særlig svært ved, eller ikke forstår?

2. runde

UDE: Gå i ekstra lokale med en SMARTBoard-øvelse om konjunktioner.

UDE: Løs en fejlsætningsopgave.

INDE: Gennemgang af top 10, ting der ikke er så klare. Gennemgå oversættelsessætningerne.

3. runde

INDE: Få hurtig gennemgang af kommatering.

Lektie: Opgave med kommatering

UDE: Spil grammatisk Trivial Pursuit.

Lektie: fejlsætninger + find uregelmæssige verber i en tekst og bøj dem.

UDE: SMARTBoardøvelser i lokale ved siden af med hjælpeverber.

Lektie: resten af sætninger til oversættelse.


Gruppenummer

Modul 2

Gruppe 1  med mere avanceret grammatik - oversættelsesfælder og faldgruber

Gruppe 2 med fejlsætninger og grammatisk terminologi

Gruppe 3 med grundgrammatikken så de grundlæggende regler er helt på plads (kongruens, ordstilling, adv-adj osv)

1. runde

UDE: Oversættelse med forskellige faldgruber

INDE: Gennemgang af fejlsætninger + uregelmæssige verber fra lektien.

UDE: Sammenlign jeres oversættelsessætninger.

Diskuter evt. forskelle – konsulter jeres grammatikbog, når I er i tvivl.

2. runde

INDE: Oversættelsen på tavlen – gennemgang linje for linje.

Herefter gennemgang af komma-lektie

UDE: Ved SMARTBoard i andet lokale – omskriv hovedtider af verber + SMARTBoardøvelse med hjælpeverber.

UDE: Spil grammatisk Trivial Pursuit.

3. runde

UDE: øvelse med modalverber. Lyt til Grammar-girl, og redegør for forskellen mellem shall/will: 

Mere tid: Homophone-

øvelse på SMARTBoard.

Lektie: Redegørelse for forskelle mellem shall/will

UDE: Ved SMARTBoard i andet lokale – omskriv hovedtider af verber i en tidslinje + SMARTBoardøvelse med hjælpeverber.

Lektie: aflever tidslinje med hovedtider af verber

INDE: Oversættelsessætninger gennemgås på tavlen.

Mere tid: Snakkeøvelse / nutidsøvelse på SMARTBoard