ΣΠΟΥΔΕΣ

2005-2011: Διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Μελέτη αναπνευστικού σήματος σε ασθενείς με Σύνδρομο Αποφρακτικών Απνοιών κατά τον Ύπνο με τη βοήθεια της θεωρίας της Πολυπλοκότητας και άλλων βιοσημάτων

και βιοπαραμέτρων. Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος Μαγκλαβέρας. Hμερομηνία αναγόρευσης: 10/06/2011. Βαθμός Διπλώματος: «Άριστα 10»

2001-2003: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής της Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ. με βασικό αντικείμενο τη μεθοδολογία έρευνας και τις εφαρμογές της τεχνολογίας στην Ιατρική. Hμερομηνία ορκωμοσίας: 15/12/2003. Γενικός Βαθμός Διπλώματος: «Λίαν Καλώς 8,29»

2001: Αποφοίτηση από την Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Ημερομηνία ορκωμοσίας: 2/10/2001. Γενικός Βαθμός Πτυχίου: «Λίαν Καλώς 6,71»

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά - Άπταιστα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιανουάριος 2013-Δεκέμβριος 2013: Ιατρός ερευνητής σε θέματα αεροδιαστημικής ιατρικής για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (European Space Agency - ESA) στην επιστημονική βάση Concordia της Ανταρκτικής.

Νοέμβριος 2011-Νοέμβριος 2012: Επικουρικός Ιατρός Πνευμονολογικής (Επιμελητής Β’) στην Πνευμονολογική Κλινική του ΓΝ Σερρών.

Οκτώβριος 2006-Ιούνιος 2011: Ειδικευόμενος Ιατρός Πνευμονολογικής στην Α’ Πνευμονολογική Κλινική του ΓΝΘ Γ Παπανικολάου Θεσσαλονίκης.

Σεπτέμβριος 2005-Ιούνιος 2007: Ιατρός–ερευνητής στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Interlife που αφορά σε κλινική δοκιμή συστήματος παρακολούθησης ασθενών με χρόνια νοσήματα εξ’ αποστάσεως. Σύμβαση με Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. και συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής Α.Π.Θ.

Ιούνιος 2005-Σεπτέμβριος 2006: Ιατρός στον πρότυπο οικισμό για την ώριμη ηλικία: Μυρτιά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

2002-2003: Ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου στο αγροτικό ιατρείο Αρχαγγέλου Πέλλας – Κέντρο Υγείας Αριδαίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Μάιος 1999: Βραβείο Best Scientific Paper Award από την A.M.S.R.O (Aerospace Medical Students and Residents Organisation) για την εργασία «Dose Dependant Effect Of Caffeine On Cognitive Performance, Cardiopulmonary System and Catecholamines», που  παρουσιάστηκε στο 70ό ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αεροδιαστημικής Ιατρικής (A.S.M.A) στο  Detroit των Η.Π.Α.

Απρίλιος 2005: Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στον Τομέα της Ιατρικής Ερευνητικής Μεθοδολογίας για όλη τη διάρκεια της Διδακτορικής μου Διατριβής. Σειρά επιτυχίας στις εξετάσεις του ΙΚΥ: 1ος

Δεκέμβριος 2008: Επιλέχθηκα στο τέταρτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής ευρωπαίων αστροναυτών από την European Space Agency, στο οποίο προκρίθηκαν 45 από τους 10000 υποψηφίους με βάση το βιογραφικό σημείωμα και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Νοέμβριος 2008: Έπαινος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας για την αναρτημένη ανακοίνωση: «Εργοσπιρομετρικά ευρήματα σε ασθενείς με συστηματικό σκληρόδερμα σε σχέση με συνυπάρχουσα πνευμονική υπέρταση», 17οΠανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακα στην Αλεξανδρούπολη.

Νοέμβριος 2009: Έπαινος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας για την προφορική ανακοίνωση: «Πρόβλεψη του Δείκτη Απνοιών-Υποπνοιών σε ασθενείς με Σύνδρομο Αποφρακτικών Απνοιών στον Ύπνο με τη βοήθεια ενός μοντέλου παλινδρόμησης με βάση τη μη γραμμική ανάλυση αναπνευστικών βιοσημάτων», 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακα στη Θεσσαλονίκη.

Δεκέμβριος 2010: Έπαινος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» στα πλαίσια της προκήρυξης του βραβείου καλύτερου Ειδικευόμενου Ιατρού του Νοσοκομείου.

Νοέμβριος 2012: 2ο Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης για την εργασία: «Καταγραφή αεροαλλεργιογόνων σε διάφορα ύψη πάνω από τη Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια ελαφρού αεροσκάφους και συσχέτισή τους με τα μετεωρολογικά δεδομένα της πόλης», 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακα στη Θεσσαλονίκη.