Veebikaamera installeerimine ja sellega striimimine

Eesmärk:

Lisavahendid:

Juhul kui VGA või DVI sisendiga monitor, sel juhul kasuta HDMI üleminekut.

Juhendis on kasutatud Trust Full HD 1080p (1920 x 1080) laiekraani resolutsiooniga USB 2.0 veebikaamerat.

Ühenda veebikaamera Raspberry Pi2 miniarvutiga, sisestades USB otsik vabasse (neljandasse) pessa ja käivita miniarvuti. Sisse logides ava programm Terminal C:\Users\user1\Dropbox\RaspberryPi2\ScreenShotid\2016-05-10-161452_1632x1018_scrot.png (Menu > Accessories > Terminal).

Programmi käivitumisel uuri arvuti IP-aadressi käsuga:

Ifconfig

See näitab ruuteri informatsiooni. Kui Raspberry Pi on ühendatud internetivõrku kaabliga, tutvu eth0. Kui on traadita ühendus tutvu wlan0.

Soovitav üles kirjutada edastatavad andmed:

Juhend on loodud WIFI näitel, vastavalt sellele tehtud märkmed wlan0:

Seejärel käivita

route –n

… ja pane tähele järgmist:

Gateway Address – 192.168.1.1

Järgmiseks käivita järgmine käsk, et muuta võrgu konfiguratsiooni

sudo nano /etc/network/interfaces

…, et muuta järgmist kirjet:

iface wlan0 inet dhcp

asemele

iface wlan0 inet static

address 192.168.1.166 (enda masina IP-aadress)

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.1

network 192.168.1.0

broadcast 192.168.1.255

Vajuta klaviatuuril Ctrl ja X klahvikombinatsiooni, et salvestada tehtud muudatust ja väljuda seadistusest.

Raspberry Pi miniarvutile teha taaskäivitus ja  masinal peaks olemas olema staatiline IP-aadress.

Enne tarkvarapaketi Motion installeerimist on vajalik rpi-update, mis lisab raspbianile UVC (USB Video Class) toe. UVC-tugi on vajalik video striimingu tegemiseks, kasutades USB-seadmeid (näiteks veebikaamera).

sudo apt-get install rpi-update

sudo rpi-update

rpi-update võib võtta kauem aega! Varu kannatust!

Pärast uuendust on soovitav arvutile teha taaskäivitus. Kui taaskäivitust ei tee, võivad järgnevate käsklustega esineda veateateid.

Tarkvarapakettide uuenduste tegemiseks käsklus:

sudo apt-get Update

sudo apt-get upgrade

 

Installeeri tarkvarapakett Motion:

sudo apt-get install motion

Seejärel anna käsklus:

Lsusb

Nüüd peaksid nägema enda veebikaamerat USB-seadme nimekirjas, näiteks sellisena:

Bus 001 Device 006: ID 046d:0825 Logitech, Inc. Webcam C270

Juhul kui sa ei leia enda veebikaamerat siis võib juhtuda, et see ei ühildu Raspberry Pi´ga.

Järgmiseks on vaja konfigureerida tarkvarapaketti Motion:

sudo nano /etc/motion/motion.conf

Konfiguratsiooni failis on võimalik defineerida erinevaid parameetreid, näiteks porti, milles Motion tarkvarapakett käivitub.

Soovitus! Järgneva seadistusega kasuta otsingu kiirkäsklust: Ctrl + W

Alljärgnevalt on välja toodud parameetrite nimekiri, mida võiks seadistada:

Selleks, et tarkvarapakett Motion käivituks süsteemis teenusena on vaja muuta järgnevat faili

sudo nano /etc/default/motion

ja määra start_motion_daemon väärtusele YES:

start_motion_daemon=yes

Tarkvarapaketi Motioni käivitamiseks anda käsklus:

sudo service motion start

Oota ~30 sekundit tarkvarapaketi Motion käivitamiseks ja seejärel ava video striimimiseks näiteks VLC-tarkvarapakett (multimeedia failide mängija). Saab katsetada ka veebibrauseriga, sisestades brauseri aadressireale 192.168.1.166:8081).

Juhul kui VLC programmi Raspberry Pi´sse ei ole installeeritud, anna Terminal programmis käsklus:

sudo apt-get install vlc

Ava programmide loetelust tarkvarapakett VLC. VLC menüüs avada File > Open Network ning sisesta Raspberry Pi IP-aadress koos striimingu pordi numbriga, mis sai eelnevalt paika pandud: http://192.168.1.166:8081. Striimingut näed vajutades Play nuppu.

Kasutatud materjal:

https://medium.com/@Cvrsor/how-to-make-a-diy-home-alarm-system-with-a-raspberry-pi-and-a-webcam-2d5a2d61da3d#.odb2vs1eo 

Õppematerjal on välja töötatud Vaata Maailma SA poolt juuni 2016, versioon 1.0.

Materjali koostas Maris Maripu.

Creative Commonsi litsents

See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk 4.0 Rahvusvaheline litsentsiga.