Методичні рекомендації

щодо основних напрямків та особливостей діяльності

працівників психологічної служби навчальних закладів

м. Кременчука у 2015-2016 н. р.

Відповідно до рекомендацій Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи (лист Міністерства освіти і науки України від 23.07.2015 року № 1/9-347 «Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2015-2016 навчальному році»)  та Центру практичної психології і соціальної роботи ПОІППО основні завдання психологічної служби на 2015-2016 н.р. визначаються стратегією розвитку системи освіти України в цілому, але мають конкретизуватися безпосередньо практичними психологами і соціальними педагогами відповідно до особливостей та визначених пріоритетів діяльності кожного навчального закладу.

        Центр психологічної служби КМНМЦ рекомендує працівникам психологічної служби ЗНЗ та ДНЗ звернути увагу на актуальні проблеми системи освіти, які визначають напрямки  та основні завдання психологічного супроводу навчально-виховного процесу у 2015-2016 н.р.

№ з/п

Актуальні проблеми

Шляхи їх вирішення

1.

Недостатня  професійна компетентність практичних психологів з надання психологічної допомоги в умовах безпекових загроз

1. Постійна самоосвіта працівників психологічної служби.

2. Участь у тренінгах, навчальних проектах тощо.

2.

Інтеграція внутрішньо переміщених осіб в нові умови проживання та навчання  

Соціально-психологічний супровід дітей, постраждалих внаслідок військових дій, а також їх батьків (просвітницька, консультативна, корекційно-розвивальна, реабілітаційна  робота).

3.

Недостатня психологічна культура всіх учасників навчально-виховного процесу в кризовий період

 1. Психологічна просвіта (із застосуванням інтерактивних форм) педагогічних працівників та батьків з питань «стрес», «криза», «травма та її прояви у психіці, поведінці дитини», «ресурс» тощо.

2. Активне, творче  використання можливостей сайтів навчальних закладів.

4.

Психологічний супровід дитини при переході від дошкільної до початкової ланки освіти

1. Просвітницька робота з батьками щодо психофізіологічної готовності дітей до систематичного навчання.

2. Індивідуальні та групові заняття з дітьми з формування внутрішньої мотивації до навчання; розвитку пізнавальних процесів та мислення; розвитку та корекції емоційно-вольової сфери, формування позитивної самооцінки, впевненості та віри у власні сили; формування довільної поведінки; вдосконалення навичок спілкування з однолітками та дорослими.

5.

Інтеграція у навчально-виховний процес дітей з особливими освітніми проблемами

Детальні рекомендації надані у листі МОН від 02.01.2013 р. №1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання».

6.

Створення ненасильницького середовища у навчальному закладі

1. Співпраця з адміністрацією навчального закладу.

2. Психологічна просвіта педагогів із застосуванням інтерактивних форм навчання.

3. Запровадження сучасних технологій практичної психології щодо вирішення конфліктів  шкільних служб порозуміння.

7.

Зростання проявів ксенофобії, протиправної, агресивної, насильницької поведінки серед дітей та школярів

1. Просвітницька робота з усіма категоріями учасників навчально-виховного процесу.

2.Проведення тематичних соціально-психологічних досліджень з наступним обговоренням в педагогічних колективах, з учнями та батьками.

3. Індивідуальна та групова консультативна та корекційна робота.

4. Запровадження системи тренінгів (наприклад, викладених у навчально-методичному посібнику «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі». К.: 2013.  96 с.).

5.Взаємодія з іншими органами і службами

8.

Вживання алкогольних та наркотичних речовин дітьми і молоддю

Просвітницька, корекційно-розвивальна робота з використанням матеріалів інформаційно-освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова».

9.

Комп’ютерна, зокрема, Інтернет-залежність дітей

1. Просвітницька робота з батьками.

2. Індивідуальне і групове  консультування дітей, індивідуальна корекція, включення в тренінгові групи

10.

Дотримання прав дитини в Україні

1. Просвіта та консультування педагогів щодо створення умов комфортного освітнього середовища.

2. Постійно діючий моніторинг дотримання прав дітей.

3. Соціальний захист прав і свобод дітей.

4. Безумовне дотримання Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення, визначеного спільним наказом 4-х Міністерств від 19.08.2014 року № 564/863/945/577 

11.

Статеве виховання, збереження репродуктивного здоров’я учнівської молоді

Інформаційно-просвітницька робота з використанням матеріалів програм «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», «Сімейна розмова», «Дорослішай на здоров’я».

12.

Підтримка творчо обдарованих учнів (вихованців)

Психологічна просвіта всіх учасників навчально-виховного процесу щодо концептуальних основ обдарованості, технологій та методик виховання, навчання й розвитку творчого потенціалу особистості.

        Завідувачка ЦПС                                     Л.В.Сирота