REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ AL ASOCIAȚIEI ROSEDU

CAPITOLUL I: Prevederi Generale

art. 1. Prezentul Regulament de Ordine Interioară, denumit în continuare ROI, vine în completarea Statutului de Înființare și Funcționare al Asociației ROSEdu (aprobat prin hotărârea 29532/303/2012 la Judecătoria Sector 6 București la data de 07.03.2013), denumită în continuare Asociația, și stabilește modalitățile concrete de acțiune pentru înfăptuirea scopului și obiectivelor Asociației, precum și condițiile și regulile necesare pentru respectarea prevederilor Statutului.

art. 2. Respectarea ROI este obligatorie pentru toți membrii Asociației, indiferent de categoria acestora.

art. 3. Prezentul regulament este activ de la data aprobării acestuia în ședința Adunării Generale a Asociației ROSEdu.

CAPITOLUL II: Membrii Asociației

art. 4. Asociația cuprinde următoarele categorii de membri, în conformitate cu articolul 19 din Statutul Asociației ROSEdu:

        - membri fondatori;

        - membri asociați;

        - membri susținători;

        - membri de onoare.

Membrii fondatori și membrii asociați sunt numiți membri activi și sunt membrii Adunării Generale a Asociației.

Dobândirea calității de membru

art. 5. Calitatea de membru asociat este acordată în conformitate cu articolul 20 din Statutul Asociației ROSEdu. Acordarea calității de membru asociat presupune:

        a) persoana care dorește aderarea va lua la cunoștință Statutul Asociației ROSEdu și Regulamentul de Ordine Interioară

b) persoana care dorește aderarea va completa cererea de adeziune ca membru asociat, după modelul, și îl transmite Consiliului Director;

        c) Consiliul Director înregistrează adeziunea depusă în termen de cel mult 30 zile de la primirea acestuia;

d) Consiliul Director convoacă în termen de cel mult 60 zile de la aprobarea formularului de adeziune o ședință a Adunării Generale pentru supunerea la vot a cererii de adeziune;

e) Consiliul Director trece pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale: “Adeziunea … ca membru asociat în cadrul Asociației ROSEdu” (în spațiile lipsă se trece numele membrului propus pentru a adera);

f) Adunarea Generală validează prin vot în cadrul ședinței Adunării Generale adeziunea persoanei ca membru asociat, în conformitate cu articolul 79 din ROI;

f) în cazul validării, persoana care dorește aderarea capătă calitatea de membru asociat începând cu ziua imediat următoare validării de către Adunarea Generală;

g) Consiliul Director anunță pe lista de membri aderarea persoanei ca membru asociat în cadrul Asociației.

art. 6. Calitatea de membru susținător este acordată în conformitate cu articolul 21 din Statutul Asociației ROSEdu. Acordarea calității de membru susținător presupune:

        a) persoana care dorește aderarea va completa formularul de adeziune ca membru susținător, adică Formularul de adeziune, la care va adăuga dovada recomandărilor din partea a 3 (trei) membri activi sau susținători ai Asociației și le va transmite Consiliului Director; o recomandare poate fi o semnătură sau un mesaj electronic prin care își dă acordul;

        b) Consiliul Director aprobă adeziunea ca membru susținător în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acestuia;

        c) Consiliul Director eliberează un Proces Verbal de Adeziune de Membru Susținător și îl publică în cadrul Asociației în termen de cel mult 7 zile de la aprobarea formularului de adeziune;

        d) persoana care dorește aderarea capătă calitatea de membru susținător începând cu ziua imediat următoare eliberării procesului verbal de Consiliul Director;

        e) Consiliul Director anunță pe listă de discuții a membrilor Asociației aderarea persoanei ca membru susținător în cadrul Asociației; totodată, va fi publicat pe site-ul Asociației.

art. 7. Calitatea de membru de onoare este acordată unei personalități din domeniu în conformitate cu articolul 27 din Statutul Asociației ROSEdu. Acordarea calității de membru de onoare presupune:

a) persoana care dorește aderarea va completa o cerere în care solicită acordarea de membru de onoare și îl va transmite Președintelui;

b) Președintele consultă Consiliului Director;

c) Consiliul Director realizează un document de motivare pentru acordarea calității de membru de onoare, după modelul Documentului de Motivare a Acordării Calității de Membru de Onoare;

d) Președintele aprobă adeziunea, și atașează formularului de adeziune documentul de motivare elaborat de către Consiliul Director, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea formularului de adeziune;

e) persoana care dorește aderarea capătă calitatea de membru de onoare începând cu ziua imediat următoare aprobării de către Președinte a formularului de adeziune;

f) Președintele anunță pe lista de membri aderarea persoanei ca membru de onoare în cadrul Asociației.

Pierderea calității de membru

art. 8. Calitatea de membru se pierde în conformitate cu articolele 28, 29, 30 și 31 din Statutul Asociației ROSEdu și prevederile din ROI.

art. 9. Calitatea de membru activ se pierde și prin neplata cotizației timp de două luni.

art. 10. Un membru fondator își poate pierde calitatea la fel ca orice alt membru activ. Acest lucru duce la schimbarea Statutului și a Actului Constitutiv, conform legii.

art. 11. Pierderea calității de membru prin renunțare presupune:

        a) persoana care renunță primește de la Trezorier dovada reglării tuturor problemelor financiare și materiale cu Asociația, în conformitate cu articolul 29 din Statutul Asociației ROSEdu;

        b) persoana care renunță la calitatea de membru transmite o cerere către Consiliul Director, la care atașează dovada de la Trezorier;

        c) persoana care a renunțat își pierde calitatea de membru din momentul transmiterii cererii către Consiliul Director;

        d) Consiliul Director anunță pe lista de membri pierderea calității de membru a persoanei care a renunțat.

art. 12. Pierderea calității de membru prin excludere presupune:

a) Consiliul Director sau ⅓ dintre membrii activi ai Asociației completează o cerere de excludere pe care o anunță public în Asociație, cuprinzând motivația solicitării în conformitate cu articolul 30 din Statutul Asociației ROSEdu și prevederile din ROI;

b) în termen de cel mult 60 de zile de la anunțarea cererii de excludere, se organizează o ședință a Adunării Generale care prezintă pe ordinea de zi: “Excluderea … din cadrul Asociației ROSEdu” (în zona punctată se trece numele membrului propus pentru a fi exclus);

c) Adunarea Generală aprobă prin vot în cadrul ședinței Adunării Generale excluderea persoanei ca membru, în conformitate cu articolul 80 din ROI;

d) persoana care a fost exclusă își pierde calitatea de membru din momentul aprobării excluderii de către Adunarea Generală;

e) Consiliul Director anunță pe lista de membri pierderea calității de membru a persoanei excluse și actualizează informația pe site.

Demisia sau demiterea unui membru al Consiliului Director

art. 13. În cazul în care un membru al Consiliului Director își depune demisia, este demis sau nu se află în capacitatea de a își exercita funcția, ceilalți membri ai Consiliului Director demarează procedurile de înlocuire a acestuia.

art. 14. Demisia unui membru al Consiliului Director, inclusiv Președintele, se realizează la cererea acestuia.

art. 15. Demisia unei persoane din poziția de membru al Consiliului Director, inclusiv Președintele, presupune:

        a) persoana care demisionează transmite o cerere către Consiliul Director

        b) persoana care a demisionat își pierde poziția de membru al Consiliului Director din momentul transmiterii cererii către Consiliul Director;

        c) Consiliul Director anunță pe lista de membri demisia persoanei din poziția de membru al Consiliului Director;

        d) în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii de demisie, Consiliul Director numește pe acea poziție un alt membru activ pe perioadă interimară;

        e) Consiliul Director anunță pe lista de membri membrul activ care ocupă poziția de membru în Consiliul Director pe perioadă interimară;

f) în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii de demisie, Consiliul Director convoacă ședința Adunării Generale pentru alegere pe poziția vacantă, în conformitate cu articolul 82 din ROI;

g) ședința Adunării Generale pentru alegeri trebuie să fie organizată în termen de cel mult 60 de zile de la primirea cererii de demisie.

art. 16.  Demiterea unui membru al Consiliului Director, inclusiv Președintele, este propusă motivat, pentru:

a) nerespectarea obligațiilor definite în Statutul Asociației ROSEdu și a ROI;

b) o conduită individuală ce aduce prejudicii imaginii Asociației;

c) prejudicii financiare.

art. 17. Demiterea unei persoane din poziția de membru al Consiliului Director, inclusiv Președintele, presupune:

a) ceilalți doi membri ai Consiliului Director sau ⅓ dintre membrii activi ai Asociației completează o cerere de demitere pe care o anunță public în Asociație, cuprinzând motivația solicitării în conformitate cu articolul articolul 16 din ROI;

b) persoana căreia îi este adresată cererea de demitere este suspendată din poziție de membru al Consiliului Director din momentul primirii cererii de demitere;

        c) în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii de demitere, Consiliul Director numește pe acea poziție un alt membru activ pe perioadă interimară;

        d) Consiliul Director anunță pe lista de membri membrul activ care ocupă poziția de membru în Consiliul Director pe perioadă interimară;

e) în termen de cel mult 60 de zile de la anunțarea cererii de demitere, se organizează o ședință a Adunării Generale care prezintă, pe ordinea de zi: “Demiterea … din poziția de consilier/președinte al Asociației ROSEdu” (în zona punctată se trece numele membrului propus pentru a fi demis);

f) Adunarea Generală aprobă prin vot în cadrul ședinței Adunării Generale demiterea persoanei ca membru al Consiliului Director, în conformitate cu articolul 81 din ROI;

g) în cazul în care demiterea nu a fost aprobată, persoana care a fost propusă pentru demitere, acum suspendată, își recapătă poziția de membru al Consiliului Director, începând cu ziua imediat următoare votului

h) în cazul în care demiterea a fost aprobată, persoana care a fost propusă pentru demitere, acum suspendată, este demisă din poziția de membru al Consiliului Director din momentul aprobării demiterii;

i) în cazul în care demiterea a fost aprobată, Consiliul Director anunță pe lista de membri demiterea persoanei din poziția de membru al Consiliului Director;

j) în cazul în care demiterea a fost aprobată, în termen de cel mult 15 zile din momentul aprobării demiterii, Consiliul Director convoacă ședința Adunării Generale pentru alegere pe poziția vacantă, în conformitate cu articolul 82 din ROI;

k) ședința Adunării Generale pentru alegeri trebuie să fie organizată în termen de cel mult 60 de zile de la aprobarea demiterii.

art. 18. Procedura pentru demiterea unei persoane din Consiliul Director este valabilă și în caz de deces.

Demisia sau demiterea unui membru al Comisiei de Cenzori

art. 19. În cazul în care un membru al Comisiei de Cenzori își depune demisia, este demis sau nu se află în capacitatea de a își exercita funcția, Consiliul Director demarează procedurile de înlocuire a acestuia.

art. 20. Demisia unui membru al Comisiei de Cenzori se realizează la cererea acestuia.

art. 21. Demisia unei persoane din poziția de membru al Comisiei de Cenzori presupune:

        a) persoana care demisionează transmite o cerere către Consiliul Director

        b) persoana care a demisionat își pierde poziția de membru al Comisiei de Cenzori din momentul transmiterii cererii către Consiliul Director;

        c) Consiliul Director anunță pe lista de membri demisia persoanei din poziția de membru al Comisiei de Cenzori;

        d) în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii de demisie, Consiliul Director numește pe acea poziție un alt membru activ pe perioadă interimară;

        e) Consiliul Director anunță pe lista de membri membrul activ care ocupă poziția de membru al Comisiei de Cenzori pe perioadă interimară;

f) în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii de demisie, Consiliul Director convoacă ședința Adunării Generale pentru validarea unui nou membru al Comisiei de Cenzori pe poziția vacantă, în conformitate cu articolul 100 din ROI;

g) ședința Adunării Generale pentru alegeri pentru poziția de membru al Comisiei de Cenzori trebuie să fie organizată în termen de cel mult 60 de zile de la primirea cererii de demisie.

art. 22. Consiliul Director poate demite motivat un membru al Comisiei de Cenzori pentru:

a) nerespectarea obligațiilor definite în Statutul Asociației ROSEdu și a ROI;

b) o conduită individuală ce aduce prejudicii imaginii Asociației;

c) prejudicii financiare.

art. 23. Demiterea unei persoane din poziția de membru al Comisiei de Cenzori presupune:

a) Consiliul Director realizează un Proces Verbal de Demitere cu motivarea deciziei

b) persoana care a fost demisă își pierde poziția de membru al Comisiei de Cenzori și atribuțiile din momentul realizării Procesului Verbal de Demitere;

c) Consiliul Director anunță pe lista de membri demiterea persoanei din poziția de membru al Comisiei de Cenzori, împreună cu publicarea Procesului Verbal de Demitere;

        d) în termen de cel mult 15 zile de la demitere, Consiliul Director numește pe acea poziție un alt membru activ pe perioadă interimară;

        e) Consiliul Director anunță pe lista de membri membrul activ care ocupă poziția de membru al Comisiei de Cenzori pe perioadă interimară;

f) în termen de cel mult 15 zile de la demitere, Consiliul Director convoacă ședința Adunării Generale pentru validarea unui nou membru al Comisiei de Cenzori pe poziția vacantă, în conformitate cu articolul 104 din ROI;

g) ședința Adunării Generale pentru alegeri pentru poziția de membru al Comisiei de Cenzori trebuie să fie organizată în termen de cel mult 60 de zile de la demitere.

Demisia sau demiterea Trezorierului

art. 24. În cazul în care Trezorierul își depune demisia, este demis sau nu se află în capacitatea de a își exercita funcția, Consiliul Director demarează procedurile de înlocuire a acestuia.

art. 25. Demisia Trezorierului se realizează la cererea acestuia.

art. 26. Demisia unei persoane din poziția de Trezorier presupune:

        a) persoana care demisionează transmite o cerere către Consiliul Director

        b) persoana care a demisionat își pierde poziția de Trezorier din momentul transmiterii cererii către Consiliul Director;

        c) Consiliul Director anunță pe lista de membri demisia persoanei din poziția de Trezorier;

        d) în termen de cel mult 45 zile de la primirea cererii de demisie, Consiliul Director numește pe acea poziție un alt Trezorier;

        e) în perioada de până la numirea unei alte persoane pe poziție de Trezorier, rolul de Trezorier este îndeplinit de Consiliul Director.

art. 27. Trezorierul poate fi demis de către Consiliul Director într-una din următoarele condiții:

a) încălcări ale prevederilor Statutului sau ROI;

b) rezilierea contractului (în cazul Contabilului);

c) prejudicii financiare.

art. 28. Demiterea unei persoane din poziția de Trezorier presupune:

a) Consiliul Director realizează un Proces Verbal de Demitere cu motivarea deciziei

b) persoana care a fost demisă își pierde poziția de Trezorier și atribuțiile din momentul realizării Procesului Verbal de Demitere;

c) Consiliul Director anunță pe lista de membri demiterea persoanei din poziția de Trezorier, împreună cu publicarea Procesului Verbal de Demitere;

        d) în termen de cel mult 15 zile de la demitere, Consiliul Director numește pe acea poziție un alt membru activ pe perioadă interimară;

        d) în termen de cel mult 45 zile de la primirea cererii de demisie, Consiliul Director numește pe acea poziție un alt Trezorier;

        e) în perioada de până la numirea unei alte persoane pe poziție de Trezorier, rolul de Trezorier este îndeplinit de Consiliul Director.

CAPITOLUL III: Adunarea Generală

art. 29. Adunarea Generală își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile din Statut, Capitolul V, Secțiunea 1. În plus față de prevederile din Statut, funcționarea Adunării Generale este reglementată de prevederile de mai jos.

Desfășurarea ședințelor Adunării Generale

art. 30. Convocarea Adunării Generale, rezultând într-o ședință a Adunării Generale, se realizează astfel:

        a) Consiliul Director, în cazul ședințelor ordinare și extraordinare, sau ⅓ din numărul reprezentanților Adunării Generale anunță pe lista de membri, prin intermediul unui reprezentant, intenția de convocare a Adunării Generale; intenția conține o motivație de convocare și o propunere de dată, oră și ordine de zi;

        b) sunt consultați membrii Adunării Generale cu privire la data, ora și ordinea de zi a ședinței Adunării Generale;

        c) Consiliul Director, în cazul ședințelor ordinare și extraordinare, sau ⅓ din numărul reprezentanților Adunării Generale transmit pe lista de membri, prin intermediul unui reprezentant, un mesaj de convocare a Adunării Generale;

d) Mesajul de convocare va fi trimis pe lista de membri cu cel puțin 30 de zile înainte de data ședinței și va cuprinde locul, data, ora și ordinea de zi. Pe lângă acestea va include link la invitația oficială, în format PDF scanat, conținând locul, data, ora și ordinea de zi și:

art. 31. Ședințele Adunării Generale se desfășoară astfel:

a) în cazul în care Președintele nu dorește sau nu poate prezida ședința și nu a mandatat un alt membru al Consiliului Director, membrii activi prezenți vor desemna prin vot un prezident al ședinței, în conformitate cu articolul 105 din ROI;

b) se anunță prezidentul ședinței;

c) prezidentul numește un secretar al ședinței care menține minuta ședinței și completează alte acte necesare;

d) prezidentul citește ordinea de zi a ședinței;

e) prezidentul parcurge lista membrilor activi ai Asociației și anunță prezența sau absența cvorumului (⅔ dintre membrii activi) în cazul primei ședințe; dacă este vorba de a doua ședință, cvorumul nu mai este necesar, în conformitate cu articolul 38 din statut;

f) în cazul absenței cvorumului ședința se suspendă; ședința va fi reluată în termen de minim 3 zile și maxim 15 zile, la decizia prezidentului; pentru ședința reluată, cvorumul nu mai este necesar; o ședință reluată va păstra numărul ședinței inițiale;

g) prezidentul anunță membrii prezenți la ședință;

h) se completează condica de prezență în cadrul ședinței; pe condica de prezență vor fi trecuți membrii activi, membrii susținători și membrii de onoare; secretarul completează membrii prezenți prin intermediul altor mijloace de comunicare care nu implică prezența în același spațiu fizic, împreună cu mijlocul de comunicare folosit de acesta;

i) prezidentul anunță, dacă este cazul, extinderea ordinii de zi a ședinței cu propuneri din partea membrilor Consiliului Director;

j) prezidentul parcurge fiecare subiect din ordinea de zi a ședinței; pentru fiecare subiect:

1) va citi descrierea subiectului;

2) va oferi cuvântul succesiv membrilor prezenți ai Asociației care doresc acest lucru;

3) va supune la vot, dacă este cazul, subiectul, în conformitate cu capitolul VI din ROI

4) va anunța decizia finală legată de subiect, în conformitate cu votul de la subpunctul 3.

k) prezidentul rezumă deciziile finale pentru fiecare dintre subiectele din ordinea de zi a ședinței;

l) prezidentul oferă cuvântul membrilor prezenți care doresc acest lucru pentru discuții finale;

m) secretarul completează Hotărârea Adunării Generale cu deciziile ședinței și obține semnăturile membrilor;

n) prezidentul semnează pentru membrii prezenți prin intermediul altor mijloace de comunicare care nu implică prezența în același spațiu fizic;

o) prezidentul declară ședința încheiată;

p) ulterior ședinței, secretarul transmite în format electronic pe lista de membri link la minuta ședinței și la Hotărârea Adunării Generale.

Controlul activităților și al bugetului

art. 32. Adunarea Generală primește rapoarte trimestriale de activitate din partea Consiliului Director, care le va anunța pe lista de membri.

art. 33. Adunarea Generală poate solicita Consiliului Director realizarea de rapoarte speciale de activitate, pe o durată precizată. Aceste rapoarte pot fi solicitate cel mult o dată pe lună cu un anunț prealabil de 15 zile. În termen de 15 zile, Consiliul Director prezintă raportul special de activitate.

art. 34. Rapoartele speciale de activitate vor fi realizate la solicitarea a ⅓ dintre membrii. Rapoartele speciale de activitate vor fi realizate la solicitarea a ⅓ dintre membrii activi ai Asociației. Aceștia vor depune o solicitare de realizare a unui raport special de activitate cu semnătura fiecăruia (sau altă dovadă).ctivi ai Asociației. Aceștia vor depune o solicitare de realizare a unui raport special de activitate cu semnătura fiecăruia (sau altă dovadă).

art. 35. Adunarea Generală votează și aprobă propunerea de buget pentru perioada următoare. Propunerea de buget este realizată în conformitate cu articolele 45 și 46 din ROI.

CAPITOLUL IV: Conducerea și controlul Asociației

art. 36. Consiliul Director, Comisia de Cenzori și Trezorierul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile din Statutul Asociației ROSEdu și ROI.

Consiliul Director

art. 37. Consiliul Director se întrunește în ședințe ordinare trimestriale. Consiliul Director se poate întruni în ședințe extraordinare.

art. 38. Sumarul unei ședințe a Consiliului Director, împreună cu deciziile acestuia, sunt transmise pe lista de membri în forma unor “minute”, la cel mult 7 zile de la desfășurarea ședinței.

art. 39. Consiliul Director poate elabora un regulament intern cu privire la modul intern de organizare și de desfășurare a ședințelor Consiliului Director.

art. 40. În cazul în care Președintele nu dorește sau se află în incapacitatea de a-și exercita atribuțiile în numele Asociației, ceilalți membri ai Consiliului Director decid delegarea unei persoane pentru preluarea atribuțiilor.

art. 41. În cazul în care Consiliul Director nu poate ajunge la o concluzie de delegare a unei persoane pentru preluarea atribuțiilor Președintelui, responsabilitatea de desemnare a membrului Consiliului Director care preia atribuțiile Președintelui revine Adunării Generale, în conformitate cu articolul 105 din ROI.

art. 42. Consiliul Director emite rapoarte de activitate și rapoarte speciale de activitate către Adunarea Generală, după modelul Raportului de Activitate emis pe 1 noiembrie 2012.

art. 43. În cazul unei întrevederi cu o entitate (persoană fizică sau juridică) în numele Asociației, Consiliul Director va transmite un raport de întrevedere, pe lista de membri, la cel mult 30 de zile de la întrevedere.

art. 44. Consiliul Director emite rapoarte trimestriale către Comisia de Cenzori

art. 45. Bugetul este propus de Consiliul Director și este aprobat de Adunarea Generală până cel târziu la 1 iulie an curent. Bugetul acoperă perioada 1 iulie an curent  - 31 iunie an viitor.

art. 46. Propunerea de buget, este transmisă Adunării Generale cu cel puțin 15 zile înaintea ședinței de aprobare a bugetului.

art. 47. Cotizația de membru este de 5RON/lună și se plătește anticipat pe 12 luni, în perioada 1 ianuarie an curent - 31 decembrie an curent.

art. 48. Consiliul Director poate propune actualizarea cotizației de membru, cu aprobarea Adunării Generale, pentru o perioadă de 12 luni: 1 iulie an curent - 31 iunie an viitor. În acest caz, ROI-ul trebuie reaprobat în cadrul Adunării Generale.

Comisia de Cenzori

art. 49. Comisia de Cenzori are obligația de a  întruni un raport anual ce va însoți bilanțul.

art. 50. Comisia de Cenzori emite rapoarte de activitate și rapoarte speciale de activitate către Adunarea Generală.

Trezorierul

art. 51. Trezorierul reprezintă interfața Asociației cu partea financiară (atât cu banca cât și cu bani numerar).

art. 52. Acesta este un executor al deciziilor luate de către Consiliul Director și Adunarea Generală. El nu poate face acțiuni cu banca în nume propriu. Trezorierul este numit de Consiliul Director.

art. 53. Trezorierul se ocupă de păstrarea registrului de casă și de efectuarea sau numirea delegaților pentru plăți și a încasări.

CAPITOLUL V: Comunitatea ROSEdu

art. 54. Comunitatea ROSEdu, denumită în continuare Comunitatea, reprezintă totalitatea persoanelor implicate în activități ale Comunității.

art. 55. Activitățile Comunității sunt activități și proiecte care folosesc resurse ale Asociației (electronice, financiare, logistice, umane), în conformitate cu obiectivele Asociației. Exemple de astfel de activități sunt, fără a fi limitate la cele de mai jos:

art. 56. Titulatura de membru al Comunității ROSEdu este acordată informal unei persoane care îndeplinește unul sau mai multe dintre următorele criterii:

        i) inițiază sau participă la discuții pe lista de discuții a Comunității;

        ii) inițiază sau participă la discuții pe canalul IRC al Comunității;

        iii) inițiază, promovează, susține sau participă la activități ale Comunității;

        iv) stabilește sau participă la discuții cu alți membri ai Comunității pe subiecte legate de obiectivele Asociației sau activitățile Comunității.

Relația dintre Comunitate și Asociație

art. 57. Comunitatea este vehiculul socio-uman prin intermediul căruia Asociația își atinge obiectivele.

art. 58. Asociația este vehiculul financiar, juridic și logistic prin care Comunitatea își asigură resursele pentru realizarea activităților.

art. 59.  Asociația facilitează Comunității accesul la resursele de care dispune. Lista resurselor Asociației și Comunității se găsește la adresa http://tinyurl.com/rosedu-resources.

art. 60. Comunitatea își stabilește modul de organizare internă și modul de desfășurare a activităților.

Conducerea Comunității

art. 61. Pentru o aliniere cât mai bună a obiectivelor Asociației cu activitățile Comunității și pentru facilitarea accesului la resursele Asociației pentru activitățile Comunității se definesc pozițiile de Community Manager și Community Brand Manager. Pozițiile de Community Manager și Community Brand Manager asigură comunicarea între Asociație și Comunitate.

art. 62. Poziția de Community Manager beneficiază de sprijinul Asociației pentru coordonarea activităților Comunității. Obiectivul poziției de Community Manager este dezvoltarea continuă a activităților Comunității. Responsabilitățile poziției de Community Manager includ:

Pentru poziția de Community Manager, Comunitatea poate defini responsabilități suplimentare.

art. 63. Poziția de Community Brand Manager beneficiază de sprijinul Asociației pentru promovarea Comunității, activităților și membrilor acesteia, atât în mediul fizic, cât și în mediul online. Obiectivul poziției de Community Brand Manager este maximizarea nivelului de conștientizare a activităților Comunității. Responsabilitățile poziției de Community Brand Manager includ:

Pentru poziția de Community Brand Manager, Comunitatea poate defini responsabilități suplimentare.

art. 64. Pozițiile de Community Manager și Community Brand Manager vor fi ocupate de membri ai Comunității; aceștia pot să nu fie membri ai Asociației.

art. 65. O persoană nu poate ocupa simultan poziția de Community Manager și de Community Brand Manager. Persoanele care ocupă poziții în forurile de conducere ale Asociației nu pot candida la pozițiile de Community Manager și Community Brand Manager.

art. 66. Community Managerul și Community Brand Managerul vor fi numiți, pe mandat de 1 an, de Consiliul Director al Asociației în urma unui concurs public, anunțat de Consiliul Director.

art. 67. Persoanele care candidează la pozițiile de Community Manager și Community Brand Manager vor depune un dosar conținând:

Dosarele vor fi afișate public.

art. 68. Consiliul Director va anunța data limită pentru depunerea dosarului, data furnizării rezultatului și data numirii pentru poziția de Community Manager și cea de Community Brand Manager. Decizia motivată va fi anunțată public de Consiliul Director.

art. 69. Pozițiile de Community Manager și Community Brand Manager sunt ocupate pe mandat de 1 an de la data numirii.

art. 70. Community Managerul și Community Brand Managerul pot fi demiși de Consiliul Director, motivat, pentru nerespectarea responsabilităților descrise la articolul 62, respectiv articolul 63.

art. 71. În cazul demiterii, Consiliul îndeplinește poziția în cauză, pe perioadă de maximum 60 de zile, până la numirea prin concurs a altei persoane.

CAPITOLUL VI: Proceduri de vot, aprobare și alegeri

Aprobare Statut, Act constitutiv, Regulament de Ordine Interioară

art. 72. Realizarea unui nou statut, act constitutiv sau ROI se va realiza de Adunarea Generală, la coordonarea Consiliului Director. Întregul proces de actualizare va fi public în cadrul Adunării Generale.

art. 73. Aprobarea unui nou statut, act constitutiv sau ROI se realizează în ședința Adunării Generale, în conformitate cu articolul 38 din Statut.

art. 74.  În cadrul ședinței se va trece pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale: “Aprobarea unui nou Statut/Act Constitutiv/Regulament de Ordine Interioară al Asociației ROSEdu”.

art. 75. Înaintea votului, prezidentul va citi noul statut, act constitutiv sau ROI, în prezența membrilor participanți. Citirea poate fi delegată altor membri prezenți. Citirea poate fi întreruptă de sesiuni de întrebări și clarificări.

art. 76. Hotărârea de aprobare a unui nou statut, act constitutiv sau ROI, va fi aprobată prin votul deschis a ⅔ dintre membrii activi prezenți la ședință, în conformitate cu art. 38 din Statutul Asociației ROSEdu.

art. 77. Ulterior aprobării de Adunarea Generală, statutul și actul constitutiv vor fi aprobate de un avocat și transmise Judecătoriei în incidența căreia își desfășoară activitatea Asociația, în conformitate cu legislația în rigoare.

art. 78. Statutul, actul constitutiv și ROI vor fi disponibile public, pe site-ul Asociației.

Votarea hotărârilor de adeziune, excludere și demitere

art. 79. Hotărârea de adeziune a unei persoane ca membru asociat al Asociației va fi aprobată prin votul secret a ⅔ dintre membrii activi prezenți la ședința Adunării Generale, în conformitate cu art. 38 din Statutul Asociației ROSEdu.

art. 80. Hotărârea de excludere a unui membru al Asociației va fi aprobată prin votul secret a ⅔ dintre membrii activi prezenți la ședința Adunării Generale, în conformitate cu art. 38 din Statutul Asociației ROSEdu.

art. 81. Hotărârea de demitere a unui membru al Consiliului Director va fi aprobată prin votul secret a ⅔ dintre membrii activi prezenți la ședința Adunării Generale, în conformitate cu articolul 38 din Statutul Asociației ROSEdu.

Alegeri pentru ocuparea pozițiilor în Consiliul Director

art. 82. În cazul vacantării unei poziții în cadrul Consiliului Director (demisie, demitere, expirarea mandatului, deces), se organizează, în cadrul Adunării Generale, alegeri de ocupare a poziției. Se trece  pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale aferente: “Alegerea poziției de președinte/consilier al Asociației ROSEdu”.

art. 83. În cazul expirării mandatului, președintele/consilierul căruia i-a expirat mandatul va avea rol interimar până la alegerea unei noi persoane pentru ocuparea poziției.

art. 84. În celelalte cazuri de vacantare, Consiliul Director are dreptul de a numi o persoană dintre ceilalți membri activi până la organizarea unei ședințe a Adunării Generale.

art. 85. Candidaturile pentru poziția vacantă vor fi anunțate cu cel puțin 15 zile înaintea ședinței Adunării Generale; termenul poate fi prelungit de o decizie a Consiliului Director până la cel puțin 5 zile înaintea ședinței Adunării Generale. Propunerile de candidatură vor conține ca informații publice, anunțate pe lista de membri:

art. 86. Ședința în care se organizează alegeri de ocupare a unei poziții în cadrul Consiliului Director va fi prezidată de actualul Președinte al Asociației doar dacă nu candidează la o nouă funcție. În cazul în care candidează, prezidiul va fi asigurat de un alt membru, ales prin vot în cadrul Adunării Generale, care nu candidează pentru o nouă funcție, în conformitate cu articolul 39 din Statutul Asociației ROSEdu și cu articolele 105, 106 și 107 din ROI.

art. 87. În cazul în care pe ordinea de zi se regăsesc alegerea pentru poziția de Președinte și cel puțin pentru o poziție de Consilier, se organizează în primă fază alegerea pentru poziția de Președinte.

art. 88. Înaintea votului, candidații își vor prezenta motivația pentru ocuparea funcției și vor răspunde la întrebări din partea membrilor prezenți la ședință.

art. 89. Votul va fi secret și direct, în conformitate cu articolele 40 și 44 din cadrul Statutului Asociației ROSEdu.

art. 90. Pentru a fi ales, un participant trebuie să obțină un număr de 50%+1 voturi (rotunjit în adaos) din numărul membrilor activi prezenți, cu excepția precizării de la articolul 91. Astfel, în cazul a 32 de membri activi participanți, candidatul câștigător trebuie să obțină, 32x50%+1 = 17 voturi. În cazul a 33 de membri activi participanți, candidatul câștigător trebuie să obțină, 33x50%+1 = 17.5 = 18 voturi.

art. 91. În cazul alegerilor pentru funcția de președinte, dacă într-o rundă de alegeri candidează doar două persoane pe o singură poziție, va fi aleasă cea care obține cele mai multe voturi, indiferent de numărul acestora.

art. 92. În cazul alegerilor pentru funcția de președinte, fiecare membru activ participant va opta, secret, pentru cel mult unul dintre candidați. Voturile pentru nici un participant sau mai mulți participanți sunt considerate nevalide.

art. 93. În cazul alegerilor pentru funcția de președinte, dacă au fost mai mult de doi candidați și în urma votului nici un participant nu obține un număr de 50% + 1 voturi din numărul membrilor activi prezenți, se realizează o nouă rundă de vot la care participă doar primii doi candidați în ordinea voturilor obținute în prima rundă.

art. 94. Dacă se alege un singur membru al Consiliului Director, diferit de președinte, se urmărește procedura similară cu cea a alegerii președintelui, descrisă în articolele 90, 91, 92 și 93.

art. 95. Dacă se aleg mai mulți membri ai Consiliului Director, fiecare membru activ participant va opta secret pentru cel mult numărul de poziții vacante. Voturile pentru nici un participant sau mai mulți de numărul de poziții vacante, precum și votul de mai multe ori pentru același candidat în aceeași rundă, sunt considerate nevalide.

art. 96. Dacă, într-o anumită rundă a votului, numărul de candidați este egal cu numărul de poziții de consilier disponibile, votul se va desfășura, dar toți candidații vor obține poziții de consilier.

art. 97. Candidatul care obține 50%+1 voturi din numărul membrilor activi prezenți obține o poziție de consilier. Dacă mai sunt poziții vacante și nu există alți candidați cu 50%+1 voturi obținute, se realizează o nouă rundă de vot cu primii N+1 candidați rămași, în ordinea numărului de voturi, unde N este numărul de poziții vacante.

art. 98. În caz de balotaj între unul sau mai mulți candidați, procedura de vot se reia între acei candidați. Dacă, în urma noului vot, un candidat are mai multe voturi ca ceilalți, acesta este admis în runda următoare. Dacă un candidat are mai puțin voturi ca ceilalți, acesta este eliminat din procesul de balotaj. Procedura se reia până la admiterea a numărului de candidați solicitat pentru runda următoare.

art. 99. Rezultatele votului sunt aprobate în mod direct în cadrul hotărârii de ședință a Adunării Generale.

Numirea membrilor în Comisia de Cenzori

art. 100. În cazul vacantării unei poziții în cadrul Comisiei de Cenzori (demitere, expirarea mandatului, deces), Consiliul Director propune o nouă persoană pentru poziția vacantă. Se trece  pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale aferente: “Numirea ... în funcția de membru al Comisiei de Cenzori a Asociației ROSEdu”.

art. 101. Candidaturile pentru poziția vacantată vor fi transmise Consiliului Director cu cel puțin 30 de zile înaintea ședinței Adunării Generale.

art. 102. Consiliul Director anunță propunerea pentru poziția vacantă cu cel puțin 15 zile înaintea ședinței Adunării Generale.

art. 103. Înaintea votului, Consiliul Director își va prezenta în fața Adunării Generale motivația pentru propunerea pentru poziția vacantă în cadrul Comisiei de Cenzori.

art. 104. Hotărârea de numire a unei persoane propuse de Consiliul Director în cadrul Comisiei de Cenzori va fi aprobată prin votul deschis a ⅔ dintre membrii activi prezenți la ședință, în conformitate cu art. 38 din Statutul Asociației ROSEdu.

Alegerea prezidentului în cadrul unei ședințe a Adunării Generale

art. 105. În cazul în care Președintele nu dorește sau nu poate prezida ședința și nu a mandatat un alt membru al Consiliului Director, Adunarea Generală alege un membru cu rol de prezident, în conformitate cu art. 39 din Statutul Asociației ROSEdu.

art. 106. Membrii activi prezenți optează prin vot deschis pentru un membru cu rol de prezident din cadrul membrilor activi prezenți.

art. 107. Procesul de vot se desfășoară într-o singură rundă. Este ales membru cu rol de prezident persoana care a obținut cele mai multe voturi. În caz de egalitate de voturi între două sau mai multe persoane este aleasă cea mai în vârstă.

Altele

art. 108. Hotărârile Adunării Generale, mai puțin cele adeziune, excludere, demitere și numire, vor fi aprobate prin votul deschis a ⅔ dintre membrii activi prezenți la ședință, în conformitate cu art. 38 din Statutul Asociației ROSEdu.

art. 109. Procesul de vot se poate desfășura și online, atât pentru membrii prezenți prin intermediul altor mijloace de comunicare care nu implică prezența în același spațiu fizic, cât și pentru membrii prezenți fizic.

CAPITOLUL VII: Gestiunea resurselor financiare ale Asociației

art. 110. Acordurile și contractele de sponsorizare către Asociație sunt aprobate de Consiliul Director, motivat, cu precizarea beneficiilor aduse Asociației, în concordanță cu obiectivele Asociației.

art. 111. Contractele pentru activități economice directe prestate de Asociație sunt aprobate de Consiliul Director, motivat, cu precizarea caracterului accesoriu al acestora și legătura cu scopul Asociației.

art. 112. Solicitarea de buget de cheltuieli pentru un eveniment, acțiune sau proiect al Comunității sau Asociației, în concordanță cu obiectivele Asociației, este transmisă Consiliului Director în forma unui Proces Verbal pentru Aprobare Buget de Cheltuieli cu cel puțin 15 zile înainte de eveniment sau începerea acțiunii sau proiectului. Solicitarea de buget menționează un responsabil de eveniment, acțiune sau proiect care va asigura comunicarea cu membrii Consiliului Director.

art. 113. Consiliul Director aprobă solicitarea de buget de cheltuieli ținând cont de alinierea la obiectivele Asociației și pe baza consultării bugetului Asociației.

art. 114. Consiliul Director poate aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli la solicitarea responsabilului de eveniment, acțiune sau proiect. Solicitarea de suplimentare va fi transmisă în forma unei Anexe la Procesul Verbal de Aprobare de Buget de Cheltuieli.

art. 115. La încheierea evenimentului, responsabilul de eveniment, acțiune sau proiecte, transmite Consiliului Director un raport de activitate și lista de cheltuieli în forma unui Proces Verbal de Declarație de Cheltuieli). Consiliul Director va aproba lista de cheltuieli după consultarea Trezorierului.

art. 116. Tranzacțiile financiare ale Asociației sunt realizate de Trezorier pe baza contractelor și proceselor verbale aprobate de Consiliul Director.

art. 117. Consiliul Director și Comisia de Cenzori emit rapoarte de activitate financiară.

CAPITOLUL VIII: Relația cu partenerii

art. 118. Partener al Asociației este orice persoană fizică sau juridică sau altă entitate cu care există un acord formal de parteneriat sau de susținere/sponsorizare.

art. 119. Acordurile de parteneriat sunt stabilite de Consiliul Director, motivat, cu precizarea beneficiilor aduse Asociației în concordanță cu obiectivele Asociației.

art. 120. Exemple de beneficii pentru parteneri:

CAPITOLUL IX: Raportare și evaluare

Raportare

art. 121. Consiliul Director emite către Adunarea Generală:

        a) rapoarte trimestriale de activitate și rapoarte speciale de activitate

        b) rapoarte de întrevedere

        c) sumarul fiecărei ședințe a Consiliului Director

art. 122. Consiliul Director emite către Comisia de Cenzori un raport lunar de activitate financiară, după o consultare a contabilului și Trezorierului.

art. 123. Comisia de Cenzori emite anual un raport de evaluare a activității financiare a Asociației către Adunarea Generală.

art. 124. Trezorierul și contabilul vor transmite Consiliului Director, la solicitarea acestuia, informații legate de tranzacțiile financiare și de situația financiară a Asociației. Consiliul Director va trece aceste informații în rapoartele lunare de activitate financiară.

art. 125. Responsabilul de eveniment, acțiune sau proiect va transmite, după desfășurarea acestuia un raport de activitate către Consiliul Director. Raportul de activitate va avea atașată lista de cheltuieli în forma unui Proces Verbal de Declarație de Cheltuieli.

art. 126. Community Managerul și Community Brand Managerul emit către Consiliul Director rapoarte trimestriale de activitate, în conformitate cu responsabilitățile trasate la articolul 62, respectiv 63.

Evaluare

art. 127. Evaluarea membrilor Asociației, Adunării Generale, Consiliului Director și Comisiei de Cenzori este realizată prin intermediul unui formular de evaluare, la sfârșitul fiecărui an calendaristic. Vor fi evaluate activitățile membrilor în cadrul Asociației pentru perioada anului încheiat.

art. 128. Formularul de evaluare va fi propus de Consiliul Director și aprobat de Adunarea Generală în termen de cel mult 30 de zile de la sfârșitul anului.

art. 129. Formularul va fi completat de membrii Asociației în cel mult 30 de zile de la aprobarea acestuia de Adunarea Generală.

art. 130. Evaluarea va fi prelucrată de Consiliul Director în cel mult 45 de zile de la aprobarea de Adunarea Generală. Rezultatele brute și prelucrate care fac referire la forurile de conducere ale Asociației vor fi transmise public membrilor Asociației. Evaluările individuale, în formă brută, vor fi transmise privat fiecărui membru al Asociației.

art. 131. Consiliul Director va evalua activitatea Trezorierului, a Community Managerului și Community Brand Managerului. Formularul de evaluare va fi publicat membrilor Asociației pentru consultarea acestora, în termen de cel mult 30 de zile de la sfârșitul anului.

art. 132. În termen de cel mult 60 de zile de la sfârșitul anului, Consiliul Director va publica membrilor Asociației rezultatul evaluării Trezorierului.

art. 133. În termen de cel mult 60 de zile de la sfârșitul anului, Consiliul Director va publica membrilor Asociației și membrilor Comunității rezultatul evaluării Community Managerului și a Community Brand Managerului.

art. 134. Consiliul Director poate decide, cu aprobarea Adunării Generale, realizarea unei sesiuni suplimentare de evaluare, care să acopere primele 6 luni ale anului curent. Aprobarea acestei sesiuni și procesul de desfășurare a acesteia vor fi aprobate în ședința Adunării Generale.

art. 135. Comunitatea poate desfășura alte sesiuni de evaluare a activităților Comunității, membrilor acesteia, a Community Managerului și Community Brand Managerului.

CAPITOLUL X: Dispoziții finale                          

art. 136. Prezentul Regulament de Ordine Interioară a fost adus la cunoștință membrilor Asociației ROSEdu.

art. 137. Persoanele care vor adera ca membri ai Asociației ROSEdu (asociați sau susținători) vor trebui să ia la cunoștință Regulamentul de Ordine Interioară.

art. 138. Prezentul Regulament de Ordine Interioară intră în vigoare la data de 12 martie 2013.

art. 139. Prezentul Regulament de Ordine interioară a fost redactat în 3 exemplare.

Consiliul Director al Asociației ROSEdu

        Deaconescu Adrian-Răzvan, președinte

Rughiniș Răzvan-Victor, consilier

        Bardac Mircea-Ionuț, consilier