Проект «Вода – найцінніший скарб»

Критерії оцінювання мультимедійної презентації

Критерії оцінки

бали

Оформлення  (0-6 балів)

 • Послідовність

 • Грамотність

 • Єдиний стиль

 • Відповідна кольорова гама

 • Пристуні інформаційні джерела

 • Використана анімація

Зміст (0-6 балів)

 • Поставлена мета, визначені задачі

 • Сформульована гіпотеза

 • Прослідковується хід дослідження

 • Висновки по проведенню дослідження

Захист (0-6 балів)

 • Виразне мовлення

 • Володіння змістом

 • Відповіді на запитання

 • Дотримання часового регламенту

Загальна кількість: