ĀRPUSKLASES UN AUDZINĀŠANAS  DARBA   PLĀNS   2013. /2014.  M. G. FEBRUĀRIM

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

Ceturtdiena

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒTDIENA

27.

28.

29.

30.

31.

1.

2.

 

K. Ulmaņa draudzīgā aicinājuma diena (1935)

Aicinām dāvināt skolai grāmatas, mūzikas instrumentus

 8.b klases zēnu komanda piedalīsies pusfināla konkursā <<Gribu būt mobils>>, kas notiks Kandavā

pl. 10.40  Karjeras izglītība 8.-9.kl.

Noslēdzas  grāmatu lasīšanas akcija  Bērnu un jauniešu žūrija

Pl. 11.00 BJC Latviešu tautas dziesmu sacensība „Lakstīgala-2014” Diagnosticējošis darbs latviešu valodā 3. klasei (mutvārdos)

 

Sveču diena

Grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei — 100 (1914)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

.

Dzejniekam, tulkotājam Laimonim Kamaram — 80 (1934–1983)

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu olimpiāde mūzikā 5.-12.klašu skolēniem plkst. 1000,,

 Diagnosticējošais  darbs  latviešu valodā  3. klasei

 

Kurzemes reģiona latviešu tautas dziesmu sacensība „Lakstīgala-2014” Kudīgā

9.00  Didzis Rijnieks

„ Tā  top dziesmiņa”

EUR 1,-

 

12.00 BJC Jauno vokālistu konkursa „Nots” 2. kārta

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1. kl. brīvlaiks

 Dzejniecei Austrai Skujiņai— 105 (1909–1932)

 

Diagnosticējošais  darbs  matemātikā   3. klasei.

 Meteņi

Novada olimpiāde ķīmijā 9.klašu skolēniem.

 Pelnu diena

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības „TAS.ES” seminārs,plkst. 930 izbraukšana no Talsu novada BJC laukuma.

 

Valentīndiena

Darbosies

Valentīndienas pasts

Par tiem, kuri mīl un kurus mīl, šai pasaulē skaistāku nav. /M.Marins/

11.00 BJC Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta.

pl. POP IELA.

17.00 Talsu tautas namā Starpnovadu skolu jaunatnes un jauniešu organizāciju dalībnieku „Popiela”

 Rīgā RPIVA Latvijas izglītības iestāžu instrumentālo ansambļu un vokāli instrumentālo ansambļu festivāls- konkurss.

Ornitologam, rakstniekam Kārlim Grigulim — 130 (1884–1972)

Rīgā RPIVA Latvijas izglītības iestāžu instrumentālo ansambļu un vokāli instrumentālo ansambļu festivāls- konkurss.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

 

pl. 13.25 Skolas bibliotēkā pasākums Bērnu un jauniešu žūrijas dalībniekiem.

.

 

 1.-2.klašu skolotājiem, logopēdiem, speciālo skolu skolotājiem apgāda ”Zvaigzne ABC” informatīvs pasākums

plkst. 1000 Talsu pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”.

Starptautiskā dzimtās valodas diena

12.00 Talsu TN Starpnovadu skolu 5. klašu konkurss- viktorīna „Esi gudrs-būsi vesels”.

 Kristīgās ētikas, ētikas skolotāju seminārs Talsu pamatskolā

18.30 Tikšanās ar nākamā gada 1.klašu skolēniem un viņu vecākiem!

SP sēde

  

Skolotājam, novadpētniekam, literātam Tīcam Dzintarkalnam (arī Teodors Dzintarkalns) — 140

(1874–1937)

·   Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības „TAS.ES” un Talsu rajona skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības „TRSPUJKA” salidojums plkst. 1300 Talsu novada BJC.

Vācu rakstniekam Ēriham Kestneram— 115 (1899–1974)

24.

25.

26.

27.

28.

1.

2.

Projektu nedēļa

Projektu nedēļa

Projektu nedēļa

Projektu nedēļas noslēgums

pl. 11.00  Sporta namā  Bērnu Žūrijas ekspertu saiets  Lielie lasīšanas svētki Talsos

  Atvērto durvju diena 16.00-19.00 tikšanās ar māc. priekšmetu skolotājiem.

.

11.00 BJC Starpnovadu skolu vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2014”.

.

13.00 Talsu novada BJC Jauno mūzikas grupu koncerts - konkurss.