I denna prislista finner du listpriserna för pcSKOG ABs produkter och tjänster. Önskar du prisuppgift på ytterligare licensvarianter eller i stora volymer eller på någon produkt som inte anges, är du välkommen att kontakta oss antingen via e-post eller telefon, pcskog@pcskog.se eller 046-15 95 60. Information om vårt produktutbud finner du på vår hemsida, www.pcskog.se.

Priserna gäller från och med 1 september 2016 tills vidare, men vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar. Denna prislista ersätter tidigare prislistor. Alla priser är angivna i svenska kronor och exklusive moms.

Prislistan uppdaterades den 2018-02-15.

Produkt/tjänst

Pris i kr (SEK) exkl moms.

Notering

pcSKOG Proffs

18 900 kr

För kommersiell produktion och användning av skogsbruksplaner.

pcSKOG Gård

5 850 kr

För privat bruk. Har stöd för endast en (1) brukningsenhet.

pcSKOG Plancenter

10 000 kr per år

  • Plancenter användare

2 000 kr per år

pcSKOG BM-win konvertering

8 500 kr

Avtalsservice på Proffs

3 900 kr per år

Avtalsservice på Proffs Plus

4 900 kr per år

Ger tillgång till pcSKOG Online via en privat inloggning.

Avtalsservice på Gård

1 100 kr per år

Avtalsservice på Gård Plus

1 450 kr per år

Avtalsservice på BM-win konvertering

2 000 kr per år

Uppgradering Gård 2014 till 2016

2 000 kr

Uppgradering Gård 2011 till 2016

3 000 kr

Uppgradering Gård 2009 till 2016

4 000 kr

Uppgradering Gård 1.x till 2016

6 000 kr

Uppgradering Proffs 2014 till 2016

5 000 kr

Uppgradering Proffs 2011 till 2016

9 000 kr

Uppgradering Proffs  2009 till 2016

11 000 kr

Uppgradering Proffs 1.x till 2016

14 000 kr

Senast uppdaterad: 2016-09-01  |   Sida  of