I denna prislista finner du listpriserna för pcSKOG ABs produkter och tjänster. Önskar du prisuppgift på ytterligare licens varianter eller i stora volymer eller på någon produkt som inte anges, är du välkommen att kontakta oss antingen via e-post eller telefon, pcskog@pcskog.se eller 046-15 95 60. Information om vårt produktutbud finner du på vår hemsida, www.pcskog.se.

Priserna gäller från och med 11 februari 2020 tills vidare, men vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.
Alla priser är angivna i svenska kronor och exklusive moms.

Prislistan uppdaterades den 2020-02-11.

Produkt/tjänst

Pris i kr (SEK) exkl moms.

Notering

pcSKOG Proffs

21 000 kr

För kommersiell produktion och användning av skogsbruksplaner.

pcSKOG Gård

6 500 kr

För privat bruk. Har stöd för endast en (1) brukningsenhet.

pcSKOG Planhotell

Offert ges

  • Planhotell användare

Offert ges

pcSKOG BM-win konvertering

9 500 kr

Avtalsservice på Proffs

4 200 kr per år

Avtalsservice Plus för Proffs

5 400 kr per år

Ger tillgång till pcSKOG Online via en privat inloggning.

Avtalsservice på Gård

1 200 kr per år

Avtalsservice Plus för Gård

1 500 kr per år

Avtalsservice på BM-win konvertering

2 200 kr per år

Uppgradering Gård 2016 till 2019

2 000 kr

Uppgradering Gård 2014 till 2019

3 000 kr

Uppgradering Proffs 2016 till 2019

5 000 kr

Uppgradering Proffs 2014 till 2019

9 000 kr