iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1956 / július / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1956. július

Napra pontos események sora:

Forrás: 1956 hónapról hónapra. = A Múlt-kor negyedévente megjelenő, tematikus online folyóirata. 4. évfolyam (2006.) 3. szám.

Részleges amnesztiát hirdetnek, bár az MDP bírálja azokat, akik nem hagyták felszólalni a kommunista hozzászólókat a Petőfi Körben. Az Egyesült Államok morcos lesz, erre Nasszer még komolyabban fenyegetőzik. Eltérítik a MALÉV járatát és Ausztriába viszik.

Július 1. A Szabad Nép címoldalon hozza: a sajtóvitán szervezett csoportok botrányosan zavarták meg a `becsületes kommunista hozzászólókat`. Az itt elhangzottak `párt- és népi demokrácia ellenes` megnyilvánulások voltak, amelyeket a Nagy Imre körül kialakult csoportosulás irányít.

Július 2. A szombathelyi Vasvári Pál kör - titkára Horn Miklós tanár - a budapesti Petőfi Kör mintájára értelmiségi vitát rendez.

Július 3. Tito a Szovjetunióba látogat.

Július 5. Az OTSB és az Országos Társadalmi Labdarúgó Szövetség elnöksége menesztette az Aranycsapat szövetségi kapitányát, Sebes Gusztávot.

Július 6. Megkezdi a termelést a Sztálin Vasmű kokszolóműve.

Július 9. Piros László belügyminiszter, államvédelmi altábornagy kiadott utasítása `éberségre`, `az ellenség elleni harcra`, a munka `megjavítására` hívta fel a belügyi szervek figyelmét. Elrendelte, hogy `minden vezető tartsa elsőrendű kötelességének annak biztosítását, hogy saját szervei területén külső, vagy belső ellenséges elemek esetleges zavarkeltő, provokációs cselekményeket ne követhessenek el. Ennek legfontosabb feltétele a jó operatív - hálózati munka, a beérkezett adatok, jelzések gyorsfeldolgozása, értékelése, a vezetőkhöz való gyors jelentése minden olyan adatnak, jelzésnek, mely esetleges rendbontásra, provokációra utal`.

Moszkvában letartóztatják Beriját, és megfosztják összes funkciójától, majd kizárják a pártból.

Július 10. Hegedűs András miniszterelnök fogadja a katolikus püspöki kar küldöttségét, és számos kérdésben elismerte sérelmeik jogosságát.

Az Írószövetség párttaggyűlésén a felszólalók bírálják az MDP KV június 30-i határozatát.

Július 11. Az MDP budapesti pártaktívája értekezletet tart.

Július 12. Az Amerikai Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsa határozatot hoz a kelet-európai országokkal kapcsolatos amerikai politikáról.

Július 13. Sikeres repülőgép-eltérítés Magyarországon. Fegyveres támadók eltérítik Nyugat-Németországba a Budapest-Szombathely-Zalaegerszeg között közlekedő a MALÉV járatot. A gépen 15 utas volt, a négyfős személyzet mellett. A gépet heten térítették el, a személyzet mellett az utasok közül öten visszajöttek.

Anasztaz I. Mikojan, az SZKP elnökségi tagja Budapestre érkezik. Rákosi felváltását Hegedűs Andrással javasolja, aki 1955. április óta miniszterelnök. A pozíciót Hegedűs nem vállalja. Végül Gerő Ernő személyében egyeznek meg.

Részleges amnesztiát hirdetnek

Július 14. Mikojan az SZKP Központi Bizottságának jelenti `...a magyarországi helyzet miatt Központi Bizottságunkban és az egész szocialista táboron belül nyugtalanság tapasztalható, amely abból indul ki, hogy nem engedhető meg, hogy Magyarországon bármiféle váratlan, kellemetlen esemény történjék. ...ha bármiféle segítségre - tanácsra vagy más egyébre - van szükség, akkor Központi Bizottságunk kész segítő kezet nyújtani a magyar elvtársaknak, hogy rendbe hozzák a helyzetet`.

Átadják rendeltetésének a Tiszántúl vízkészlet-gazdálkodási problémáinak enyhítésére létrehozott Keleti-főcsatornát.

Július 15. A budapesti Népstadionban 48 ezer néző előtt barátságos mérkőzést játszik Magyarország és Lengyelország. Az eredmény 4:1.

Július 19. Az amerikai kormány visszavonja ajánlatát az asszuáni gát építésében való részvételre. 20-án a Világbank és Nagy-Britannia is ugyanezt teszi.

Tito, Nasszer és Nehru találkozója a Brioni-szigeteken. Elfogadják a békés egymás mellett élés politikáját.

Július 21. Belügyminiszteri parancs intézkedik az egységes BM létrehozásáról; az ÁVH ismét betagozódik a minisztérium szervezetébe.

Július 25. Részleges amnesztiát hirdetnek Magyarországon.

Az MDP KV tájékoztatja a párttagságot a rehabilitációkról, közli, hogy a rehabilitálások döntő többsége befejeződött, 474 ügyet vizsgáltak felül.

Július 26. Nasszer egyiptomi államelnök bejelenti a Szuezi-csatorna államosítását. A külföldi kormányok erőfeszítései az intézkedés visszavonatására eredménytelenek maradtak. Kitör a szuezi válság, s ebből Egyiptom megerősödve kerül ki.

A Minisztertanács határozatot hoz az internálások és a kitelepítések megszüntetéséről.

Július 27. Az angol légierő (RAF) Lakenheath-i bázisánál egy amerikai B-47-es bombázó `touch-and-go` leszállás gyakorlása közben egy raktárépületbe csapódik. A keletkező tüzet sikerül megfékezni, mielőtt az épületben található hat darab, egyenként 4 tonna TNT-t tartalmazó atombombát elérte volna.

Panmindzsonban aláírják a koreai háború végét jelentő fegyverszüneti megállapodást.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források