Nieuws

Vieringen

Ook in 2023 is er in het weekend nog maar één dienst, en wel op zondag om 11.00 uur. Dit zal (min of meer) afwisselend een eucharistieviering zijn en een woord- en gebedsdienst. Op zondag 26 maart woord- en gebedsdienst, op 19 maart eucharistie.

Vastenactie

Op zondag 26 maart houden we een deurcollecte voor de Vastenactie.

In de Goede week

-Palmpasen vieren we in de eucharistie van 2 april maar ook als gezinsviering met een extra woord- en gebedsdienst en wel op 1 april om 18.00 uur.

-Woensdag 5 april 19.00 uur is er een boeteviering.

-Op Witte donderdag 6 april is er om 18.00 een woord- en gebedsviering vanuit het communieproject waarbij alle parochianen (en specifiek alle gezinnen) welkom zijn.

-Goede vrijdag vieren we op 7 april om 15.00 uur. Neemt u een bloem mee voor de kruisverering?

-De Paaswake is op zaterdag 8 april om 20.30 uur.

-1e Paasdag 9 april is er een eucharistieviering om 11.00 uur.

-Op 2e Paasdag 10 april is er geen viering.

Oud-pastoor Piet Verhagen overleden

Op 13 februari is onze oud-pastoor Piet Verhagen op 81-jarige leeftijd overleden.

Zijn uitvaart is geweest op vrijdag 17 februari in het Sint-Jozefhuis Johannahoeve 4 te Oosterbeek, bij de paters van MILL HILL. Hij is daar ook begraven.

Op zondag 16 april zal er in de viering om 11.00 in onze kerk ook aandacht zijn voor zijn overlijden, als een soort ‘zeswekendienst’, een herdenking van wie hij voor ons was. Wie herinneringen wil delen om in deze viering op te nemen kan contact opnemen met Elly Bus.