Nieuws

Serie bijzondere diensten seizoen 2018-2019 in onze kerk

OMDAT HET OM MENSEN GAAT, DAT ZE TOT HUN RECHT KOMEN

  1. 6/7 oktober 2018 Zorgen voor de aarde - over schepping en milieu, fairtrade en de 17 werelddoelen m.m.v. Bianca Kruitz
  2. 17/18 nov. 2018 Diaconieweekend - dag van de armoede en actie voor de voedselbank     
  3. 26/27 jan. 2019 Zorgen voor elkaar - besef van eigen kwetsbaarheid
  4. 30/31 maart 2019 4e weekend 40-dagentijd: Vastenaktie 2019 - zorg voor mensen elders in de wereld

  1. ALS BONUS: 12 mei 2019 feestelijk vieren in de paastijd - met mannenkoor Mignon

Kaartenactie SPD.

Er zijn nog enkele kaartensets te koop. Ze zijn verkrijgbaar tegen contante betaling van € 10,-- per set.