Nieuws

Vieringen

In 2021 is er in het weekend nog maar één dienst, en wel op zondag om 11.00 uur. Dit zal (min of meer) afwisselend een eucharistieviering zijn en een woord- en gebedsdienst. Op 21 november en 5 december is er weer een eucharistieviering, 14 en 28 november een woord- en gebedsdienst.

Corona Maatregelen

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal corona maatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Vaccinatie wordt nadrukkelijk aanbevolen. Volkszang is nog toegestaan.

Kruisjes bij Maria

Bij het Mariabeeld in onze kerk hangen de kruisjes waarmee we overledenen herdenken. Er is nu vanwege de beschikbare plaats een aantal oudere kruisjes van de muur afgenomen. Deze kruisjes worden voorlopig in het Parochiecentrum bewaard en kunnen daar tijdens openingstijden door familieleden worden opgehaald. Verder zijn er zijn kruisjes verplaatst om ruimte te maken aan de rechterkant van de muur. Bij voorbaat dank voor uw begrip hiervoor.

===================================================================

Adventsconcert


Het adventsconcert gaat door. Wel is de QR-code verplicht en worden mond-neusmaskers gedragen bij verplaatsing!

Als slot van het huidige orgelseizoen zal op 27 november Ton Koopman aantreden voor een Adventsconcert op ons barokorgel. Ton Koopman is zonder twijfel de nu meest bekende vertegenwoordiger van de barokmuziek. Als bespeler en dirigent heeft hij in binnen- en buitenland zijn sporen meer dan verdiend. Wij zien uit naar zijn komst. Aanvang: 19.00 uur (en niet om 20:00 uur zoals eerder aangekondigd).

Wij nodigen u van harte uit om dit Adventsconcert bij te wonen. De toegang voor dit concert is gratis. Een vrije gave wordt van harte aanbevolen. Dit concert zal doorgang vinden onder de nu geldende coronamaatregelen:

  • Aanmelden schriftelijk (via orgelkringvrangendael@gmail.com) of telefonisch (06 555 05 420), en wel voor 20 november as.
  • Geldige QR-code is verplicht
  • Bij meer dan 125 aanmeldingen moeten we (door de huidige coronaregels) helaas kiezen voor een toewijzing in volgorde van aanmelding. In dat geval laten we u dat in de week van 22 november weten.