Методичний календар заходів  роботи ШМК

 вчителів початкових класів

Захід

Дата

Вересень

1.

Організаційне  засідання ШМК

ІV тиждень

2.

Робота з нормативними документами

ІV тиждень

3.

Повторення інструкції щодо ведення  класного журналу.

І тиждень

4.

Обговорення плану ШМК на 2016-2017 н.р.

І тиждень

5.

Узгодження календарного планування вчителів 1-4-х класів

І тиждень

6.

Критерії оцінювання за нормативними документами:

1-х класів –вербальне;

2-х класів  -за рішенням педради;

3-4 –ті класи – 12 бальна система оцінювання

І тиждень

7.

Розподіл координаторів конкурсів, олімпіад

ІІ тиждень

Жовтень

1.

Обговорення плану заходів Тижня початкової школи.

ІV тиждень

2.

Планування занять Школи майбутнього першокласника.

ІІ тиждень

3.

Підготовка до предметних олімпіад І-ІІ рівня

ІІІ тиждень

4.

Робота з вчителями -атестантами.

ІІ тиждень

Листопад

1.

Проведення олімпіад, конкурсів (І етап)

І – ІІ тиждень

2.

Підготовка дітей до конкурсу мовознавців до Дня української писемності.

І тиждень

3.

Адаптація учнів 1 класу. Результати моніторингу.

І – ІV тиждень

4.

Корекція індивідуальних планів учителів -атестантів.

І тиждень

Грудень

1.

Підсумки роботи ШМК за І семестр 2016-2017 н.р.

ІІІ тиждень

2.

Підготовка  експертної оцінки учителя –атестанта.

ІІІ тиждень

3.

Попередня результативність про участь учнів у конкурсах, олімпіадах, змаганнях.

ІІІ тиждень

4.

Організація виховної роботи. Відкриті виховні години та заходи.

ІV тиждень

Січень

1.

Позашкільні заходи під час зимових канікул.

І тиждень

2.

Обмін досвіду щодо підготовки та участі у конкурсі фахової майстерності «Учитель року – 2017».

ІІІ тиждень

3.

Проблемні питання: оцінювання техніки читання учнів, розвиток мовлення.

ІІІ тиждень

Адаптація учнів 1 класу до шкільного життя. Психолого –педагогічний консиліум.

4.

Узгодження календарних планів на ІІ семестр

   2016 – 2017 навчального року.

ІV тиждень

Лютий

1.

Обмін досвідом щодо створення атестаційного портфоліо.

ІІ тиждень

2.

Оцінка результативності учителя- атестанта, складання характеристики педагогічної діяльності в міжатестаційний період

ІІ тиждень

3.

Підготовка творчих звітів, виступу на педраді.

ІV тиждень

Березень

1.

Про підготовку до ДПА в початковій школі. Затвердження текстів державної підсумкової атестації.

Ознайомлення з орієнтованими вимогами до проведення ДПА. Обмін досвіду з вчителями.

ІІ тиждень

2.

Атестація учителів.

ІV тиждень

3.

Обговорення змісту проведення Тижня початкової школи.

ІІІ тиждень

Квітень

1.

Робота з батьками майбутніх першокласників. Батьківські збори.

ІІ тиждень

2.

Робота з обдарованими дітьми.

І тижджень

3.

Опрацювання новинок методичної літератури.

ІІІ тиждень

Травень

1.

Підсумки роботи ШМК вчителів      початкових   класів за 2016 – 2017 навчальний рік  

ІV тиждень

3.

Підсумок перевірки навичок читання учнів 1 – 4 класів.

ІV тиждень

4.

Про підсумки участі учнів у конкурсах, олімпіадах.

ІІІ тиждень

5.

Організація оздоровлення дітей на базі ЗОШ№25

І тиждень

6.

Планування роботи ШМК вчителів початкових класів на 2017-2018 н.р.

ІV тиждень