ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2016-17 ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1:  ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

1-1         Οριζόντια βολή

1-2         Ομαλή κυκλική κίνηση

1-3         Κεντρομόλος επιτάχυνση

2:  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

2-1         Η έννοια του συστήματος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις 

2-2         Το φαινόμενο της κρούσης 

2-3         Η έννοια της ορμής 

2-4         Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής

2-5         Η αρχή διατήρησης της ορμής

2-6         Μεγέθη που δεν διατηρούνται στην κρούση

3. ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

3-2         Οι νόμοι των αερίων.

3-3         Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων.

4. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  

4.2 Θερμοδυναμικό σύστημα

4.3 Ισορροπία θερμοδ. Συστ.

4.4 Αντιστρεπτές μεταβολές

4-5 Έργο παραγόμενο από αέριο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου.

4-6 Θερμότητα.

4-7 Εσωτερική ενέργεια.

4-8 Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος.

4-9 Εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου σε ειδικές περιπτώσεις.

4-11 Θερμικές μηχανές.

4-12 Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αφαιρούνται ερωτήσεις και ασκήσεις - προβλήματα των κεφαλαίων που αντιστοιχούν σε ύλη που αφαιρείται

                                                                Οι Διδάσκοντες Καθηγητές

                                                                Μάνου Παρασκευή

                                                                Νεραντζάκης Ιωάννης