iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1947 / március / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1947. március

Kronológia

március 1. - Megkezdi működését a Nemzetközi Valutaalap (IMF).

március 2. - Az Új Ember c. katolikus lap tiltakozik a fakultatív hitoktatás tervezett bevezetése ellen.  Prágában folytatódnak a kétoldalú tárgyalások a csehszlovák–magyar lakosságcserével összefüggő kérdésekről.

március 4. - Franciaország és Nagy-Britannia aláírja az ún. dunkerque-i szerződést, amelyben a felek kölcsönös segítséget vállalnak egy esetleges német agresszió esetére.

március 5. - Az USA kormánya jegyzéket intéz a szovjet kormányhoz a magyar belügyekbe való beavatkozás miatt, ami a kisebbségi diktatúrára törő kommunistákat segíti.

március 6. - Pártközi megállapodás születik a fakultatív hitoktatásról.

március 7. - Mivel a magyar fél a kényszertelepítések leállítását tekinti a lakosságcsere végrehajtása alapvető feltételének, és ezt a csehszlovák fél nem fogadja el, a két fél közötti tárgyalások megszakadnak. Kivégzik Trucka Andrást, a Hűség Háza volt karhatalmi parancsnokát.

március 8. - Szegeden Tiszatáj címmel irodalmi és művészeti folyóirat indul.

március 9. - Kormányrendeletet adnak ki a magyar zsidóságot ért üldözés megbélyegzéséről és következményeinek enyhítéséről. Megkezdi működését az Országos Helyreállítási Alap. A magyar sajtó csak az előző napon kelt szovjet válaszjegyzékkel együtt ad hírt az amerikai és az időközben átadott brit tiltakozó jegyzékről.

március 10. - A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt  tíz pontban foglalja össze követeléseit. Döntenek Pfeiffer Zoltán, Futó Dezső, Pártay Tivadar, Eszterhás György és Reicher Endre kizárásáról. Moszkvában megkezdődik a négy nagyhatalom külügyminisztereinek értekezlete.

március 11. - A Baloldali Blokk pártjai megállapodást írnak alá a megcsonkított Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párttal politikájuk összehangolásáról. Kívánatosnak tartják a Magyar Közösség-összeesküvés „gyors felszámolását”; elfogadják a kormány munkaprogramját; előírják a hitoktatás fakultatívvá tételét, és a hároméves gazdasági terv bevezetését.

március 12. - Pfeiffer Zoltán és négy társa kilép a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Pártból.  Harry Truman amerikai elnök kifejti, hogy az USA köteles támogatást nyújtani a szabad országoknak az azokat fenyegető „totalitárius fordulattal” szemben.  A Truman-elv meghirdeti „a kommunizmus feltartóztatásának” politikáját. Az elnök először Görögország és Törökország számára kér 400 millió dolláros segélyt..

március 13. - Losonczy Géza parlamenti beszédében a fakultatív hitoktatás bevezetését, állami tankönyv-monopóliumot, az általános iskola teljes kiépítését és a tanítók helyzetének sürgős rendezését követeli. Mindszenty József bíboros-érsek Varga Bélánál tiltakozik Losonczy Géza bejelentése ellen. A katolikus püspöki kar pásztorlevele elutasítja a fakultatív hitoktatás tervezett bevezetését.

március 14. - Átalakul a kormány. Államminiszter Dobi István, további miniszterek: tájékoztatásügy Mihályfi Ernő, honvédelem Dinnyés Lajos, pénzügy Nyárádi Miklós, vallás- és közoktatásügy Ortutay Gyula, építés- és közmunkaügy Veres Péter. A csehszlovák kormány titkos határozatban elrendeli, hogy a magyar fél halogató magatartása esetén a hatóságok folytassák a kitelepítést és az 1946-ban felfüggesztett reszlovakizációt.  Magyarország és Ausztria között helyreállnak a diplomáciai kapcsolatok.

március 17. - Az USA kormánya újabb jegyzékben javasolja a szovjet kormánynak, hogy a jaltai tárgyaló felek együtt vizsgálják ki a magyarországi eseményeket.

március 18. - A Tiszántúli Református Egyházkerület Tanácsa tiltakozik minden keresztyén oktatás és nevelés körét szűkítő törekvés ellen. Kivégzik Asztalos Ferencet, az 5/4-es bori munkásszázad volt keretlegényét, aki a rabokkal kegyetlenkedett, közülük három főt meggyilkolt.

március 19. - Szegeden a diákok a fakultatív hitoktatás mellett nyilatkozó Ortutay Gyula kultuszminiszter ellen tüntetnek; a rendőrség civil csoportok bevetésével brutálisan szétveri őket, számos diákot letartóztatnak és internálnak.

március 20. - A szovjet válaszjegyzék szerint „nincs mód a jelenlegi magyarországi helyzet és az összeesküvés együttes kivizsgálására”.

március 21. - Az USA 30 millió dollárra emeli az előző évben Magyarországnak nyújtott, hadfelszerelési-felesleg vásárlására használható hitel összegét. Magyarország végül csak 15-16 millió dollár értékű árut, főként teherautókat és 520 db gőzmozdonyt vásárol.

március 22. - Beresztóczy Miklós esztergomi kanonok, és Grősz József kalocsai érsek Ortutay Gyula miniszternél tiltakozik a hitoktatás tervezett fakultatívvá tétele ellen.

március 23. - Sebestyén Pál követ vezetésével a lakosságcsere vitás kérdéseinek megtárgyalása céljából magyar delegáció érkezik Pozsonyba. Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát Amerikába utazik; útjáról nem tér haza. A főapátságot Sárközy Pál kormányzó apátként vezeti Kelemen Krizosztom haláláig. Megkezdődik a Polgári Demokrata Párt háromnapos nagyválasztmányi ülése. A résztvevők elfogadják a párt új programját.

március 24. - A magyar és a csehszlovák kormány képviselői Pozsonyban jugoszláv közvetítéssel megállapodnak a lakosságcsere végrehajtásának megindításában; a csehszlovák fél beleegyezik, hogy a kitelepített magyarok magukkal vihessék ingóságaikat.

március 25. - A győri Szent Patrik-szentkép könnyezésének 250. évfordulóján a székesegyházban Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek és Grősz József kalocsai érsek vezetésével tartják a főünnepet. Mindszenty bíboros szentbeszédében kifejti, miért ragaszkodik az egyház a kötelező hitoktatáshoz. A Szlovákiai Magyar Antifasiszták Szövetsége kifogásolja, hogy a magyar fél feladta korábbi álláspontját, és ezzel „elárulta és eladta a szlovákiai magyarok létérdekeit”.

március 26. - A pozsonyi tárgyalásokon megállapodás születik arról, hogy 3000 család kölcsönös áttelepítésével megkezdődik a lakosságcsere. 250 fős csepeli munkásküldöttség tiltakozik a miniszterelnöknél a fakultatív hitoktatás terve ellen.

március 27. - A katolikus püspöki konferencia elmarasztalja Balogh Istvánt és Varga Bélát, amiért nem léptek fel a hitoktatás fakultatívvá tétele ellen. A püspökök pásztorlevélben arra szólítják fel a híveket, hogy tiltakozzanak a tervezett intézkedés ellen.

március 28. - Megalakul az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága.

március 30. - A budapest-budai református egyházközség presbitériuma tiltakozik a fakultatív hitoktatás terve ellen.

március 31. - Az Mt rendkívüli ülésén beleegyezését adja a lakosságcsere megkezdéséhez, egyben úgy határoz, hogy a szlovákiai magyarok letelepítését, helyhiány miatt, a magyarországi németek ideiglenes összeköltöztetésével kell megoldani. Miután Kurdisztánt elfoglalják az iráni kormánycsapatok, kivégzik a Mahabadi Köztársaság, a történelemben második (és napjainkig utolsó) kurd állam vezetőit.

Felhasznált forrás: Magyar kronológia 1918-2000


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

Megkezdte működését az IMF, a Nemzetközi Pénzügyi Alap


02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére


04 |vissza a lap tetejére

Kronológia

Franciaország (Georges Bidault képviselte) és Nagy-Britannia (Ernest Bevin képviselte) aláírja az ún. dunkerque-i szerződést, amelyben a felek kölcsönös segítséget vállalnak egy esetleges német agresszió esetére. Gerő Ernő miniszter üdvözlése. A Magyar Kommunista Párt Dél-Pest megyei szervezeteinek második konferenciája, a Szeged körzetéhez tartozó MATEOSZ tagok szakmai értekezlete és az MKP Második Zalamegyei Konferenciája táviratilag üdvözölték Gerő minisztert a hároméves terv megalkotóját, s mindenben legmesszebbmenő támogatásukat ígérték. A vörös ház, rendezte Delmer Daves, az egyik legtöbbet megnézett film bemutató volt 1947-ben. A televízióban az emberek a Show Business című filmet választották.

Sajtószemle (Forrás: Szabad Nép)

Hazai hírek

Kedvező légkörben kezdődtek a prágai csehszlovák-magyar tárgyalások. A tanácskozás baráti légkörben és kölcsönös közeledési készség jegyében folyt. Vasárnap megállapodás jött létre: a lakosság cserével összefüggő áttelepítési és gazdasági problémák tisztázására szakbizottságokat létesítenek. A Magyar Népi Szövetség a Demokratikus Pártok Blokkjához csatlakozott, ez pedig a hagyományos román-magyar haladó demokrata szövetség újabb állomása. A belügyminiszter átirattal fordul a Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz a még külföldön bujkáló magyar háborús bűnösök kiadatásának az ügyében. A textilkereskedők szervezete által összehívott vasárnapi kereskedői gyűlésen a legnépesebb kiskereskedői szervezetek bejelentették, hogy kilépnek a KOKSz-ból és megalakítják a kiskereskedők harcos szabad szakszervezetét. Hétfő este Rákosi és Kádár elvtársak megnyitották a Kommunista Párt Munkás akadémiájának második negyedévi tanfolyamát a párt és a Szaktanács vezetőinek részvételével a Vasas Szakszervezet székházában.

Külföld

A szovjet-amerikai baráti társaság ülésén Harry Word, az ismert író, élesen elítélte egyes amerikai lapok szovjetellenes magatartását. Az angol kormány igyekszik függetleníteni magát Amerikától és keresi a gazdasági kapcsolatokat a kelet-európai demokráciákkal. Egy amerikai cég húszezer munkással 517 kilométer hosszú vasútvonalat épít Szaud-Arábiában El Riadtól a Perzsa-öbölig.

Kultúra

Új könyvmegjelenések: Thomas Mann - Királyi fenség, George Bernard Shaw - Művész-szerelem, Alekszej Nyikolajevics Tolsztoj - Nagy Péter.

Sport

A Dorog labdarúgó csapata kettő-egyre győzte le a Vasas ETO-t. A DVSC négy gólos fölényes győzelmet aratott a Testvériség ellen. Az Előre öklözői győztek a Szolnoki MÁV ellen.

Összeállította: Méri Rita, 2018.


05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére


12 |vissza a lap tetejére

A Marshall-terv bejelentése

A Truman-doktrína meghirdetése  


13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére


15 |vissza a lap tetejére

Ortutay Gyula kap kultuszminiszteri megbízást.


16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére


29 |vissza a lap tetejére

- Szombat

 

Az amerikai Luisiana államban sztrájkoltak a tejtermeléssel foglalkozó farmerek, a tej rögzített árának növekedését követelve. A már elszállított tejkészleteket az utcákon öntötték ki tiltakozásuk jeléül. Egy csehszlovák csillagász új üstököst fedezett fel a Sárkány csillagképben. A bukaresti rádió beszámolt egy új román egyetem létesítéséről, Craiova városában. Spanyolországban anarchistákat tartóztattak le,  kormány ellen folytatott tevékenységek vádjával. Kairóban bomba robbant egy klubhelyiségben, senki nem sérült meg.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


30 |vissza a lap tetejére

- Vasárnap

 

68 éves korában, Amerikában, elhunyt Sarkadi Leó magyar származású író és festőművész, aki az első világháború alatt emigrált. Amerikában gyásszünetet tartottak a bányászok, a nemrég történt bányásszerencsétlenségek emlékére. Torinoban kémszervezet rádióállomásait leplezte le a helyi hatóság. Egy új angol találmány óránként 180 rádiókészüléket képes előállítani. Jeruzsálemben letartóztattak egy hadihajót, amely 1600 titkos zsidó bevándorlót vitt Palesztinába.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források