Przed Wami kolejne zadanie. Tym razem będzie to coś dla waszej drużyny i zastępów. Na najbliższy zlot musicie wykonać proporzec zgodny z regulaminem ZHP. Jeśli posiadacie proporzec sprawdźcie czy jest on zgodny z regulaminem.

2.4  Postępowanie z proporcami drużyny i proporczykami zastępu

        Proporce drużyn i proporczyki zastępów są symbolem obrzędowym drużyn i zastępów.

         Drużyny i zastępy występują ze swoimi proporcami i proporczykami na zbiórkach, apelach i innych chwilach życia drużyny i zastępu.

        Tradycje drużyn czy zastępów określają postępowania z proporcami drużyn i proporczykami zastępu.

3.4 Ustala się następujące rozmiary proporca harcerskiego:

  • proporzec duży 100 x 60 cm,
  • proporzec zwykły 50 x 30 cm,
  • proporzec mały 25 x 15 cm.

Zasady musztry i ceremoniału harcerskiego.

A teraz podamy Wam kilka pomocy, które ułatwią wykonanie waszego proporca drużyny lub proporczyka zastępu.

Jak dobrze wykonać proporzec ?        

         Pamiętajmy, że powinien składać się kilku elementów. Prawa i lewa strona powinna być wykonana na odrębnych kawałkach tkaniny niezależnie od zastosowanych technik: haft, aplikacja, malowanie. Wewnątrz powinniśmy zastosować tkaninę usztywniającą (szare płótno, flizelinę, filc). Łącząc wszystkie elementy proporca powinniśmy uzupełnić go o elementy do mocowania(rys H1,H2). Proporce możemy wyposażyć w tuneliki, w które wsuwamy mocowania taśmy do wiązania. Istotne jest również wykończenie pozostałych krawędzi, które można w bardzo ciekawy sposób przyozdobić, nie należy jednak przesadzić z ilością elementów zdobniczych.

Pionierka i zdobnictwo obozowe

Proporzec harcerski składa się z dwustronnego płata oraz drzewca, zakończonego niekiedy głowicą w kształcie lilijki lub innym. Lewa strona płatu przeznaczona jest dla jednostki posiadającej proporzec, i zazwyczaj przedstawia jej godło oraz nazwę, na tle jej barw.

Prawa strona zarezerwowana jest dla jednostki nadrzędnej dla posiadającej sztandar. Stąd, zastępy noszą na tej stronie swoich proporców nazwy i symbole swoich drużyn, a drużyny – szczepów lub hufców.

Posiadaczami własnych proporców mogą być zastępy, drużyny (każdego poziomu), szczepy oraz związki drużyn, a także wszystkie inne jednostki, działające na ich prawach. Oprócz tego, wyróżnia się tzw. obozówki, czyli proporce obozów harcerskich, oraz proporce drużynowego. Te ostatnie są to jednak w praktyce proporce zastępów zastępowych.

Jedynym wyjątkiem są gromady zuchowe, posiadające zamiast proporców totemy, które zamiast płatu tkaniny mają na szczycie drzewca zatknięty symbol gromady. Hufce i chorągwie noszą klasyczne sztandary.

Wikipedia

Proporzec zastępu jeden z symboli w kształcie trójkąta równoramiennego, wykonanego z dowolnej trwałej tkaniny.

Na prawej stronie, na tle barwy drużyny, jest wyhaftowana lub aplikowana lilijka harcerska i nazwa hufca lub szczepu, a na lewej stronie na tle w dowolnym kolorze, godło i pełna nazwa zastępu oraz nazwa drużyny również wyhaftowane lub aplikowane.

Wymiary trójkąta równobocznego: podstawa trójkąta 25cm, boki po 40cm. Proporzec przymocowuje sie do drzewca lub kija totemowego za pomocą troczków. Długość drzewca do proporca nie może przekroczyć 150cm.

Aby można było łatwo rozpoznać, ze dane proporce są z jednej drużyny, warto w jakiś sposób ustalić ich wzór.

Prawo do wykonania i posiadania proporca otrzymuje zastęp po zatwierdzeniu jego nazwy przez rade drużyny. Zastęp posiadający proporzec otacza go należytym szacunkiem, posługuje sie nim zgodnie z obowiązującym regulaminem musztry.

Proporzec towarzyszy zastępowi we wszystkich zbiorkach jak i wyjściach poza teren [zwiady, wycieczki, biwaki, itp.]

Proporzec to duma zastępu. W zastępie musi być wyznaczony proporcowy, który szczególnie będzie sie nim opiekował i strzegł. Nie znaczy to ze pozostała część zastępu może zapomnieć o istnieniu proporca.

Pamiętajmy ! zastęp, który kończy działalność, swój proporzec zostawia drużynowemu.

Materiały z kursu zastępowych, znalezione w Internecie.

        Jako drzewców nie polecamy bambusowych kijków. Z powodu, że nie są one trwała i nie wyglądają zbyt dobrze.

Powodzenia.

W razie pytań i ewentualnych sytuacji spornych prosimy pisać na adres mackowski23@gmail.com. Komenda zlotu postara się rozwiązać wasze wątpliwości.