iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1948 / január / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1948. január

Összeállította: Fekete Anna (2018)

Az 1948 Január hónap igen eseménygazdag volt mind Magyarországon, mind más nemzetek életében. Elsején megemelik a két vagy annál több gyermekes szülők családi pótlékát hazánkban, illetve bemutatják Radványi Géza Valahol Európában című filmjét. Majd január 9-én újra megkezdődik a magyar német nemzetiségűek kitelepítése. 2 nappal később Közellátásügyi Minisztérium emelte a hatvanöt év felettiek cukorfejadagját. A hónap közepén rengeteg helyreállítási munkálat folyik a háború utáni állapotok rendbetétele érdekében. MKP PB elvi határozatot hoz az egységes nő- és ifjúsági tömegszervezetek létrehozásáról, létrejön a Nehézipari Központ, a MÁV összeállítja a háború során külföldre került mozdonyok és motorvonatok listáját. Az összeállítás szerint 1578 jármű nem tért vissza Mo-ra; többségük Nyugat-Európában maradt. A hónap végén pedig az igazságügyi a főszerep, hiszen kivégzik Kothencz József dunapataji asztalosmestert, a nyilaskeresztes párt pestszentimrei vezetőjét, aki kínzásokban és kivégzésekben vett részt, emellett felmentik hivatalából, és őrizetbe veszik Kelemen Gyulát, az Iparügyi Minisztérium szociál-demokrata államtitkárát. 

 A világ többi részén is hasonló állapotok uralkodtak. Más országok is próbálták rendezni soarikat. A hónap elején államosítják a Nagy-Britanniában magántulajdonban lévő vasutakat, hivatalba lép Enrico de Nicola, aki az Olasz Köztársaság első elnöke lett. Burma függetlenné válik Nagy-Britanniától, a szovjet állambiztonság emberei Minszkben (Belorusszia) meggyilkolják a Zsidó Antifasiszta Bizottság vezetőjét, Szolomon Mihoelszt. Január közepén az USA kereskedelmi embargót léptet életbe a szovjetizálódó Kelet-Európa ellen. A hónap végén pedig az amerikai Külügyminisztérium nyilvánosságra hozza az 1939–1941 közötti német–szovjet kapcsolatokat dokumentáló iratait, Románia népszámlálást tart, egy hindu fanatikus pedig halálosan  megsebesíti Móhandasz Karamcsand (Mahátma) Gandhit, India politikai és spirituális vezetőjét, az indiai függetlenségi mozgalom vezéralakját.

Napi események:

1948.01.01:

Emelik a kettő, vagy ennél több gyermekes szülők családi pótlékát.

Bemutatják Radványi Géza Valahol Európában c. filmjét.

Életbe lép az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény (GATT).

Hivatalba lép Enrico de Nicola, az Olasz Köztársaság első elnöke.

Nagy-Britanniában államosítják a magántulajdonban lévő vasutakat.

1948.01.04.:

A szovjet kormány jegyzékben közli a magyar kormánnyal, hogy a békeszerződés előírásainak megfelelően 1947. december 14-e óta Mo területén csak az ausztriai megszálló csapatokkal való vasúti és közúti összekötést biztosító katonai egységek állomásoznak. A Központi Hadseregcsoport Főparancsnokságának (Baden, Ausztria) alárendeltségében álló három „visszamaradt” hadosztály Szombathelyen (a 17. gépesített hadosztály parancsnoksága és törzse, alakulatai különböző dunántúli helyőrségekben), Veszprémben (egy vadászrepülő-hadosztály) és Debrecenben (egy bombázórepülő hadosztály) állomásozik.

Burma függetlenné válik Nagy-Britanniától; első miniszterelnöke U Nu.

1948.01.09.:

Újra megkezdődik a mo-i német nemzetiségűek kitelepítése; a következő fél évben 36 ezer magyar állampolgárságú németet telepítenek Németország szovjet megszállási zónájába. Ezt megelőzően már kb. 136 ezer személyt telepítettek ki az amerikai zónába.

1948.01.10.:

Rákosi Mátyás az MKP bp-i funkcionáriusainak értekezletén kijelenti, hogy az év végéig le kell számolni a klerikális reakcióval.

1948.01.11.:

Miután a Közellátásügyi Minisztérium emelte a hatvanöt év felettiek cukorfejadagját, Rákosi Mátyás az SzN-ben kijelenti: „Megcukrozzuk a demokráciát!”.

1948.01.13.:

A szovjet állambiztonság emberei Minszkben (Belorusszia) meggyilkolják a Zsidó Antifasiszta Bizottság vezetőjét, Szolomon Mihoelszt.

1948.01.14.:

A MÁr VFk járási kapitányságaira államvédelmi előadókat neveznek ki.

1948.01.15.:

Az MKP PB elvi határozatot hoz az egységes nő- és ifjúsági tömegszervezetek létrehozásáról.

Az USA kereskedelmi embargót léptet életbe a szovjetizálódó Kelet-Európa ellen; ezt követően minden Európába irányuló szállítmányt engedélyeztetni kell.

1948.01.16.:

A nehézipari vállalatok irányítására létrejön a Nehézipari Központ.

Kormányrendelet jelenik meg az Országos Magyar Színművészeti Akadémia Színház- és Filmművészeti Főiskolává történő átszervezéséről.

1948.01.18.:

Georgi Dimitrov bolgár miniszterelnök bukaresti sajtótájékoztatóján körvonalazza egy köztes-európai föderáció perspektíváját, amelynek Románia, Bulgária, Jugoszlávia, Albánia, Csehszlovákia, Lengyelország és Mo mellett tagja lenne Görögország is, amennyiben ott a polgárháború kommunista győzelemmel végződik.

1948.01.19.:

A Szu 17 millió dollárral csökkenti Mo jóvátételi kötelezettségét.

1948.01.21.:

Petru Groza miniszterelnök vezetésével román kormányküldöttség érkezik Bp-re.

Az amerikai Külügyminisztérium nyilvánosságra hozza az 1939–1941 közötti német–szovjet kapcsolatokat dokumentáló iratait.

1948.01.23.:

A MÁV összeállítja a háború során külföldre került mozdonyok és motorvonatok listáját. Az összeállítás szerint 1578 jármű nem tért vissza Mo-ra; többségük Nyugat-Európában maradt.

1948.01.24.:

A magyar és a román vezetők barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerző-dést írnak alá Bp-en.

1948.01.25.:

Népszámlálás kezdődik Romániában. Erdély lakossága 3 420 859 fő, ami az ország lakosságának 21,6%-a. Az országban 1 499 851 fő, az összlakosság 9,4%-a vallja magát magyarnak; az erdélyi lakosság 25,7%-a, 1 481 903 fő magyar anyanyelvű. A Regátban a népszámlálás mindössze 17 948 magyar anyanyelvű lakost regisztrál.

1948.01.27.:

Kiszabadul a vizsgálati fogságból Dadi Imre, Szentes város v. kommunista polgármestere, aki 1946 februárjában utasítást adott Lakos József helyi rendőrkapitány meggyilkolására.

100 tisztviselőt elbocsátanak a Külügyminisztériumból.

Kivégzik Kothencz József dunapataji asztalosmestert, a nyilaskeresztes párt v. pestszentimrei vezetőjét, aki kínzásokban és kivégzésekben vett részt.

1948.01.29.:

Felmentik hivatalából, és őrizetbe veszik Kelemen Gyulát, a Iparügyi Minisztérium szociál-demokrata államtitkárát.

1948.01.30.:

Új-Delhiben egy hindu fanatikus halálosan megsebesíti Móhandasz Karamcsand (Mahátma) Gandhit, India politikai és spirituális vezetőjét, az indiai függetlenségi mozgalom vezéralakját.

1948.01.31.:

Mo és Lengyelország képviselői kulturális egyezményt írnak alá.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

A British Railways létrehozása.

Államosították, majd felszámolták az 1840-es éveket követően rohamos fejlődésnek indult Pesti Hazai Első Takarékpénztár Kálvin téren álló bankját. Üzletágait az Országos Takarékpénztár vette át.


02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére


20 |vissza a lap tetejére

- Kedd

 

Bécsben ünnepelték a bécsi-wagrami vasút 110 éves évordulóját. Salzburgban betörés történt egy ékszerüzletben, azonban a széf teljesen üres volt, a betőrők bánatára. Hindonisztánban szesztilalmat vezettek be. A lengyel felszabadulás alkalmából ünnepségeket tartottak több román városban, köztük Bukarestben. A leningrádi képzőművészeti múzeum kibővítésre került, a márciusi 50 éves évfordulója alkalmából. A Felső-Tiszán árvizek pusztítanak, a községek gátjai helyenként 2-3 méteres vizet tartottak vissza.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére


27 |vissza a lap tetejére

Eladták az első műsoros hangszalagot.


28 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle: Szabad Nép, 1948 január 28.

Kossuth díjat létesítenek. Megszüntetik az Elhagyott Javak kormánybiztosságát - A minisztertanács elrendelte az állampolgárságuktól megfosztott egyének vagyonelkobzását

A keddi minisztertanács hozzájárult, hogy Varga István felmentésvel dr. Borsa Mihály miniszteri tanácsost nevezzék ki az Anyag, és Árhivatal elnökévé.

A városi NB az MSzMT-vel együtt rendezi meg január 28-án, a székesfehérvári Lenin emlékünnepélyt

Száztizenhét község parasztságának neveinek hivatott vezetőket a FÉKOSz megyei titkárságának tanfolyamán

Olt Károly népjóléti miniszter látogatása után az eddiginél is nagyobb támogatást nyújt vármegyénk kórházának - „A Szent György-kórház minden dolgozója megértette a demokrácia szavát”

Árubőség lesz a szövetkezetekben - Kisiparosok követelték a kézműves szövetkezeti központ sürgős felállítását a fejérmegyei vezetők értekezletén

Demokratizálták a külügyi szolgálatot - Száz tisztviselőt bocsátottak el, új demokratikus hivatalnokokat vesznek fel

Az ország minden részéből üdvözölték Rákosi és Nagy Imre elvtársakat a földreform befejezése alkalmával

A pestkörnyéki vízvezetékhálózat kiépítését,e halálsorompók megszüntetését és a tárolt burgonya kiosztását követelte az MKP a főváros pénzügyi bizottságának ülésén.


29 |vissza a lap tetejére

- Csütörtök

 

Egy angol kisváros polgárai kérvényt nyújtottak be a vasúti társaságnak, hogy a városukon áthaladó vonat ébresztés céljából sípoljon minden reggel. Prágában őrizetbe vettek egy volt kommunista képviselőt, azzal a váddal, hogy utasítást adott ki fegyverek rejtegetésére. Kaliforniában repülőgépszerencsétlenség történt, melynek harminchárom halálos áldozata volt. Olaszorszában tengerár, valamint földcsuszamlás történt, számos házból ki kellett költöztetni a lakosokat.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)

 


30 |vissza a lap tetejére

Gandhi meghal - egy szélsőséges nacionalista, Nathuram Godse lelövi Új-Delhiben


31 |vissza a lap tetejére

- Szombat

 

Pittsburgben kiemelkedő sikere volt Szepesy Zoltán magyar festőművésznek, aki "Kikötő-csendélet" című képével első díjat és 1500 dolláros összeget nyert a kiállításon. Indiában megkezdőtött a bankok államosítása. Illetéktelen görög repülőgépet fedeztek fel a bolgár légtérben. Horvátországban külön ipari- és bányaügyi minisztréiumot hoztak létre. Shirley Temple híres moziszínésznőnek lánygyermeke született. Dánia miniszterelnöke hivatalosan bejelentette, hogy sem a keleteurópai, sem a nyugateurópai tömbhöz nem hajlandó csatlakozni.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források