Institut Universitari de Lingüística Aplicada

Laboratori de Tecnologies Lingüístiques

Universitat Pompeu Fabra

assignatures.de.yzaguirre@gmail.com

Calendari de les pràctiques d’ALiC

Núm

Data

Contingut

1

18-1

familiarització amb els recursos TIC

2

25-1

REGEX: introducció pràctica

3

1-2

Extracció de consultes del corpus oral amb REGEX

4

8-2

Transcriure ortogràficament corpus oral

5

15-2

Extracció de consultes d’un corpus escrit (bwananet)

6

22-2

Panoràmica de corpus accessibles i catalogació

7

1-3

Consulta d'un corpus amb textSTAT

http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/en/textstat/

8

8-3

Creació d'un corpus d'Internet amb textSTAT

9

15-3

Anàlisi aplicat de tècniques d’alineació de corpus paral·lels