Эл  аралык     Ататүрк    Ала-Тоо университетинин Тил үйрөтүү   координаторлугунун     Кыргыз тили  кафедрасынын  2009-2010   окуу жылындагы    иш-планы

Аткарылуучу иштер

кимдер аткарат

мөөнөтү

кошумча

1

1-курска кабыл алынган  студенттерди кыргыз тилин билүү деңгээлине  жараша тайпаларга бөлүү

кафедранын бардык окутуучулары

сентябрь

2

23-сентябрь мамлекеттик тил майрамынын 20     жылдыгына даярдык көрүү жана иш чара өткөрүү

кафедранын бардык окутуучулары

24-сентябрь

3

университеттин жана  координаторлуктун буйруктарын өз убагында аткаруу

кафедра башчысы жана окутуучулар

ай сайын

4

ар бир айда кафедранын чогулушун өткөрүп туруу

кафедра башчсы жана кафедранын мугалимдери

ай сайын

5

окутуучулардын сабактарына катышып туруу

кафедра башчысы

ноябрь

декабрь

6

университеттин окуу планына негизделген ара сынактарды ийгиликтүү өткөрүү

кафедра башчысы жана кафедранын мугалимдери

ноябрь

7

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

Мээрим майрыкова

декабрь

8

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

РозаАкматова

февраль

9

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

Кынатай Эдилова

март

10

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

Алтынай Сайдалиева

апрель

11

университеттин иш-чараларына катышуу

кафедранын  бардык мүчөлөрү

жыл ичинде

12

кафедрада илимий -методикалык иш-чараларды уюштуруу

кафедра башчысы

жыл ичинде

13

илимий-методикалык семинар

Кынатай Эдилова

январь

14

илимий-методикалык семинар

Роза Акматова

февраль

15

илимий-методикалык семинар

Алтынай Сайдалева

март

16

илимий-методикалык семинар

Мээрим Майрыкова

май

17

"Ырдайлы кыргыз ырларын "аттуу ыр-сынак өткөрүү

кафедранын

бардык окутуучулары

апрель

18

Окуу жылын аяктоо,отчет берүү

кафедра башчысы жана окутуучулар

июнь

19

Дем алууга чыгуу

кафедранын бардык мугалимдери

июль


.

 Кыргыз тилин үйрөтүү бөлүмү                                           А.Сайдалиева

Эл  аралык     Ататүрк    Ала-Тоо университетинин Тил үйрөтүү   координаторлугунун     Кыргыз тили  кафедрасынын  2010-2011  окуу жылындагы    иш-планы

Аткарылуучу иштер

кимдер аткарат

мөөнөтү

кошумча

1

1-курска кабыл алынган  студенттерди кыргыз тилин билүү деңгээлине  жараша тайпаларга бөлүү

кафедранын бардык окутуучулары

сентябрь

2

23-сентябрь мамлекеттик тил майрамынын     урматына даярдык көрүү жана иш чара өткөрүү

кафедранын бардык окутуучулары

24-сентябрь

3

университеттин жана  координаторлуктун буйруктарын өз убагында аткаруу

кафедра башчысы жана окутуучулар

ай сайын

4

ар бир айда кафедранын чогулушун өткөрүп туруу

кафедра башчсы жана кафедранын мугалимдери

ай сайын

5

окутуучулардын сабактарына катышып туруу

кафедра башчысы

ноябрь

декабрь

6

университеттин окуу планына негизделген ара сынактарды ийгиликтүү өткөрүү

кафедра башчысы жана кафедранын мугалимдери

ноябрь

7

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

Мээрим майрыкова

декабрь

8

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

РозаАкматова

февраль

9

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

Кынатай Эдилова

март

10

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

Алтынай Сайдалиева

апрель

11

университеттин иш-чараларына катышуу

кафедранын  бардык мүчөлөрү

жыл ичинде

12

кафедрада илимий -методикалык иш-чараларды уюштуруу

кафедра башчысы

жыл ичинде

13

илимий-методикалык семинар

Кынатай Эдилова

январь

14

илимий-методикалык семинар

Роза Акматова

февраль

15

илимий-методикалык семинар

Алтынай Сайдалева

март

16

илимий-методикалык семинар

Мээрим Майрыкова

май

17

"Ырдайлы кыргыз ырларын "аттуу ыр-сынак өткөрүү

кафедранын

бардык окутуучулары

апрель

18

Окуу жылын аяктоо,отчет берүү

кафедра башчысы жана окутуучулар

июнь

19

Дем алууга чыгуу

кафедранын бардык мугалимдери

июль


 Кыргыз тилин үйрөтүү бөлүмү                                           А.Сайдалиева

Эл  аралык     Ататүрк    Ала-Тоо университетинин Тил үйрөтүү   координаторлугунун     Кыргыз тили  кафедрасынын  2011-2012  окуу жылындагы    иш-планы

Аткарылуучу иштер

кимдер аткарат

мөөнөтү

кошумча

1

1-курска кабыл алынган  студенттерди кыргыз тилин билүү деңгээлине  жараша тайпаларга бөлүү

кафедранын бардык окутуучулары

сентябрь

2

23-сентябрь мамлекеттик тил майрамына   карата иш-чара   өткөрүү

кафедранын бардык окутуучулары

24-сентябрь

3

университеттин жана  координаторлуктун буйруктарын өз убагында аткаруу

кафедра башчысы жана окутуучулар

ай сайын

4

ар бир айда кафедранын чогулушун өткөрүп туруу

кафедра башчсы жана кафедранын мугалимдери

ай сайын

5

окутуучулардын сабактарына катышып туруу

кафедра башчысы

ноябрь

декабрь

6

университеттин окуу планына негизделген ара сынактарды ийгиликтүү өткөрүү

кафедра башчысы жана кафедранын мугалимдери

ноябрь

7

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

Мээрим майрыкова

декабрь

8

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

РозаАкматова

февраль

9

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

Кынатай Эдилова

март

10

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

Алтынай Сайдалиева

апрель

11

университеттин иш-чараларына катышуу

кафедранын  бардык мүчөлөрү

жыл ичинде

12

кафедрада илимий -методикалык иш-чараларды уюштуруу

кафедра башчысы

жыл ичинде

13

илимий-методикалык семинар

Кынатай Эдилова

январь

14

илимий-методикалык семинар

Роза Акматова

февраль

15

илимий-методикалык семинар

Алтынай Сайдалева

март

16

илимий-методикалык семинар

Мээрим Майрыкова

май

17

Тил  билсең- дил билесиң деген аттуу ыр-сынак өткөрүү

кафедранын

бардык окутуучулары

апрель

18

Окуу жылын аяктоо,отчет берүү

кафедра башчысы жана окутуучулар

июнь

19

Дем алууга чыгуу

кафедранын бардык мугалимдери

июль


Кыргыз тилин үйрөтүү бөлүмү                                           А.Сайдалиева

Эл  аралык     Ататүрк    Ала-Тоо университетинин Тил үйрөтүү   координаторлугунун     Кыргыз тили  кафедрасынын  2013-2014  окуу жылындагы    иш-планы

Аткарылуучу иштер

кимдер аткарат

мөөнөтү

кошумча

1

1-курска кабыл алынган  студенттерди кыргыз тилин билүү деңгээлине  жараша тайпаларга бөлүү

кафедранын бардык окутуучулары

сентябрь

2

23-сентябрь мамлекеттик тил майрамына   карата иш-чара   өткөрүү

кафедранын бардык окутуучулары

24-сентябрь

3

университеттин жана  координаторлуктун буйруктарын өз убагында аткаруу

кафедра башчысы жана окутуучулар

ай сайын

4

ар бир айда кафедранын чогулушун өткөрүп туруу

кафедра башчсы жана кафедранын мугалимдери

ай сайын

5

окутуучулардын сабактарына катышып туруу

кафедра башчысы

ноябрь

декабрь

6

университеттин окуу планына негизделген ара сынактарды ийгиликтүү өткөрүү

кафедра башчысы жана кафедранын мугалимдери

ноябрь

7

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

Мээрим майрыкова

декабрь

8

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

РозаАкматова

февраль

9

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

Кынатай Эдилова

март

10

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

Алтынай Сайдалиева

апрель

11

университеттин иш-чараларына катышуу

кафедранын  бардык мүчөлөрү

жыл ичинде

12

кафедрада илимий -методикалык иш-чараларды уюштуруу

кафедра башчысы

жыл ичинде

13

илимий-методикалык семинар

Кынатай Эдилова

январь

14

илимий-методикалык семинар

Роза Акматова

февраль

15

илимий-методикалык семинар

Алтынай Сайдалева

март

16

илимий-методикалык семинар

Мээрим Майрыкова

май

17

Тил  билсең- дил билесиң деген аттуу ыр-сынак өткөрүү

кафедранын

бардык окутуучулары

апрель

18

Окуу жылын аяктоо,отчет берүү

кафедра башчысы жана окутуучулар

июнь

19

Дем алууга чыгуу

кафедранын бардык мугалимдери

июль


Кыргыз тилин үйрөтүү  бөлүмү                                        А.Сайдалиева

Эл  аралык     Ататүрк    Ала-Тоо университетинин Тил үйрөтүү   координаторлугунун     Кыргыз тили  кафедрасынын  2014-2015 окуу жылындагы    иш-планы

Аткарылуучу иштер

кимдер аткарат

мөөнөтү

кошумча

1

1-курска кабыл алынган  студенттерди кыргыз тилин билүү деңгээлине  жараша тайпаларга бөлүү

кафедранын бардык окутуучулары

сентябрь

2015-жыл

2

23-сентябрь мамлекеттик тил майрамына   карата иш-чара   өткөрүү

кафедранын бардык окутуучулары

29 -сентябрь

2015-жыл

3

университеттин жана  координаторлуктун буйруктарын өз убагында аткаруу

кафедра башчысы жана окутуучулар

ай сайын

4

ар бир айда кафедранын чогулушун 2 аптада бир жолу өткөрүп туруу

кафедра башчсы жана кафедранын мугалимдери

ай сайын

5

окутуучулардын сабактарына катышып туруу

кафедра башчысы

жыл ичинде

6

университеттин окуу планына негизделген ара сынактарды ийгиликтүү өткөрүү

кафедра башчысы жана кафедранын мугалимдери

ноябрь

2015-жыл

7

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

Мээрим майрыкова

апрель

2016-жыл

8

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

РозаАкматова

апрель

2016-жыл

9

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

Кынатай Эдилова

март

2016-жыл

10

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

Алтынай Сайдалиева

май

2016-жыл

11

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

Кундуз Жузупекова

февраль

2016-жыл

12

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

Диляра Орозалиева

март

2016-жыл

13

университеттин иш-чараларына катышуу

кафедранын  бардык мүчөлөрү

жыл ичинде

14

кафедрада илимий -методикалык иш-чараларды уюштуруу

кафедра башчысы

жыл ичинде

15

илимий-методикалык семинар

Кынатай Эдилова

январь

2016-жыл

16

илимий-методикалык семинар

Кундуз Жузупекова

декабрь

2015-жыл

17

илимий-методикалык семинар

Роза Акматова

февраль

2016-жыл

18

илимий-методикалык семинар

Алтынай Сайдалева

март

2016-жыл

19

илимий-методикалык семинар

Мээрим Майрыкова

май

2016-жыл

20

илимий-методикалык семинар

Диляра Орозалиева

декабрь

2015-жыл

21

Мамлекеттик тилдин маселелери

трениг-семинар

кафедранын

бардык окутуучулары, Бишкек  шаарындагы жогорку окуу жайынын кыргыз тили мугалимдери

декабрь

2015-жыл

22

Окуу жылын аяктоо,отчет берүү

кафедра башчысы жана окутуучулар

июнь

2016-жыл

23

Дем алууга чыгуу

кафедранын бардык мугалимдери

июль

2016-жыл

Кыргыз тилин үйрөтүү  бөлүмү                                             А.Сайдалиева

Эл  аралык     Ататүрк    Ала-Тоо университетинин Тил үйрөтүү   координаторлугунун     Кыргыз тили  кафедрасынын  2015-2016-

окуу жылындагы    иш-планы:

Аткарылуучу иштер

кимдер аткарат

мөөнөтү

кошумча

1

1-курска кабыл алынган  студенттерди кыргыз тилин билүү деңгээлине  жараша тайпаларга бөлүү

кафедранын бардык окутуучулары

сентябрь

2

23-сентябрь мамлекеттик тил майрамына   карата иш-чара   өткөрүү

кафедранын бардык окутуучулары

27-сентябрь

3

университеттин жана  координаторлуктун буйруктарын өз убагында аткаруу

кафедра башчысы жана окутуучулар

ай сайын

4

ар бир айда кафедранын чогулушун өткөрүп туруу

кафедра башчсы жана кафедранын мугалимдери

ай сайын

5

окутуучулардын сабактарына катышып туруу

кафедра башчысы

ноябрь

декабрь

6

университеттин окуу планына негизделген ара сынактарды ийгиликтүү өткөрүү

кафедра башчысы жана кафедранын мугалимдери

ноябрь

7

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

Мээрим майрыкова

декабрь

8

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

РозаАкматова

февраль

9

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

Кынатай Эдилова

март

10

окутуучуларды  ачык сабактарды  өтүүсү

Алтынай Сайдалиева

апрель

11

университеттин иш-чараларына катышуу

кафедранын  бардык мүчөлөрү

жыл ичинде

12

кафедрада илимий -методикалык иш-чараларды уюштуруу

кафедра башчысы

жыл ичинде

13

илимий-методикалык семинар

Кынатай Эдилова

январь

14

илимий-методикалык семинар

Роза Акматова

февраль

15

илимий-методикалык семинар

Алтынай Сайдалева

март

16

илимий-методикалык семинар

Мээрим Майрыкова

май

17

Мамлекеттик тилдин маселелери

тегерек стол

кафедранын

бардык окутуучулары, Бишкек  шаарындагы жогорку окуу жайынын кыргыз тили мугалимдери

апрель

18

Окуу жылын аяктоо,отчет берүү

кафедра башчысы жана окутуучулар

июнь

19

Дем алууга чыгуу

кафедранын бардык мугалимдери

июль


Кыргыз тилин үйрөтүү  бөлүмү                                             А.Сайдалиева