iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1947 / április / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1947. április

Összeállította: Farkas Márta (2018.)

1947. áprilisa a politika terén sok eseményt tartogatott. Rákosi Mátyás az MDP KV ülésen megvádolta Nagy Ferencet, hogy köztársaság-ellenes tevékenységet folytat, amit a horthysta politikusok, katonák és hivatalnokok csoportja támogatott. A kormány néhány héttel később elkezdte kidolgozni a három éves tervet, ami az ország újjáépítését tűzte ki célul, majd Magyarország felvételét kérte az ENSZ-be. Később Rákosi Oroszországba utazott, hogy a kommunista hatalomátvételről értekezzen Molotovval, és a kisgazdapárt elleni offenzíva folytatásához kérjen támogatást.

A hónap elején népes román küldöttség érkezett Magyarországra, amit a román sajtó sorsfordító eseményként tartott számon. Kezdetét vette a csehszlovák–magyar lakosságcsere keretén belül a szlovákiai magyarok áttelepítése.

Az oktatás terén fontos kérdéssé vált a hitoktatás fakultatívvá tétele. Mindszenty József bíboros táviratban tiltakozott a kultuszminiszternél, míg a püspöki kar levelet küldött Nagy Ferenc miniszterelnöknek. A fakultatív hitoktatás ellen tüntető és emiatt fogvatartott szegedi fiatalok szabadon engedéséért a csanádi püspök írt Ortutray Gyulának.

Több téren ítéletet hirdettek. Először a szlovákiai, háborús bűnökkel vádolt állami vezetők perében, aminek eredményeképpen három nap múlva Pozsonyban kivégezték Jozef Tisót. Másodsorban a Magyar Közösség-perben a budapesti népbíróság első fokon hozta meg a döntését.

Kilencedike sok emberéletet követelt. Egy arab faluban zsidóellenes támadás, míg az Amerikai Egyesült Államokban egy tornadó miatt többszáz ember vesztette életét.

Oxfordban megalakult a Liberális Internacionálé, azért, hogy összefogja a világ liberális pártjait. A mai napig ezt a tevékenységet folytatja.

Néhány érdekesség is jutott erre a hónapra. Felavatták a Felszabadulási emlékművet, amit ma már a Gellért-hegyi Szabadság-szoborként ismerünk. Feljegyezték a legnagyobb napfolt csoportosulást. Tizenharmadikán Prohászka Ottokár halálának évfordulóján megemlékezést tartottak Székesfehérváron. Viszont alig két héttel később a budapesti Károlyi-palota kertjében a tulajdonos kérésére ledöntötték a püspök szobrát.

Akadtak születések és halálozások is ebben a hónapban. Hetedikén a Ford Motor Company alapítóját vesztettük el, tizenkettedikén pedig három híres férfi is világra jött: Boros Lajos magyar műsorvezető, Tom Clancy, amerikai író és David Letterman amerikai humorista.

A gyerekek nagy örömére a hónap végén megjelent a mozikban a Zongoristakoncert című Tom és Jerry rajzfilm.

Napi események

április 1. - Meghal II. György görög király. Utódja testvére, Pál (1947-1964) lesz.

Petru Groza vezetésével népes román kormányküldöttség látogat Magyarországra. A magyar és a román sajtó „sorsfordító eseményként” ünnepli a találkozót. Ezalatt az idő alatt Budapesten román kulturális hetet tartanak, és román kollégiumot avatnak.

április 2. - Hamvas Endre csanádi püspök levélben kéri Ortutay Gyulát (vallás- és közoktatásügyi miniszter), hogy a fakultatív hitoktatás ellen tüntető és ezért fogvatartott szegedi diákokat és fiatalokat engedjék szabadon.

április 4. - Az MDP KV ülésén Rákosi Mátyás kijelenti, hogy Nagy Ferenc miniszterelnököt politikai felelősség terheli a köztársaság-ellenes összeesküvésért; bizonyosnak tartja, hogy a kormányfő tudott az összeesküvésről.

Felavatják Budapesten Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotását, a Felszabadulási emlékművet.

A Kelet-Lengyelországban tevékenykedő ukrán ellenállás (UPA) sikeres merénylete Karol Swierczewski tábornok, hadügyminiszter helyettes ellen. Válaszul a lengyel kormány 30 ezres lengyel fegyverest indít a Honi Hadsereg és az UPA partizánerői ellen, szovjet és csehszlovák támogatással.

április 5. - Rákosi Mátyás azt állítja, hogy Nagy Ferenc miniszterelnök részt vett az úgynevezett köztársaság-ellenes összeesküvésben.

április 7. - Feljegyezték a legnagyobb napfolt csoportosulást.

Henry Ford életét vesztette.

április 8. - A BM feloszlatja a Debreceni Egyetemi Kört.

április 9. - Az Irgun nevű zsidó jobboldali földalatti mozgalom egyik rohamosztaga támadást intéz Dér Jászin arab falu ellen. Közel száz ember hal meg.

Texas-ban, Oklahomában és Kansas-ben is tornadó keletkezett, közel ezer ember sérült meg, majdnem kétszáz pedig életét vesztette.

április 11. - A NOT másodfokon felmenti Berend Béla v. szigetvári rabbit a nácikkal való kollaborálás vádja alól, és törli az első fokon kiszabott 10 évi börtönbüntetését.

április 12. - A hajnali órákban a csehszlovák–magyar lakosságcsere keretén belül kezdetét veszi a szlovákiai magyarok áttelepítése.

A katolikus püspöki kar állásfoglalása alapján Mindszenty József bíboros táviratban tiltakozik a kultuszminiszternél a hitoktatás fakultatívvá tétele ellen. A püspöki kar minden tagja által aláírt levelet küldenek Nagy Ferenc miniszterelnöknek, tiltakozva az intézkedés ellen.

Megszületik Boros Lajos (magyar műsorvezető), Tom Clancy (amerikai író) és David Letterman (amerikai humorista).

április 13. - Székesfehérvárott megemlékezést tartanak Prohászka Ottokár püspök halálának 20. évfordulóján.

április 14. - Oxfordban megalakul a Liberális Internacionálé.

április 15. - A v. Szlovákia háborús bűnökkel vádolt állami vezetőinek perében Jozef Tisót és az egykori külügyminisztert, Ferdinand Ďurčanskýt halálra, Alexander Mach volt belügyminisztert 30 évi börtönre ítélik.

április 16. - A budapesti népbíróság első fokon ítéletet hirdet a köztársaság-ellenes összeesküvők ügyében, az ún. Magyar Közösség-perben. Donáth Györgyöt, Dálnoki Veress Lajost (v. vezérezredes) és András Sándort (v. vezérőrnagy) halálra ítélik, míg Arany Bálintot (kisgazda politikus) és Szent-Miklósy Istvánt (v. vk. őrnagy) életfogytiglani kényszermunkára, Szent-Iványi Domokost 14 évi, Kiss Károlyt 12 évi, Héder Jánost 11 évi szabadságvesztésre ítélik.

Bernard Baruch, amerikai elnöki tanácsadó először használja a közéletben a Hidegháború kifejezést.

április 18. - Mikuláš Ferjenčík szlovák belügyi megbízott intézkedik a magyar–szlovák kishatárforgalom felújításáról.

Pozsonyban kivégzik Jozef Tisót, a v. szlovák bábállam vezetőjét.

április 21. - Sík Sándor piarista szerzetest felmentik az Országos Köznevelési Tanácsban viselt ügyvezető alelnöki tisztségéből.

A Pajtás c. úttörőújság e naptól hetente jelenik meg.

április 22. - Németország angol–amerikai megszállási zónájából, Majna-Frankfurtból hazaérkezik a világháború során az országból elhurcolt kincseket és ezüstöt szállító úgynevezett „ezüstvonat”.

április 23. - A koalíciós pártok vezetői megvitatják a hároméves tervet, amely az ország újjáépítését és a háború előtti termelési szint elérését tűzi célul.

április 24. - Kolozsvárott őrizetbe veszik Venczel Józsefet, Pásztai Gézát és más értelmiségieket. A letartóztatottakat bírósági ítélet nélkül a piteşti-i internálótáborba szállítják.

Moszkvában félbeszakad a négy nagyhatalom külügyminisztereinek tanácskozása; a német békeszerződés ügyében nem történik előrelépés.

április 25. - Letartóztatják Tabódy István századost. A kémkedéssel vádolt katonatisztet a buda-déli, a kistarcsai, végül a recski táborban tartják fogva.

április 26. - Magyarország felvételét kéri az ENSZ-be.

Éjszaka 11 óra tájban radikális szocialista fiatalok Faludy György költő vezetésével a budapesti Károlyi-palota kertjében ledöntik Prohászka Ottokár egykori székesfehérvári püspök szobrát.

A Tom és Jerry amerikai rajzfilmsorozat, Zongorakoncert című filmje, melyben Liszt Ferenc is közreműködött zeneszerzőként, megjelenik a mozikban.

április 27. - Rákosi Mátyás Moszkvába utazik. Rákosi Sztálinnak és Vjacseszlav Molotovnak címzett levelet visz magával, s ebben körvonalazza a kommunista hatalomátvétel menetrendjét.

április 28. - Törvénybe iktatják az első ötéves tervet Jugoszláviában.

április 29. - Rákosi Mátyás a Kremlben szovjet hozzájárulást és támogatást kér a kisgazdapárt elleni offenzíva folytatásához Vjacseszlav Molotov külügyminisztertől, aki azonban inkább mérsékletet ajánl.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére


04 |vissza a lap tetejére

péntek

Kronológia

Az MDP KV ülésén Rákosi Mátyás kijelenti, hogy Nagy Ferenc miniszterelnököt politikai felelősség terheli a köztársaság-ellenes összeesküvésért; bizonyosnak tartja, hogy a kormányfő tudott az összeesküvésről.

Felavatják Budapesten Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotását, a Felszabadulási emlékművet.

A Kelet-Lengyelországban tevékenykedő ukrán ellenállás (UPA) sikeres merénylete Karol Swierczewski tábornok, hadügyminiszter helyettes ellen. Válaszul a lengyel kormány 30 ezres lengyel fegyverest indít a Honi Hadsereg és az UPA partizánerői ellen, szovjet és csehszlovák támogatással.

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Szabad Nép)

Halálraítélték az auschwitzi parancsnokot, aki miatt négy és fél millió ember vesztette az életét. Az Egyesült Államokban a tömeges bányászbalesetek miatt sztrájk indult. Franciaországban De Gaulle ismét agritációs hadjáratra készülődik, de tekintélye hanyatlik. A kommunista párt egyre több szavazatot gyűjt.

Két éve űzte el a Szovjet Hadsereg az utolsó német katonákat Magyarországról. Halált kért a népügyész nyolc összeesküvőre, mert ellenkormányt akartak alapítani, ami a nemzet halálához vezetett volna. A Párisi Áruházban ismeretlen tettes egy téglával vert agyon egy tizenöt éves alkalmazottat. A rendőrgyilkos műegyetemistánál fasiszta iratokat találtak, miután két egymásnak ellentmondó vallomást tett arról, hogy honnan szerezte a fegyverét. A rákoskeresztúri temetőben eltemették az 1944 őszén, Kőszegen meggyilkolt kétezerötszáz munkaszolgálatost, akik a fasizmusnak estek áldozatul. Kiderült, hogy az április 8-án megkezdődő magyar-csehszlovák lakosságcsere programban az áttelepülők minden ingóságukat magukkal vihetik.

Megkezdték a Petőfi híd összeállítását, hogy Húsvétra elkészüljön. A szovjet győzelem Gellért-hegyi szobra másfél év után elkészült. Megalapult a Kiskereskedők Országos Szabad Szervezete. Utalványokat adnak ki a kisiparosok számára, mellyel négyszázezer cipőt tudnak talpalni havonta. Készülnek a fiatalok az Ifjúság Vásárára, különböző termékeket visznek. Munkanélküliek és romos házak várják az építkezések megindulását Budapesten. A népjóléti minisztérium 9 milliárd penicilin egységet hozatott be az országba, amit részben a gonorrhea ellen vetnek majd be. Kovai Lőrinc A roham című írása is megjelent.


05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére


07 |vissza a lap tetejére

Meghalt Henry Ford, a Ford autógyár alapítója.


08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére


17 |vissza a lap tetejére

Kadhafi líbiai főparancsnok bejelenti, hogy Líbia a jövőben az Izraellel szemben követett politikája miatt csak Szíriát támogatja, Egyiptomot nem.


18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére


21 |vissza a lap tetejére

Iggy Popp

Ekkor született, amerikai énekes.


22 |vissza a lap tetejére


23 |vissza a lap tetejére

Budapesten 75 éves korában meghalt gróf Károlyi Gyula - az első magyar köztársasági elnök, gróf Károlyi Mihály unokatestvére -, aki 1931-32-ben Magyarország miniszterelnöke volt.


24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére


26 |vissza a lap tetejére

Faludy György vezetésével ledöntik Prohászka Ottokár budapesti szobrát


27 |vissza a lap tetejére


28 |vissza a lap tetejére

Kon-Tiki expedíció

"Thor Heyerdahl norvég kutató-kalandor éppen 70 éve indult neki Peruból a Csendes-óceánnak egy szál tutajon, hogy a hónapokig tartó életveszélyes úttal bizonyítson egy tudományos tézist. Bár a Kon-Tiki expedíció sikeres volt, a tudomány azóta se fogadja el az indiánok és polinézek általa felvázolt alternatív történelmét. A távoli civilizációk népszerűsítésében viszont úttörő volt." Bolcsó Dániel - index/történelem 2017.04.28.


29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források