Om oss

Sollentuna Musikklasser är en 4-9 skola med ca 390 elever där alla vår klasser har musikprofil med fokus på körsång. Vi lär oss musik genom sång och vi strävar efter en god röstutveckling, brett musikaliskt kunnande, öppet sinne för all slags musik och vi vill ta tillvara och öva upp elevernas egen kreativitet.

I glädje och gemenskap och med alla sinnen växer våra elever

till kreativa och självständiga individer - Vi ger lärandet lust och mening.

Syfte och mottagare

Syftet med bloggarna är att underlätta kommunikationen mellan lärare, elever och föräldrar, de är också en bra plattform för länkar, googleformulär mm. som ingår i elevernas lärande. Under samlingssidan www.sollentuna-musikklasser.se  finns klassbloggar för samtliga klasser och ämnesbloggar.

Vilka är det som bloggar?

Varje klass har en klassblogg och till den är även många ämnesbloggar kopplade. Alla personal och alla elever använder bloggarna. Klassbloggarna är skapade med hjälp av Webbstjärnan.                                              

Alla klasser och alla lärare har en googlekalender som är kopplad till klassbloggen där läggs läxor, prov, konserter, friluftsdagar och annat in och på så sätt finns all information kring vad som händer på skolan samlat på ett ställe. Men det vore inte levande blogg med bara information utan bloggen används också för att lägg upp planeringar, LPP,  ämnesbloggar, lärarna flippar klassrummet, bilder från lektioner, elevarbeten, skrifter, filmade genomgångar med elever, redovisningar, sändning genom Bambuzer av tex. konsert eller dansuppvisning för att göra ett axplock.

Föräldrar och elever kan också följa sin klass kalender i sin mobil om de vill.

Koppling till läroplanen

I skolans läroplan (LGR 11) står det att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 

Vad har vi lärt oss med bloggen?

 Vi har lärt oss om upphovsrätt, att dela med oss och inspirera andra. Vi har lärt oss att använda olika program och appar som vi tagit in i vår undervisning för att fördjupa och utveckla den samt för att dokumentera den. Vi har använt oss av program som tex. Showbie, iMovie, Youtube, Kahoot, Socrative, iBooks, Bookcreator samt många många fler. Lärarna har också lärt sig att använda bloggverktyget Wordpress, ladda upp bilder, ladda upp filmer på Youtube och lägga dem på bloggen. Att länka google kalender och google drive dokument till bloggen.                                                                            Alla elever och lärare har även lärt sig om upphovsrätt och publicering av bilder. Det har också kopplats ihop med vårt antimobbningsarbete - Olweus. Vad är okej att lägga upp på sociala medier och hur använder vi sociala medier.

Upphovsrätt

Det material som vi lägger ut på bloggen äger vi rättigheterna till. Om du önskar använda till exempel en bild så går det säkert bra MEN fråga oss först

Vi ska vinna Webbstjärnans pris för att vi tillsammans på hela skolan har underlättat samarbetet skola-elever-hem genom en mycket tydlig informationskanal nämligen “Klassbloggen”.                                         Vi har samlat allt informationsflöde sammankopplat på 13 wordpressbloggar.  Tillsammans har vi skapat ett nätverk som vi idag är beroende av och som underlättar vardagen för oss alla: elever, föräldrar och personal på skolan. Klassbloggen är ett levande verktyg som skapar likvärdighet, inspiration och gemenskap.