Mācību līdzekļu saraksts

2017./2018. mācību gadam 7.klasei

Rakstāmpiederumi: pildspalva, zīmulis, lineāls, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumija, uzstūris, transportieris, cirkulis, zīmuļasināmais.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Sociālās zinības

Pierakstu klade rūtiņu (biezā) 3 gadiem

Ģeogrāfija

Pierakstu klade rūtiņu (biezā) 3 gadiem

Matemātika

2 biezās klades rūtiņu

2 rūtiņu burtnīcas (18 lpp.) pārbaudes darbiem

3 rūtiņu burtnīcas (18 lpp.) mājas darbiem

Bioloģija

1 klade plānā

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Krievu valoda

1 līniju burtnīca

1 rūtiņu klade (biezā) 3 gadiem

Angļu valoda

1 klade (biezā) 3 gadiem

2 līniju burtnīcas mājas darbiem

Latviešu valoda un literatūra

3 līniju burtnīcas

1 rūtiņu klade (biezā) 3 gadiem

Vizuālā māksla

Zīmēšanas papīrs – A4 15gb.,

Aplikāciju papīrs

Mājturība

meitenēm

1 rūtiņu klade (plānā) 3 gadiem

Produkti kulinārijas stundām

Kanva (audums izšūšanai) paraugiem, mazam darbiņam

Dzija izšūšanai, lāpāmā adata

2-3 krāsu dzijas cimdu adīšanai, 5 adāmadatas

zēniem

Rasēšanas lineālu komplekts

Sports

Sporta apģērbs un sporta apavi darbam telpās un āra apstākļos

Mūzika

1 rūtiņu burtnīca (18 lpp.)

Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

1 plānā rūtiņu klade vai klade ar 6.klases pierakstiem

Ieteicams: kalkulators, mape darba lapām, dienasgrāmata vai plānotājs

Mācību līdzekļu saraksts

2017./2018. mācību gadam 8.klasei

Rakstāmpiederumi: pildspalva, zīmulis, lineāls, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumija, uzstūris, transportieris, cirkulis, zīmuļasināmais.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Sociālās zinības

Rūtiņu klade (biezā) no 7.klases

Ģeogrāfija

Rūtiņu klade (biezā) no 7.klases

Matemātika

2 biezās klades

2 rūtiņu burtnīcas (18 lpp.) pārbaudes darbiem

3 rūtiņu burtnīcas (18 lpp.) mājas darbiem

Fizika

1 klade plānā

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Bioloģija

1 klade plānā

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Ķīmija

1 klade plānā

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Krievu valoda

1 līniju burtnīca

Rūtiņu klade (biezā) no 7.klases

Angļu valoda

Rūtiņu klade (biezā) no 7.klases

2 līniju burtnīcas mājas darbiem

Latviešu valoda un literatūra

3 līniju burtnīcas

Rūtiņu klade (biezā) no 7.klases

Vizuālā māksla

Zīmēšanas papīrs – A4 15gb.,

Aplikāciju papīrs

Mājturība

meitenēm

Rūtiņu klade (plānā) no 7.klases

Produkti kulinārijas stundām

Dzijas, diegi aušanai

Dzija, adāmadatas

zēniem

Rasēšanas lineālu komplekts

Sports

Sporta apģērbs un sporta apavi darbam telpās un āra apstākļos

Mūzika

1 rūtiņu burtnīca (18 lpp.)

Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

1 plānā rūtiņu klade vai klade ar iepriekšejo gadu pierakstiem

Ieteicams: kalkulators, mape darba lapām, dienasgrāmata vai plānotājs

Mācību līdzekļu saraksts

2017./2018. mācību gadam 9.klasei

Rakstāmpiederumi: pildspalva, zīmulis, lineāls, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumija, uzstūris, transportieris, cirkulis, zīmuļasināmais.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Sociālās zinības

Rūtiņu klade (biezā) no 8.klases

Ģeogrāfija

Rūtiņu klade (biezā) no 8.klases

Matemātika

2 biezās klades

2 rūtiņu burtnīcas (18 lpp.) pārbaudes darbiem

3 rūtiņu burtnīcas (18 lpp.) mājas darbiem

Fizika

1 klade plānā

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Bioloģija

1 klade plānā

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Ķīmija

1 klade plānā

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Krievu valoda

1 līniju burtnīca

Rūtiņu klade (biezā) no 8.klases

Angļu valoda

Rūtiņu klade (biezā) no 8.klases

2 līniju burtnīcas mājas darbiem

Latviešu valoda un literatūra

3 līniju burtnīcas

Rūtiņu klade (biezā) no 8.klases

Vizuālā māksla

Zīmēšanas papīrs – A4 15gb., aplikāciju papīrs

Mājturība

meitenēm

Rūtiņu klade (plānā) no 8.klases

Produkti kulinārijas stundām

Diegs mežģīņtamborējumiem un rotas tamborēšanai,

tamboradata

Audums paraugam, lentītes 4-5 m, lāpāmā adata lentīšu

izšuvumiem

Materiāli, piederumu 1 priekšmeta pēc izvēles gatavošanai

 (soma, spilvens, aksesuāru kompl., lellīšu kompl. utml.)

zēniem

Rasēšanas lineālu komplekts

Sports

Sporta apģērbs un sporta apavi darbam telpās un āra apstākļos

Mūzika

1 rūtiņu burtnīca (18 lpp.)

Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

1 plānā klade

Ieteicams: kalkulators, mape darba lapām, dienasgrāmata vai plānotājs

Mācību līdzekļu saraksts

2017./2018. mācību gadam 10.klasei

Rakstāmpiederumi: pildspalva, zīmulis, lineāls, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumija, uzstūris, transportieris, cirkulis, zīmuļasināmais.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Ģeogrāfija

1 rūtiņu klade 2 gadiem

Fizika

1 klade  biezā 3 gadiem

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Ķīmija

1 klade biezā 3 gadiem

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Bioloģija

1 klade  biezā 3 gadiem

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Matemātika

Klade  (biezā)

2 rūtiņu burtnīcas (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Latviešu valoda un literatūra

1 rūtiņu klade

1 līniju klade

2 līniju burtnīcas

Angļu valoda

1 klade (biezā) 3 gadiem

2 līniju burtnīcas mājas darbiem

Krievu valoda

1 līniju burtnīca

1 rūtiņu klade (biezā) 3 gadiem

Latvijas un pasaules vēsture

Kopīga 1 biezā klade 3 gadiem

Politika un tiesības

Psiholoģija

1 rūtiņu burtnīca (18 lpp.)

Vizuālā māksla

Zīmēšanas papīrs – A4 15gb.

Aplikāciju papīrs

Sports

Sporta apģērbs un sporta apavi darbam telpās un āra apstākļos

Mūzika

1 burtnīca (18 lpp.)

Ieteicams: kalkulators, mape darba lapām, dienasgrāmata vai plānotājs

Mācību līdzekļu saraksts

2017./2018. mācību gadam 11.klasei

Rakstāmpiederumi: pildspalva, zīmulis, lineāls, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumija, uzstūris, transportieris, cirkulis, zīmuļasināmais.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Ģeogrāfija

Klade no 10.klases

Ekonomika

Klade (rūtiņu) 2 gadiem

Programmēšanas pamati

Klade  2 gadiem

Fizika

Klade no 10.klases

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Ķīmija

Klade no 10.klases

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Bioloģija

Klade no 10.klases

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Matemātika

Klade  (biezā)rūtiņu

2 rūtiņu burtnīcas (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Latviešu valoda un literatūra

2 klades (var no 10.klases)

2 līniju burtnīcas (18 lpp.)

Angļu valoda

Klade no 10.klases

2 līniju burtnīcas mājas darbiem

Krievu valoda

1 līniju burtnīca

Klade no 10.klases

Sports

Sporta apģērbs un sporta apavi darbam telpās un āra apstākļos

Tehniskā grafika

Rūtiņu  klade, mape rasējumiem

Latvijas un pasaules vēsture

Klade no 10.klases

Ieteicams: kalkulators, mape darba lapām, dienasgrāmata vai plānotājs

Mācību līdzekļu saraksts

2017./2018. mācību gadam 12.klasei

Rakstāmpiederumi: pildspalva, zīmulis, lineāls, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumija, uzstūris, transportieris, cirkulis, zīmuļasināmais.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Ekonomika

Klade (rūtiņu) no 11.klases

Fizika

Klade no 11.klases

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Ķīmija

Klade no 11.klases

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Bioloģija

Klade no 11.klases

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Matemātika

Klade  (biezā)rūtiņu

2 rūtiņu burtnīcas (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Latviešu valoda un literatūra

2 klades no 11.klases

2 līniju burtnīca (18 lpp.)

Angļu valoda

Klade no 11.klases

2 līniju burtnīcas mājas darbiem

Krievu valoda

1 līniju burtnīca

Klade no 11.klases

Sports

Sporta apģērbs un sporta apavi darbam telpās un āra apstākļos

Tehniskā grafika

Rūtiņu  klade no 11.klases

Latvijas un pasaules vēsture

Klade no 11.klases

Ieteicams: kalkulators, mape darba lapām, dienasgrāmata vai plānotājs                                                                                                

Mācību līdzekļu saraksts

2017./2018. mācību gadam 5.klasei

Rakstāmpiederumi: pildspalva, zīmulis, lineāls, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumija, uzstūris, transportieris, cirkulis, zīmuļasināmais.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Sociālās zinības

Pierakstu klade rūtiņu

Matemātika

1 biezā  rūtiņu klade

Dabaszinības

1 rūtiņu burtnīca

Angļu valoda

1 klade (biezā)

2 līniju burtnīcas mājas darbiem

Latviešu valoda un literatūra

2 līniju burtnīcas

1 rūtiņu klade

Vizuālā māksla

Zīmēšanas papīrs – A4 , A3

Aplikāciju papīrs, krāsainais kartons

Mājturība

meitenēm

Produkti kulinārijas stundām

Kanva (audums izšūšanai) paraugiem, mazam darbiņam,

2 - 3 krāsas mulinē diegi

Adata šūšanai, pērlītes

Dzija  adīšanai, 5 adāmadatas, tamboradata,

Filca materiāls

Sports

Sporta apģērbs un sporta apavi darbam telpās un āra apstākļos

Ieteicams:  mape darba lapām

Mācību līdzekļu saraksts

2017./2018. mācību gadam 6.klasei

Rakstāmpiederumi: pildspalva, zīmulis, lineāls, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumija, uzstūris, transportieris, cirkulis, zīmuļasināmais.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Sociālās zinības

1 rūtiņu pierakstu klade

Matemātika

1 biezā  rūtiņu klade

Dabaszinības

2 rūtiņu burtnīcas

Angļu valoda

1 klade (biezā)

2 līniju burtnīcas mājas darbiem

Latviešu valoda un literatūra

2 līniju burtnīcas

1 rūtiņu klade

Vizuālā māksla

Zīmēšanas papīrs – A4 , A3

Aplikāciju papīrs, krāsainais kartons

Mājturība

meitenēm

Produkti kulinārijas stundām

Kanva (audums izšūšanai) paraugiem, mazam darbiņam,

2 - 3 krāsas mulinē diegi

Adata šūšanai, pērlītes

Dzija  adīšanai, 5 adāmadatas, tamboradata,

Filca materiāls

Sports

Sporta apģērbs un sporta apavi darbam telpās un āra apstākļos

Ieteicams: kalkulators, mape darba lapām

Mācību līdzekļu saraksts

2017./2018. mācību gadam 4.klasei

Rakstāmpiederumi:  2 parastie zīmuļi, 2 pildspalvas(zilas), 2 lineāli (30cm un 15 cm), dzēšgumija, zīmuļu asināmais ar vāciņu, penālis (ieteicams ar rāvējslēdzēju-ērti lietojams).

Krāsu zīmuļi(vismaz 12 krāsu)

Flomāsteri(vismaz 12 krāsu)

Krītiņi (eļļas pasteļu)

Guaša krāsas(12 krāsas-noteikti jābūt baltajai krāsai)

Akvareļkrāsas(izmantosim iepriekšējā gada)

Otas (apaļās nr. 8, 10, 12 )un (plakanās nr.8, 10,12 un viena lielā nr. 20)

Šķēres (labas kvalitātes-vidēja lieluma)

2 līmes zīmulīši

Plastilīns

2 aplikāciju papīra komplekti

2 krāsainā kartona komplekti

2 zīmēšanas bloki (A4 un A3 formāts vismaz 20 lapas blokā)

Mape A4 formāta

Burtnīcu vāciņi, grāmatu vāciņi, grāmatzīmes

Sporta tērps

Maiņas apavi

Līniju un rūtiņu burtnīcas, klades (latviešu valodā un matemātikā darbam klasē) pirks skolotāja.

Mācību līdzekļu saraksts

2017./2018. mācību gadam 3.klasei

Rakstāmpiederumi: Penālis (nevajag pārāk lielu, lai neaizņem visu galda virsmu), 3 zilas pildspalvas, krāsainās pildspalvas, 2 parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi(vismaz 12 krāsas), lineāls- 30cm, dzēšgumija, zīmuļu asināmais ar vāciņu. Burtnīcu vāciņi, grāmatu vāciņi, grāmatzīmes. 5 rūtiņu burtnīcas.

Līniju burtnīcas pirks skolotāja.

Uz visiem mācību piederumiem uzrakstāms skolēna vārds vai kāda cita piederības zīme!

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Vizuālā māksla

2 mazie un 2 lielie zīmēšanas bloki- A4 un A3(ne ar tām plānākajām lapām).

Guaškrāsas.Akvareļkrāsas.Otiņas.

Vaska krītiņi, eļļas pasteļkrītiņi.

Flomāsteri.

Mājturība

Šķēres (labas kvalitātes, vidēja lieluma).

Aplikāciju papīrs- divpusējs, mape A4, kurā glabāt papīru.

Kartons tonētais no abām pusēm (ne spīdīgais).

2 līmes zīmulīši (labas kvalitātes)

Dažādi krāsaini attēli (no veciem kalendāriem)

Dabas materiāls- žāvētas, nospiestas koku lapas, ziedi.

Mācību gada laikā būs nepieciešams- šujamā adata ar lielu aci, parastie diegi, pogas, mulinē diegi, audums šūšanai, dzija.

Tamboradata (ne mazāka par Nr.2,5)

Sports

T krekliņš, šorti, apavi (ar neslīdīgu zoli) vingrošanai zālē.

Garais sporta tērps un apavi sportošanai āra apstākļos.

Abi sporta tērpi glabājas skolā!

Mācību līdzekļu saraksts

2017./2018. mācību gadam 2.klasei

Rakstāmpiederumi:  2 parastie zīmuļi, 2 pildspalvas(zilas), 2 lineāli (30cm un 15 cm), dzēšgumija, zīmuļu asināmais ar vāciņu, penālis (ieteicams ar rāvējslēdzēju-ērti lietojams).

krāsu zīmuļi (vismaz 12 krāsu)

flomāsteri (vismaz 12 krāsu)

krītiņi (eļļas pasteļu un vaska) 12 krāsu

guaša krāsas ( 12 krāsu, noteikti jābūt baltajai)

akvareļkrāsas ( der 1.klasei iegādātās)

otas (apaļās nr. 8,10,12 un plakanās nr. 8,10,12 un viena lielā nr.20) ūdenstrauks

palete

šķēres (labas kvalitātes, vidēja lieluma)

2 līmes zīmulīši

PVA līme, otiņa līmei

plastilīns

2 aplikāciju papīra komplekti

2 abpusēji krāsainā kartona komplekti

2 zīmēšanas bloki (A4 un A3 formāts)

mape A4 formāts

4 burtnīcu vāciņi

Penālis ( ērti lietojams)

sporta tērps (īsais un garais) un sporta apavi

maiņas apavi

Līniju un rūtiņu burtnīcas pirks skolotāja

Mācību līdzekļu saraksts

2017./2018. mācību gadam 1.klasei

Rakstāmpiederumi: Penālis (nevajag pārāk lielu, lai neaizņem visu galda virsmu), 2 zilas pildspalvas, krāsainās pildspalvas, 2 parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi (vismaz 12 krāsas), lineāls- 15cm un 30cm, dzēšgumija, zīmuļu asināmais ar vāciņu. Burtnīcu vāciņi, grāmatu vāciņi, grāmatzīmes.

Līniju burtnīcas pirks skolotāja.

Uz visiem mācību piederumiem uzrakstāms skolēna vārds vai kāda cita piederības zīme!

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

4 līniju burtnīcas

Matemātika

4 rūtiņu burtnīcas

Vizuālā māksla

Mazais un lielais zīmēšanas bloks- A4 un A3(ne ar tām plānākajām lapām).

Guaškrāsas. Akvareļkrāsas.

Otas (apaļās nr. 8,10,12 un plakanās nr. 8,10,12 un viena lielā nr.20)

Vaska krītiņi, eļļas pasteļkrītiņi.

Flomāsteri.

Mājturība

Šķēres (labas kvalitātes, vidēja lieluma).

Aplikāciju papīrs- divpusējs, mape A4, kurā glabāt papīru.

Kartons tonētais no abām pusēm (ne spīdīgais).

2 līmes zīmulīši (labas kvalitātes), līme PVA.

Plastalīns.

Dabas materiāls- žāvētas, nospiestas koku lapas, ziedi.

Mācību gada laikā būs nepieciešams- šujamā adata ar lielu aci, parastie diegi, pogas, mulinē diegi, audums šūšanai, dzija.

Sports

T krekliņš, šorti, apavi (ar neslīdīgu zoli) vingrošanai zālē.

Garais sporta tērps un apavi sportošanai āra apstākļos.

Abi sporta tērpi glabājas skolā!

Maiņas apavi.