PRESSEMELDING

«En budstikke fra skogene»
- fakkeltog for en demokratisk ulveforvaltning

Det legges opp til en stor markering i Oslo den 30. januar, med fakkeltog for en demokratisk ulveforvaltning. Bak initiativet står en bred allianse av grunneiere, jegere, beitenæring og en rekke kommuner.

Regjeringens håndtering av ulvesaken opprører mange. Stortingets flertallsvedtak om bestandsmål for ulv er i praksis parkert gjennom regjeringens håndtering. Tirsdag 31. januar skal Stortinget nok en gang diskutere forvaltning av ulv. I den anledning reiser det en stor delegasjon fra distriktene inn til Oslo for å markere sin misnøye med regjeringens håndtering av ulvesaken. Det arrangeres et fakkeltog fra Stortinget til statsministerens kontor, for å overlevere et budskap rett til statsminister Erna Solberg.  Det forventes stort oppmøte under markeringen. Det vil bli satt opp busser fra flere fylker.


Fakkeltoget starter klokken 19.00 mandag 30. januar, med oppmøte foran Stortinget.

Hovedparolen i toget vil være:
«VI ER UTÅLMODIGE! - REGJERINGEN SOLBERG MÅ LEVERE I ULVESAKEN»

Program:
19.00 Velkommen ved noen av initiativtakerne:
Knut Arne Gjems, leder NJFF Hedmark
Erling Aas-Eng, leder Hedmark Bondelag
Ståle Støen, Hedmark Bonde og Småbrukarlag
Gaute Nøkleholm, NORSKOG

19.05 Appeller ved en rekke stortingspolitikere
19.45 Fakkeltog til statsministerens kontor
20.00 Overrekkelse av budstikke fra skogene til regjeringen
20.10 Avslutning av fakkeltoget foran Statsministerens kontor


For mer informasjon, kontakt:
Erling Aas Eng, leder i Hedmark Bondelag, tlf 40 23 28 37
erling@radhusetvingelen.no 
Knut Arne Gjems, leder for Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark, tlf 91 87 78 74
gjems@naturogeiendom.no

* Det tas forbehold om godkjenning av omsøkt arrangement.

19. januar 2017.