LA PINTURA ROMANA

Les pintures es trobaven a les parets de les cases dels romans més rics, consistia en la "pintura al fresc" o "pintura sobre taula".

La pintura romana va tenir com a precedents els frescos de les càmeres funeràries etrusques i la pintura grega.

Les restes conservades són poques i estan situats en les excavacions de Pompeia i Herculà, s’hi han establert quatre estils:

Els Estils Pompeians

- Primer estil o d'incrustació (segles II aC i I aC):

El més antic, imita els revestiments de marbres.

- Segon estil, de perspectiva (del segle I aC al I dC):

Els murs s'adornen amb representacions arquitectòniques fingides i amb intents de perspectiva; també s'introdueixen temes figurats, paisatges i de bodegons.

-Tercer estil, ornamental o de parets reals (contemporani de l'anterior):

Es caracteritza per posar els elements arquitectònics en primer pla, reseguint el mur i fent un efecte de finestra.

S’introdueixen garlandes i amorets a escenes grogues sobre fons foscos.

-Quart estil o d'il·luminisme arquitectònic (segle I dC):

S'utilitzen més colors i més elements decoratius, introduint formes arquitectòniques variades, requadres amb escenes mitològiques i paisatges imaginaris.

Pintura Sobre Taula

Es tracta de materials que no s'ha conservat, excepte casos excepcionals, com els Retrats del Fayum, d'una necròpolis egípcia del segle II.

Aquests retrats representen sovint, a persones joves, i havien de ser retrats que el mort s'havia fet en quan encara era viu.

EL MOSAIC

Era la decoració aconseguida amb petites peces de pedra, terracota o vidre que es formaven decoracions de motius geomètrics o figurats.

S'utilitzaven per a la decoració dels sòls, o habitatges d'extrema riquesa.

     

     

Els motius decoratius varien i solen tenir una greca en la vora que emmarca el motiu principal que sol estar al centre, aquest és l'emblema. N’hi han diversos tipus:

A) Opus sectile

El més antic, imita tasques de marbres o pedra mitjançant grans peces, fragments de diferents mides de marbre que s'acoblen fent un dibuix de tema figuratiu o cossos geomètrics.

B) Opus tesellatum

Quan la mida de les tessel·les és superior a 1 cm.

Es formen escenes, desenvolupant composicions pictòriques de molta bellesa.

C) Opus vermiculatum

Quan la mida de les tessel·les és inferior a 1 cm.

El mosaïc és com una simple imitació de la pintura, buscant un acostament als efectes que aconsegueix el pintor amb el seu pinzell.

S'utilitzen cubs  reduïts (d'uns pocs mil·límetres d'aresta) i es busquen les màximes gradacions de color.