ELABORACIÓ D’HIPÒTESIS RESPECTE A______________________________________

HIPÒTESIS 1

HIPÒTESIS 2

HIPÒTESIS 3

HIPÒTESIS 4

EXPERIMENTACIÓ I ANOTACIÓ DE RESULTATS

COMPROVAR HIPÒTESIS

HIPÒTESIS

COMPROVACIÓ: CERT/FALS

HIPÒTESIS 1

HIPÒTESIS 2

HIPÒTESIS 3

HIPÒTESIS 4


CONCLUSIONS