Pārtikas, dzīvnieku un vides drošības sekcija / Food, animal and environmental safety section

 

Nr.

Autors/-i / Authors

Ziņojuma nosaukums / Poster title

P-1

Veronika Berģe, Dace Keidāne, Anna Krūklīte

ALĀRIJU MEZOCERKĀRIJU INVĀZIJA MEŽA CŪKĀM LATVIJĀ

P-2

Bērziņa Zanda, Inese Jahundoviča, Muza Kirjušina

TRICHINELLA SPECIES VARIETY IN PINE MARTEN (MARTES MARTES) AND STONE MARTEN (MARTES FOINA) IN LATVIA AND LITHUANIA (KAUNAS REGION)

P-3

Daiga Gāliņa, Anda Valdovska

Staphylococcus aureus izplatība mājās ražotos piena produktos

P-4

Meldra Ivbule, Anda Valdovska

STAPHYLOCOCCUS AUREUS SASTOPAMĪBA CŪKU KAUTUVĒS

P-5

Dace Keidāne, Anna Krūklīte, Kristīne Ganola

BRIEŽU, DAMBRIEŽU, MUFLONU UN MEŽA CŪKU IZPLATĪTĀKĀS PARAZITOZES BRIEŽU DĀRZOS

P-6

Aija Ruzaiķe, Sandra Muižniece-Brasava

Tehnoloģisko procesu ietekme uz kartupeļu produktu  mikrobioloģisko drošību uzglabāšanas laikā

P-7

Margarita Terentjeva, Inga Eizenberga, Olga Valciņa, Aleksandr Novoslavskij, Jevgēnija Ošmjana, Aivars Bērziņš

EVALUATION OF BACTERIAL MICROFLORA OF EUROPEAN EEL (ANGUILLA ANGUILLA) SKIN SAMPLES FROM LAKES IN LATVIA

P-8

Inita Zute, Anda Valdovska

MYCOPLASMA SYNOVIAE SEROPREVALENCE DĒJĒJVISTU GANĀMPULKĀ

 

Mazo dzīvnieku veterinārmedicīnas sekcija / Small animal veterinary section

 

Nr.

Autors/-i / Authors

Ziņojuma nosaukums / Poster title

P-9

Linda Kokoreviča, Ilze Matīse-Van Houtana

DETERMINANTS OF CLINICAL OUTCOME OF CUTANEOUS MAST CELL TUMOR IN 15 DOGS (2012-2014)

P-10

Liga Kovalcuka, Dmitrij Boiko

PHENOL RED THREAD TEST READINGS AND INTRAOCULAR PRESSURE VALUES IN CLINICALLY NORMAL EYES OF WHOOPER SWANS (CYGNUS CYGNUS)

P-11

Dana Laizāne, Līga Nātiņa, Ilmārs Dūrītis

USE OF 24-Hour AMBULATORY ELECTROCARDIOGRAPHY (HOLTER MONITORING) FOR ASSESSMENT OF HEART RATE VARIABILITY IN HEALTHY DOBERMAN PINSCHERS IN COMPARISION WITH A ROUTINE ECG AND PHYSICAL EXAMINATION

P-12

Evija Liepina

ACUTE ABDOMEN IN DOG: TORSION OF THE SPLEEN

P-13

Ilze Matise-VanHoutana, Anibal Armien

NEURONAL CEROID LIPOFUSCINOSIS IN A BEAR FROM KALVENE ZOO

P-14

Ruta Noreikaite-Bulotiene, Vidmantas Bizokas

SYNOVIAL FLUID ANALYSIS, BIOMARKERS CRP (C-REACTIVE PROTEIN) AND COMP (CARTILAGE OLIGOMERIC MATRIX PROTEIN) IMPORTANCE IN DIAGNOSTIC OF CANINE JOINT DISEASES

P-15

Armands Vekšins, Anna Krūklīte, Dace Keidāne, Ilze Matīse-Van Houtana

DIROFILARIA REPENS SUŅIEM LATVIJAS PATVERSMĒS 2013. GADĀ

P-16

Ilga Šematoviča, Arturs Ivanovs

AR KALCIJU BAGĀTAS BARĪBAS PIEDEVAS PIELIETOŠANA SUŅIEM KAULAUDU VIELMAIŅAI

P-17

Donatas Šimkus, Alius Pockevičius, Petras Mačiulskis, Virginija Šimkienė, Ligita Zorgevica-Pockeviča

ANALYSIS OF PREVALENCE OF THE MOST COMMON CANINE SKIN AND MAMMARY TUMOURS

 

Produktīvo dzīvnieku veterinārmedicīnas sekcija / Farm animal veterinary section

 

Nr.

Autors/-i / Authors

Ziņojuma nosaukums / Poster title

P-18

Astra Ārne, Aija Ilgaža

Prebiotiku un probiotiku ietekme uz teļu augšanu un gremošanas kanāla attīsību pirmajos četros postnatālās ontoģenēzes mēnešos

P-19

Piret Hussar, Aleksandra Rotmistrova, Ilmārs Dūrītis, Martin Kärner, Tõnu Järveots, Arnis Mugurevičs

COMPARATIVE STUDY OF GLUCOSE TRANSPORTERS GLUT-2 AND GLUT-5 IN OSTRICHES GASTROINTESTINAL TRACT

P-20

Kristaps Krapauskis, Aiga Trūpa, Uldis Osītis

THE INFLUENCE OF NEW MINERAL - VITAMIN BLOCKS ON COW PRODUCTIVITY AND REPRODUCTIVE ABILITIES

P-21

Ivars Lusis, Vita Antane, Armins Laurs

Detection of possible mastitic cows using milking system with on-line somatic cell counter

P-22

Laura Otzule, Aija Ilgaža

GOAT KIDS GROWTH AND MORPHOLOGICAL DEVELOPMENT OF STOMACH IN FIRST 60 DAYS OF LIFE