Розв’язування задач.


Мета.

Освітня. Відпрацювати основні методи розв’язування задач на закони збереження в механіці та релятивістській механіці.

Розвиваюча. Розвивати логічне та алгоритмічне мислення.

Виховна. Виховувати культуру запису та оформлення розрахункових задач.

Тип уроку. Формування знань, умінь, навичок.

Дидактичні матеріали:

План

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Вчимося розв’язувати задачі.
 3. Запитання до уроку.
 4. Домашнє завдання
 5. Перевір себе.
 6. Для допитливих.

Хід уроку


 1. Актуалізація опорних знань.


 1. Вчимося розв’язувати задачі.

Задача 54.1. Куля, маса якої , і яка рухається зі швидкістю 8 м/с, наздоганяє кулю, що має масу  і рухається зі швидкістю 2 м/с. Після зіткнення перша куля починає рухатись у зворотному напрямку зі швидкістю 1 м/с, а друга куля набуває швидкості 5 м/с. визначте відношення мас двох куль.

Задача 54.2. Два хлопчики, маси яких 40 кг і 60 кг, стоять поруч на ковзанах. У скільки разів відрізнятимуться кінетичні енергії хлопчиків відразу після того як вони відштовхнуться один від одного? (1,5)

Задача 54.3. З якою швидкістю кинули баскетбольний м’яч, якщо він пролетів через кільце, закріплене на висоті 3 м, зі швидкістю 2 м/с? М’яч кинули з висоти 2 м. Опору повітря не враховуйте.

Задача 54.4. Спортсмен, маса якого дорівнює 50 кг, стрибає на батут з висоти 2 м. Яка жорсткість батута, якщо він прогинається на 1 м? Опором повітря знехтуйте. (3000 Н/м).

Задача 54.5. У скільки разів для земного спостерігача має сповільнитися час на ракеті, що рухається зі швидкістю 0,8с2? (5/3)


 1. Домашнє завдання.

Підручник: параграфи 23-38 - повторити.

Задача 54.7. Куля масою 200 г, що рухалася зі швидкістю 2 м/с, налітає на нерухому кулю такої самої маси. після абсолютно пружного удару перша куля зупинилася. Визначте швидкість, з якою почала рухатися друга куля? (2 м/с)

Задача 54.8. Динамометр, пружина якого розтягнута на 2,5 см, показує силу 1 Н. Визначте потенціальну енергію деформованої пружини.


 1. Перевір себе.

 1. Для допитливих.