МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПЕРШОТРАВЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПЕРШОТРАВЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3

НАКАЗ

30.09.2015                                           м.Першотравенськ                                 №

         

Про підготовку та проведення  

педагогічної ради «Педагогічне проектування

процесу соціалізації учнів  різних вікових категорій»

     Відповідно до річного плану роботи школи на 2015-2016 н.р.,  з метою реалізації завдань на І етапі роботи  над обласною  науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», міської проблеми  «Створення  умов  для  ефективної  соціалізації  дитини  у навчально-виховній діяльності» та шкільної «Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів», з метою ознайомлення  із загальними проблемами соціалізації особистості в умовах демократизації суспільства, вивчення можливостей педагогічного колективу школи  щодо реалізації обраної методичної проблеми, розширення знань педагогічних працівників щодо шляхів формування соціальної компетентності учнів, створення інформаційного простору  і опанування теоретичними джерелами з даних питань

НАКАЗУЮ:

1. Провести засідання педагогічної ради  з  теми  «Педагогічне проектування процесу соціалізації учнів  різних вікових категорій»  28 жовтня 2015 року.

2. Призначити Назарову І.Г., заступника директора з навчально-виховної роботи, відповідальною за педраду.

3. Заступнику  директора з навчально-виховної роботи Назаровій І.Г.:

3.1. Створити творчу групу по  підготовці до педради  (додаток №1).

3.2.Провести  перше засідання творчої групи  06 жовтня 2015 року, визначити коло питань для обговорення.

3.3.Розробити робочий план по підготовці до педради (додаток №2).

4. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на заступника директора з

навчально-виховної роботи Назарову І.Г., контроль залишаю за собою.

Директор школи                                                               Л.М. Вовк

                                                                       

                                                                                                          Додаток № 1

                                                                                                                            до наказу №  

                                                                                                                            від 30.09.2015р.

Склад  творчої групи по підготовці до педради:

1. Вовк Л.М.. – директор школи

2. Назарова І.Г. – заступник директора з навчально-виховної роботи

3. Найдьон М.С. - заступник директора з навчально-виховної роботи

4. Шуть І.В. – вчитель початкових класів

5. Шишкіна В.М.. – вчитель  російської мови

6. Завгородня О.Г.. – вчитель  хімії

7. Дресь Т.С. –  шкільний психолог

8. Лемешко Н.О. – завідувач бібліотекою

      

                                                                                                                           Додаток № 2

                                                                                                                           до наказу №

                                                                                                                           від 30.09.2015р.

Робочий план  по підготовці до педради

№ з\п

Заходи

Термін  виконання

Відповідальні

1.

Добір  літератури  за  темою

До

10.10.2015

Члени ТГ, Лемешко Н.О.

2.

Проведення  діагностик:

- методика вивчення соціалізованості особистості;

- діагностика виявлення  рівня  соціалізації школярів за оцінкою батьків в навчальному закладі;

- діагностика  визначення  рівня соціальної компетентності вчителів.

До  20.10.2015

Дресь Т.С.

Назарова І.Г. керівники МК

3.

 Обробка даних діагностувань учасників НВП.

До 25.10.2015

Дресь Т.С.

Назарова І.Г.

4.

Підготовка доповідей за темами:

- «Педагогічне проектування – функція педагога. У чому її суть?»

- «Ш.Амонашвілі і принцип особистісного підходу як інструмент соціально-психологічного впливу на розвиток відповідальної поведінки учнів»;

- «Організація проектної, самостійної  і творчої діяльності  учнів як один із шляхів створення  кінцевого  результату»;

- «Психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку учня через систему виховної роботи».

До 23.10.2015

Назарова І.Г.

Вовк Л.М.

Шишкіна В.М.

Шуть І.В.

5.

Методичний семінар «Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в умовах демократизації суспільства: етапи, види, педагогічні стратегії»

 22.10.2015

Назарова І.Г.

6.

Тайм-менеджмент педагога: причини дефіциту часу,  методи тайм-менеджменту

26.10.2015

Вовк Л.М.,

Назарова І.Г.

7.

Психолого-педагогічний тренінг (практикум  для класних керівників)  «Засоби психолого-педагогіч-ного  впливу на особистісний розвиток учнів»

27.10.2015

Найдьон М.С.

Дресь М.С.

8.

Випуск буклету «Педагогічне проектування

процесу соціалізації учнів  різних вікових категорій»

До 27.10.2015

Назарова І.Г.