Державний герб України

                

                                

Справа № 638/17945/15-а

                

Провадження № 2-а/638/559/15

                

П О С Т А Н О В А

                

І м е н е м У к р а ї н и

                

«25» жовтня 2015 року Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:

                

головуючого - судді Лазюк С.В.

                

при секретарі Гребінник А.Ю.,

                

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові адміністративну справу за позовом кандидата у депутати Харківської міської ради ОСОБА_1 до Дільничної виборчої комісії № 631133 ТВО № 168 про визнання незаконною постанови № 06 про позбавлення спостерігача від Харківської міської організації політичної партії «Волонтерська партія України» ОСОБА_2 прав знаходитися на ДВК № 631133 та визнання незаконним проведення 25.10.2015р. дільничною виборчою комісією № 631133 засідання у приміщенні для голосування о 10-50 год. під час проведення голосування в тому ж приміщенні,

                

в с т а н о в и в :

                

Позивач - кандидат у депутати Харківської міської ради ОСОБА_1 звернувся до Дзержинського районного суду м.Харкова 25.10.2015р. (в день та до закінчення голосування) з адміністративним позовом в порядку ст.172 КАС України, в якому просить визнати незаконною постанову № 06 Дільничної виборчої комісії № 631133 про позбавлення спостерігача від Харківської міської організації політичної партії «Волонтерська партія України» ОСОБА_2 прав знаходитися на ДВК № 631133 та визнати незаконним проведення 25.10.2015р. дільничною виборчою комісією № 631133 засідання у приміщенні для голосування о 10-50 год. під час проведення голосування в тому ж приміщенні.

                

В обґрунтування позову позивач зазначає, що 25.10.2015р. дільничною виборчою комісією № 631133, під час проведення голосування на вказаній виборчій дільниці, у приміщенні для голосування о 10.50 год. було прийнято Постанову № 06 про позбавлення спостерігача від Харківської міської організації політичної партії "Волонтерська партія України" ОСОБА_2 права знаходитися на ДВК № 631133. Постанову було прийнято на підставі (як вбачається з її тексту) п.11 ст. 66, ч. 8 ст. 65 не вказаного у Постанові Закону чи нормативного акту.

                

Також, в якості підстави для прийняття оскаржуваної Постанови № 06 вказано, що нібито ОСОБА_2 "втручалася в роботу ДВК" - без зазначення, яким чином здійснювалося таке втручання.

                

Позивач вважає це рішення незаконним та таким, що підлягає скасуванню з таких причин.

                

1. Незрозумілі підстави прийняття рішення, як з точки зору посилання на законодавство. Наприклад, у статті 66 Закону України "Про місцеві вибори", на яку, можливо, посилається відповідач, взагалі йдеться про офіційних спостерігачів від громадських організацій. Яке відношення ця стаття має до спостерігача від Харківської міської організації політичної партії "Волонтерська партія України" ОСОБА_2, незрозуміло. Також незрозуміло, в чому саме полягало втручання з боку спостерігача ОСОБА_2 в роботу ДВК, тому складається враження, що таким "втручанням" були названі її звернення щодо усунення порушень виборчого законодавства (це право офіційного спостерігача гарантовано п.7 ч.7 ст.65 Закону України "Про місцеві вибори").

                

2. Відповідно до ч.1 ст. 27 Закону України "Про місцеві вибори", "виборча комісія є колегіальним органом. Проведення голосування виборців не є засіданням дільничної виборчої комісії".

                

Отже, проведення засідання та голосування за оскаржувану Постанову № 06 від 25.10.2015 р. в приміщенні для голосування, в присутності сторонніх осіб (виборців, які голосували у цей час на дільниці), є незаконним.

                

Крім цього, проведення засідання дільничної виборчої комісії одночасно з проведенням нею же процесу голосування на виборчій дільниці порушує виборчий процес, оскільки дії членів комісії під час проведення голосування чітко розписані у статті 77 Закону, і не передбачається проведення засідання одночасно з проведенням голосування.

                

3. Відповідачем був порушений порядок скликання засідання виборчої комісії, на якому було ухвалено оскаржувану Постанову, зокрема:

                

- ч.5 ст.27 Закону України "Про місцеві вибори", яка передбачає завчасне повідомлення про проведення засідання усіх членів комісії,

                

- ч.9 ст.27 того ж Закону, яка встановлює перелік осіб, які мають право бути присутніми на засіданнях виборчої комісії і не передбачають можливість знаходження на цьому засіданні невизначеного кола сторонніх осіб (звичайних виборців, що голосували на дільниці.

                

В судове засідання представник позивача не з'явився та надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, у зв'язку із необхідністю бути присутнім під час початку підрахунку голосів на виборчій дільниці у своєму виборчому окрузі.

                

Представник відповідача в судове засідання не прибув, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений належним чином. Так, ухвалу про відкриття провадження у справі з копією позовної заяви відповідач отримав 25.10.2015р. о 18-40 год., про що в матеріалах справи є відмітка про отримання головою ДВК 631133 Нєвєровою Л.В. Також, з урахуванням скорочених термінів розгляду справи вказаної категорії, відповідач - ДВК 631133 був сповіщений шляхом надсилання телефонограми, яку отримала голова ДВК 631133 Нєвєрова Л.В. о 18-30год. 25.10.2015р.

                

Суд вважає можливим розгляд справи за відсутності позивача та представника відповідача, згідно до вимог ч.12 ст.172 КАС України.

                

Суд, розглянувши матеріали справи, вивчивши доводи позову, та дослідивши зібрані по справі докази в їх сукупності, вважає, що даний адміністративний позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

                

Як вбачається з копії оскаржуваної постанови № 06, вона прийнята 25.10.2015р. о 10-50 годин комісією звичайної виборчої дільниці № 631133 ТВО № 168.

                

Цією постановою спостерігач ОСОБА_2 (суб'єкт подання „Волонтерська партія України") на підставі п.11 ст.66, ч.8 ст.65 позбавлена права бути присутнім у приміщенні ДВК № 631133.

                

Підставою прийняття такого рішення у постанові вказане, що ОСОБА_2 втручалася у роботу комісії.

                

Позивач ОСОБА_1 є кандидатом у депутати Харківської міської ради за списками Харківської міської організації політичної партії „Волонтерська партія України".

                

Згідно ч.1 ст.172 КАС України право оскаржувати дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів цих комісій мають суб'єкти виборчого процесу.

                

Згідно ч.7 ст.65 Закону України „Про місцеві вибори" від 14.07.2015р. № 595-VIII офіційний спостерігач від місцевої організації партії, кандидата може:

                

п.3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;

                

п.5) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування та при проведенні такого голосування;

                

7) звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду щодо усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;

                

Згідно ч.8 ст.65 Закону України „Про місцеві вибори" офіційний спостерігач від місцевої організації партії, кандидата не має права:

                

п.1) втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження.

                

Ст.66 Закону України „Про місцеві вибори" регулює правовідносини щодо офіційних спостерігачів від громадських організацій, тому до цього спору не застосовується.

                

Згідно ст.27 Закону України „Про місцеві вибори" встановлена організація роботи виборчої комісії:

                

абз.2 ч.1 Виборча комісія є колегіальним органом. Проведення голосування виборців не є засіданням дільничної виборчої комісії.

                

ч.10 Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні офіційних спостерігачів від місцевих організацій партій, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії.

                

ч.11 На засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії.

                

ч.13 Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комісією. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією. Акти i протоколи виборчої комісії за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, складаються у випадках та у кiлькостi примiрникiв, встановлених цим Законом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні кандидати, зареєстровані для участі у відповідних виборах, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Копія акта чи протоколу надається суб'єкту виборчого процесу відповідних виборів на його вимогу.

                

ч.15 Рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити:

                

1) найменування комісії;

                

2) найменування рішення, час, дату та місце його прийняття і порядковий номер;

                

3) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії;

                

4) посилання на положення нормативно-правових актів або рішення (положення рішень) Центральної виборчої комісії чи територіальної виборчої комісії, або судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення;

                

5) резолютивну частину.

                

Рішення виборчої комісії підписується головуючим на засіданні. Зміст та номер рішення повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання комісії.

                

ч.18 Рішення дільничної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку відповідною територіальною виборчою комісією або судом.

                

Згідно п.п.: 1-3) ч.3 ст.2 КАС України У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:

                

1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

                

2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;

                

3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії).

                

Оскаржувана постанова має тільки посилання на те, що ОСОБА_2 втручалася у роботу комісії, але в чому полягало таке втручання у постанові не зазначено.

                

Напроти, як зазначено вище, спостерігач ОСОБА_2 має певні права, реалізацію яких, як вважає суд, комісією повинно бути забезпечено.

                

За таких обставин суд вважає, що рішення комісії не достатньо обґрунтовано.

                

Згідно ч.2 ст.71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

                

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, правомірності своїх дій не довів, протокол засідання комісії, де приймалося оскаржуване рішення, на вимогу суду не надав.

                

А від так, всі проаналізовані обставини дають суду підстави для задоволення адміністративного позову.

                

Відповідно до ч.9 ст.172 КАС України суд приймає позовну заяву щодо рішення, дії чи бездіяльності виборчої комісії до розгляду незалежно від сплати судового збору. У разі несплати судового збору на момент вирішення справи суд одночасно вирішує питання про стягнення судового збору відповідно до правил розподілу судових витрат, встановлених цим Кодексом.

                

Згідно ст.4 Закону України „Про судовий збір" за адміністративний позов немайнового характеру, поданий фізичною особою, сплачується 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.

                

На підставі викладеного, та керуючись ст.ст.: 2, 9, 11, 94, 160, 162, 172 КАС України, суд,-

                

п о с т а н о в и в:

                

Адміністративний позов кандидата у депутати Харківської міської ради ОСОБА_1 - задовольнити.

                

Визнати незаконною постанову №06 від 25.10.2015р. Дільничної виборчої комісії № 631133 ТВО №168 про позбавлення спостерігача від Харківської міської організації політичної партії «Волонтерська партія України» ОСОБА_2 прав знаходитися на ДВК №631133.

                

Визнати незаконним проведення 25.10.2015р. Дільничної виборчої комісії № 631133 ТВО №168 засідання по розгляду питання про позбавлення спостерігача від Харківської міської організації політичної партії «Волонтерська партія України» ОСОБА_2 прав знаходитися на ДВК №631133 у приміщенні для голосування о 10-50 год. під час проведення голосування в тому ж приміщенні.

                

Стягнути з Дільничної виборчої комісії № 631133 ТВО №168 на користь держави судовий збір у розмір 487 (чотириста вісімдесят сім) гривень 20 копійок.

                

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Дзержинський районний суд м.Харкова у дводенний строк з дня її проголошення.

                

                

Головуючий: суддя                                                                           С.В.Лазюк