Hjelpeskjema for risikovurdering

Steinkjer klatreklubb


Grunnkurs inne: 02.06.14

  • Sett et kryss i et av de tre feltene under sannsynlighet og konsekvens for hver horisontal linje.
  • Multiplisèr tallene over kryssene og før summen opp under ”Produkt”        .
  • Til slutt prioriteres etter høyeste produktverdi hvor man skal begynne med å finne passende tiltak.
  • Overfør til skjema “tiltaksplan” i prioritert rekkefølge.

(SANNSYNLIGHET)

(KONSEKVENS)

        

Kan skje

Kan føre til

        

Har skjedd flere ganger        

Har skjedd        

Tenkelig        

Død        

Varig skade        

Forbigående skade        

        

        

Vurdering av hvilke forhold som kan føre til skade eller ulykker under utføring av aktiviteten:

3

2

1

3

2

1

Produkt

Prioritet

Utstyr kan svikte                

        

        

x

x

        

3

4

Sikrer kan gjøre feil        

x

x

9

1

Klatrer kan gjøre feil                

x

x

9

2

Klatregrep kan løsne                

x

x

2

6

Installasjoner i veggen kan svikte                

x

x

3

5

Støynivået kan bli så høyt at det oppstår kommunikasjonssvikt                

x

x

9

3