Published using Google Docs
Tabel stadslandbouw.docx
Updated automatically every 5 minutes

Vormen van landbouw met een directe relatie tussen producent en consument (al dan niet in de stad gevestigd)

Onderlinge afstand

 – – 1km – – – – – – –

– – – – – – – 10 – – – – – – – –  

– – – – – – – 75 – – – – – – –

– – – – – – 150 km – –

Oppervlak

100 m2 +

hectare

 Km2

Nederlandse aanduiding

Buurt, wijk, stadsdeel

Stad

Provincie

Land

Buitenlands schaalniveau

Street, neighbourhood

Borough, village

City, county

Greater … Area (bijv Toronto, New York, London)

Betrekking producent-consument

Samen, iedereen kent elkaar

Tuinder(s) met vrijwilligers, stagiaires

Vaste klanten, abonnees

Soms Landelijke bekendheid (bijv. topkoks die adresjes hebben voor bepaalde produkten, streekspecialiteiten)

Organisatievorm

Informeel, buurtwerk, stichting

Vereniging, stichting,  coöperatie, bedrijf

Investering

Tijd van betrokkenen, lokale fondsen

Provinciale, landelijke en Europese fondsen/ subsidies, reguliere investeerders

Hoofdprodukt

Welzijn

Fijne produkten, kort houdbaar

Fruit, vlees

Akkerbouw

NB: dit is alleen een indicatie. De overgangen zijn niet hard en allerlei combinaties zijn mogelijk. Marije Mulder 22-5 2014