Què és un taller de lectura

TALLER DE LECTURA 

❖▪DIFERENTS PROPOSTES METODOLÒGIQUES PER ENSENYAR EXPLÍCITAMENT LES ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA

∙••••••Lectura compartida ( I. Solé)

∙••••••Lectures guiades

∙••••••Guies de lectura

∙••••••TALLER DE LECTURA

∙••••••Ensenyament recíproc

 ❖▪QUÈ ENTENEM PER TALLER DE LECTURA?

 Proposta metodològica per ensenyar explícitament les estratègies de comprensió lectora.

❖▪QUINA ÉS LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA DE L’ENSENYAMENT DE LES ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA?

1.    Us mostro de què es tracta i per què és important

2.    Ho penso en veu alta i ho faig davant vostre

3.    Ara, fem-ho junts¡

4.    Podeu fer-ho sols?

❖▪PLANIFICACIÓ DEL TALLER DE LECTURA

Per exemple, per treballar la estratègia X, es dedicaran 4 sessions al llarg d’un trimestre des de les àrees de català, socials, tecnologia, castellà.

❖▪TEMPS DEL TALLER DE LECTURA (gairebé és una hora per aprendre l’estratègia)

1.    Minilliçó o mini-unitat (10’ o 15’)

2.    Lectura independent ( 25’ o 30’)

3.    Parlem del text, compartir i reflexionar (5’10’)

1. Mini-lliçó (10’ o15’)


connexiómodelatgeparticipació activaenllaç


L’ensenyant introdueix el tema amb un exemple (activar coneixements previs, crear expectatives, predisposar...).


Presenta l’estratègia a treballar vinculant-la amb una situació compartida.


Concreta els objectius especificant què s’aprendrà.


Avui aprendrem.....”


El docent presenta el procediment que se seguirà.


Llegeix un fragment i aplica l’estratègia, mostrant com aconseguir l’objectiu. Pensa en veu alta tot especificant el procés que segueix


Ara us mostraré els passos que jo segueixo…”


Els alumnes s’expliquen l’objectiu i l’estratègia els uns als altres.


Gira’t i parla”


El mestre reforça el que han de fer, i els anima que ho practiquin durant la lectura individual.


Ara feu-ho sols...”


 2. Lectura independent (25 a 30’)

 Els alumnes passen a la lectura individual tenint present de practicar l’estratègia que se’ls ha introduït durant la minilliçó.

 Atenció a la diversitat

L’activitat del mestre durant aquests 25’ o 30‘ és la clau de l’èxit del grup-classe:

  •        Seguiment individual
  •        Lectura en parelles
  •        Atenció a un petit grup
  •        Ajudes y suports per a la realització de la tasca.

 Falca d’oralitat

  • Dóna pautes per compartir posteriorment l’estratègia en gran grup.
  • Permet continuar la lectura pensant com la compartirem amb els companys.
  • Esdevé un suport lèxic per al discurs o l’exposició oral.

∙••••••Exemple: M’he aturat... i he fet una deducció. He deduït.., i per fer-ho m’he fixat en...

 3.Parlem del text (compartir i reflexionar) 5’ o 10 minuts

 Posada en comú per

  •        Comprovar la comprensió del text
  •        Recollir l’evidència del que han après els alumnes: com hem aplicat l’estratègia (elaboració de referents d’aula)
  •        Recollir allò que caldrà reforçar.